Mua Rơ moóc hộp kín đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Rơ moóc hộp kín


   Trang 1 trong số 37 1/37   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Hapert K2000 - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Hapert K2000 - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Hapert K2000 - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Hapert K2000 - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Hapert K2000 - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Hapert K2000

1989 Trọng lượng tịnh: 400 kg Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 1 600 kg 2
Hà lan, Breda
Được phát hành: 38Phút Số tham chiếu 79236

100 EUR

Giá đã có thuế GTGT

gavel Đấu giá
star
1989 Trọng lượng tịnh: 400 kg Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 1 600 kg 2
Hà lan, Breda
email Liên hệ người bán
Ekeri L2 - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Ekeri L2 - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Ekeri L2 - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Ekeri L2 - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Ekeri L2 - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Ekeri L2

2007 Trọng lượng tịnh: 6 530 kg Tổng trọng lượng: 20 000 kg Khối hàng: 13 470 kg
Estonia, Lääne-Harju vald
Được phát hành: 2Giờ 30Phút Số tham chiếu M891-6276

6 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2007 Trọng lượng tịnh: 6 530 kg Tổng trọng lượng: 20 000 kg Khối hàng: 13 470 kg
Estonia, Lääne-Harju vald
email Liên hệ người bán
Hapert Kofferan 500x214x230 cm Parabel 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Hapert Kofferan 500x214x230 cm Parabel 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Hapert Kofferan 500x214x230 cm Parabel 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Hapert Kofferan 500x214x230 cm Parabel 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Hapert Kofferan 500x214x230 cm Parabel 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Kofferan 500x214x230 cm Parabel 3500kg

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 230 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

13 697 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 230 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Sirius Kofferanhänger G 453x175x190 cm Rampe/Tür Kombi - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Sirius Kofferanhänger G 453x175x190 cm Rampe/Tür Kombi - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Sirius Kofferanhänger G 453x175x190 cm Rampe/Tür Kombi - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Sirius Kofferanhänger G 453x175x190 cm Rampe/Tür Kombi - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Sirius Kofferanhänger G 453x175x190 cm Rampe/Tür Kombi - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Sirius Kofferanhänger G 453x175x190 cm Rampe/Tür Kombi

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 720 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

11 374 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 720 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Hapert Kofferanhänger 600x234x210 3500 kg Seitentür - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Hapert Kofferanhänger 600x234x210 3500 kg Seitentür - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Hapert Kofferanhänger 600x234x210 3500 kg Seitentür - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Hapert Kofferanhänger 600x234x210 3500 kg Seitentür - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Hapert Kofferanhänger 600x234x210 3500 kg Seitentür - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Kofferanhänger 600x234x210 3500 kg Seitentür

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 030 kg 3
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

17 580 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 030 kg 3
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 370 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

14 370 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 370 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 270 kg 3
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

13 445 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 270 kg 3
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Hapert Koffer SAPPHIRE H2 500x214x210 cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Hapert Koffer SAPPHIRE H2 500x214x210 cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Hapert Koffer SAPPHIRE H2 500x214x210 cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Hapert Koffer SAPPHIRE H2 500x214x210 cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Hapert Koffer SAPPHIRE H2 500x214x210 cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Koffer SAPPHIRE H2 500x214x210 cm, 3500kg

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 311 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

11 324 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 311 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Sirius Kofferanhänger G HIGH 453x175x242 cm Rampe/Tür K

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 400 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

12 941 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 400 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Hapert Kofferanhänger 450x194x210 cm 3500 kg Parabel - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Hapert Kofferanhänger 450x194x210 cm 3500 kg Parabel - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Hapert Kofferanhänger 450x194x210 cm 3500 kg Parabel - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Hapert Kofferanhänger 450x194x210 cm 3500 kg Parabel - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Hapert Kofferanhänger 450x194x210 cm 3500 kg Parabel - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Kofferanhänger 450x194x210 cm 3500 kg Parabel

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 290 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

11 092 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 290 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Hapert Koffer SaPPHIRE H2 600x234x230cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Hapert Koffer SaPPHIRE H2 600x234x230cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Hapert Koffer SaPPHIRE H2 600x234x230cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Hapert Koffer SaPPHIRE H2 600x234x230cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Hapert Koffer SaPPHIRE H2 600x234x230cm, 3500kg - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Koffer SaPPHIRE H2 600x234x230cm, 3500kg

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 070 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

14 101 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 070 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Hapert Kofferanhänger 400x214x230 Parabel u. AFP - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Hapert Kofferanhänger 400x214x230 Parabel u. AFP - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Hapert Kofferanhänger 400x214x230 Parabel u. AFP - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Hapert Kofferanhänger 400x214x230 Parabel u. AFP - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Hapert Kofferanhänger 400x214x230 Parabel u. AFP - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Hapert Kofferanhänger 400x214x230 Parabel u. AFP

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 100 kg 3
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

12 918 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 100 kg 3
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242cm Rampe/Tür K. - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242cm Rampe/Tür K. - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242cm Rampe/Tür K. - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242cm Rampe/Tür K. - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242cm Rampe/Tür K. - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242cm Rampe/Tür K.

