Mua Rơ moóc chở gỗ đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 4
Schwarzmüller AZ N17LN2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller AZ N17LN2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller AZ N17LN2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller AZ N17LN2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller AZ N17LN2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Schwarzmüller AZ N17LN2

20152Khối hàng: 14450 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Hung gia lợi
Được phát hành: 3Giờ 14PhútSố tham chiếu AUG

13 630EUR

 • ≈ 363 070 488 VND
 • ≈ 14 751 USD
20152Khối hàng: 14450 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Hung gia lợi
Liên hệ người bán
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Palms 840/142 4WD

20122
Litva, Vilnius
Được phát hành: 21Giờ 49Phút

5 700EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 151 834 320 VND
 • ≈ 6 169 USD
20122
Litva, Vilnius
Liên hệ người bán
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Palms 840/142 4WD - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Palms 840/142 4WD

20112
Litva, Vilnius
Được phát hành: 21Giờ 49Phút

4 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 130 524 240 VND
 • ≈ 5 303 USD
20112
Litva, Vilnius
Liên hệ người bán
Doll DOLL RUNGENANHÄNGER Langholz - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Doll DOLL RUNGENANHÄNGER Langholz - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Doll DOLL RUNGENANHÄNGER Langholz - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Doll DOLL RUNGENANHÄNGER Langholz - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Doll DOLL RUNGENANHÄNGER Langholz - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Doll DOLL RUNGENANHÄNGER Langholz

2019Khối hàng: 14885 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Áo, Laakirchen
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 14150G3003

20 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 556 725 840 VND
 • ≈ 22 619 USD
2019Khối hàng: 14885 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Áo, Laakirchen
Liên hệ người bán
RLSE 20/63 Holzanhänger Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
RLSE 20/63 Holzanhänger Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
RLSE 20/63 Holzanhänger Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
RLSE 20/63 Holzanhänger Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
RLSE 20/63 Holzanhänger Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

RLSE 20/63 Holzanhänger Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger

20142Khối hàng: 14800 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Bỉ, Roksem
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 9682
Hỏi giá
20142Khối hàng: 14800 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Bỉ, Roksem
Liên hệ người bán
Andere Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Andere Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Andere Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Andere Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Andere Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Andere Röttger RLSE 20/63 Holzanhänger

20142Khối hàng: 14800 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Đức, Göttingen
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 9682
Hỏi giá
20142Khối hàng: 14800 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Đức, Göttingen
Liên hệ người bán
Doll A2G-9L440 Kurzholz Exte-Rungen BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Doll A2G-9L440 Kurzholz Exte-Rungen BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Doll A2G-9L440 Kurzholz Exte-Rungen BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Doll A2G-9L440 Kurzholz Exte-Rungen BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Doll A2G-9L440 Kurzholz Exte-Rungen BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Doll A2G-9L440 Kurzholz Exte-Rungen BPW

20202Khối hàng: 15170 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Đức, Dettelbach
Được phát hành: 8Ngày

21 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 583 363 440 VND
 • ≈ 23 702 USD
20202Khối hàng: 15170 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Đức, Dettelbach
Liên hệ người bán
Achleitner 3ANR27 - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Achleitner 3ANR27 - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Achleitner 3ANR27 - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Achleitner 3ANR27 - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Achleitner 3ANR27 - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Achleitner 3ANR27

20083Khối hàng: 22860 kgTổng trọng lượng: 27000 kg
Litva, Vilnius
Được phát hành: 8Ngày

6 800EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 181 135 680 VND
 • ≈ 7 359 USD
20083Khối hàng: 22860 kgTổng trọng lượng: 27000 kg
Litva, Vilnius
Liên hệ người bán
Mjölbysläpet VFL4-99-36 - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Mjölbysläpet VFL4-99-36 - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Mjölbysläpet VFL4-99-36 - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Mjölbysläpet VFL4-99-36 - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Mjölbysläpet VFL4-99-36 - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

Mjölbysläpet VFL4-99-36

20074Tổng trọng lượng: 38000 kg
Thụy Điển
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu S7223

7 131EUR

 • ≈ 189 952 725 VND
 • ≈ 7 717 USD
20074Tổng trọng lượng: 38000 kg
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Parator SV 18-24 - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Parator SV 18-24 - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Parator SV 18-24 - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Parator SV 18-24 - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Parator SV 18-24 - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (44)

Parator SV 18-24

20155Khối hàng: 35120 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Thụy Điển
Được phát hành: 12NgàySố tham chiếu S7219

29 330EUR

 • ≈ 781 280 808 VND
 • ≈ 31 743 USD
20155Khối hàng: 35120 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Thụy Điển
Liên hệ người bán
RIEDLER RUH 327 - Holztransporter - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
RIEDLER RUH 327 - Holztransporter - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
RIEDLER RUH 327 - Holztransporter - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
RIEDLER RUH 327 - Holztransporter - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
RIEDLER RUH 327 - Holztransporter - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

