Mua Xe đầu kéo RENAULT đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 30
RENAULT
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 1
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 2
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 3
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 4
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
TOP

Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!!

Xe đầu kéo
20131100000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Được phát hành: 1Giờ 25PhútSố tham chiếu TS029332

9 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 267 900 930 VND
 • ≈ 10 524 USD
20131100000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Liên hệ người bán
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 1
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 2
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 3
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 4
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
TOP

Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!!

Xe đầu kéo
2013870000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Được phát hành: 1Giờ 25PhútSố tham chiếu TS029148

9 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 267 900 930 VND
 • ≈ 10 524 USD
2013870000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Liên hệ người bán
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 1
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 2
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 3
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 4
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
TOP

Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!!

Xe đầu kéo
20131035000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Được phát hành: 1Giờ 25PhútSố tham chiếu TS028953

9 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 267 900 930 VND
 • ≈ 10 524 USD
20131035000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Liên hệ người bán
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 1
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 2
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 3
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 4
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
TOP

Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!!

Xe đầu kéo
20131100000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Được phát hành: 1Giờ 25PhútSố tham chiếu TS029332

9 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 267 900 930 VND
 • ≈ 10 524 USD
20131100000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Liên hệ người bán
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 1
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 2
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 3
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 4
Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!! - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)
TOP

Renault MAGNUM 480 - RETARDER - 2 TANK - AUTOMATIC - 4 STUCK!!!

Xe đầu kéo
2013870000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Được phát hành: 1Giờ 25PhútSố tham chiếu TS029148

9 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 267 900 930 VND
 • ≈ 10 524 USD
2013870000 km4x2Euro 5480 mã lực
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Liên hệ người bán
Renault T 480 (13L) Comfort / FULL SPOILER 2x AVAILBLE / VEB+ - Xe đầu kéo: hình 1
Renault T 480 (13L) Comfort / FULL SPOILER 2x AVAILBLE / VEB+ - Xe đầu kéo: hình 2
Renault T 480 (13L) Comfort / FULL SPOILER 2x AVAILBLE / VEB+ - Xe đầu kéo: hình 3
Renault T 480 (13L) Comfort / FULL SPOILER 2x AVAILBLE / VEB+ - Xe đầu kéo: hình 4
Renault T 480 (13L) Comfort / FULL SPOILER 2x AVAILBLE / VEB+ - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Renault T 480 (13L) Comfort / FULL SPOILER 2x AVAILBLE / VEB+

Xe đầu kéo
20161006880 km4x2Euro 6489 mã lực
Hà lan, Laan van Verhof 6 / 2231 BZ Rijnsburg
Được phát hành: 2Giờ 28Phút

16 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 453 266 725 VND
 • ≈ 17 806 USD
20161006880 km4x2Euro 6489 mã lực
Hà lan, Laan van Verhof 6 / 2231 BZ Rijnsburg
Liên hệ người bán
Renault T 460 - NL TOP TRUCK - TUV 2/25 - Xe đầu kéo: hình 1
Renault T 460 - NL TOP TRUCK - TUV 2/25 - Xe đầu kéo: hình 2
Renault T 460 - NL TOP TRUCK - TUV 2/25 - Xe đầu kéo: hình 3
Renault T 460 - NL TOP TRUCK - TUV 2/25 - Xe đầu kéo: hình 4
Renault T 460 - NL TOP TRUCK - TUV 2/25 - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Renault T 460 - NL TOP TRUCK - TUV 2/25

Xe đầu kéo
2015869642 km4x2Euro 6469 mã lựcTổng trọng lượng: 19500 kg
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Được phát hành: 3Giờ 28PhútSố tham chiếu TS006381

15 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 430 265 130 VND
 • ≈ 16 902 USD
2015869642 km4x2Euro 6469 mã lựcTổng trọng lượng: 19500 kg
Hà lan, SPRENDLINGENSTRAAT 00022 BOVENST VERD 5061KN OISTERWIJK, Netherlands
Liên hệ người bán
Renault T430 2X TANK/ NL TRUCK/ EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 1
Renault T430 2X TANK/ NL TRUCK/ EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 2
Renault T430 2X TANK/ NL TRUCK/ EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 3
Renault T430 2X TANK/ NL TRUCK/ EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 4
Renault T430 2X TANK/ NL TRUCK/ EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Renault T430 2X TANK/ NL TRUCK/ EURO 6

Xe đầu kéo
2017506951 km4x2Euro 6430 mã lựcKhối hàng: 12650 kgTổng trọng lượng: 20500 kg
Hà lan, Christiaan Huijgensstraat 26 6603BC Wijchen Netherlands
Được phát hành: 4Giờ 45PhútSố tham chiếu 23BJB2

