Mua Container xây dựng đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 16
Scanovogn  - Container xây dựng, Rơ moóc: hình 1

Scanovogn

Container xây dựng, Rơ moóc
2006
Thụy Điển, Tynäsgatan 10 65216 Karlstad
Được phát hành: 9Giờ 19Phút
Đấu giá
2006
Thụy Điển, Tynäsgatan 10 65216 Karlstad
Liên hệ người bán
Lyckselevagnen BMR-1/2-5500 - Container xây dựng, Rơ moóc: hình 1

Lyckselevagnen BMR-1/2-5500

Container xây dựng, Rơ moóc
1996
Thụy Điển, Tynäsgatan 10 65216 Karlstad
Được phát hành: 9Giờ 19Phút
Đấu giá
1996
Thụy Điển, Tynäsgatan 10 65216 Karlstad
Liên hệ người bán
Lyckselevagnen PVTD-6 - Container xây dựng: hình 1

Lyckselevagnen PVTD-6

Container xây dựng
2001
Thụy Điển, Tynäsgatan 10 65216 Karlstad
Được phát hành: 9Giờ 21Phút
Đấu giá
2001
Thụy Điển, Tynäsgatan 10 65216 Karlstad
Liên hệ người bán
60' Span Portal Frame Building - Container xây dựng: hình 1
60' Span Portal Frame Building - Container xây dựng: hình 2
60' Span Portal Frame Building - Container xây dựng: hình 3
60' Span Portal Frame Building - Container xây dựng: hình 4
60' Span Portal Frame Building - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

60' Span Portal Frame Building

Container xây dựng
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 12Giờ 53PhútSố tham chiếu 140407061
Đấu giá
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Liên hệ người bán
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 1
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 2
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 3
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 4
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (30)

Stahlworks Double

Container xây dựng
2024Trọng lượng tịnh: 490 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2024Trọng lượng tịnh: 490 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
CTX 20' - Container xây dựng: hình 1
CTX 20' - Container xây dựng: hình 2
CTX 20' - Container xây dựng: hình 3
CTX 20' - Container xây dựng: hình 4

CTX 20'

Container xây dựng
Đức
Được phát hành: 1Ngày

150EUR

Đấu giá
  • ≈ 4 059 105 VND
  • ≈ 159 USD
Đức
Liên hệ người bán
REM REM - Container xây dựng: hình 1
REM REM - Container xây dựng: hình 2
REM REM - Container xây dựng: hình 3
REM REM - Container xây dựng: hình 4
REM REM - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

REM REM

Container xây dựng
2023Trọng lượng tịnh: 1300 kg
Đức
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2023Trọng lượng tịnh: 1300 kg
Đức
Liên hệ người bán
Stahlworks Gehandicapte - Container xây dựng: hình 1
Stahlworks Gehandicapte - Container xây dựng: hình 2
Stahlworks Gehandicapte - Container xây dựng: hình 3
Stahlworks Gehandicapte - Container xây dựng: hình 4
Stahlworks Gehandicapte - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Stahlworks Gehandicapte

Container xây dựng
2024
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2024
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
KOMA 20' - Container xây dựng: hình 1
KOMA 20' - Container xây dựng: hình 2
KOMA 20' - Container xây dựng: hình 3

KOMA 20'

Container xây dựng
Đức
Được phát hành: 1Ngày

150EUR

Đấu giá
  • ≈ 4 059 105 VND
  • ≈ 159 USD
Đức
Liên hệ người bán
Stahlworks Single - Container xây dựng: hình 1
Stahlworks Single - Container xây dựng: hình 2
Stahlworks Single - Container xây dựng: hình 3
Stahlworks Single - Container xây dựng: hình 4
Stahlworks Single - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

Stahlworks Single

Container xây dựng
2024Trọng lượng tịnh: 270 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2024Trọng lượng tịnh: 270 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 1
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 2
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 3
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 4
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (39)

Stahlworks Deluxe

Container xây dựng
2024Trọng lượng tịnh: 640 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2024Trọng lượng tịnh: 640 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 1
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 2
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 3
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 4
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Vera Nova Vera Nova

Container xây dựng
2020
Đức
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2020
Đức
Liên hệ người bán
CTX 20' - Container xây dựng: hình 1
CTX 20' - Container xây dựng: hình 2
CTX 20' - Container xây dựng: hình 3
CTX 20' - Container xây dựng: hình 4

CTX 20'

Container xây dựng
Đức
Được phát hành: 1Ngày

150EUR

Đấu giá
  • ≈ 4 059 105 VND
  • ≈ 159 USD
Đức
Liên hệ người bán
Demountable office unit - Container xây dựng: hình 1
Demountable office unit - Container xây dựng: hình 2
Demountable office unit - Container xây dựng: hình 3
Demountable office unit - Container xây dựng: hình 4
Demountable office unit - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Demountable office unit

Container xây dựng
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 1
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 2
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 3
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 4
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Demountable building for office use

Container xây dựng
Pháp
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
Pháp
Liên hệ người bán
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 1
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 2
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 3
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 4
Stahlworks Double - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (30)

Stahlworks Double

Container xây dựng
2024Trọng lượng tịnh: 490 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2024Trọng lượng tịnh: 490 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 1
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 2
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 3
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 4
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Vera Nova Vera Nova

Container xây dựng
2023Trọng lượng tịnh: 1000 kg
Đức
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2023Trọng lượng tịnh: 1000 kg
Đức
Liên hệ người bán
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 1
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 2
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 3
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 4
Stahlworks Deluxe - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (33)

Stahlworks Deluxe

Container xây dựng
2024
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2024
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 1
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 2
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 3
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 4
Demountable building for office use - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (29)

Demountable building for office use

Container xây dựng
Pháp
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
Pháp
Liên hệ người bán
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 1
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 2
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 3
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 4
Vera Nova Vera Nova - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Vera Nova Vera Nova

Container xây dựng
2020
Đức
Được phát hành: 1Ngày
Đấu giá
2020
Đức
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 16
1 / 16
T1 new listing page - Container xây dựng
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.