Mua Rơ moóc đồ uống đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Rơ moóc đồ uống


Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Orten AG 18 T Tandem SafeServer 2in1 Plane *Alcoa - Rơ moóc đồ uống: hình 1

Orten AG 18 T Tandem SafeServer 2in1 Plane *Alcoa

2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 13 840 kg 1
Đức, Mühlheim am Main
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu j1371 , 0004359 , H.R.

6 990 EUR

star
2015 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 13 840 kg 1
Đức, Mühlheim am Main
Wuelhorst ZTFA 18 Tandem Anhänger Getränke - Rơ moóc đồ uống: hình 1
Wuelhorst ZTFA 18 Tandem Anhänger Getränke - Rơ moóc đồ uống: hình 2
Wuelhorst ZTFA 18 Tandem Anhänger Getränke - Rơ moóc đồ uống: hình 3
Wuelhorst ZTFA 18 Tandem Anhänger Getränke - Rơ moóc đồ uống: hình 4
Wuelhorst ZTFA 18 Tandem Anhänger Getränke - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Wuelhorst ZTFA 18 Tandem Anhänger Getränke

2010 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7789

8 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Legden
email Liên hệ người bán
WM Meyer AZKF 1525/145 Kühlkoffer mit erhöhter Nutzlast! - Rơ moóc đồ uống: hình 1
WM Meyer AZKF 1525/145 Kühlkoffer mit erhöhter Nutzlast! - Rơ moóc đồ uống: hình 2
WM Meyer AZKF 1525/145 Kühlkoffer mit erhöhter Nutzlast! - Rơ moóc đồ uống: hình 3
WM Meyer AZKF 1525/145 Kühlkoffer mit erhöhter Nutzlast! - Rơ moóc đồ uống: hình 4
WM Meyer AZKF 1525/145 Kühlkoffer mit erhöhter Nutzlast! - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

WM Meyer AZKF 1525/145 Kühlkoffer mit erhöhter Nutzlast!

Mới Tổng trọng lượng: 1 500 kg Khối hàng: 850 kg 1
Đức, Zell (Mosel)
Được phát hành: 7Ngày Số tham chiếu AZKF 1525 Getränke

7 638 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 1 500 kg Khối hàng: 850 kg 1
Đức, Zell (Mosel)
email Liên hệ người bán
WM Meyer AZKF 2025/145 Kühlkoffer mit WMK-Z Kühlung - Rơ moóc đồ uống: hình 1
WM Meyer AZKF 2025/145 Kühlkoffer mit WMK-Z Kühlung - Rơ moóc đồ uống: hình 2
WM Meyer AZKF 2025/145 Kühlkoffer mit WMK-Z Kühlung - Rơ moóc đồ uống: hình 3
WM Meyer AZKF 2025/145 Kühlkoffer mit WMK-Z Kühlung - Rơ moóc đồ uống: hình 4
WM Meyer AZKF 2025/145 Kühlkoffer mit WMK-Z Kühlung - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

WM Meyer AZKF 2025/145 Kühlkoffer mit WMK-Z Kühlung

Mới Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 1 290 kg 2
Đức, Zell (Mosel)
Được phát hành: 7Ngày Số tham chiếu AZKF 2025/145 Getränke

8 058 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới Tổng trọng lượng: 2 000 kg Khối hàng: 1 290 kg 2
Đức, Zell (Mosel)
email Liên hệ người bán
 Web Trailer Schwenkwandauflieger Ewers Überdach - Rơ moóc đồ uống: hình 1
 Web Trailer Schwenkwandauflieger Ewers Überdach - Rơ moóc đồ uống: hình 2
 Web Trailer Schwenkwandauflieger Ewers Überdach - Rơ moóc đồ uống: hình 3
 Web Trailer Schwenkwandauflieger Ewers Überdach - Rơ moóc đồ uống: hình 4
 Web Trailer Schwenkwandauflieger Ewers Überdach - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (32)

Web Trailer Schwenkwandauflieger Ewers Überdach

2013 Trọng lượng tịnh: 7 320 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 28 680 kg 3
Đức, Delbrück
Được phát hành: 8Ngày Số tham chiếu 23067

18 800 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Trọng lượng tịnh: 7 320 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 28 680 kg 3
Đức, Delbrück
email Liên hệ người bán
Orten PRASQ 18 Getränkeanhänger PRASQ 18 Getränkeanhänger, Stapleraufnahme, 14x Vorhanden! - Rơ moóc đồ uống: hình 1
Orten PRASQ 18 Getränkeanhänger PRASQ 18 Getränkeanhänger, Stapleraufnahme, 14x Vorhanden! - Rơ moóc đồ uống: hình 2
Orten PRASQ 18 Getränkeanhänger PRASQ 18 Getränkeanhänger, Stapleraufnahme, 14x Vorhanden! - Rơ moóc đồ uống: hình 3
Orten PRASQ 18 Getränkeanhänger PRASQ 18 Getränkeanhänger, Stapleraufnahme, 14x Vorhanden! - Rơ moóc đồ uống: hình 4
Orten PRASQ 18 Getränkeanhänger PRASQ 18 Getränkeanhänger, Stapleraufnahme, 14x Vorhanden! - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Orten PRASQ 18 Getränkeanhänger PRASQ 18 Getränkeanhänger, Stapleraufnahme, 14x Vorhanden!

