Mua Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân


Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Krone 3Stück ZZW18eLB10Tandem 7,45/7,82 1,04-1,4m BPW - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Krone 3Stück ZZW18eLB10Tandem 7,45/7,82 1,04-1,4m BPW - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Krone 3Stück ZZW18eLB10Tandem 7,45/7,82 1,04-1,4m BPW - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Krone 3Stück ZZW18eLB10Tandem 7,45/7,82 1,04-1,4m BPW - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Krone 3Stück ZZW18eLB10Tandem 7,45/7,82 1,04-1,4m BPW - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Krone 3Stück ZZW18eLB10Tandem 7,45/7,82 1,04-1,4m BPW

2017 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 530 kg 2
Đức, Furth im Wald
Được phát hành: 17Ngày Số tham chiếu KRONE 792466
Hỏi giá
star
2017 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 530 kg 2
Đức, Furth im Wald
email Liên hệ người bán
GS Meppel AC-2800N nieuwe APK! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
GS Meppel AC-2800N nieuwe APK! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
GS Meppel AC-2800N nieuwe APK! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
GS Meppel AC-2800N nieuwe APK! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
GS Meppel AC-2800N nieuwe APK! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

GS Meppel AC-2800N nieuwe APK!

2001 Trọng lượng tịnh: 4 620 kg Tổng trọng lượng: 28 000 kg Khối hàng: 23 380 kg 3
Hà lan, DIRKSLAND
Được phát hành: 14Ngày Số tham chiếu WZ90ZT
Hỏi giá
star
2001 Trọng lượng tịnh: 4 620 kg Tổng trọng lượng: 28 000 kg Khối hàng: 23 380 kg 3
Hà lan, DIRKSLAND
email Liên hệ người bán
D-TEC 11 m Tri/A Extendable - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
D-TEC 11 m Tri/A Extendable - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
D-TEC 11 m Tri/A Extendable - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
D-TEC 11 m Tri/A Extendable - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
D-TEC 11 m Tri/A Extendable - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (36)

D-TEC 11 m Tri/A Extendable

1995
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 3Giờ 52Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
1995
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
VAN HOOL - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
VAN HOOL - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
VAN HOOL - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
VAN HOOL - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
VAN HOOL - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

VAN HOOL

2001
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 4Giờ 8Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2001
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
lako A220 2 axles NL-APK 06-2024 80% Tyres! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
lako A220 2 axles NL-APK 06-2024 80% Tyres! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
lako A220 2 axles NL-APK 06-2024 80% Tyres! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
lako A220 2 axles NL-APK 06-2024 80% Tyres! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
lako A220 2 axles NL-APK 06-2024 80% Tyres! - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)
videocam

Lako A220 2 axles NL-APK 06-2024 80% Tyres!

2002 Trọng lượng tịnh: 3 500 kg Tổng trọng lượng: 20 000 kg Khối hàng: 16 500 kg 2
Hà lan, Veghel
Được phát hành: 14Giờ 20Phút Số tham chiếu 70217433

3 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2002 Trọng lượng tịnh: 3 500 kg Tổng trọng lượng: 20 000 kg Khối hàng: 16 500 kg 2
Hà lan, Veghel
email Liên hệ người bán
Krone ZZ 2 axles BDF Tandem-Lafette Twistlocks - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Krone ZZ 2 axles BDF Tandem-Lafette Twistlocks - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Krone ZZ 2 axles BDF Tandem-Lafette Twistlocks - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Krone ZZ 2 axles BDF Tandem-Lafette Twistlocks - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Krone ZZ 2 axles BDF Tandem-Lafette Twistlocks - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
videocam

Krone ZZ 2 axles BDF Tandem-Lafette Twistlocks

2016 2
Hà lan, Veghel
Được phát hành: 21Giờ 28Phút Số tham chiếu 70221741

6 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2016 2
Hà lan, Veghel
email Liên hệ người bán
Ackermann 1 Achs BDF- Wechsel Brücken- Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Ackermann 1 Achs BDF- Wechsel Brücken- Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Ackermann 1 Achs BDF- Wechsel Brücken- Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Ackermann 1 Achs BDF- Wechsel Brücken- Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Ackermann 1 Achs BDF- Wechsel Brücken- Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Ackermann 1 Achs BDF- Wechsel Brücken- Anhänger

2007 Tổng trọng lượng: 11 000 kg Khối hàng: 8 700 kg 1
Đức, Schwebheim
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 135660

