Personal information processing. Truck1
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Personal information processing

Please also see our Privacy policy to know more.

When you use this website or any other our websites, you accept our Privacy policy and Personal information statement, as per GDPR regulations. However, you are free to opt out anytime, in this case we will delete all your private information. To opt out, please contact us clearly stating your details and a wish to withdraw your consent.

In the limits of GDPR regulations, you’ve given us your consent to store and access information on your devices. It concerns the following data:

 • your user behavior on our websites,
 • your advertising preferences,
 • statistical details of your visits,
 • ads you browsed,
 • how often you browsed ads,
 • when and where you browsed ads,
 • whether you took any action after browsing ads,
 • type of browser and its settings,
 • information about the operating system,
 • cookie information,
 • information about other identifiers assigned to the device,
 • the IP address of the device,
 • information about the user's activity on the device,
 • information about the geographic location of the device when it accesses our websites.

We never have access to personal information stored on your devices. The above-mentioned information may be collected, processed and shared so that advertising can be presented for you individually.

Also please note that Google uses cookies and collects information about your device and the use of this website. For more information about the use of cookies by Google and the use of data by Google: How Google uses cookies and Use of data.

Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.