Mua Thùng chứa công nghiệp đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Thùng chứa công nghiệp


   Trang 1 trong số 3 1/3   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of)

Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 140371883
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
email Liên hệ người bán
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
 Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of) - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Skip to suit Skip Loader Lorry (10 of)

Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 140371882
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
email Liên hệ người bán
 Entwässerungscontainer Sirch - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Entwässerungscontainer Sirch - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Entwässerungscontainer Sirch - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Entwässerungscontainer Sirch - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
 Entwässerungscontainer Sirch - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Entwässerungscontainer Sirch

Đức
Được phát hành: 6Ngày

69 EUR

gavel Đấu giá
star
Đức
email Liên hệ người bán
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 4

Jage Crane Tipping Container 3500kg

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu 200223802
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 3

Jage Crane Tipping Container 3500kg

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu 200223801
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 4

Jage Crane Tipping Container 3500kg

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu 200223803
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 4

Jage Crane Tipping Container 3500kg

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu 200223804
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 4

Jage Crane Tipping Container 3500kg

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu 200223809
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 4

Jage Crane Tipping Container 3500kg

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu 200223807
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Jage Crane Tipping Container 3500kg - Thùng chứa công nghiệp: hình 4

Jage Crane Tipping Container 3500kg

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu 200223808
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Scancon 3800 mm - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Scancon 3800 mm - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Scancon 3800 mm - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Scancon 3800 mm - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
 Scancon 3800 mm - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Scancon 3800 mm

2023
Đan Mạch, Silkeborg
Được phát hành: 1Tháng 15Ngày
Hỏi giá
star
2023
Đan Mạch, Silkeborg
email Liên hệ người bán
8 cbm G&G Absetzer zu sofort auf Lager - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
8 cbm G&G Absetzer zu sofort auf Lager - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
8 cbm G&G Absetzer zu sofort auf Lager - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
8 cbm G&G Absetzer zu sofort auf Lager - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
8 cbm G&G Absetzer zu sofort auf Lager - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

8 cbm G&G Absetzer zu sofort auf Lager

2020 1 km
Đức, Lehrte OT Hämelerwald
Được phát hành: 1Tháng 19Ngày

2 490 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2020 1 km
Đức, Lehrte OT Hämelerwald
email Liên hệ người bán
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht

2000 250 km
Đức, 27793 Wildeshausen
Được phát hành: 3Tháng 6Ngày Số tham chiếu ZG 23389

750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2000 250 km
Đức, 27793 Wildeshausen
email Liên hệ người bán
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 7 cbm verz. gebraucht

2000 250 km
Đức, 27793 Wildeshausen
Được phát hành: 3Tháng 6Ngày Số tham chiếu ZG 23388

750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2000 250 km
Đức, 27793 Wildeshausen
email Liên hệ người bán
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 10 cbm gebraucht sofort - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 10 cbm gebraucht sofort - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 10 cbm gebraucht sofort - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 10 cbm gebraucht sofort - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 10 cbm gebraucht sofort - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Mercedes-Benz Absetzbehälter Container 10 cbm gebraucht sofort

2000 250 km
Đức, 27793 Wildeshausen
Được phát hành: 3Tháng 6Ngày Số tham chiếu ZG 23391

850 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2000 250 km
Đức, 27793 Wildeshausen
email Liên hệ người bán
Skip 2-10m3 - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
Skip 2-10m3 - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
Skip 2-10m3 - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
Skip 2-10m3 - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
Skip 2-10m3 - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Skip 2-10m3

2021
Ba Lan, 08-460 Sobolew
Được phát hành: 3Tháng 7Ngày
Hỏi giá
star
2021
Ba Lan, 08-460 Sobolew
email Liên hệ người bán
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 4

Absetzcontainer ca. 10m³

1990 1 001 km
Đức, Göttingen
Được phát hành: 5Tháng 14Ngày Số tham chiếu 86172

900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1990 1 001 km
Đức, Göttingen
email Liên hệ người bán
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 1

Absetzcontainer ca. 10m³

1990 1 001 km
Đức, Göttingen
Được phát hành: 5Tháng 14Ngày Số tham chiếu 86173

900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1990 1 001 km
Đức, Göttingen
email Liên hệ người bán
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Absetzcontainer ca. 10m³

2023 1 001 km Mới Tổng trọng lượng: 10 000 kg
Đức, Göttingen
Được phát hành: 6Tháng 21Ngày Số tham chiếu 86021

2 200 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 1 001 km Mới Tổng trọng lượng: 10 000 kg
Đức, Göttingen
email Liên hệ người bán
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 1
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 2
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 3
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 4
 Absetzcontainer ca. 10m³ - Thùng chứa công nghiệp: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Absetzcontainer ca. 10m³

2023 1 001 km Mới Tổng trọng lượng: 10 000 kg
Đức, Göttingen
Được phát hành: 6Tháng 21Ngày Số tham chiếu 86022

2 200 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 1 001 km Mới Tổng trọng lượng: 10 000 kg
Đức, Göttingen
email Liên hệ người bán
1 2 3   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Swap bodies/ Containers - Skip bins
t1 old