Mua Sơ mi rơ moóc PACTON đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 8
PACTON
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
TOP

Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION -

Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân
20163
Hà lan, Vierlinghstraat 2, NL-4251LC Werkendam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày

12 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 354 568 110 VND
 • ≈ 13 938 USD
20163
Hà lan, Vierlinghstraat 2, NL-4251LC Werkendam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 1
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 2
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 3
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 4
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER

Sơ mi rơ moóc mui bạt
20033Khối hàng: 23420 kgTổng trọng lượng: 32000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Được phát hành: 8Giờ 30PhútSố tham chiếu 23815

3 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 107 195 010 VND
 • ≈ 4 213 USD
20033Khối hàng: 23420 kgTổng trọng lượng: 32000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 1
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 2
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 3
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 4
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER

Sơ mi rơ moóc
20083Khối hàng: 30900 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Được phát hành: 8Giờ 30PhútSố tham chiếu 23800

4 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 134 680 910 VND
 • ≈ 5 294 USD
20083Khối hàng: 30900 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 1
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 2
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 3
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 4
Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER - Sơ mi rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Pacton 3 AXLE CURTAINSIDE TRAILER

Sơ mi rơ moóc
2007Khối hàng: 30900 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Được phát hành: 8Giờ 30PhútSố tham chiếu 23668

2 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 79 709 110 VND
 • ≈ 3 133 USD
2007Khối hàng: 30900 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER

Sơ mi rơ moóc hộp kín
20081Khối hàng: 15220 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Được phát hành: 9Giờ 14PhútSố tham chiếu 24165

2 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 81 083 405 VND
 • ≈ 3 187 USD
20081Khối hàng: 15220 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER

Sơ mi rơ moóc hộp kín
20091Khối hàng: 15220 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Được phát hành: 9Giờ 14PhútSố tham chiếu 24160

2 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 81 083 405 VND
 • ≈ 3 187 USD
20091Khối hàng: 15220 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER

Sơ mi rơ moóc hộp kín
20081Khối hàng: 15220 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Được phát hành: 9Giờ 20PhútSố tham chiếu 24167

2 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 81 083 405 VND
 • ≈ 3 187 USD
20081Khối hàng: 15220 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton AXD220 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Pacton AXD220 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Pacton AXD220 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Pacton AXD220 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Pacton AXD220 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Pacton AXD220

Sơ mi rơ moóc hộp kín
20012
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 14Giờ 16Phút

4 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 109 943 600 VND
 • ≈ 4 321 USD
20012
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION - - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
TOP

Pacton TXC343 TXC343 - LIFT AXLES - DISC BRAKES - 3 x EXTENDABLE - GOOD CONDITION -

Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân
20163
Hà lan, Vierlinghstraat 2, NL-4251LC Werkendam, The Netherlands
Được phát hành: 1Ngày

12 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 354 568 110 VND
 • ≈ 13 938 USD
20163
Hà lan, Vierlinghstraat 2, NL-4251LC Werkendam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton - Sơ mi rơ moóc: hình 1
Pacton - Sơ mi rơ moóc: hình 2
Pacton - Sơ mi rơ moóc: hình 3
Pacton - Sơ mi rơ moóc: hình 4
Pacton - Sơ mi rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Pacton

Sơ mi rơ moóc
3Khối hàng: 33700 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 2Ngày

500EUR

Đấu giá
 • ≈ 13 742 950 VND
 • ≈ 540 USD
3Khối hàng: 33700 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton TBD.230 2 assige city oplegger met laadklep hardwood floor - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 1
Pacton TBD.230 2 assige city oplegger met laadklep hardwood floor - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 2
Pacton TBD.230 2 assige city oplegger met laadklep hardwood floor - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 3
Pacton TBD.230 2 assige city oplegger met laadklep hardwood floor - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 4
Pacton TBD.230 2 assige city oplegger met laadklep hardwood floor - Sơ mi rơ moóc mui bạt: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton TBD.230 2 assige city oplegger met laadklep hardwood floor

