Mua Rơ moóc để vận chuyển thiết bị đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị

289
Xem tất cả các Rơ moóc - leasing
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 15
YSM - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1

YSM

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
2008
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Được phát hành: 7Giờ 22PhútSố tham chiếu 318953

971EUR

Đấu giá
 • ≈ 26 275 939 VND
 • ≈ 1 032 USD
2008
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Liên hệ người bán
Verem VEREM - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Verem VEREM - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Verem VEREM - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Verem VEREM - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Verem VEREM - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Verem VEREM

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
20032Khối hàng: 8500 kg
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Được phát hành: 7Giờ 29PhútSố tham chiếu 318723

5 500EUR

Đấu giá
 • ≈ 148 833 850 VND
 • ≈ 5 846 USD
20032Khối hàng: 8500 kg
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Liên hệ người bán
ECIM 130AF S/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
ECIM 130AF S/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
ECIM 130AF S/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
ECIM 130AF S/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
ECIM 130AF S/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

ECIM 130AF S/A Remorque

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
2007
Pháp, ST AUBIN SUR GAILLON, FRA
Được phát hành: 7Giờ 42Phút
Đấu giá
2007
Pháp, ST AUBIN SUR GAILLON, FRA
Liên hệ người bán
HUBIERE TPG352R T/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
HUBIERE TPG352R T/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
HUBIERE TPG352R T/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
HUBIERE TPG352R T/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
HUBIERE TPG352R T/A Remorque - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

HUBIERE TPG352R T/A Remorque

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Pháp, ST AUBIN SUR GAILLON, FRA
Được phát hành: 7Giờ 44Phút
Đấu giá
Pháp, ST AUBIN SUR GAILLON, FRA
Liên hệ người bán
De Angelis De Filippi - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
De Angelis De Filippi - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
De Angelis De Filippi - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
De Angelis De Filippi - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
De Angelis De Filippi - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

De Angelis De Filippi

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
19863Khối hàng: 20000 kgTổng trọng lượng: 20500 kg
Ý, Piacenza
Được phát hành: 10Giờ 29Phút
Hỏi giá
19863Khối hàng: 20000 kgTổng trọng lượng: 20500 kg
Ý, Piacenza
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 11Giờ 38PhútSố tham chiếu 140406533
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 11Giờ 40PhútSố tham chiếu 140406534
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 11Giờ 46PhútSố tham chiếu 140406531
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 11Giờ 48PhútSố tham chiếu 140406532
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 11Giờ 51PhútSố tham chiếu 140406530
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 12Giờ 2PhútSố tham chiếu 140406529
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Wiola Pod sprzęt budowlany B3540 MAXX 3500kg - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Wiola Pod sprzęt budowlany B3540 MAXX 3500kg - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Wiola Pod sprzęt budowlany B3540 MAXX 3500kg - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Wiola Pod sprzęt budowlany B3540 MAXX 3500kg - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4

Wiola Pod sprzęt budowlany B3540 MAXX 3500kg

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Mới2023
Ba Lan, Andrychów
Được phát hành: 22Giờ 33Phút

4 673EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 126 454 651 VND
 • ≈ 4 967 USD
Mới2023
Ba Lan, Andrychów
Liên hệ người bán
Wiola Cable drum trailer Przyczepa WIOLA do przewozu kabli zwiniętych - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Wiola Cable drum trailer Przyczepa WIOLA do przewozu kabli zwiniętych - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Wiola Cable drum trailer Przyczepa WIOLA do przewozu kabli zwiniętych - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Wiola Cable drum trailer Przyczepa WIOLA do przewozu kabli zwiniętych - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Wiola Cable drum trailer Przyczepa WIOLA do przewozu kabli zwiniętych - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Wiola Cable drum trailer Przyczepa WIOLA do przewozu kabli zwiniętych

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Mới20231Khối hàng: 1030 kgTổng trọng lượng: 1500 kg
Ba Lan, Andrychów
Được phát hành: 22Giờ 33Phút

3 448EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 93 305 293 VND
 • ≈ 3 665 USD
Mới20231Khối hàng: 1030 kgTổng trọng lượng: 1500 kg
Ba Lan, Andrychów
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 140406524
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 140406523
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Indespension 2.7 Ton - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Indespension 2.7 Ton

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 140406525
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Single Axle Trailer to suit Generator/Bowser (2 of) - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Single Axle Trailer to suit Generator/Bowser (2 of) - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Single Axle Trailer to suit Generator/Bowser (2 of) - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Single Axle Trailer to suit Generator/Bowser (2 of) - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Single Axle Trailer to suit Generator/Bowser (2 of) - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Single Axle Trailer to suit Generator/Bowser (2 of)

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 140406890
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Ifor Williams TA510G3-14 - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Ifor Williams TA510G3-14 - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Ifor Williams TA510G3-14 - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Ifor Williams TA510G3-14 - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Ifor Williams TA510G3-14 - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

Ifor Williams TA510G3-14

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 140406807
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Martz 3-Achs Anhänger Maschinen Tieflader 3500KG *5672€ Netto*100KMH*SOFORT!* - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Martz 3-Achs Anhänger Maschinen Tieflader 3500KG *5672€ Netto*100KMH*SOFORT!* - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Martz 3-Achs Anhänger Maschinen Tieflader 3500KG *5672€ Netto*100KMH*SOFORT!* - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Martz 3-Achs Anhänger Maschinen Tieflader 3500KG *5672€ Netto*100KMH*SOFORT!* - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Martz 3-Achs Anhänger Maschinen Tieflader 3500KG *5672€ Netto*100KMH*SOFORT!* - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Martz 3-Achs Anhänger Maschinen Tieflader 3500KG *5672€ Netto*100KMH*SOFORT!*

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Đức, 34123 Hessen - Kassel
Được phát hành: 2Ngày

6 749EUR

 • ≈ 182 632 664 VND
 • ≈ 7 174 USD
Đức, 34123 Hessen - Kassel
Haglund Maskinsläp 30km/h - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 1
Haglund Maskinsläp 30km/h - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 2
Haglund Maskinsläp 30km/h - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 3
Haglund Maskinsläp 30km/h - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 4
Haglund Maskinsläp 30km/h - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Haglund Maskinsläp 30km/h

Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Thụy Điển, c/o KONTORSHOTELLET NACKA STRAND CYLINDERVÄGEN 18 131 52 NACKA STRAND, Sweden
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu O-000003576
Đấu giá
Thụy Điển, c/o KONTORSHOTELLET NACKA STRAND CYLINDERVÄGEN 18 131 52 NACKA STRAND, Sweden
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 15
1 / 15
T1 new listing page - Rơ moóc để vận chuyển thiết bị
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.