RIEDLER RUH 327 - Holztransporter

20113Khối hàng: 20000 kgTổng trọng lượng: 24000 kg
Áo, Brunn am Gebirge
Được phát hành: 16NgàySố tham chiếu UVW240048

18 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 503 450 640 VND
 • ≈ 20 455 USD
20113Khối hàng: 20000 kgTổng trọng lượng: 24000 kg
Áo, Brunn am Gebirge
Hydrofast Tandem HFPT2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Hydrofast Tandem HFPT2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Hydrofast Tandem HFPT2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Hydrofast Tandem HFPT2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Hydrofast Tandem HFPT2 - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Hydrofast Tandem HFPT2

Mới20242Khối hàng: 19000 kg
Ba Lan, Białystok
Được phát hành: 16Ngày
Hỏi giá
Mới20242Khối hàng: 19000 kg
Ba Lan, Białystok
Liên hệ người bán
Hydrofast Przyczepa 3 osiowa do transportu drewna - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Hydrofast Przyczepa 3 osiowa do transportu drewna - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Hydrofast Przyczepa 3 osiowa do transportu drewna - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Hydrofast Przyczepa 3 osiowa do transportu drewna - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Hydrofast Przyczepa 3 osiowa do transportu drewna - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Hydrofast Przyczepa 3 osiowa do transportu drewna

Mới20243
Ba Lan, Białystok
Được phát hành: 16Ngày
Hỏi giá
Mới20243
Ba Lan, Białystok
Liên hệ người bán
Pavic HTA 18 2 axles Holztransport Wood SAF - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Pavic HTA 18 2 axles Holztransport Wood SAF - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Pavic HTA 18 2 axles Holztransport Wood SAF - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Pavic HTA 18 2 axles Holztransport Wood SAF - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Pavic HTA 18 2 axles Holztransport Wood SAF - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Pavic HTA 18 2 axles Holztransport Wood SAF

20142Khối hàng: 15300 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Hà lan, Veghel
Được phát hành: 17NgàySố tham chiếu 70231194

11 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 316 987 440 VND
 • ≈ 12 879 USD
20142Khối hàng: 15300 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Hà lan, Veghel
Liên hệ người bán
Schwarzmüller Holztransporter SAF Wood - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller Holztransporter SAF Wood - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller Holztransporter SAF Wood - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller Holztransporter SAF Wood - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller Holztransporter SAF Wood - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Schwarzmüller Holztransporter SAF Wood

20182Khối hàng: 14460 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Hà lan, Veghel
Được phát hành: 17NgàySố tham chiếu 70229296

16 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 450 175 440 VND
 • ≈ 18 290 USD
20182Khối hàng: 14460 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Hà lan, Veghel
Liên hệ người bán
Doll Holztransporter Wood BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Doll Holztransporter Wood BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Doll Holztransporter Wood BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Doll Holztransporter Wood BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Doll Holztransporter Wood BPW - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Doll Holztransporter Wood BPW

20182Khối hàng: 14985 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Hà lan, Veghel
Được phát hành: 17NgàySố tham chiếu 70229295

16 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 450 175 440 VND
 • ≈ 18 290 USD
20182Khối hàng: 14985 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Hà lan, Veghel
Liên hệ người bán
DOLL M134 - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
DOLL M134 - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
DOLL M134 - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
DOLL M134 - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
DOLL M134 - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

DOLL M134

2014
Ba Lan, Lubomierz
Được phát hành: 23Ngày
Hỏi giá
2014
Ba Lan, Lubomierz
Liên hệ người bán
KEMPF – - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
KEMPF – - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
KEMPF – - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
KEMPF – - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
KEMPF – - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

KEMPF –

2004
Ba Lan, Lubomierz
Được phát hành: 23Ngày
Hỏi giá
2004
Ba Lan, Lubomierz
Liên hệ người bán
Faymonville – - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
Faymonville – - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
Faymonville – - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
Faymonville – - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
Faymonville – - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Faymonville –

2010
Ba Lan, Lubomierz
Được phát hành: 23Ngày
Hỏi giá
2010
Ba Lan, Lubomierz
Liên hệ người bán
MALKKI RJ4-10200 - 4 Axles - Rơ moóc chở gỗ: hình 1
MALKKI RJ4-10200 - 4 Axles - Rơ moóc chở gỗ: hình 2
MALKKI RJ4-10200 - 4 Axles - Rơ moóc chở gỗ: hình 3
MALKKI RJ4-10200 - 4 Axles - Rơ moóc chở gỗ: hình 4
MALKKI RJ4-10200 - 4 Axles - Rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

MALKKI RJ4-10200 - 4 Axles

19954Khối hàng: 30700 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Litva
Được phát hành: 24NgàySố tham chiếu 188793

8 900EUR

 • ≈ 237 074 640 VND
 • ≈ 9 632 USD
19954Khối hàng: 30700 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Litva
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 4
1 / 4
T1 new listing page - Rơ moóc chở gỗ
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.