Mua Rơ moóc dolly đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 3
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 1
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 2
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 3
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 4
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (28)

KRONE ZZ

Rơ moóc dolly
Thụy Điển, Honnörsgatan 12, 352 36, Växjö, Sweden
Được phát hành: 11Giờ 16Phút

257EUR

Đấu giá
 • ≈ 6 954 599 VND
 • ≈ 273 USD
Thụy Điển, Honnörsgatan 12, 352 36, Växjö, Sweden
Liên hệ người bán
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 1
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 2
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 3
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 4
KRONE ZZ - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

KRONE ZZ

Rơ moóc dolly
Thụy Điển, Honnörsgatan 12, 352 36, Växjö, Sweden
Được phát hành: 11Giờ 17Phút

257EUR

Đấu giá
 • ≈ 6 954 599 VND
 • ≈ 273 USD
Thụy Điển, Honnörsgatan 12, 352 36, Växjö, Sweden
Liên hệ người bán
Hangler TDS-H 180 standard trækstang - Rơ moóc dolly: hình 1
Hangler TDS-H 180 standard trækstang - Rơ moóc dolly: hình 2
Hangler TDS-H 180 standard trækstang - Rơ moóc dolly: hình 3
Hangler TDS-H 180 standard trækstang - Rơ moóc dolly: hình 4
Hangler TDS-H 180 standard trækstang - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Hangler TDS-H 180 standard trækstang

Rơ moóc dolly
Khối hàng: 15300 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Đan Mạch, Silkeborg
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
Khối hàng: 15300 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Đan Mạch, Silkeborg
Liên hệ người bán
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 1
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 2
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 3
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 4
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Hangler TDS-H 180

Rơ moóc dolly
20242Khối hàng: 15050 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Đan Mạch, Silkeborg
Được phát hành: 13Ngày
Hỏi giá
20242Khối hàng: 15050 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Đan Mạch, Silkeborg
Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 1900 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 1900 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 1900 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 1900 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 1900 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Krone ZZ Serie 1900

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 14Ngày

5 205EUR

 • ≈ 140 850 943 VND
 • ≈ 5 533 USD
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Närko C2MS11P11 Serie 0416 - Rơ moóc dolly: hình 1
Närko C2MS11P11 Serie 0416 - Rơ moóc dolly: hình 2
Närko C2MS11P11 Serie 0416 - Rơ moóc dolly: hình 3
Närko C2MS11P11 Serie 0416 - Rơ moóc dolly: hình 4
Närko C2MS11P11 Serie 0416 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Närko C2MS11P11 Serie 0416

Rơ moóc dolly
20122Khối hàng: 13370 kgTổng trọng lượng: 16000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 14Ngày

3 644EUR

 • ≈ 98 609 190 VND
 • ≈ 3 873 USD
20122Khối hàng: 13370 kgTổng trọng lượng: 16000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 1893 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 1893 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 1893 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 1893 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 1893 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone ZZ Serie 1893

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 14Ngày

5 205EUR

 • ≈ 140 850 943 VND
 • ≈ 5 533 USD
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 1905 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 1905 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 1905 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 1905 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 1905 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone ZZ Serie 1905

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 14Ngày

4 598EUR

 • ≈ 124 425 098 VND
 • ≈ 4 888 USD
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 1894 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 1894 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 1894 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 1894 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 1894 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone ZZ Serie 1894

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 14Ngày

5 032EUR

 • ≈ 136 169 442 VND
 • ≈ 5 349 USD
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 1899 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 1899 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 1899 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 1899 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 1899 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Krone ZZ Serie 1899

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 18000 kgTổng trọng lượng: 15330 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 14Ngày
Hỏi giá
20142Khối hàng: 18000 kgTổng trọng lượng: 15330 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 1901 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 1901 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 1901 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 1901 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 1901 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone ZZ Serie 1901

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 14Ngày

5 032EUR

 • ≈ 136 169 442 VND
 • ≈ 5 349 USD
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 1891 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 1891 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 1891 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 1891 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 1891 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Krone ZZ Serie 1891

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 15Ngày

4 338EUR

 • ≈ 117 389 316 VND
 • ≈ 4 611 USD
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Närko C2YS11P11 Serie 8071 - Rơ moóc dolly: hình 1
Närko C2YS11P11 Serie 8071 - Rơ moóc dolly: hình 2
Närko C2YS11P11 Serie 8071 - Rơ moóc dolly: hình 3
Närko C2YS11P11 Serie 8071 - Rơ moóc dolly: hình 4
Närko C2YS11P11 Serie 8071 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Närko C2YS11P11 Serie 8071

