Mua Rơ moóc chở gia súc đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Rơ moóc chở gia súc


   Trang 1 trong số 6 1/6   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Joskin BETIMAX RDSG6000 - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Joskin BETIMAX RDSG6000 - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Joskin BETIMAX RDSG6000 - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Joskin BETIMAX RDSG6000 - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Joskin BETIMAX RDSG6000 - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Joskin BETIMAX RDSG6000

2023
Đức, Ringstraße 16
Được phát hành: 1Tháng 10Ngày Số tham chiếu JOSKIN/20

24 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023
Đức, Ringstraße 16
email Liên hệ người bán
ROLLAND P45 - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
ROLLAND P45 - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
ROLLAND P45 - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
ROLLAND P45 - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
ROLLAND P45 - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

ROLLAND P45

1991 1
Pháp, SEVIGNY WALEPPE
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 1316

3 700 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1991 1
Pháp, SEVIGNY WALEPPE
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 3 Stock Hubdach Tränken - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 3 Stock Hubdach Tränken - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 3 Stock Hubdach Tränken - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 3 Stock Hubdach Tränken - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 3 Stock Hubdach Tränken - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Menke-Janzen 3 Stock Hubdach Tränken

2010 Tổng trọng lượng: 26 000 kg Khối hàng: 15 260 kg 2
Đức, Dorsten
Được phát hành: 4Ngày

26 890 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Tổng trọng lượng: 26 000 kg Khối hàng: 15 260 kg 2
Đức, Dorsten
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger

2006 Tổng trọng lượng: 18 500 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 2879
Hỏi giá
star
2006 Tổng trọng lượng: 18 500 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Pezzaioli RBA 21 3.Stock Anhänger mit Aggregat & Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Pezzaioli RBA 21 3.Stock Anhänger mit Aggregat & Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Pezzaioli RBA 21 3.Stock Anhänger mit Aggregat & Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Pezzaioli RBA 21 3.Stock Anhänger mit Aggregat & Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Pezzaioli RBA 21 3.Stock Anhänger mit Aggregat & Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Pezzaioli RBA 21 3.Stock Anhänger mit Aggregat & Hubdach

2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 10 200 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6326

32 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 10 200 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Pezzaioli RBA 31 3.Stock m. Hubdach & Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Pezzaioli RBA 31 3.Stock m. Hubdach & Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Pezzaioli RBA 31 3.Stock m. Hubdach & Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Pezzaioli RBA 31 3.Stock m. Hubdach & Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Pezzaioli RBA 31 3.Stock m. Hubdach & Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Pezzaioli RBA 31 3.Stock m. Hubdach & Tränke

2011 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 100 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7956

19 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2011 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 100 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger verunfallt - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger verunfallt - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger verunfallt - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger verunfallt - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger verunfallt - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger verunfallt

2016 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 11 520 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7244

29 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2016 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 11 520 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Menke-Janzen 3.Stock Viehanhänger

2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 11 520 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 8130

32 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 11 520 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Finkl VA 18 3-Stock, Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Finkl VA 18 3-Stock, Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Finkl VA 18 3-Stock, Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Finkl VA 18 3-Stock, Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Finkl VA 18 3-Stock, Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Finkl VA 18 3-Stock, Hubdach, Tränke, Aggregat

2008 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 10 400 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 8131
Hỏi giá
star
2008 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 10 400 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Blomert V30 PKW-Viehanhänger *Neuwertig* - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Blomert V30 PKW-Viehanhänger *Neuwertig* - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Blomert V30 PKW-Viehanhänger *Neuwertig* - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Blomert V30 PKW-Viehanhänger *Neuwertig* - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Blomert V30 PKW-Viehanhänger *Neuwertig* - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Blomert V30 PKW-Viehanhänger *Neuwertig*

2014 Tổng trọng lượng: 3 000 kg Khối hàng: 1 950 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 8200

12 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 Tổng trọng lượng: 3 000 kg Khối hàng: 1 950 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Pezzaioli Top!!! 2.Stock Viehanh. Hubdach,eigenes Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Pezzaioli Top!!! 2.Stock Viehanh. Hubdach,eigenes Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Pezzaioli Top!!! 2.Stock Viehanh. Hubdach,eigenes Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Pezzaioli Top!!! 2.Stock Viehanh. Hubdach,eigenes Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Pezzaioli Top!!! 2.Stock Viehanh. Hubdach,eigenes Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pezzaioli Top!!! 2.Stock Viehanh. Hubdach,eigenes Aggregat