22 495EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 608 730 446 VND
 • ≈ 23 913 USD
2017506951 km4x2Euro 6430 mã lựcKhối hàng: 12650 kgTổng trọng lượng: 20500 kg
Hà lan, Christiaan Huijgensstraat 26 6603BC Wijchen Netherlands
Liên hệ người bán
Renault Premium 430 11-2011,Manual, Only 386000km, Servicehistory,PTO pomp - Xe đầu kéo: hình 1
Renault Premium 430 11-2011,Manual, Only 386000km, Servicehistory,PTO pomp - Xe đầu kéo: hình 2
Renault Premium 430 11-2011,Manual, Only 386000km, Servicehistory,PTO pomp - Xe đầu kéo: hình 3
Renault Premium 430 11-2011,Manual, Only 386000km, Servicehistory,PTO pomp - Xe đầu kéo: hình 4
Renault Premium 430 11-2011,Manual, Only 386000km, Servicehistory,PTO pomp - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Renault Premium 430 11-2011,Manual, Only 386000km, Servicehistory,PTO pomp

Xe đầu kéo
2011386000 km4x2Euro 5430 mã lực
Hà lan, Westkanaalweg 1G1 2461EC Ter Aar The Netherlands
Được phát hành: 6Giờ 40PhútSố tham chiếu Ren2011

12 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 338 258 750 VND
 • ≈ 13 288 USD
2011386000 km4x2Euro 5430 mã lực
Hà lan, Westkanaalweg 1G1 2461EC Ter Aar The Netherlands
Liên hệ người bán
Renault Premium 460 Dxi EURO 5, Retarder, ADR, Silo Bulk Compressor - Xe đầu kéo: hình 1
Renault Premium 460 Dxi EURO 5, Retarder, ADR, Silo Bulk Compressor - Xe đầu kéo: hình 2
Renault Premium 460 Dxi EURO 5, Retarder, ADR, Silo Bulk Compressor - Xe đầu kéo: hình 3
Renault Premium 460 Dxi EURO 5, Retarder, ADR, Silo Bulk Compressor - Xe đầu kéo: hình 4
Renault Premium 460 Dxi EURO 5, Retarder, ADR, Silo Bulk Compressor - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Renault Premium 460 Dxi EURO 5, Retarder, ADR, Silo Bulk Compressor

Xe đầu kéo
2012513000 km4x2Euro 5460 mã lực
Hà lan, Marconistraat 22, NL-6716 AK Ede, the Netherlands
Được phát hành: 6Giờ 44PhútSố tham chiếu 058135

12 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 349 083 030 VND
 • ≈ 13 713 USD
2012513000 km4x2Euro 5460 mã lực
Hà lan, Marconistraat 22, NL-6716 AK Ede, the Netherlands
Liên hệ người bán
Renault PREMIUM - Xe đầu kéo: hình 1
Renault PREMIUM - Xe đầu kéo: hình 2
Renault PREMIUM - Xe đầu kéo: hình 3
Renault PREMIUM - Xe đầu kéo: hình 4
Renault PREMIUM - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Renault PREMIUM

Xe đầu kéo
2009688022 km
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Được phát hành: 8Giờ 41PhútSố tham chiếu 323094

7 310EUR

Đấu giá
 • ≈ 197 813 717 VND
 • ≈ 7 771 USD
2009688022 km
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Liên hệ người bán
Renault MAGNUM - Xe đầu kéo: hình 1
Renault MAGNUM - Xe đầu kéo: hình 2
Renault MAGNUM - Xe đầu kéo: hình 3
Renault MAGNUM - Xe đầu kéo: hình 4
Renault MAGNUM - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Renault MAGNUM

Xe đầu kéo
2011244134 kmEuro 5432 mã lực
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Được phát hành: 8Giờ 42PhútSố tham chiếu 323815

8 075EUR

Đấu giá
 • ≈ 218 515 152 VND
 • ≈ 8 584 USD
2011244134 kmEuro 5432 mã lực
Pháp, 20 RUE VOLTAIRE, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE
Liên hệ người bán
Renault T460 - Xe đầu kéo: hình 1
Renault T460 - Xe đầu kéo: hình 2
Renault T460 - Xe đầu kéo: hình 3
Renault T460 - Xe đầu kéo: hình 4
Renault T460 - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (27)

Renault T460

Xe đầu kéo
2014652570 km4x2Euro 6
Bồ Đào Nha, Souselas
Được phát hành: 10Giờ 6PhútSố tham chiếu R26OL50
Hỏi giá
2014652570 km4x2Euro 6
Bồ Đào Nha, Souselas
Liên hệ người bán
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 1
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 2
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 3
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 4
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (30)

Renault T520

Xe đầu kéo
2019700554 km4x2Euro 6
Bồ Đào Nha, Souselas
Được phát hành: 10Giờ 6PhútSố tham chiếu R12VZ20
Hỏi giá
2019700554 km4x2Euro 6
Bồ Đào Nha, Souselas
Liên hệ người bán
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 1
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 2
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 3
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 4
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (32)

Renault T520

Xe đầu kéo
2020463610 km4x2Euro 6
Bồ Đào Nha, Souselas
Được phát hành: 10Giờ 6PhútSố tham chiếu RAA13BV
Hỏi giá
2020463610 km4x2Euro 6
Bồ Đào Nha, Souselas
Liên hệ người bán
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 1
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 2
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 3
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 4
Renault T520 - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (27)