4 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2007 Tổng trọng lượng: 11 000 kg Khối hàng: 8 700 kg 1
Đức, Schwebheim
email Liên hệ người bán
PIACENZA Tri/A - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
PIACENZA Tri/A - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
PIACENZA Tri/A - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
PIACENZA Tri/A - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
PIACENZA Tri/A - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (32)

PIACENZA Tri/A

1996
Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 4Ngày
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
1996
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
PIET RUIZEVELD KIPPER A1 Hooklift - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
PIET RUIZEVELD KIPPER A1 Hooklift - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
PIET RUIZEVELD KIPPER A1 Hooklift - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
PIET RUIZEVELD KIPPER A1 Hooklift - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
PIET RUIZEVELD KIPPER A1 Hooklift - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

PIET RUIZEVELD KIPPER A1 Hooklift

2017
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 4Ngày
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2017
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
Stehmann ZZW 5,5 Wechselfahrgestell - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Stehmann ZZW 5,5 Wechselfahrgestell - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Stehmann ZZW 5,5 Wechselfahrgestell - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Stehmann ZZW 5,5 Wechselfahrgestell - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Stehmann ZZW 5,5 Wechselfahrgestell - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Stehmann ZZW 5,5 Wechselfahrgestell

2008 Tổng trọng lượng: 5 300 kg Khối hàng: 3 620 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6947

3 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2008 Tổng trọng lượng: 5 300 kg Khối hàng: 3 620 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Krone AZ 18 Wechselfahrgestell + WEKA C45 Koffer - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Krone AZ 18 Wechselfahrgestell + WEKA C45 Koffer - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Krone AZ 18 Wechselfahrgestell + WEKA C45 Koffer - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Krone AZ 18 Wechselfahrgestell + WEKA C45 Koffer - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Krone AZ 18 Wechselfahrgestell + WEKA C45 Koffer - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Krone AZ 18 Wechselfahrgestell + WEKA C45 Koffer

2010 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 8237+8247

4 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Krone AZW 18 BDF-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Krone AZW 18 BDF-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Krone AZW 18 BDF-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Krone AZW 18 BDF-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Krone AZW 18 BDF-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Krone AZW 18 BDF-Anhänger

2005 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 300 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7167
Hỏi giá
star
2005 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 300 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Schmitz Cargobull 18 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Schmitz Cargobull 18 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Schmitz Cargobull 18 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Schmitz Cargobull 18 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Schmitz Cargobull 18 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Schmitz Cargobull 18

2010 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6730

4 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette

2006 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 900 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7058

2 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2006 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 900 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
H&W HWTCAB 1878 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
H&W HWTCAB 1878 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
H&W HWTCAB 1878 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
H&W HWTCAB 1878 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
H&W HWTCAB 1878 - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

H&W HWTCAB 1878

2005 Tổng trọng lượng: 18 500 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 935

1 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2005 Tổng trọng lượng: 18 500 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Wecon AW 218 245 Deichsel-Wechselfahrgestell Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Wecon AW 218 245 Deichsel-Wechselfahrgestell Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Wecon AW 218 245 Deichsel-Wechselfahrgestell Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Wecon AW 218 245 Deichsel-Wechselfahrgestell Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Wecon AW 218 245 Deichsel-Wechselfahrgestell Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Wecon AW 218 245 Deichsel-Wechselfahrgestell Anhänger

2016 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 240 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6153

7 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2016 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 240 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger

2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 010 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6157

3 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 010 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette

2006 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 900 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7111

2 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2006 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 900 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette

2006 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 900 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7023

4 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2006 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 900 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

H&W HWTCAB 1878 BDF-Lafette

2008 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 900 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7115

2 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2008 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 900 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Spermann WF18,0 Wechselbrücken Anhänger BDF - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Spermann WF18,0 Wechselbrücken Anhänger BDF - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Spermann WF18,0 Wechselbrücken Anhänger BDF - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Spermann WF18,0 Wechselbrücken Anhänger BDF - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Spermann WF18,0 Wechselbrücken Anhänger BDF - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Spermann WF18,0 Wechselbrücken Anhänger BDF

2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 980 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 5117

6 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 14 980 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger - Xe chở container/ Rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Krone AZ Wechselfahrgestell-Anhänger

2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 010 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 6156

3 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 15 010 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
1 2 3 22   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Trailers - Container transporters/ Swap body trailers
t1 old