Mua Rơ moóc xe hơi đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Rơ moóc xe hơi


   Trang 1 trong số 32 1/32   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
 Brenderup - 3251S UB 750 kg, Hochlader mit Laubgitter, 2500x1420x350mm, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 1
 Brenderup - 3251S UB 750 kg, Hochlader mit Laubgitter, 2500x1420x350mm, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 2
 Brenderup - 3251S UB 750 kg, Hochlader mit Laubgitter, 2500x1420x350mm, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 3
 Brenderup - 3251S UB 750 kg, Hochlader mit Laubgitter, 2500x1420x350mm, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 4
 Brenderup - 3251S UB 750 kg, Hochlader mit Laubgitter, 2500x1420x350mm, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Brenderup - 3251S UB 750 kg, Hochlader mit Laubgitter, 2500x1420x350mm, 100 km/h

Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 550 kg
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 8Giờ 7Phút Số tham chiếu B310991-LG-2023-05aktion

1 701 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 550 kg
Đức, Neu-Ulm
email Liên hệ người bán
 Brenderup - Tieflader 2270S Stahl, 0,75 to. 2700x1300x270mm - Rơ moóc xe hơi: hình 1
 Brenderup - Tieflader 2270S Stahl, 0,75 to. 2700x1300x270mm - Rơ moóc xe hơi: hình 2
 Brenderup - Tieflader 2270S Stahl, 0,75 to. 2700x1300x270mm - Rơ moóc xe hơi: hình 3
 Brenderup - Tieflader 2270S Stahl, 0,75 to. 2700x1300x270mm - Rơ moóc xe hơi: hình 4
 Brenderup - Tieflader 2270S Stahl, 0,75 to. 2700x1300x270mm - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Brenderup - Tieflader 2270S Stahl, 0,75 to. 2700x1300x270mm

2020 Trọng lượng tịnh: 150 kg Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 550 kg
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 8Giờ 7Phút Số tham chiếu Bren2270FPHumb

1 100 EUR

star
2020 Trọng lượng tịnh: 150 kg Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 550 kg
Đức, Neu-Ulm
email Liên hệ người bán
 Hapert - Azure H 2 Hochlader 6050 x 2200 x 300 mm, ZG 3,5 to. parabel - Rơ moóc xe hơi: hình 1
 Hapert - Azure H 2 Hochlader 6050 x 2200 x 300 mm, ZG 3,5 to. parabel - Rơ moóc xe hơi: hình 2
 Hapert - Azure H 2 Hochlader 6050 x 2200 x 300 mm, ZG 3,5 to. parabel - Rơ moóc xe hơi: hình 3
 Hapert - Azure H 2 Hochlader 6050 x 2200 x 300 mm, ZG 3,5 to. parabel - Rơ moóc xe hơi: hình 4
 Hapert - Azure H 2 Hochlader 6050 x 2200 x 300 mm, ZG 3,5 to. parabel - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Hapert - Azure H 2 Hochlader 6050 x 2200 x 300 mm, ZG 3,5 to. parabel

Mới Trọng lượng tịnh: 690 kg Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 620 kg 2
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 8Giờ 7Phút Số tham chiếu HP-Azure-H2-35-60-22-para

7 577 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Trọng lượng tịnh: 690 kg Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 620 kg 2
Đức, Neu-Ulm
email Liên hệ người bán
 Brenderup - 2300S Stahl 1,3 to. mit Laubgitter kippbar KV, 3010x1530x400mm - Rơ moóc xe hơi: hình 1
 Brenderup - 2300S Stahl 1,3 to. mit Laubgitter kippbar KV, 3010x1530x400mm - Rơ moóc xe hơi: hình 2
 Brenderup - 2300S Stahl 1,3 to. mit Laubgitter kippbar KV, 3010x1530x400mm - Rơ moóc xe hơi: hình 3
 Brenderup - 2300S Stahl 1,3 to. mit Laubgitter kippbar KV, 3010x1530x400mm - Rơ moóc xe hơi: hình 4
 Brenderup - 2300S Stahl 1,3 to. mit Laubgitter kippbar KV, 3010x1530x400mm - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Brenderup - 2300S Stahl 1,3 to. mit Laubgitter kippbar KV, 3010x1530x400mm

Mới Trọng lượng tịnh: 340 kg Tổng trọng lượng: 1 300 kg Khối hàng: 910 kg
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 8Giờ 7Phút Số tham chiếu B311777-LG50-2023-08

2 688 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Trọng lượng tịnh: 340 kg Tổng trọng lượng: 1 300 kg Khối hàng: 910 kg
Đức, Neu-Ulm
email Liên hệ người bán
 Humbaur - HN 35 52 21 GR Hochlader 3,0 to. 5220 x 2070 x 350 mm - Rơ moóc xe hơi: hình 1
 Humbaur - HN 35 52 21 GR Hochlader 3,0 to. 5220 x 2070 x 350 mm - Rơ moóc xe hơi: hình 2
 Humbaur - HN 35 52 21 GR Hochlader 3,0 to. 5220 x 2070 x 350 mm - Rơ moóc xe hơi: hình 3
 Humbaur - HN 35 52 21 GR Hochlader 3,0 to. 5220 x 2070 x 350 mm - Rơ moóc xe hơi: hình 4
 Humbaur - HN 35 52 21 GR Hochlader 3,0 to. 5220 x 2070 x 350 mm - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Humbaur - HN 35 52 21 GR Hochlader 3,0 to. 5220 x 2070 x 350 mm