Renault T520

Xe đầu kéo
2019686267 km4x2Euro 6
Bồ Đào Nha, Souselas
Được phát hành: 10Giờ 7PhútSố tham chiếu R12VZ48
Hỏi giá
2019686267 km4x2Euro 6
Bồ Đào Nha, Souselas
Liên hệ người bán
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 1
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 2
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 3
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 4
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

RENAULT T520 SLEEPER CAB

Xe đầu kéo
2019611000 kmEuro 6
Tây ban nha, Parque Empresarial La red C/ La Red Dos, 42 41500 ALCALA DE GUADAIRA Sevilla Spain
Được phát hành: 10Giờ 48Phút

45 000EUR

 • ≈ 1 217 731 500 VND
 • ≈ 47 838 USD
2019611000 kmEuro 6
Tây ban nha, Parque Empresarial La red C/ La Red Dos, 42 41500 ALCALA DE GUADAIRA Sevilla Spain
Liên hệ người bán
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 1
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 2
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 3
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 4
RENAULT T520 SLEEPER CAB - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

RENAULT T520 SLEEPER CAB

Xe đầu kéo
2019650000 kmEuro 6
Tây ban nha, Parque Empresarial La red C/ La Red Dos, 42 41500 ALCALA DE GUADAIRA Sevilla Spain
Được phát hành: 10Giờ 49Phút

45 000EUR

 • ≈ 1 217 731 500 VND
 • ≈ 47 838 USD
2019650000 kmEuro 6
Tây ban nha, Parque Empresarial La red C/ La Red Dos, 42 41500 ALCALA DE GUADAIRA Sevilla Spain
Liên hệ người bán
Renault // T520/13 L /HIGH CAB/ FRANCJA STAN IDEALNY EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 1
Renault // T520/13 L /HIGH CAB/ FRANCJA STAN IDEALNY EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 2
Renault // T520/13 L /HIGH CAB/ FRANCJA STAN IDEALNY EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 3
Renault // T520/13 L /HIGH CAB/ FRANCJA STAN IDEALNY EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 4
Renault // T520/13 L /HIGH CAB/ FRANCJA STAN IDEALNY EURO 6 - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (32)

Renault // T520/13 L /HIGH CAB/ FRANCJA STAN IDEALNY EURO 6

Xe đầu kéo
2017573000 km4x2Euro 6511 mã lực
Ba Lan, Brudzowice
Được phát hành: 11Giờ 50Phút

34 250EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 926 828 975 VND
 • ≈ 36 410 USD
2017573000 km4x2Euro 6511 mã lực
Ba Lan, Brudzowice
Liên hệ người bán
2012 Renault Premium 430DXI - Xe đầu kéo: hình 1
2012 Renault Premium 430DXI - Xe đầu kéo: hình 2
2012 Renault Premium 430DXI - Xe đầu kéo: hình 3
2012 Renault Premium 430DXI - Xe đầu kéo: hình 4
2012 Renault Premium 430DXI - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (37)

2012 Renault Premium 430DXI

Xe đầu kéo
2012
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 13Giờ 21PhútSố tham chiếu 140406117
Đấu giá
2012
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Renault T 520 High intarder Full options alcoa bycool airco - Xe đầu kéo: hình 1
Renault T 520 High intarder Full options alcoa bycool airco - Xe đầu kéo: hình 2
Renault T 520 High intarder Full options alcoa bycool airco - Xe đầu kéo: hình 3
Renault T 520 High intarder Full options alcoa bycool airco - Xe đầu kéo: hình 4
Renault T 520 High intarder Full options alcoa bycool airco - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Renault T 520 High intarder Full options alcoa bycool airco

Xe đầu kéo
2015863281 km4x2Euro 6520 mã lựcKhối hàng: 11013 kgTổng trọng lượng: 19000 kg
Bỉ, Kanaal Noord 1157, BE-3960 Bree, Belgium
Được phát hành: 14Giờ 26PhútSố tham chiếu 30011950

21 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 592 629 330 VND
 • ≈ 23 281 USD
2015863281 km4x2Euro 6520 mã lựcKhối hàng: 11013 kgTổng trọng lượng: 19000 kg
Bỉ, Kanaal Noord 1157, BE-3960 Bree, Belgium
Liên hệ người bán
Renault Premium 450 DXI - Xe đầu kéo: hình 1
Renault Premium 450 DXI - Xe đầu kéo: hình 2
Renault Premium 450 DXI - Xe đầu kéo: hình 3
Renault Premium 450 DXI - Xe đầu kéo: hình 4
Renault Premium 450 DXI - Xe đầu kéo: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Renault Premium 450 DXI

Xe đầu kéo
20081031669 km4x2Euro 5451 mã lựcKhối hàng: 10500 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Litva, Kirtimu street 17A, Vilnius
Được phát hành: 17Giờ 41Phút

3 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 105 536 730 VND
 • ≈ 4 146 USD
20081031669 km4x2Euro 5451 mã lựcKhối hàng: 10500 kgTổng trọng lượng: 18000 kg
Litva, Kirtimu street 17A, Vilnius
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 30
1 / 30
T1 new listing page - Xe đầu kéo RENAULT
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.