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 240 kg 3
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

15 378 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 240 kg 3
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
RESPO Mannschaftswagen 5m,10 Mann voll ausgebaut - Rơ moóc hộp kín: hình 1
RESPO Mannschaftswagen 5m,10 Mann voll ausgebaut - Rơ moóc hộp kín: hình 2
RESPO Mannschaftswagen 5m,10 Mann voll ausgebaut - Rơ moóc hộp kín: hình 3
RESPO Mannschaftswagen 5m,10 Mann voll ausgebaut - Rơ moóc hộp kín: hình 4
RESPO Mannschaftswagen 5m,10 Mann voll ausgebaut - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

RESPO Mannschaftswagen 5m,10 Mann voll ausgebaut

Mới Tổng trọng lượng: 1 500 kg Khối hàng: 200 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

13 697 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 1 500 kg Khối hàng: 200 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Sirius Kofferanhänger G CC 523x175x190 cm Rampe/Tür Kom - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Sirius Kofferanhänger G CC 523x175x190 cm Rampe/Tür Kom - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Sirius Kofferanhänger G CC 523x175x190 cm Rampe/Tür Kom - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Sirius Kofferanhänger G CC 523x175x190 cm Rampe/Tür Kom - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Sirius Kofferanhänger G CC 523x175x190 cm Rampe/Tür Kom - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Sirius Kofferanhänger G CC 523x175x190 cm Rampe/Tür Kom

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 250 kg 3
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

12 269 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 250 kg 3
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
RESPO Showroom Anhänger 520x220x220 - Rơ moóc hộp kín: hình 1
RESPO Showroom Anhänger 520x220x220 - Rơ moóc hộp kín: hình 2
RESPO Showroom Anhänger 520x220x220 - Rơ moóc hộp kín: hình 3
RESPO Showroom Anhänger 520x220x220 - Rơ moóc hộp kín: hình 4
RESPO Showroom Anhänger 520x220x220 - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

RESPO Showroom Anhänger 520x220x220

Mới Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 621 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

13 271 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 621 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Sirius Kofferanhänger G HIGH 523x175x242 cm Rampe/Tür

Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 470 kg 2
Đức, Gindorf
Được phát hành: 1Ngày

14 202 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 470 kg 2
Đức, Gindorf
email Liên hệ người bán
Möslein Tandemkoffer, Durchladbar + LBW - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Möslein Tandemkoffer, Durchladbar + LBW - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Möslein Tandemkoffer, Durchladbar + LBW - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Möslein Tandemkoffer, Durchladbar + LBW - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Möslein Tandemkoffer, Durchladbar + LBW - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Möslein Tandemkoffer, Durchladbar + LBW

2019 Tổng trọng lượng: 11 900 kg Khối hàng: 8 050 kg 2
Đức, Schwebheim
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 134932
Hỏi giá
star
2019 Tổng trọng lượng: 11 900 kg Khối hàng: 8 050 kg 2
Đức, Schwebheim
email Liên hệ người bán
 Cheval Liberté - sofort Neu günstig 3500kg Roadster 900 Alu Poly 500x200x206cm - Rơ moóc hộp kín: hình 1
 Cheval Liberté - sofort Neu günstig 3500kg Roadster 900 Alu Poly 500x200x206cm - Rơ moóc hộp kín: hình 2
 Cheval Liberté - sofort Neu günstig 3500kg Roadster 900 Alu Poly 500x200x206cm - Rơ moóc hộp kín: hình 3
 Cheval Liberté - sofort Neu günstig 3500kg Roadster 900 Alu Poly 500x200x206cm - Rơ moóc hộp kín: hình 4
 Cheval Liberté - sofort Neu günstig 3500kg Roadster 900 Alu Poly 500x200x206cm - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Cheval Liberté - sofort Neu günstig 3500kg Roadster 900 Alu Poly 500x200x206cm

2023 Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg
Đức, Grevenbroich
Được phát hành: 1Ngày

11 755 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới Tổng trọng lượng: 3 500 kg
Đức, Grevenbroich
email Liên hệ người bán
Krone ZZ/R 18 ton køle kasse - lift - Rơ moóc hộp kín: hình 1
Krone ZZ/R 18 ton køle kasse - lift - Rơ moóc hộp kín: hình 2
Krone ZZ/R 18 ton køle kasse - lift - Rơ moóc hộp kín: hình 3
Krone ZZ/R 18 ton køle kasse - lift - Rơ moóc hộp kín: hình 4
Krone ZZ/R 18 ton køle kasse - lift - Rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Krone ZZ/R 18 ton køle kasse - lift

2010 Trọng lượng tịnh: 6 680 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 11 320 kg
Đan Mạch, Silkeborg
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
star
2010 Trọng lượng tịnh: 6 680 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 11 320 kg
Đan Mạch, Silkeborg
email Liên hệ người bán
1 2 3 37   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Trailers - Closed box trailers
t1 old