Sơ mi rơ moóc mui bạt
20062Khối hàng: 23179 kgTổng trọng lượng: 30000 kg
Hà lan, Demeterlaan 11, 9641 ML Veendam, The Netherlands
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu OJ28HP
Hỏi giá
20062Khối hàng: 23179 kgTổng trọng lượng: 30000 kg
Hà lan, Demeterlaan 11, 9641 ML Veendam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton TXC 343 | 2x20-30-40ft HC * STUUR/LIFTAS * LZV * ADR * APK 02-2025 - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 1
Pacton TXC 343 | 2x20-30-40ft HC * STUUR/LIFTAS * LZV * ADR * APK 02-2025 - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 2
Pacton TXC 343 | 2x20-30-40ft HC * STUUR/LIFTAS * LZV * ADR * APK 02-2025 - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 3
Pacton TXC 343 | 2x20-30-40ft HC * STUUR/LIFTAS * LZV * ADR * APK 02-2025 - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 4
Pacton TXC 343 | 2x20-30-40ft HC * STUUR/LIFTAS * LZV * ADR * APK 02-2025 - Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton TXC 343 | 2x20-30-40ft HC * STUUR/LIFTAS * LZV * ADR * APK 02-2025

Xe chở container/ Sơ mi rơ moóc hoán đổi thân
20113Khối hàng: 38000 kgTổng trọng lượng: 43000 kg
Hà lan, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 3169-CC
Hỏi giá
20113Khối hàng: 38000 kgTổng trọng lượng: 43000 kg
Hà lan, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton 3139 D-S - Sơ mi rơ moóc: hình 1
Pacton 3139 D-S - Sơ mi rơ moóc: hình 2
Pacton 3139 D-S - Sơ mi rơ moóc: hình 3
Pacton 3139 D-S - Sơ mi rơ moóc: hình 4
Pacton 3139 D-S - Sơ mi rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (30)

Pacton 3139 D-S

Sơ mi rơ moóc
19843Khối hàng: 9840 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
19843Khối hàng: 9840 kg
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton Flatbed - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Pacton Flatbed - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Pacton Flatbed - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Pacton Flatbed - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Pacton Flatbed - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Pacton Flatbed

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
2005Khối hàng: 33120 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Ieperstraat 103 - 8830 Hooglede -BELGIUM
Được phát hành: 4NgàySố tham chiếu TC60267
Hỏi giá
2005Khối hàng: 33120 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Bỉ, Ieperstraat 103 - 8830 Hooglede -BELGIUM
Liên hệ người bán
Pacton T3-003 / 1 X LIFT AXLE / 2 x STEERING AXLE - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Pacton T3-003 / 1 X LIFT AXLE / 2 x STEERING AXLE - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Pacton T3-003 / 1 X LIFT AXLE / 2 x STEERING AXLE - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Pacton T3-003 / 1 X LIFT AXLE / 2 x STEERING AXLE - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Pacton T3-003 / 1 X LIFT AXLE / 2 x STEERING AXLE - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Pacton T3-003 / 1 X LIFT AXLE / 2 x STEERING AXLE

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng
2002Khối hàng: 35940 kgTổng trọng lượng: 48000 kg
Hà lan, Broekakkerweg 16-18 5126 BD Gilze, Netherlands
Được phát hành: 4NgàySố tham chiếu St_5768

6 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 185 529 825 VND
 • ≈ 7 293 USD
2002Khối hàng: 35940 kgTổng trọng lượng: 48000 kg
Hà lan, Broekakkerweg 16-18 5126 BD Gilze, Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton Z3-002 Euroscan temperatuur registratie - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 1
Pacton Z3-002 Euroscan temperatuur registratie - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 2
Pacton Z3-002 Euroscan temperatuur registratie - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 3
Pacton Z3-002 Euroscan temperatuur registratie - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 4
Pacton Z3-002 Euroscan temperatuur registratie - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Pacton Z3-002 Euroscan temperatuur registratie

Sơ mi rơ moóc đông lạnh
20073Khối hàng: 31500 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Hà lan, Vormerij 12,7621 HL Borne,The Nederlands
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu OJ17SX | 1780128

