Mua Khung/ Sườn tại Truck1 Việt Nam
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 198
SAF SK-S 36.20W  IVECO STRALIS 460 truck - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 1
SAF SK-S 36.20W  IVECO STRALIS 460 truck - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 2
SAF SK-S 36.20W  IVECO STRALIS 460 truck - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 3

SAF SK-S 36.20W IVECO STRALIS 460 truck

Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải
Cho mẫu xe: IVECO STRALIS 460 truckOEM: 662131823, 41284482
Ý, Montoro (AV)
Được phát hành: 4Giờ 14Phút
Hỏi giá
Cho mẫu xe: IVECO STRALIS 460 truckOEM: 662131823, 41284482
Ý, Montoro (AV)
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 21968075 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 21968075 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 21968075 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 21968075

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21968075
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75834

10EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 276 656 VND
 • ≈ 10 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21968075
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Raami vahetala 1076141 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Raami vahetala 1076141 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2

Volvo Raami vahetala 1076141

Khung/ Sườn cho Xe tải
2005Cho mẫu xe: FH12OEM: 1076141, 20708902
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75775

35EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 968 296 VND
 • ≈ 38 USD
2005Cho mẫu xe: FH12OEM: 1076141, 20708902
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 22253371 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 22253371 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 22253371 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3
Volvo Bracket 22253371 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 4

Volvo Bracket 22253371

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 22253371, 21880661
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75826

20EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 553 312 VND
 • ≈ 21 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 22253371, 21880661
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 84035782 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 84035782 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 84035782 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 84035782

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 84035782
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75831

15EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 414 984 VND
 • ≈ 16 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 84035782
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Raami vahetala 20541198 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Raami vahetala 20541198 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Raami vahetala 20541198 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3
Volvo Raami vahetala 20541198 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 4

Volvo Raami vahetala 20541198

Khung/ Sườn cho Xe tải
2005Cho mẫu xe: FH12OEM: 20541198
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75851

50EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 383 280 VND
 • ≈ 54 USD
2005Cho mẫu xe: FH12OEM: 20541198
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 21127732 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 21127732 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 21127732 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 21127732

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21127732
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75824

10EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 276 656 VND
 • ≈ 10 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21127732
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 22190311 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 22190311 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2

Volvo Bracket 22190311

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 22190311
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75844

30EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 829 968 VND
 • ≈ 32 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 22190311
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 21422811 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 21422811 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 21422811 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 21422811

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21422811
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75832

10EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 276 656 VND
 • ≈ 10 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21422811
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 22078022 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 22078022 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 22078022 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 22078022

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 22078022
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75833

10EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 276 656 VND
 • ≈ 10 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 22078022
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 20428256 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 20428256 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 20428256 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 20428256

Khung/ Sườn cho Xe tải
2005Cho mẫu xe: FH12OEM: 20428256
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75776

100EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 766 560 VND
 • ≈ 109 USD
2005Cho mẫu xe: FH12OEM: 20428256
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Raami vahetala 20817714 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Raami vahetala 20817714 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Raami vahetala 20817714 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Raami vahetala 20817714

Khung/ Sườn cho Xe tải
2008Cho mẫu xe: FE-280OEM: 20817714, 21365431
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75767

40EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 106 624 VND
 • ≈ 43 USD
2008Cho mẫu xe: FE-280OEM: 20817714, 21365431
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 20428257 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 20428257 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 20428257 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3
Volvo Bracket 20428257 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 4

Volvo Bracket 20428257

Khung/ Sườn cho Xe tải
2005Cho mẫu xe: FH12OEM: 20428257
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75788

100EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 766 560 VND
 • ≈ 109 USD
2005Cho mẫu xe: FH12OEM: 20428257
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 21300004 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 21300004 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 21300004 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 21300004

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21300004, 22887411
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75829

10EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 276 656 VND
 • ≈ 10 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21300004, 22887411
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 21966398 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 21966398 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 21966398 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 21966398

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21966398
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75830

10EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 276 656 VND
 • ≈ 10 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 21966398
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Bracket 84054029 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Bracket 84054029 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Bracket 84054029 - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3

Volvo Bracket 84054029

Khung/ Sườn cho Xe tải
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 84054029
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Được phát hành: 5Giờ 34PhútSố tham chiếu 75827

15EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 414 984 VND
 • ≈ 16 USD
2014Cho mẫu xe: FH 4OEM: 84054029
Estonia, Pärna 19, 60512, Tartumaa, Kõrveküla, Estonia
Liên hệ người bán
Volvo Occ trekhaak Pommier - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 1
Volvo Occ trekhaak Pommier - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 2
Volvo Occ trekhaak Pommier - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 3
Volvo Occ trekhaak Pommier - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 4
Volvo Occ trekhaak Pommier - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Volvo Occ trekhaak Pommier

Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải
2004OEM: 21524799, 20367610, 20374428
Bỉ, Industrieterrein kanaal-Noord 1157, 3960 Bree, Belgium
Được phát hành: 7Giờ 19PhútSố tham chiếu C049011006

500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 13 832 800 VND
 • ≈ 545 USD
2004OEM: 21524799, 20367610, 20374428
Bỉ, Industrieterrein kanaal-Noord 1157, 3960 Bree, Belgium
Liên hệ người bán
Volvo Occ framebeugel linksvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Occ framebeugel linksvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Occ framebeugel linksvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3
Volvo Occ framebeugel linksvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 4
Volvo Occ framebeugel linksvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Volvo Occ framebeugel linksvooraan Volvo

Khung/ Sườn cho Xe tải
2004OEM: 20428256
Bỉ, Industrieterrein kanaal-Noord 1157, 3960 Bree, Belgium
Được phát hành: 7Giờ 19PhútSố tham chiếu C042011036

100EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 766 560 VND
 • ≈ 109 USD
2004OEM: 20428256
Bỉ, Industrieterrein kanaal-Noord 1157, 3960 Bree, Belgium
Liên hệ người bán
Volvo Occ framebeugel rechtsvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 1
Volvo Occ framebeugel rechtsvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 2
Volvo Occ framebeugel rechtsvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 3
Volvo Occ framebeugel rechtsvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 4
Volvo Occ framebeugel rechtsvooraan Volvo - Khung/ Sườn cho Xe tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Volvo Occ framebeugel rechtsvooraan Volvo

Khung/ Sườn cho Xe tải
2004OEM: 20428257
Bỉ, Industrieterrein kanaal-Noord 1157, 3960 Bree, Belgium
Được phát hành: 7Giờ 19PhútSố tham chiếu C042011035

100EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 766 560 VND
 • ≈ 109 USD
2004OEM: 20428257
Bỉ, Industrieterrein kanaal-Noord 1157, 3960 Bree, Belgium
Liên hệ người bán
Jost - Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải: hình 1

jost

Khớp nối bánh xe thứ năm cho Xe tải
2016Cho mẫu xe: JOST861421 km
Hà lan, Mac Arthurweg 2C 5466 AP Veghel, The Netherlands
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu G0000736-150421
Hỏi giá
2016Cho mẫu xe: JOST861421 km
Hà lan, Mac Arthurweg 2C 5466 AP Veghel, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 198
1 / 198
T1 new listing page - Khung/ Sườn
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.