Mới Trọng lượng tịnh: 850 kg Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 650 kg 2
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 8Giờ 7Phút Số tham chiếu h2855-HP-2023-02

9 230 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Trọng lượng tịnh: 850 kg Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 650 kg 2
Đức, Neu-Ulm
email Liên hệ người bán
 Excalibur - S 1, 2800 x 1530 x 1520 mm, 1500 kg, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 1
 Excalibur - S 1, 2800 x 1530 x 1520 mm, 1500 kg, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 2
 Excalibur - S 1, 2800 x 1530 x 1520 mm, 1500 kg, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 3
 Excalibur - S 1, 2800 x 1530 x 1520 mm, 1500 kg, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 4
 Excalibur - S 1, 2800 x 1530 x 1520 mm, 1500 kg, 100 km/h - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Excalibur - S 1, 2800 x 1530 x 1520 mm, 1500 kg, 100 km/h

2003 Trọng lượng tịnh: 450 kg Tổng trọng lượng: 1 500 kg Khối hàng: 1 050 kg
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 8Giờ 8Phút Số tham chiếu gebrexcalib-S1

4 499 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
2003 Trọng lượng tịnh: 450 kg Tổng trọng lượng: 1 500 kg Khối hàng: 1 050 kg
Đức, Neu-Ulm
email Liên hệ người bán
 Hapert - Azure H 2 Hochlader 3050 x 1600 x 300 mm, ZG 2,0 to. - Rơ moóc xe hơi: hình 1

Hapert - Azure H 2 Hochlader 3050 x 1600 x 300 mm, ZG 2,0 to.

Mới Trọng lượng tịnh: 450 kg Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 1 550 kg 2
Đức, Neu-Ulm
Được phát hành: 8Giờ 8Phút Số tham chiếu HP-Azure-H-2-Hoch-20-30-1

3 200 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Trọng lượng tịnh: 450 kg Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 1 550 kg 2
Đức, Neu-Ulm
email Liên hệ người bán
Humbaur HS-Senko Neuwertig !! - Rơ moóc xe hơi: hình 1
Humbaur HS-Senko Neuwertig !! - Rơ moóc xe hơi: hình 2
Humbaur HS-Senko Neuwertig !! - Rơ moóc xe hơi: hình 3
Humbaur HS-Senko Neuwertig !! - Rơ moóc xe hơi: hình 4
Humbaur HS-Senko Neuwertig !! - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Humbaur HS-Senko Neuwertig !!

2022 Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 710 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 7352

9 750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2022 Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 710 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Kaesser M43 Kompressor PKW Anhänger Bj.2006 - Rơ moóc xe hơi: hình 1
Kaesser M43 Kompressor PKW Anhänger Bj.2006 - Rơ moóc xe hơi: hình 2
Kaesser M43 Kompressor PKW Anhänger Bj.2006 - Rơ moóc xe hơi: hình 3
Kaesser M43 Kompressor PKW Anhänger Bj.2006 - Rơ moóc xe hơi: hình 4
Kaesser M43 Kompressor PKW Anhänger Bj.2006 - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Kaesser M43 Kompressor PKW Anhänger Bj.2006

2006 1
Đức, Legden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6962

2 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2006 1
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
Hulco Terrax 3 - Rơ moóc xe hơi: hình 1
Hulco Terrax 3 - Rơ moóc xe hơi: hình 2
Hulco Terrax 3 - Rơ moóc xe hơi: hình 3
Hulco Terrax 3 - Rơ moóc xe hơi: hình 4
Hulco Terrax 3 - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Hulco Terrax 3

2018 Tổng trọng lượng: 3 500 kg 3
Đan Mạch, Glostrup
Được phát hành: 1Ngày

2 024 EUR

gavel Đấu giá
star
2018 Tổng trọng lượng: 3 500 kg 3
Đan Mạch, Glostrup
Brenderup 1503 - Rơ moóc xe hơi: hình 1
Brenderup 1503 - Rơ moóc xe hơi: hình 2
Brenderup 1503 - Rơ moóc xe hơi: hình 3
Brenderup 1503 - Rơ moóc xe hơi: hình 4
Brenderup 1503 - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Brenderup 1503

1996 Tổng trọng lượng: 1 500 kg 2
Đan Mạch, Glostrup
Được phát hành: 1Ngày

945 EUR

gavel Đấu giá
star
1996 Tổng trọng lượng: 1 500 kg 2
Đan Mạch, Glostrup
KOCH 8.15 Plane Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 1
KOCH 8.15 Plane Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 2
KOCH 8.15 Plane Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 3
KOCH 8.15 Plane Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 4
KOCH 8.15 Plane Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