17 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 481 003 250 VND
 • ≈ 18 908 USD
20073Khối hàng: 31500 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Hà lan, Vormerij 12,7621 HL Borne,The Nederlands
Liên hệ người bán
Pacton BXZ.232 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Pacton BXZ.232 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Pacton BXZ.232 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Pacton BXZ.232 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Pacton BXZ.232 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Pacton BXZ.232

Sơ mi rơ moóc hộp kín
20142Khối hàng: 23020 kgTổng trọng lượng: 32000 kg
Hà lan, Vuren, The Netherlands
Được phát hành: 7NgàySố tham chiếu 310719

7 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 218 512 905 VND
 • ≈ 8 589 USD
20142Khối hàng: 23020 kgTổng trọng lượng: 32000 kg
Hà lan, Vuren, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton Carrier Vector 1850 2 axles NL-Trailer TÜV 07/24 Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 1
Pacton Carrier Vector 1850 2 axles NL-Trailer TÜV 07/24 Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 2
Pacton Carrier Vector 1850 2 axles NL-Trailer TÜV 07/24 Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 3
Pacton Carrier Vector 1850 2 axles NL-Trailer TÜV 07/24 Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 4
Pacton Carrier Vector 1850 2 axles NL-Trailer TÜV 07/24 Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton Carrier Vector 1850 2 axles NL-Trailer TÜV 07/24 Lenkachse Tailgate LBW

Sơ mi rơ moóc đông lạnh
20072Khối hàng: 24500 kgTổng trọng lượng: 33000 kg
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu 70234823

4 600EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 126 435 140 VND
 • ≈ 4 970 USD
20072Khối hàng: 24500 kgTổng trọng lượng: 33000 kg
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton Carrier Vector 1850 3 axles NL-Trailer Lift+Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 1
Pacton Carrier Vector 1850 3 axles NL-Trailer Lift+Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 2
Pacton Carrier Vector 1850 3 axles NL-Trailer Lift+Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 3
Pacton Carrier Vector 1850 3 axles NL-Trailer Lift+Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 4
Pacton Carrier Vector 1850 3 axles NL-Trailer Lift+Lenkachse Tailgate LBW - Sơ mi rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton Carrier Vector 1850 3 axles NL-Trailer Lift+Lenkachse Tailgate LBW

Sơ mi rơ moóc đông lạnh
20073Khối hàng: 31500 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu 70231734

4 600EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 126 435 140 VND
 • ≈ 4 970 USD
20073Khối hàng: 31500 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton B2-001 / Box Trailer / Stuuras / Laadklep 2500 kg / APK 08-24 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Pacton B2-001 / Box Trailer / Stuuras / Laadklep 2500 kg / APK 08-24 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Pacton B2-001 / Box Trailer / Stuuras / Laadklep 2500 kg / APK 08-24 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Pacton B2-001 / Box Trailer / Stuuras / Laadklep 2500 kg / APK 08-24 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Pacton B2-001 / Box Trailer / Stuuras / Laadklep 2500 kg / APK 08-24 - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton B2-001 / Box Trailer / Stuuras / Laadklep 2500 kg / APK 08-24

Sơ mi rơ moóc hộp kín
20082Khối hàng: 24100 kgTổng trọng lượng: 33000 kg
Hà lan, Minosstraat 8A, 5048 CK, The Netherlands
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu OK12JT

3 400EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 93 452 060 VND
 • ≈ 3 673 USD
20082Khối hàng: 24100 kgTổng trọng lượng: 33000 kg
Hà lan, Minosstraat 8A, 5048 CK, The Netherlands
Liên hệ người bán
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 1
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 2
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 3
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 4
Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER - Sơ mi rơ moóc hộp kín: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Pacton 1 AXLE CLOSED BOX CTIY TRAILER

Sơ mi rơ moóc hộp kín
20101Khối hàng: 15070 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu 24159

2 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 81 083 405 VND
 • ≈ 3 187 USD
20101Khối hàng: 15070 kgTổng trọng lượng: 22000 kg
Hà lan, Polderweg 74, Schiedam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 8
1 / 8
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc PACTON
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.