Mua Rơ moóc đông lạnh đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 13
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)
TOP

ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer

Mới20231Khối hàng: 270 kgTổng trọng lượng: 750 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 1Ngày

5 765EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 152 912 013 VND
 • ≈ 6 231 USD
Mới20231Khối hàng: 270 kgTổng trọng lượng: 750 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)
TOP

ESSELMANN FT6

Mới20232Khối hàng: 2300 kgTổng trọng lượng: 3500 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 1Ngày

10 740EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 284 869 908 VND
 • ≈ 11 609 USD
Mới20232Khối hàng: 2300 kgTổng trọng lượng: 3500 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 1325/145 - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 1325/145 - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 1325/145 - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 1325/145 - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 1325/145 - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 1325/145

MớiTổng trọng lượng: 1300 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 7Giờ 55Phút

8 300EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

 • ≈ 220 150 860 VND
 • ≈ 8 972 USD
MớiTổng trọng lượng: 1300 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 H mit ISO Boden - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 H mit ISO Boden - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 H mit ISO Boden - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 H mit ISO Boden - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 H mit ISO Boden - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 H mit ISO Boden

MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 8Giờ 1Phút

13 300EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

 • ≈ 352 771 860 VND
 • ≈ 14 377 USD
MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
VARIANT HG Variant Kühlanhänger +10º bis +- 0° 408x175x192 cm - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
VARIANT HG Variant Kühlanhänger +10º bis +- 0° 408x175x192 cm - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
VARIANT HG Variant Kühlanhänger +10º bis +- 0° 408x175x192 cm - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
VARIANT HG Variant Kühlanhänger +10º bis +- 0° 408x175x192 cm - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
VARIANT HG Variant Kühlanhänger +10º bis +- 0° 408x175x192 cm - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

VARIANT HG Variant Kühlanhänger +10º bis +- 0° 408x175x192 cm

Tổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 8Giờ 19Phút

13 719EUR

 • ≈ 363 885 499 VND
 • ≈ 14 830 USD
Tổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
HAPERT HG Hapert Kühlanhänger 396x175x195 cm 3500 Kg - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
HAPERT HG Hapert Kühlanhänger 396x175x195 cm 3500 Kg - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
HAPERT HG Hapert Kühlanhänger 396x175x195 cm 3500 Kg - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
HAPERT HG Hapert Kühlanhänger 396x175x195 cm 3500 Kg - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
HAPERT HG Hapert Kühlanhänger 396x175x195 cm 3500 Kg - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

HAPERT HG Hapert Kühlanhänger 396x175x195 cm 3500 Kg

MớiTổng trọng lượng: 3500 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 8Giờ 26Phút

18 999EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

 • ≈ 503 933 275 VND
 • ≈ 20 537 USD
MớiTổng trọng lượng: 3500 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2740/180 - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2740/180 - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2740/180 - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2740/180 - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2740/180 - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2740/180

MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 8Giờ 40Phút

12 200EUR

 • ≈ 323 595 240 VND
 • ≈ 13 188 USD
MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 AKTION - Freuen Sie sich! Ab dem 14.03.2024 - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 AKTION - Freuen Sie sich! Ab dem 14.03.2024 - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 AKTION - Freuen Sie sich! Ab dem 14.03.2024 - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 AKTION - Freuen Sie sich! Ab dem 14.03.2024 - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 AKTION - Freuen Sie sich! Ab dem 14.03.2024 - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3018/27 AKTION - Freuen Sie sich! Ab dem 14.03.2024

MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 8Giờ 47Phút

11 700EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

 • ≈ 310 333 140 VND
 • ≈ 12 647 USD
MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/15 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/15 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/15 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/15 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/15 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/15 H

MớiTổng trọng lượng: 1500 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 8Giờ 56Phút

8 950EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

 • ≈ 237 391 590 VND
 • ≈ 9 674 USD
MớiTổng trọng lượng: 1500 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3015/27 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3015/27 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3015/27 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3015/27 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3015/27 H - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 3015/27 H

MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 9Giờ 3Phút

10 700EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

 • ≈ 283 808 940 VND
 • ≈ 11 566 USD
MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2730/155 m - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2730/155 m - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2730/155 m - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2730/155 m - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2730/155 m - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

WM MEYER WM Meyer Kühlanhänger, Vollisolation, AZKF 2730/155 m

MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 9Giờ 8Phút

9 995EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

 • ≈ 265 109 379 VND
 • ≈ 10 804 USD
MớiTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/135 - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/135 - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/135 - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/135 - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/135 - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

BÖCKMANN HG Böckmann Kühlanhänger KK 2513/135

MớiTổng trọng lượng: 1350 kg
Đức, Gindorf
Được phát hành: 9Giờ 16Phút

8 888EUR

Giá đã có thuế GTGT

 • ≈ 235 747 089 VND
 • ≈ 9 607 USD
MớiTổng trọng lượng: 1350 kg
Đức, Gindorf
Liên hệ người bán
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
ESSELMANN FT6 - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)
TOP

ESSELMANN FT6

Mới20232Khối hàng: 2300 kgTổng trọng lượng: 3500 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 1Ngày

10 740EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 284 869 908 VND
 • ≈ 11 609 USD
Mới20232Khối hàng: 2300 kgTổng trọng lượng: 3500 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)
TOP

ESSELMANN Kühlanhänger FT1 Kühlkoffer

Mới20231Khối hàng: 270 kgTổng trọng lượng: 750 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 1Ngày

