Mua Sơ mi rơ moóc chở gỗ đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 5
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN!

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Brugsesteenweg 213, 8460 Oudenburg-Roksem, Belgium
Được phát hành: 13NgàySố tham chiếu 87271

31 212EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 862 306 408 VND
 • ≈ 33 862 USD
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Brugsesteenweg 213, 8460 Oudenburg-Roksem, Belgium
Liên hệ người bán
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN!

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Brugsesteenweg 213, 8460 Oudenburg-Roksem, Belgium
Được phát hành: 13NgàySố tham chiếu 87272

31 212EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 862 306 408 VND
 • ≈ 33 862 USD
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Brugsesteenweg 213, 8460 Oudenburg-Roksem, Belgium
Liên hệ người bán
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Alte Bundesstr. 48, D-37120 Bovenden / Göttingen, Germany
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu 87271

26 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 743 177 060 VND
 • ≈ 29 184 USD
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Alte Bundesstr. 48, D-37120 Bovenden / Göttingen, Germany
Liên hệ người bán
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Alte Bundesstr. 48, D-37120 Bovenden / Göttingen, Germany
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu 87272

26 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 743 177 060 VND
 • ≈ 29 184 USD
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Alte Bundesstr. 48, D-37120 Bovenden / Göttingen, Germany
Liên hệ người bán
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Schmitz Cargobull SCS24

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20103Khối hàng: 30477 kgTổng trọng lượng: 36000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 119-23

5 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 163 001 660 VND
 • ≈ 6 401 USD
20103Khối hàng: 30477 kgTổng trọng lượng: 36000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Liên hệ người bán
Panav NV39 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Panav NV39 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Panav NV39 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Panav NV39 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Panav NV39 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Panav NV39

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20103Khối hàng: 35640 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 003175

4 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 124 323 300 VND
 • ≈ 4 882 USD
20103Khối hàng: 35640 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Liên hệ người bán
Kögel S24-1 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Kögel S24-1 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Kögel S24-1 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Kögel S24-1 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Kögel S24-1 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Kögel S24-1

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20203Khối hàng: 37570 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 254554

13 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 384 020 860 VND
 • ≈ 15 080 USD
20203Khối hàng: 37570 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Liên hệ người bán
Schwarzmüller SPA 3/E - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller SPA 3/E - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller SPA 3/E - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller SPA 3/E - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller SPA 3/E - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Schwarzmüller SPA 3/E

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20043Tổng trọng lượng: 35000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 213-22

3 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 96 695 900 VND
 • ≈ 3 797 USD
20043Tổng trọng lượng: 35000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Liên hệ người bán
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schmitz Cargobull SCS24 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Schmitz Cargobull SCS24

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20143Khối hàng: 28360 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 203522

6 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 190 629 060 VND
 • ≈ 7 486 USD
20143Khối hàng: 28360 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Séc, Msecka 967CZ-27101 Nove Straseci, Czech Republic
Liên hệ người bán
Sjökumla P 43 S 54 Timmertrailer - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Sjökumla P 43 S 54 Timmertrailer - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Sjökumla P 43 S 54 Timmertrailer - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Sjökumla P 43 S 54 Timmertrailer - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Sjökumla P 43 S 54 Timmertrailer - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (27)

Sjökumla P 43 S 54 Timmertrailer

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20022Khối hàng: 45950 kgTổng trọng lượng: 54000 kg
Thụy Điển, Västra Götaland
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu S6731

10 780EUR

 • ≈ 297 823 372 VND
 • ≈ 11 695 USD
20022Khối hàng: 45950 kgTổng trọng lượng: 54000 kg
Thụy Điển, Västra Götaland
Liên hệ người bán
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN!

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Brugsesteenweg 213, 8460 Oudenburg-Roksem, Belgium
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 87270

31 212EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 862 306 408 VND
 • ≈ 33 862 USD
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Brugsesteenweg 213, 8460 Oudenburg-Roksem, Belgium
Liên hệ người bán
UMIKOV NPK 39, 2X LIFT AXLES, AXLES 9t - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
UMIKOV NPK 39, 2X LIFT AXLES, AXLES 9t - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
UMIKOV NPK 39, 2X LIFT AXLES, AXLES 9t - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
UMIKOV NPK 39, 2X LIFT AXLES, AXLES 9t - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
UMIKOV NPK 39, 2X LIFT AXLES, AXLES 9t - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

UMIKOV NPK 39, 2X LIFT AXLES, AXLES 9t

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20183Khối hàng: 35050 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Séc, Všechromy 75 Stránčice 251 63
Được phát hành: 17Ngày

18 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 497 293 200 VND
 • ≈ 19 528 USD
20183Khối hàng: 35050 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Séc, Všechromy 75 Stránčice 251 63
Liên hệ người bán
Doll LOGO 21, EXPANDABLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Doll LOGO 21, EXPANDABLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Doll LOGO 21, EXPANDABLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Doll LOGO 21, EXPANDABLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Doll LOGO 21, EXPANDABLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Doll LOGO 21, EXPANDABLE