2014 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 840 kg 2
Bỉ, Roksem
Được phát hành: 14Ngày Số tham chiếu 8319

13 932 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 840 kg 2
Bỉ, Roksem
email Liên hệ người bán
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 1
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 2
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 3
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 4
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder

2018 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 17 999 kg Dầu 2
Đức, Bakum
Được phát hành: 2Tháng 8Ngày Số tham chiếu 66030

9 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2018 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 17 999 kg Dầu 2
Đức, Bakum
email Liên hệ người bán
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, WB Getränkeaufbau - Rơ moóc đồ uống: hình 1
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, WB Getränkeaufbau - Rơ moóc đồ uống: hình 2
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, WB Getränkeaufbau - Rơ moóc đồ uống: hình 3
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, WB Getränkeaufbau - Rơ moóc đồ uống: hình 4
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, WB Getränkeaufbau - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, WB Getränkeaufbau

2016 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 17 999 kg Dầu 2
Đức, Bakum
Được phát hành: 2Tháng 8Ngày Số tham chiếu 66029

8 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2016 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 17 999 kg Dầu 2
Đức, Bakum
email Liên hệ người bán
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 1
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 2
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 3
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 4
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand

2017 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 260 kg Dầu 2
Đức, Bakum
Được phát hành: 2Tháng 8Ngày Số tham chiếu 662671

19 800 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 260 kg Dầu 2
Đức, Bakum
email Liên hệ người bán
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 1
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 2
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 3
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 4
ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

ORTEN ZWA 18, LBW 2500kg, verzinkt, Getränkeaufbau Schröder

2018 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 17 999 kg Dầu 2
Đức, Bakum
Được phát hành: 2Tháng 8Ngày Số tham chiếu 66031

9 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2018 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 17 999 kg Dầu 2
Đức, Bakum
email Liên hệ người bán
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 1
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 2
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 3
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 4
BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

BOESE Getränke, LBW 2500kg, verzinkt, Schwenkwand

2017 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 260 kg Dầu 2
Đức, Bakum
Được phát hành: 2Tháng 8Ngày Số tham chiếu 66267

19 800 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 260 kg Dầu 2
Đức, Bakum
email Liên hệ người bán
Hangler Getränkeanhänger, 2CEL 16 - Rơ moóc đồ uống: hình 1
Hangler Getränkeanhänger, 2CEL 16 - Rơ moóc đồ uống: hình 2
Hangler Getränkeanhänger, 2CEL 16 - Rơ moóc đồ uống: hình 3
Hangler Getränkeanhänger, 2CEL 16 - Rơ moóc đồ uống: hình 4
Hangler Getränkeanhänger, 2CEL 16 - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Hangler Getränkeanhänger, 2CEL 16

1997 Tổng trọng lượng: 14 000 kg Khối hàng: 9 800 kg 2
Áo, Hörsching
Được phát hành: 2Tháng 10Ngày Số tham chiếu 970156

3 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1997 Tổng trọng lượng: 14 000 kg Khối hàng: 9 800 kg 2
Áo, Hörsching
email Liên hệ người bán
Böse BTA 7.3 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 1
Böse BTA 7.3 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 2
Böse BTA 7.3 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 3
Böse BTA 7.3 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 4
Böse BTA 7.3 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (29)

Böse BTA 7.3 / Ladebordwand

2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Salzgitter
Được phát hành: 6Tháng 12Ngày

4 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Salzgitter
email Liên hệ người bán
Böse BTA 7.7 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 1
Böse BTA 7.7 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 2
Böse BTA 7.7 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 3
Böse BTA 7.7 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 4
Böse BTA 7.7 / Ladebordwand - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Böse BTA 7.7 / Ladebordwand

2011 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Salzgitter
Được phát hành: 9Tháng 16Ngày

4 450 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2011 Tổng trọng lượng: 18 000 kg 2
Đức, Salzgitter
email Liên hệ người bán
 ORTEN TANDEMANHÄNGER ZFPR 18 GETRÄNKE - Rơ moóc đồ uống: hình 1
 ORTEN TANDEMANHÄNGER ZFPR 18 GETRÄNKE - Rơ moóc đồ uống: hình 2
 ORTEN TANDEMANHÄNGER ZFPR 18 GETRÄNKE - Rơ moóc đồ uống: hình 3
 ORTEN TANDEMANHÄNGER ZFPR 18 GETRÄNKE - Rơ moóc đồ uống: hình 4
 ORTEN TANDEMANHÄNGER ZFPR 18 GETRÄNKE - Rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (26)

ORTEN TANDEMANHÄNGER ZFPR 18 GETRÄNKE

1999 Trọng lượng tịnh: 6 000 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 000 kg 2
Đức, Delbrück
Được phát hành: 10Tháng 16Ngày Số tham chiếu 22255

3 600 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1999 Trọng lượng tịnh: 6 000 kg Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 000 kg 2
Đức, Delbrück
email Liên hệ người bán
Wingliner Schwenkwand Hydraulisch CODE XL - Rơ moóc đồ uống: hình 1
Wingliner Schwenkwand Hydraulisch CODE XL - Rơ moóc đồ uống: hình 2
Wingliner Schwenkwand Hydraulisch CODE XL - Rơ moóc đồ uống: hình 3
Wingliner Schwenkwand Hydraulisch CODE XL - Rơ moóc đồ uống: hình 4

Wingliner Schwenkwand Hydraulisch CODE XL

2019 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 480 kg 2
Đức, Kirchberg
Được phát hành: 2Năm 11Tháng Số tham chiếu DE/9366/344

61 300 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2019 Tổng trọng lượng: 18 000 kg Khối hàng: 12 480 kg 2
Đức, Kirchberg
email Liên hệ người bán
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Trailers - Beverage trailers
t1 old