Rơ moóc dolly
20082Khối hàng: 13200 kgTổng trọng lượng: 16000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 16Ngày

3 448EUR

 • ≈ 93 305 293 VND
 • ≈ 3 665 USD
20082Khối hàng: 13200 kgTổng trọng lượng: 16000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Närko C2YS11P11 Serie 0966 - Rơ moóc dolly: hình 1
Närko C2YS11P11 Serie 0966 - Rơ moóc dolly: hình 2
Närko C2YS11P11 Serie 0966 - Rơ moóc dolly: hình 3
Närko C2YS11P11 Serie 0966 - Rơ moóc dolly: hình 4
Närko C2YS11P11 Serie 0966 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Närko C2YS11P11 Serie 0966

Rơ moóc dolly
20122Khối hàng: 13180 kgTổng trọng lượng: 16000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 21Ngày

4 792EUR

 • ≈ 129 674 874 VND
 • ≈ 5 094 USD
20122Khối hàng: 13180 kgTổng trọng lượng: 16000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 1898 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 1898 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 1898 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 1898 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 1898 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone ZZ Serie 1898

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 21Ngày

5 054EUR

 • ≈ 136 764 777 VND
 • ≈ 5 372 USD
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Liên hệ người bán
Fruehauf A2-218A - Rơ moóc dolly: hình 1
Fruehauf A2-218A - Rơ moóc dolly: hình 2
Fruehauf A2-218A - Rơ moóc dolly: hình 3
Fruehauf A2-218A - Rơ moóc dolly: hình 4
Fruehauf A2-218A - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Fruehauf A2-218A

Rơ moóc dolly
20022Khối hàng: 14580 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Bỉ, Luxemburgstraat 1, 2321 Meer Belgie, Belgium
Được phát hành: 24NgàySố tham chiếu 2645

6 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 162 364 200 VND
 • ≈ 6 378 USD
20022Khối hàng: 14580 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Bỉ, Luxemburgstraat 1, 2321 Meer Belgie, Belgium
Liên hệ người bán
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 1
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 2
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 3
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 4
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Onbekend Dolly

Rơ moóc dolly
Mới2
Hà lan, De Hoogt 1a 2977 LA Goudriaan (Region: Zuid-Holland) Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 1NgàySố tham chiếu 482712
Hỏi giá
Mới2
Hà lan, De Hoogt 1a 2977 LA Goudriaan (Region: Zuid-Holland) Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton DXX218 - Rơ moóc dolly: hình 1
Pacton DXX218 - Rơ moóc dolly: hình 2
Pacton DXX218 - Rơ moóc dolly: hình 3
Pacton DXX218 - Rơ moóc dolly: hình 4
Pacton DXX218 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Pacton DXX218

Rơ moóc dolly
2012Khối hàng: 15270 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Estonia, Lääne-Harju vald
Được phát hành: 1Tháng 7NgàySố tham chiếu M643-1245

5 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 148 833 850 VND
 • ≈ 5 846 USD
2012Khối hàng: 15270 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Estonia, Lääne-Harju vald
Liên hệ người bán
Närko Dolly 2- aks. juuri leimattu - Rơ moóc dolly: hình 1

Närko Dolly 2- aks. juuri leimattu

Rơ moóc dolly
2014Tổng trọng lượng: 18000 kg
Phần Lan, Kuopio
Được phát hành: 1Tháng 8NgàySố tham chiếu YF1C2YSP1EF032246

13 500EUR

 • ≈ 365 319 450 VND
 • ≈ 14 351 USD
2014Tổng trọng lượng: 18000 kg
Phần Lan, Kuopio
Liên hệ người bán
Krone ZZ Dolly - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Dolly - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Dolly - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Dolly - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Dolly - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Krone ZZ Dolly

Rơ moóc dolly
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Skåne
Được phát hành: 1Tháng 20NgàySố tham chiếu S7283

6 446EUR

 • ≈ 174 433 272 VND
 • ≈ 6 852 USD
20142Khối hàng: 15330 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Thụy Điển, Skåne
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 3
1 / 3
T1 new listing page - Rơ moóc dolly
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.