Mua Rơ moóc dolly đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Rơ moóc dolly


   Trang 1 trong số 3 1/3   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
SAF D-2-20 - Rơ moóc dolly: hình 1
SAF D-2-20 - Rơ moóc dolly: hình 2
SAF D-2-20 - Rơ moóc dolly: hình 3
SAF D-2-20 - Rơ moóc dolly: hình 4
SAF D-2-20 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

SAF D-2-20

2020 Trọng lượng tịnh: 2 000 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 16 000 kg 2
Phần Lan, Salo
Được phát hành: 6Tháng 21Ngày
Hỏi giá
star
2020 Trọng lượng tịnh: 2 000 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 16 000 kg 2
Phần Lan, Salo
email Liên hệ người bán
 MTDK 18 ton Galv. - 1170/1120mm - Rơ moóc dolly: hình 1
 MTDK 18 ton Galv. - 1170/1120mm - Rơ moóc dolly: hình 2
 MTDK 18 ton Galv. - 1170/1120mm - Rơ moóc dolly: hình 3
 MTDK 18 ton Galv. - 1170/1120mm - Rơ moóc dolly: hình 4
 MTDK 18 ton Galv. - 1170/1120mm - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

MTDK 18 ton Galv. - 1170/1120mm

2011 Trọng lượng tịnh: 2 600 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 2
Đan Mạch, Silkeborg
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu EF6856
Hỏi giá
star
2011 Trọng lượng tịnh: 2 600 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 2
Đan Mạch, Silkeborg
email Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 5066 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 5066 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 5066 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 5066 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 5066 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone ZZ Serie 5066

2014 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 3Ngày

5 349 EUR

star
2014 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
email Liên hệ người bán
Hangler TDS-H 180 underbygget lav trækstang - Rơ moóc dolly: hình 1
Hangler TDS-H 180 underbygget lav trækstang - Rơ moóc dolly: hình 2
Hangler TDS-H 180 underbygget lav trækstang - Rơ moóc dolly: hình 3
Hangler TDS-H 180 underbygget lav trækstang - Rơ moóc dolly: hình 4
Hangler TDS-H 180 underbygget lav trækstang - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Hangler TDS-H 180 underbygget lav trækstang

Trọng lượng tịnh: 2 950 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 050 kg
Đan Mạch, Silkeborg
Được phát hành: 6Ngày
Hỏi giá
star
Trọng lượng tịnh: 2 950 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 050 kg
Đan Mạch, Silkeborg
email Liên hệ người bán
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 1
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 2
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 3
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 4
Hangler TDS-H 180 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Hangler TDS-H 180

Trọng lượng tịnh: 2 700 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 300 kg 2
Đan Mạch, Silkeborg
Được phát hành: 6Ngày
Hỏi giá
star
Trọng lượng tịnh: 2 700 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 300 kg 2
Đan Mạch, Silkeborg
email Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 9771 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 9771 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 9771 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 9771 - Rơ moóc dolly: hình 4

Krone ZZ Serie 9771

2018 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 7Ngày
Hỏi giá
star
2018 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
email Liên hệ người bán
Limetec 2 taso dolly, Siisti - Rơ moóc dolly: hình 1
Limetec 2 taso dolly, Siisti - Rơ moóc dolly: hình 2
Limetec 2 taso dolly, Siisti - Rơ moóc dolly: hình 3

Limetec 2 taso dolly, Siisti

2018
Phần Lan, Finnland, Forssa, Kanta-Häme
Được phát hành: 10Ngày

12 750 EUR

star
2018
Phần Lan, Finnland, Forssa, Kanta-Häme
email Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 3758 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 3758 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 3758 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 3758 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 3758 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone ZZ Serie 3758

2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 10Ngày

5 875 EUR

star
2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
email Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie S4264 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie S4264 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie S4264 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie S4264 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie S4264 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Krone ZZ Serie S4264

2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 13Ngày

5 433 EUR

star
2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 400 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
email Liên hệ người bán
Pacton DXX218 Serie 3384 - Rơ moóc dolly: hình 1
Pacton DXX218 Serie 3384 - Rơ moóc dolly: hình 2
Pacton DXX218 Serie 3384 - Rơ moóc dolly: hình 3
Pacton DXX218 Serie 3384 - Rơ moóc dolly: hình 4

Pacton DXX218 Serie 3384

2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 280 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 14Ngày

5 710 EUR

star
2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 280 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
email Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 8209 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 8209 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 8209 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 8209 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 8209 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Krone ZZ Serie 8209

2013 Tổng trọng lượng: 16 000 kg Khối hàng: 13 350 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 17Ngày
Hỏi giá
star
2013 Tổng trọng lượng: 16 000 kg Khối hàng: 13 350 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
email Liên hệ người bán
Krone ZZ Serie 8201 - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone ZZ Serie 8201 - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone ZZ Serie 8201 - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone ZZ Serie 8201 - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone ZZ Serie 8201 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Krone ZZ Serie 8201

2013 Tổng trọng lượng: 16 000 kg Khối hàng: 13 350 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
Được phát hành: 17Ngày

5 275 EUR

star
2013 Tổng trọng lượng: 16 000 kg Khối hàng: 13 350 kg 2
Thụy Điển, Schweden, Trelleborg, Skåne län
email Liên hệ người bán
Mega MARIO II - Rơ moóc dolly: hình 1
Mega MARIO II - Rơ moóc dolly: hình 2
Mega MARIO II - Rơ moóc dolly: hình 3
Mega MARIO II - Rơ moóc dolly: hình 4

