Mua Container xây dựng đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Container xây dựng


   Trang 1 trong số 13 1/13   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
  - Container xây dựng: hình 1
  - Container xây dựng: hình 2
  - Container xây dựng: hình 3
  - Container xây dựng: hình 4
  - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Bồ Đào Nha, São João de Ver
Được phát hành: 3Tháng 25Ngày Số tham chiếu AA25417

3 300 EUR

star
Bồ Đào Nha, São João de Ver
 New BUNGALOW WC/WC - Container xây dựng: hình 1
 New BUNGALOW WC/WC - Container xây dựng: hình 2
 New BUNGALOW WC/WC - Container xây dựng: hình 3
 New BUNGALOW WC/WC - Container xây dựng: hình 4
 New BUNGALOW WC/WC - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

New BUNGALOW WC/WC

Mới
Pháp, SEVIGNY WALEPPE
Được phát hành: 3Ngày

3 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới
Pháp, SEVIGNY WALEPPE
email Liên hệ người bán
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 1
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 2
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 3
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 4
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

SOTRAMO 15 M2

Pháp, Neuville-Saint-Amand
Được phát hành: 31Phút Số tham chiếu 8057012

2 900 EUR

star
Pháp, Neuville-Saint-Amand
email Liên hệ người bán
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 1
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 2
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 3
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 4
SOTRAMO 15 M2 - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

SOTRAMO 15 M2

Pháp, Neuville-Saint-Amand
Được phát hành: 31Phút Số tham chiếu 8057013

2 900 EUR

star
Pháp, Neuville-Saint-Amand
email Liên hệ người bán
 Modulaire Double (Algeco) - Container xây dựng: hình 1
 Modulaire Double (Algeco) - Container xây dựng: hình 2
 Modulaire Double (Algeco) - Container xây dựng: hình 3
 Modulaire Double (Algeco) - Container xây dựng: hình 4
 Modulaire Double (Algeco) - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Modulaire Double (Algeco)

Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
Được phát hành: 1Giờ 39Phút Số tham chiếu 297704

8 098 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

gavel Đấu giá
star
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
email Liên hệ người bán
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2020 Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 35Phút Số tham chiếu 100300933
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 38Phút Số tham chiếu 100302815
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 41Phút Số tham chiếu 100302814
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2020 Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 42Phút Số tham chiếu 100300934
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2020H Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 43Phút Số tham chiếu 100300939
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused 203012R Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 48Phút Số tham chiếu 100300943
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 54Phút Số tham chiếu 100302813
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2020 Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 54Phút Số tham chiếu 100300937
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2040H Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 54Phút Số tham chiếu 100300947
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2020H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2020H Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 57Phút Số tham chiếu 100300938
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 58Phút Số tham chiếu 100302817
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2020 Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 6Giờ 58Phút Số tham chiếu 100300941
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2020 Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 1Phút Số tham chiếu 100300936
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2020 Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2020 Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 1Phút Số tham chiếu 100300942
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused C2040H Container Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused C2040H Container Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 4Phút Số tham chiếu 100300946
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused 203012R Storage Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused 203012R Storage Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 16Phút Số tham chiếu 100300944
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 1
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 2
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 3
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 4
 Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter - Container xây dựng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Unused 20' x 30' 12' Dome Shelter

Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
Được phát hành: 7Giờ 17Phút Số tham chiếu 100302816
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, BT78 3AJ, Dromore, Co. Tyrone, Dromore
email Liên hệ người bán
1 2 3 13   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Swap bodies/ Containers - Construction containers
t1 old