KOCH 8.15 Plane Kastenanhänger gebremst

Tổng trọng lượng: 1 500 kg Khối hàng: 1 122 kg 2
Đức, Horn-Bad Meinberg
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 9915769

3 490 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Tổng trọng lượng: 1 500 kg Khối hàng: 1 122 kg 2
Đức, Horn-Bad Meinberg
email Liên hệ người bán
WESTFALIA 1-Achser Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 1
WESTFALIA 1-Achser Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 2
WESTFALIA 1-Achser Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 3
WESTFALIA 1-Achser Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 4
WESTFALIA 1-Achser Kastenanhänger gebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

WESTFALIA 1-Achser Kastenanhänger gebremst

Tổng trọng lượng: 1 200 kg Khối hàng: 930 kg 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 9931549

650 EUR

star
Tổng trọng lượng: 1 200 kg Khối hàng: 930 kg 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
email Liên hệ người bán
KOCH U2 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 1
KOCH U2 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 2
KOCH U2 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 3
KOCH U2 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 4
KOCH U2 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

KOCH U2 Aluboden Kastenanhänger ungebremst

Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 582 kg 1 mã lực 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 9931563

1 589 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 582 kg 1 mã lực 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
email Liên hệ người bán
KOCH U4 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 1
KOCH U4 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 2
KOCH U4 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 3
KOCH U4 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 4
KOCH U4 Aluboden Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

KOCH U4 Aluboden Kastenanhänger ungebremst

Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 519 kg 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 9931562

1 989 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 519 kg 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
email Liên hệ người bán
KOCH U2 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 1
KOCH U2 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 2
KOCH U2 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 3
KOCH U2 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 4
KOCH U2 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

KOCH U2 Kastenanhänger ungebremst

Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 582 kg 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 9931555

1 389 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 582 kg 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
email Liên hệ người bán
TPV KT-EB2-VS Offroad Plus Deckelanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 1
TPV KT-EB2-VS Offroad Plus Deckelanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 2
TPV KT-EB2-VS Offroad Plus Deckelanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 3
TPV KT-EB2-VS Offroad Plus Deckelanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 4
TPV KT-EB2-VS Offroad Plus Deckelanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

TPV KT-EB2-VS Offroad Plus Deckelanhänger

Tổng trọng lượng: 1 000 kg Khối hàng: 635 kg 2
Đức, Horn-Bad Meinberg
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 9931552

4 289 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Tổng trọng lượng: 1 000 kg Khối hàng: 635 kg 2
Đức, Horn-Bad Meinberg
email Liên hệ người bán
VEZEKO TK C 27.35 Rampe, Tür, Fenster Kofferanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 1
VEZEKO TK C 27.35 Rampe, Tür, Fenster Kofferanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 2
VEZEKO TK C 27.35 Rampe, Tür, Fenster Kofferanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 3
VEZEKO TK C 27.35 Rampe, Tür, Fenster Kofferanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 4
VEZEKO TK C 27.35 Rampe, Tür, Fenster Kofferanhänger - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

VEZEKO TK C 27.35 Rampe, Tür, Fenster Kofferanhänger

Mới Tổng trọng lượng: 2 700 kg Khối hàng: 1 813 kg 1 mã lực 2
Đức, Horn-Bad Meinberg
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 9931570

9 990 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Tổng trọng lượng: 2 700 kg Khối hàng: 1 813 kg 1 mã lực 2
Đức, Horn-Bad Meinberg
email Liên hệ người bán
KOCH U4 mit Plane 1500 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 1
KOCH U4 mit Plane 1500 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 2
KOCH U4 mit Plane 1500 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 3
KOCH U4 mit Plane 1500 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 4
KOCH U4 mit Plane 1500 Kastenanhänger ungebremst - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

KOCH U4 mit Plane 1500 Kastenanhänger ungebremst

Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 519 kg 1 mã lực 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 9931566

2 389 EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 19%

star
Mới Tổng trọng lượng: 750 kg Khối hàng: 519 kg 1 mã lực 1
Đức, Horn-Bad Meinberg
email Liên hệ người bán
Blyss A270**ab 70 € / mtl. - Rơ moóc xe hơi: hình 1
Blyss A270**ab 70 € / mtl. - Rơ moóc xe hơi: hình 2
Blyss A270**ab 70 € / mtl. - Rơ moóc xe hơi: hình 3
Blyss A270**ab 70 € / mtl. - Rơ moóc xe hơi: hình 4
Blyss A270**ab 70 € / mtl. - Rơ moóc xe hơi: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Blyss A270**ab 70 € / mtl.

2016 Tổng trọng lượng: 2 700 kg 2
Đức, Ebermannsdorf
Được phát hành: 3Ngày

3 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2016 Tổng trọng lượng: 2 700 kg 2
Đức, Ebermannsdorf
email Liên hệ người bán
1 2 3 32   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Trailers - Car trailers
t1 old