Mega MARIO II

2022 Mới Trọng lượng tịnh: 2 400 kg 2
România, Constanța
Được phát hành: 27Ngày

18 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2022 Mới Trọng lượng tịnh: 2 400 kg 2
România, Constanța
email Liên hệ người bán
Krone DOLLY | TURNTABLE * 57mm DRAWBAR - Rơ moóc dolly: hình 1
Krone DOLLY | TURNTABLE * 57mm DRAWBAR - Rơ moóc dolly: hình 2
Krone DOLLY | TURNTABLE * 57mm DRAWBAR - Rơ moóc dolly: hình 3
Krone DOLLY | TURNTABLE * 57mm DRAWBAR - Rơ moóc dolly: hình 4
Krone DOLLY | TURNTABLE * 57mm DRAWBAR - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Krone DOLLY | TURNTABLE * 57mm DRAWBAR

2017 Trọng lượng tịnh: 2 580 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 18 000 kg 2
Hà lan, Goes
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 2803-DV

11 750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 Trọng lượng tịnh: 2 580 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 18 000 kg 2
Hà lan, Goes
email Liên hệ người bán
Onbekend - Rơ moóc dolly: hình 1
Onbekend - Rơ moóc dolly: hình 2
Onbekend - Rơ moóc dolly: hình 3

Onbekend

Mới 2
Hà lan, GOUDRIAAN
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu N2627
Hỏi giá
star
Mới 2
Hà lan, GOUDRIAAN
email Liên hệ người bán
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 1
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 2
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 3
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 4
Onbekend Dolly - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Onbekend Dolly

Mới 2
Hà lan, GOUDRIAAN
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 482712
Hỏi giá
star
Mới 2
Hà lan, GOUDRIAAN
email Liên hệ người bán
Renders ROC 16.27 LZV DOLLY | 20ft * X-STEERING * LIFT AXLE * APK 04-2024 - Rơ moóc dolly: hình 1
Renders ROC 16.27 LZV DOLLY | 20ft * X-STEERING * LIFT AXLE * APK 04-2024 - Rơ moóc dolly: hình 2
Renders ROC 16.27 LZV DOLLY | 20ft * X-STEERING * LIFT AXLE * APK 04-2024 - Rơ moóc dolly: hình 3
Renders ROC 16.27 LZV DOLLY | 20ft * X-STEERING * LIFT AXLE * APK 04-2024 - Rơ moóc dolly: hình 4
Renders ROC 16.27 LZV DOLLY | 20ft * X-STEERING * LIFT AXLE * APK 04-2024 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Renders ROC 16.27 LZV DOLLY | 20ft * X-STEERING * LIFT AXLE * APK 04-2024

2013 Trọng lượng tịnh: 6 500 kg Tổng trọng lượng: 43 000 kg Khối hàng: 36 500 kg 3
Hà lan, Goes
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 2695-CC-A

18 750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Trọng lượng tịnh: 6 500 kg Tổng trọng lượng: 43 000 kg Khối hàng: 36 500 kg 3
Hà lan, Goes
email Liên hệ người bán
Närko C2MS11P11 - Rơ moóc dolly: hình 1
Närko C2MS11P11 - Rơ moóc dolly: hình 2
Närko C2MS11P11 - Rơ moóc dolly: hình 3
Närko C2MS11P11 - Rơ moóc dolly: hình 4
Närko C2MS11P11 - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Närko C2MS11P11

2014 Trọng lượng tịnh: 2 300 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 700 kg
Estonia, Lääne-Harju vald
Được phát hành: 28Ngày

6 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 Trọng lượng tịnh: 2 300 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 700 kg
Estonia, Lääne-Harju vald
email Liên hệ người bán
Ackermann 100cm hoog - Rơ moóc dolly: hình 1
Ackermann 100cm hoog - Rơ moóc dolly: hình 2
Ackermann 100cm hoog - Rơ moóc dolly: hình 3
Ackermann 100cm hoog - Rơ moóc dolly: hình 4
Ackermann 100cm hoog - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Ackermann 100cm hoog

2020 1
Hà lan, Lamswaarde - The Netherlands
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 001268
Hỏi giá
star
2020 1
Hà lan, Lamswaarde - The Netherlands
email Liên hệ người bán
Tyllis 1 akslet dolly - Rơ moóc dolly: hình 1
Tyllis 1 akslet dolly - Rơ moóc dolly: hình 2
Tyllis 1 akslet dolly - Rơ moóc dolly: hình 3
Tyllis 1 akslet dolly - Rơ moóc dolly: hình 4
Tyllis 1 akslet dolly - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Tyllis 1 akslet dolly

2014 Khối hàng: 8 100 kg
Na Uy, Hedmark, 2100
Được phát hành: 1Tháng 12Ngày Số tham chiếu 15747

15 700 EUR

star
2014 Khối hàng: 8 100 kg
Na Uy, Hedmark, 2100
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Central axle trailer Dolly Standard - Rơ moóc dolly: hình 1
SCHMITZ Central axle trailer Dolly Standard - Rơ moóc dolly: hình 2
SCHMITZ Central axle trailer Dolly Standard - Rơ moóc dolly: hình 3
SCHMITZ Central axle trailer Dolly Standard - Rơ moóc dolly: hình 4
SCHMITZ Central axle trailer Dolly Standard - Rơ moóc dolly: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

SCHMITZ Central axle trailer Dolly Standard

2022 Mới Trọng lượng tịnh: 2 504 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 496 kg 2
Phần Lan, Vantaa
Được phát hành: 1Tháng 16Ngày Số tham chiếu 5459919

22 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2022 Mới Trọng lượng tịnh: 2 504 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 496 kg 2
Phần Lan, Vantaa
email Liên hệ người bán
1 2 3   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Trailers - Dolly trailers
t1 old