Liên hệ chúng tôi - Truck1

Liên hệ chúng tôi

Gởi chúng tôi tin nhắn của bạn

Tôi đồng ý xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi.

Điện thoại

This is the phone number of web-site administration. Please contact the seller directly with questions on vehicle purchase.

Seller’s contact info is given in the text of the advertisement.

Quản lý của chúng tôi

Katharina Gerlovskaja

English, Deutsch

Ekaterina Minchuk

English, Deutsch

Viktorya Haiduk

English, Deutsch

Veronika Bobovich

English, Deutsch

Yana Kashalevich

English, Español

Olga Tverianova

English, Français

Tatyana Gutkovskaya

English

Gởi chúng tôi tin nhắn của bạn

Tôi đồng ý xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi.

Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.