Mua Sơ mi rơ moóc VOGELZANG đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
VOGELZANG
Vogelzang VO2-STG-15-30-STN - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Vogelzang VO2-STG-15-30-STN - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Vogelzang VO2-STG-15-30-STN - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Vogelzang VO2-STG-15-30-STN - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Vogelzang VO2-STG-15-30-STN - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Vogelzang VO2-STG-15-30-STN

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
20023Khối hàng: 35940 kgTổng trọng lượng: 45000 kg
Hà lan, Vuren, The Netherlands
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 310137

11 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 330 147 430 VND
 • ≈ 12 964 USD
20023Khối hàng: 35940 kgTổng trọng lượng: 45000 kg
Hà lan, Vuren, The Netherlands
Liên hệ người bán
Vogelzang VOL-12-27-MKB - CARRIER 1800 - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 1
Vogelzang VOL-12-27-MKB - CARRIER 1800 - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 2
Vogelzang VOL-12-27-MKB - CARRIER 1800 - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 3
Vogelzang VOL-12-27-MKB - CARRIER 1800 - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 4
Vogelzang VOL-12-27-MKB - CARRIER 1800 - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Vogelzang VOL-12-27-MKB - CARRIER 1800

Sơ mi rơ moóc đông lạnh
20013Khối hàng: 30400 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Weert, Netherlands
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 979081

3 800EUR

 • ≈ 104 984 120 VND
 • ≈ 4 122 USD
20013Khối hàng: 30400 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Weert, Netherlands
Liên hệ người bán
Vogelzang VA-18-18-C - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Vogelzang VA-18-18-C - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Vogelzang VA-18-18-C - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Vogelzang VA-18-18-C - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Vogelzang VA-18-18-C - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Vogelzang VA-18-18-C

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20094
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 6Ngày

3 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 96 695 900 VND
 • ≈ 3 797 USD
20094
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Vogelzang City Trailer

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
19972Tổng trọng lượng: 32000 kg
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 10Ngày

3 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 96 695 900 VND
 • ≈ 3 797 USD
19972Tổng trọng lượng: 32000 kg
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Vogelzang City Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Vogelzang City Trailer

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
19972Tổng trọng lượng: 32000 kg
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 10Ngày

3 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 96 695 900 VND
 • ≈ 3 797 USD
19972Tổng trọng lượng: 32000 kg
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Vogelzang gesloten bak Mega volume, Jumbo - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Vogelzang gesloten bak Mega volume, Jumbo - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Vogelzang gesloten bak Mega volume, Jumbo - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Vogelzang gesloten bak Mega volume, Jumbo - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Vogelzang gesloten bak Mega volume, Jumbo - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Vogelzang gesloten bak Mega volume, Jumbo

Sơ mi rơ moóc hộp kín
2006Khối hàng: 28640 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Marconistraat 22, NL-6716 AK Ede, the Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 23NgàySố tham chiếu 068118

4 600EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 127 086 040 VND
 • ≈ 4 990 USD
2006Khối hàng: 28640 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Marconistraat 22, NL-6716 AK Ede, the Netherlands
Liên hệ người bán
Vogelzang 3 assige trailer EMPTY WEIGHT 5.700 KG A.P.K. / T.U.V. 28 - 02 2025 - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 1
Vogelzang 3 assige trailer EMPTY WEIGHT 5.700 KG A.P.K. / T.U.V. 28 - 02 2025 - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 2
Vogelzang 3 assige trailer EMPTY WEIGHT 5.700 KG A.P.K. / T.U.V. 28 - 02 2025 - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 3
Vogelzang 3 assige trailer EMPTY WEIGHT 5.700 KG A.P.K. / T.U.V. 28 - 02 2025 - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 4
Vogelzang 3 assige trailer EMPTY WEIGHT 5.700 KG A.P.K. / T.U.V. 28 - 02 2025 - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Vogelzang 3 assige trailer EMPTY WEIGHT 5.700 KG A.P.K. / T.U.V. 28 - 02 2025

Sơ mi rơ moóc mui bạt
20043Khối hàng: 33300 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Wielstraat 19, 4264 AT Veen, The Netherlands
Được phát hành: 2Tháng 28NgàySố tham chiếu 068274

5 250EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 145 043 850 VND
 • ≈ 5 695 USD
20043Khối hàng: 33300 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Wielstraat 19, 4264 AT Veen, The Netherlands
Liên hệ người bán
Vogelzang 13.50 cm gestuurd - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Vogelzang 13.50 cm gestuurd - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Vogelzang 13.50 cm gestuurd - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Vogelzang 13.50 cm gestuurd - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Vogelzang 13.50 cm gestuurd - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Vogelzang 13.50 cm gestuurd

Sơ mi rơ moóc hộp kín
20051Khối hàng: 13780 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Landweerstraat Zuid 144, 5349 AK Oss, the Netherlands
Được phát hành: 3Tháng 7NgàySố tham chiếu vogelzang 13.50

5 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 158 857 550 VND
 • ≈ 6 238 USD
20051Khối hàng: 13780 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Landweerstraat Zuid 144, 5349 AK Oss, the Netherlands
Liên hệ người bán
Vogelzang 2-assige Carrier Maxima NEW TUV - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 1
Vogelzang 2-assige Carrier Maxima NEW TUV - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 2
Vogelzang 2-assige Carrier Maxima NEW TUV - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 3
Vogelzang 2-assige Carrier Maxima NEW TUV - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 4
Vogelzang 2-assige Carrier Maxima NEW TUV - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Vogelzang 2-assige Carrier Maxima NEW TUV

Sơ mi rơ moóc đông lạnh
20112Khối hàng: 20380 kgTổng trọng lượng: 30000 kg
Hà lan, Brailleweg 6. 8912BL Leeuwarden, The Netherlands
Được phát hành: 3Tháng 23NgàySố tham chiếu O2311034

10 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 302 520 030 VND
 • ≈ 11 879 USD
20112Khối hàng: 20380 kgTổng trọng lượng: 30000 kg
Hà lan, Brailleweg 6. 8912BL Leeuwarden, The Netherlands
Liên hệ người bán
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc VOGELZANG
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.