Hộp hoán đổi thân


324
Tìm thấy kết quả
   Trang 1 trong số 17 1/17   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
 Krone - Wechselkoffer Heck Hohe Portaltüren - hộp hoán đổi thân
 6
5 850 EUR
2007
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 2 980 kg
Khối hàng: 13 020 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0106106

 Krone - Wechselkoffer Heck Portaltüren - hộp hoán đổi thân
 15
2 750 EUR
2011
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 360 kg
Khối hàng: 12 640 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0105275

 / - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 14
5 250 EUR
2001
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 2 860 kg
Khối hàng: 13 140 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0106057

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 13
5 950 EUR
2007
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 2 860 kg
Khối hàng: 13 140 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0106215

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 14
5 650 EUR
2008
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 2 860 kg
Khối hàng: 13 140 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0108685

 Krone - Jumbo Wechselkoffer Heck Portaltüren - hộp hoán đổi thân
 6
5 875 EUR
2007
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 300 kg
Khối hàng: 12 700 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0107147

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 15
6 950 EUR
2007
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 360 kg
Khối hàng: 12 640 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0102187

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 12
5 250 EUR
2006
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 2 880 kg
Khối hàng: 13 120 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0100717

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 14
5 750 EUR
2007
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 2 880 kg
Khối hàng: 13 120 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0100734

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 15
5 875 EUR
2008
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 360 kg
Khối hàng: 12 640 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0109331

 Krone - Wechselkoffer Heck Portaltüren - hộp hoán đổi thân
 15
5 875 EUR
2007
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 300 kg
Khối hàng: 12 700 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0101105

 Krone - - hộp hoán đổi thân
 12
3 575 EUR
2013
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 360 kg
Khối hàng: 12 640 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0110405

 Krone - Wechselkoffer Heck Hohe Portaltüren - hộp hoán đổi thân
 6
5 950 EUR
2012
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 360 kg
Khối hàng: 12 640 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0101945

 / - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 15
5 250 EUR
2001
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 2 860 kg
Khối hàng: 13 140 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0105493

 Krone - Wechselkoffer Heck Hohe Portaltüren - hộp hoán đổi thân
 15
2 950 EUR
2010
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 360 kg
Khối hàng: 12 640 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0101589

 Krone - Jumbo Wechselkoffer Heck Portaltüren - hộp hoán đổi thân
 15
6 250 EUR
2008
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 300 kg
Khối hàng: 12 700 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0101106

 Krone - Jumbo Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 14
6 250 EUR
2007
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 660 kg
Khối hàng: 12 340 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0101782

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 14
8 450 EUR
2016
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 580 kg
Khối hàng: 12 420 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0109133

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 13
8 250 EUR
2019
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 160 kg
Khối hàng: 12 840 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0109707

 Krone - Wechselkoffer Heck Alu. Rolltor - hộp hoán đổi thân
 15
5 875 EUR
2003
Tổng trọng lượng: 16 000 kg
Trọng lượng tịnh: 3 660 kg
Khối hàng: 12 340 kg

Trực tuyến: 1Giờ 16Phút

BRÜGGEN SWAP-STORE

Đức, Oelde

Mã số xe G0106130

1 2 3 17   

Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.