2007
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7875

16 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2007
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger m. Aggregat Hubdach Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger m. Aggregat Hubdach Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger m. Aggregat Hubdach Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger m. Aggregat Hubdach Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger m. Aggregat Hubdach Tränke - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger m. Aggregat Hubdach Tränke

2009 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 14 725 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 2364

17 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 14 725 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Pezzaioli RB-01 Viehanhänger 3 Stock - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Pezzaioli RB-01 Viehanhänger 3 Stock - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Pezzaioli RB-01 Viehanhänger 3 Stock - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Pezzaioli RB-01 Viehanhänger 3 Stock - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Pezzaioli RB-01 Viehanhänger 3 Stock - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pezzaioli RB-01 Viehanhänger 3 Stock

2015 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 3587

37 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Menke 4.Stock Hubdach, Tränke, Aggregat

2009 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 10 650 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 3859

19 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 10 650 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger 40 km/h 34 qm - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger 40 km/h 34 qm - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger 40 km/h 34 qm - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger 40 km/h 34 qm - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger 40 km/h 34 qm - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Menke-Janzen 2.Stock Viehanhänger 40 km/h 34 qm

2008 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 1468a+910
Hỏi giá
star
2008 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Finkl VA 24 3.Stock Vieh. Hubdach Rampe 3 Achsen - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Finkl VA 24 3.Stock Vieh. Hubdach Rampe 3 Achsen - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Finkl VA 24 3.Stock Vieh. Hubdach Rampe 3 Achsen - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Finkl VA 24 3.Stock Vieh. Hubdach Rampe 3 Achsen - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Finkl VA 24 3.Stock Vieh. Hubdach Rampe 3 Achsen - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Finkl VA 24 3.Stock Vieh. Hubdach Rampe 3 Achsen

2008 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7275

12 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2008 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Finkl VA 220 4 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Finkl VA 220 4 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Finkl VA 220 4 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Finkl VA 220 4 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Finkl VA 220 4 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Finkl VA 220 4 Stock Viehanhänger

2013 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 3786

20 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger Hubdach, Tränke, Aggregat - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Menke-Janzen 4.Stock Viehanhänger Hubdach, Tränke, Aggregat

2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 10 880 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 4495

26 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 10 880 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Top !!!Stehmann 2.Stock Viehanhänger mit Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Top !!!Stehmann 2.Stock Viehanhänger mit Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Top !!!Stehmann 2.Stock Viehanhänger mit Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Top !!!Stehmann 2.Stock Viehanhänger mit Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Top !!!Stehmann 2.Stock Viehanhänger mit Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Top !!!Stehmann 2.Stock Viehanhänger mit Hubdach

2012 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7987

37 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2012 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Stehmann 2.Stock Anhänger Laderampe Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Stehmann 2.Stock Anhänger Laderampe Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Stehmann 2.Stock Anhänger Laderampe Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Stehmann 2.Stock Anhänger Laderampe Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Stehmann 2.Stock Anhänger Laderampe Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Stehmann 2.Stock Anhänger Laderampe Hubdach

2010 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 860 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7020

19 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 860 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Menke 3 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
Menke 3 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
Menke 3 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
Menke 3 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
Menke 3 Stock Viehanhänger - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Menke 3 Stock Viehanhänger

1998 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 600 kg 3
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 3885

9 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1998 Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 600 kg 3
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
FINKL VAT22 3.Stock Tränke,Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 1
FINKL VAT22 3.Stock Tränke,Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 2
FINKL VAT22 3.Stock Tränke,Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 3
FINKL VAT22 3.Stock Tränke,Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 4
FINKL VAT22 3.Stock Tränke,Hubdach - Rơ moóc chở gia súc: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

FINKL VAT22 3.Stock Tränke,Hubdach

2009
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 8010

39 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
1 2 3 6   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Trailers - Livestock trailers
t1 old