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20072Khối hàng: 28500 kgTổng trọng lượng: 36500 kg
Séc, Všechromy 75 Stránčice 251 63
Được phát hành: 17Ngày

27 600EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 762 516 240 VND
 • ≈ 29 944 USD
20072Khối hàng: 28500 kgTổng trọng lượng: 36500 kg
Séc, Všechromy 75 Stránčice 251 63
Liên hệ người bán
NPK 39T, AXLES 9T, SAF, EXPANDABLE, 2X LIFT AXLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
NPK 39T, AXLES 9T, SAF, EXPANDABLE, 2X LIFT AXLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
NPK 39T, AXLES 9T, SAF, EXPANDABLE, 2X LIFT AXLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
NPK 39T, AXLES 9T, SAF, EXPANDABLE, 2X LIFT AXLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
NPK 39T, AXLES 9T, SAF, EXPANDABLE, 2X LIFT AXLE - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

NPK 39T, AXLES 9T, SAF, EXPANDABLE, 2X LIFT AXLE

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20123Khối hàng: 35620 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Séc, Všechromy 75 Stránčice 251 63
Được phát hành: 17Ngày

9 200EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 254 172 080 VND
 • ≈ 9 981 USD
20123Khối hàng: 35620 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Séc, Všechromy 75 Stránčice 251 63
Liên hệ người bán
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN! - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH VORHANDEN!

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Brugsesteenweg 213, 8460 Oudenburg-Roksem, Belgium
Được phát hành: 19NgàySố tham chiếu 87264

31 212EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 862 306 408 VND
 • ≈ 33 862 USD
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Brugsesteenweg 213, 8460 Oudenburg-Roksem, Belgium
Liên hệ người bán
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Alte Bundesstr. 48, D-37120 Bovenden / Göttingen, Germany
Được phát hành: 19NgàySố tham chiếu 87270

26 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 743 177 060 VND
 • ≈ 29 184 USD
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Alte Bundesstr. 48, D-37120 Bovenden / Göttingen, Germany
Liên hệ người bán
Holztransporter Achleitner 3STR36 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Holztransporter Achleitner 3STR36 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Holztransporter Achleitner 3STR36 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Holztransporter Achleitner 3STR36 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Holztransporter Achleitner 3STR36 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Holztransporter Achleitner 3STR36

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20063Khối hàng: 29700 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Friedenstr. 10, 15517 Fürstenwalde, Germany
Được phát hành: 19NgàySố tham chiếu A-24

5 490EUR

 • ≈ 151 674 426 VND
 • ≈ 5 956 USD
20063Khối hàng: 29700 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Friedenstr. 10, 15517 Fürstenwalde, Germany
Liên hệ người bán
Schmitz Cargobull SPR 24/3 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schmitz Cargobull SPR 24/3 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schmitz Cargobull SPR 24/3 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schmitz Cargobull SPR 24/3 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schmitz Cargobull SPR 24/3 - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Schmitz Cargobull SPR 24/3

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
19883Khối hàng: 30250 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Friedenstr. 10, 15517 Fürstenwalde, Germany
Được phát hành: 19NgàySố tham chiếu A-23

3 900EUR

 • ≈ 107 746 860 VND
 • ≈ 4 231 USD
19883Khối hàng: 30250 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Friedenstr. 10, 15517 Fürstenwalde, Germany
Liên hệ người bán
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Schwarzmüller 3-Achs Holzauflieger, Liftachse, MEHRFACH

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Alte Bundesstr. 48, D-37120 Bovenden / Göttingen, Germany
Được phát hành: 20NgàySố tham chiếu 87264

26 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 743 177 060 VND
 • ≈ 29 184 USD
20213Khối hàng: 32800 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Alte Bundesstr. 48, D-37120 Bovenden / Göttingen, Germany
Liên hệ người bán
MEGA ND3-C231 Lang-Holz *8x Rungen / Liftachse - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 1
MEGA ND3-C231 Lang-Holz *8x Rungen / Liftachse - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 2
MEGA ND3-C231 Lang-Holz *8x Rungen / Liftachse - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 3
MEGA ND3-C231 Lang-Holz *8x Rungen / Liftachse - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 4
MEGA ND3-C231 Lang-Holz *8x Rungen / Liftachse - Sơ mi rơ moóc chở gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

MEGA ND3-C231 Lang-Holz *8x Rungen / Liftachse

Sơ mi rơ moóc chở gỗ
20213Khối hàng: 29000 kgTổng trọng lượng: 35500 kg
Đức, Ernst Abbe Straße 7, 63165 Mühlheim am Main, Germany
Được phát hành: 20NgàySố tham chiếu j1711 , 0007200

29 990EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 828 545 726 VND
 • ≈ 32 537 USD
20213Khối hàng: 29000 kgTổng trọng lượng: 35500 kg
Đức, Ernst Abbe Straße 7, 63165 Mühlheim am Main, Germany
Trang 1 trong số 5
1 / 5
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc chở gỗ
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.