Mua Xe van nhỏ gọn đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 61
Nissan PRIMASTAR - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Nissan PRIMASTAR - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Nissan PRIMASTAR - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Nissan PRIMASTAR - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Nissan PRIMASTAR - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Nissan PRIMASTAR

2014222400 kmdầuSố chỗ ngồi: 3115 mã lựcKhối hàng: 1207 kgTổng trọng lượng: 3030 kg
Ba Lan
Được phát hành: 5Giờ 5Phút

9 163EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 244 080 328 VND
 • ≈ 9 917 USD
2014222400 kmdầuSố chỗ ngồi: 3115 mã lựcKhối hàng: 1207 kgTổng trọng lượng: 3030 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Renault Master

2015186700 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 3300 kgTổng trọng lượng: 1296 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 36Phút

11 599EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 308 969 522 VND
 • ≈ 12 553 USD
2015186700 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 3300 kgTổng trọng lượng: 1296 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Renault Master

2015208400 kmdầuSố chỗ ngồi: 3135 mã lựcKhối hàng: 1251 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 36Phút

12 179EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 324 419 330 VND
 • ≈ 13 181 USD
2015208400 kmdầuSố chỗ ngồi: 3135 mã lựcKhối hàng: 1251 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Renault Trafic

2018162400 kmdầuSố chỗ ngồi: 3120 mã lựcKhối hàng: 1110 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 37Phút

13 107EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 349 139 023 VND
 • ≈ 14 185 USD
2018162400 kmdầuSố chỗ ngồi: 3120 mã lựcKhối hàng: 1110 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Renault Trafic

201671000 kmdầuSố chỗ ngồi: 3120 mã lựcKhối hàng: 1070 kgTổng trọng lượng: 2960 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 37Phút

11 576EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 308 356 857 VND
 • ≈ 12 528 USD
201671000 kmdầuSố chỗ ngồi: 3120 mã lựcKhối hàng: 1070 kgTổng trọng lượng: 2960 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Citroën jumper

2016143300 kmdầuSố chỗ ngồi: 3130 mã lựcKhối hàng: 1110 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 37Phút

11 576EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 308 356 857 VND
 • ≈ 12 528 USD
2016143300 kmdầuSố chỗ ngồi: 3130 mã lựcKhối hàng: 1110 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Renault Master

2016158200 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1265 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 38Phút

12 179EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 324 419 330 VND
 • ≈ 13 181 USD
2016158200 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1265 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Citroën jumper

2012133500 kmdầuSố chỗ ngồi: 3100 mã lựcKhối hàng: 1080 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 38Phút

7 771EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 207 000 789 VND
 • ≈ 8 410 USD
2012133500 kmdầuSố chỗ ngồi: 3100 mã lựcKhối hàng: 1080 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault Trafic - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Renault Trafic

201671000 kmdầuSố chỗ ngồi: 3120 mã lựcKhối hàng: 1070 kgTổng trọng lượng: 2960 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 38Phút

11 576EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 308 356 857 VND
 • ≈ 12 528 USD
201671000 kmdầuSố chỗ ngồi: 3120 mã lựcKhối hàng: 1070 kgTổng trọng lượng: 2960 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Renault Master

2015179200 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 919 kgTổng trọng lượng: 2800 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 38Phút

11 576EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 308 356 857 VND
 • ≈ 12 528 USD
2015179200 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 919 kgTổng trọng lượng: 2800 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Citroën CITROEN - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Citroën CITROEN - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Citroën CITROEN - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Citroën CITROEN - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Citroën CITROEN - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Citroën CITROEN

2013221000 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 922 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 38Phút

8 931EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 237 900 405 VND
 • ≈ 9 665 USD
2013221000 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 922 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Fiat Ducato - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Fiat Ducato - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Fiat Ducato - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Fiat Ducato - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Fiat Ducato - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Fiat Ducato

2016203700 kmdầuSố chỗ ngồi: 3130 mã lựcKhối hàng: 1250 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 39Phút

12 411EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 330 599 253 VND
 • ≈ 13 432 USD
2016203700 kmdầuSố chỗ ngồi: 3130 mã lựcKhối hàng: 1250 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Citroën jumper

2017143300 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1165 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 39Phút

11 576EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 308 356 857 VND
 • ≈ 12 528 USD
2017143300 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1165 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Citroën jumper - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Citroën jumper

2017161600 kmdầuSố chỗ ngồi: 3130 mã lựcKhối hàng: 1375 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 39Phút

13 200EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 351 616 320 VND
 • ≈ 14 286 USD
2017161600 kmdầuSố chỗ ngồi: 3130 mã lựcKhối hàng: 1375 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Peugeot Boxer

2019199700 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1415 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 39Phút

13 107EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 349 139 023 VND
 • ≈ 14 185 USD
2019199700 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1415 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault Master - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Renault Master

2016161900 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1271 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 40Phút

12 295EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 327 509 292 VND
 • ≈ 13 306 USD
2016161900 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1271 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Fiat TALENTO - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Fiat TALENTO - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Fiat TALENTO - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Fiat TALENTO - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Fiat TALENTO - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Fiat TALENTO

2018133000 kmdầuSố chỗ ngồi: 3120 mã lựcKhối hàng: 1000 kgTổng trọng lượng: 2800 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 40Phút

12 875EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 342 959 100 VND
 • ≈ 13 934 USD
2018133000 kmdầuSố chỗ ngồi: 3120 mã lựcKhối hàng: 1000 kgTổng trọng lượng: 2800 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Peugeot Boxer

2017112900 kmdầuSố chỗ ngồi: 3130 mã lựcKhối hàng: 1140 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 40Phút

12 643EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 336 779 176 VND
 • ≈ 13 683 USD
2017112900 kmdầuSố chỗ ngồi: 3130 mã lựcKhối hàng: 1140 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Renault kangoo - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Renault kangoo - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Renault kangoo - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Renault kangoo - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Renault kangoo - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Renault kangoo

2017171900 kmdầuSố chỗ ngồi: 290 mã lựcKhối hàng: 485 kgTổng trọng lượng: 1950 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 40Phút

8 328EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 221 837 932 VND
 • ≈ 9 013 USD
2017171900 kmdầuSố chỗ ngồi: 290 mã lựcKhối hàng: 485 kgTổng trọng lượng: 1950 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 1
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 2
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 3
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 4
Peugeot Boxer - Xe van nhỏ gọn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Peugeot Boxer

2017126700 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1455 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Được phát hành: 14Giờ 40Phút

11 576EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 308 356 857 VND
 • ≈ 12 528 USD
2017126700 kmdầuSố chỗ ngồi: 3110 mã lựcKhối hàng: 1455 kgTổng trọng lượng: 3300 kg
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 61
1 / 61
T1 new listing page - Xe van nhỏ gọn
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.