5 765EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 152 912 013 VND
 • ≈ 6 231 USD
Mới20231Khối hàng: 270 kgTổng trọng lượng: 750 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Esselmann Kühlkoffer FT5 - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
Esselmann Kühlkoffer FT5 - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
Esselmann Kühlkoffer FT5 - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
Esselmann Kühlkoffer FT5 - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
Esselmann Kühlkoffer FT5 - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Esselmann Kühlkoffer FT5

Mới20232Khối hàng: 1600 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 111523

8 670EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 229 964 814 VND
 • ≈ 9 372 USD
Mới20232Khối hàng: 1600 kgTổng trọng lượng: 2700 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
ESSELMANN Kühlanhänger FT2 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
ESSELMANN Kühlanhänger FT2 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
ESSELMANN Kühlanhänger FT2 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
ESSELMANN Kühlanhänger FT2 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
ESSELMANN Kühlanhänger FT2 Kühlkoffer - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

ESSELMANN Kühlanhänger FT2 Kühlkoffer

Mới20231Khối hàng: 890 kgTổng trọng lượng: 1500 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 111633

6 580EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 174 529 236 VND
 • ≈ 7 112 USD
Mới20231Khối hàng: 890 kgTổng trọng lượng: 1500 kg
Đức, Lengenbostel / Sittensen
Humbaur Kühlanhänger HK 253218 20 PF30 Basic 2,5 to. 3185x1730x1885mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 1

Humbaur Kühlanhänger HK 253218 20 PF30 Basic 2,5 to. 3185x1730x1885mm

Mới2Khối hàng: 1600 kgTổng trọng lượng: 2500 kg
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu H5271-KA-2023-02

10 399EUR

Giá đã có thuế GTGT

 • ≈ 275 825 155 VND
 • ≈ 11 241 USD
Mới2Khối hàng: 1600 kgTổng trọng lượng: 2500 kg
Đức, Neu-Ulm
Liên hệ người bán
NORFRIG WH4-36-125CFÖM - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
NORFRIG WH4-36-125CFÖM - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
NORFRIG WH4-36-125CFÖM - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
NORFRIG WH4-36-125CFÖM - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
NORFRIG WH4-36-125CFÖM - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (50)

NORFRIG WH4-36-125CFÖM

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 1Ngày

715EUR

Đấu giá
 • ≈ 18 964 803 VND
 • ≈ 772 USD
Thụy Điển, Växjö
Liên hệ người bán
BRIAB SBLB4CS 36 125 - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
BRIAB SBLB4CS 36 125 - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
BRIAB SBLB4CS 36 125 - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
BRIAB SBLB4CS 36 125 - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
BRIAB SBLB4CS 36 125 - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (43)

BRIAB SBLB4CS 36 125

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 1Ngày

178EUR

Đấu giá
 • ≈ 4 721 307 VND
 • ≈ 192 USD
Thụy Điển, Växjö
Liên hệ người bán
Chereau remorque frigo chereau - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
Chereau remorque frigo chereau - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
Chereau remorque frigo chereau - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
Chereau remorque frigo chereau - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
Chereau remorque frigo chereau - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)
TOP

Chereau remorque frigo chereau

20143Tổng trọng lượng: 24000 kg
Pháp, ROUEN
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
20143Tổng trọng lượng: 24000 kg
Pháp, ROUEN
Liên hệ người bán
Humbaur Kühlanhänger HGK 303718 21 PF60 Deluxe 3,0 to. 3630x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
Humbaur Kühlanhänger HGK 303718 21 PF60 Deluxe 3,0 to. 3630x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
Humbaur Kühlanhänger HGK 303718 21 PF60 Deluxe 3,0 to. 3630x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
Humbaur Kühlanhänger HGK 303718 21 PF60 Deluxe 3,0 to. 3630x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
Humbaur Kühlanhänger HGK 303718 21 PF60 Deluxe 3,0 to. 3630x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Humbaur Kühlanhänger HGK 303718 21 PF60 Deluxe 3,0 to. 3630x1670x1970mm

Mới2Khối hàng: 1900 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu H5354-100-2024-01

14 499EUR

Giá đã có thuế GTGT

 • ≈ 384 574 375 VND
 • ≈ 15 673 USD
Mới2Khối hàng: 1900 kgTổng trọng lượng: 3000 kg
Đức, Neu-Ulm
Liên hệ người bán
Humbaur Kühlanhänger HGK 253218 21 PF60 Deluxe 2,5 to. 3130x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 1
Humbaur Kühlanhänger HGK 253218 21 PF60 Deluxe 2,5 to. 3130x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 2
Humbaur Kühlanhänger HGK 253218 21 PF60 Deluxe 2,5 to. 3130x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 3
Humbaur Kühlanhänger HGK 253218 21 PF60 Deluxe 2,5 to. 3130x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 4
Humbaur Kühlanhänger HGK 253218 21 PF60 Deluxe 2,5 to. 3130x1670x1970mm - Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Humbaur Kühlanhänger HGK 253218 21 PF60 Deluxe 2,5 to. 3130x1670x1970mm

Mới2Khối hàng: 1460 kgTổng trọng lượng: 2500 kg
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu H5351-100-2024-01

11 699EUR

Giá đã có thuế GTGT

 • ≈ 310 306 615 VND
 • ≈ 12 646 USD
Mới2Khối hàng: 1460 kgTổng trọng lượng: 2500 kg
Đức, Neu-Ulm
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 13
1 / 13
T1 new listing page - Rơ moóc đông lạnh
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.