Mua Sơ mi rơ moóc thùng thấp LIDER đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Sơ mi rơ moóc thùng thấp LIDER


   Trang 1 trong số 2 1/2   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused)

2023 Mới
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 22Giờ 6Phút
gavel Đấu giá
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (27)

LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused)

2023 Mới
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 22Giờ 29Phút
gavel Đấu giá
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
LIDER 2023model new directly from manufacturer company available stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2023model new directly from manufacturer company available stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2023model new directly from manufacturer company available stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2023model new directly from manufacturer company available stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2023model new directly from manufacturer company available stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

LIDER 2023model new directly from manufacturer company available stock

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 13 000 kg Tổng trọng lượng: 103 000 kg Khối hàng: 90 000 kg 4
Bỉ
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 13 000 kg Tổng trọng lượng: 103 000 kg Khối hàng: 90 000 kg 4
Bỉ
email Liên hệ người bán
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (32)

LIDER LD07 Quad/A 80 Ton Quad/A (Unused)

2023 Mới
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 3Ngày
gavel Đấu giá
Hỏi giá
star
2023 Mới
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
LIDER 2023 MODEL NEW LOWBOY TRAILER FROM MANUFACTURER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2023 MODEL NEW LOWBOY TRAILER FROM MANUFACTURER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2023 MODEL NEW LOWBOY TRAILER FROM MANUFACTURER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2023 MODEL NEW LOWBOY TRAILER FROM MANUFACTURER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2023 MODEL NEW LOWBOY TRAILER FROM MANUFACTURER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

LIDER 2023 MODEL NEW LOWBOY TRAILER FROM MANUFACTURER

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 11 800 kg Khối hàng: 42 000 kg Chiều cao nâng: 400 mm 3
Nga, İstanbul
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu Lider cement trailer 2022
Hỏi giá
star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 11 800 kg Khối hàng: 42 000 kg Chiều cao nâng: 400 mm 3
Nga, İstanbul
email Liên hệ người bán
LIDER 2023 YEAR NEW MODELS containeer flatbes semi TRAILER FOR SALE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2023 YEAR NEW MODELS containeer flatbes semi TRAILER FOR SALE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2023 YEAR NEW MODELS containeer flatbes semi TRAILER FOR SALE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2023 YEAR NEW MODELS containeer flatbes semi TRAILER FOR SALE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2023 YEAR NEW MODELS containeer flatbes semi TRAILER FOR SALE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

LIDER 2023 YEAR NEW MODELS containeer flatbes semi TRAILER FOR SALE

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 7 000 kg Tổng trọng lượng: 57 000 kg Khối hàng: 50 000 kg Khả năng nâng: 85 000 kg 6
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
Được phát hành: 15Ngày

60 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 7 000 kg Tổng trọng lượng: 57 000 kg Khối hàng: 50 000 kg Khả năng nâng: 85 000 kg 6
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
email Liên hệ người bán
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 18 000 kg Tổng trọng lượng: 168 000 kg Khối hàng: 150 000 kg 10
Bỉ
Được phát hành: 15Ngày
Hỏi giá
star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 18 000 kg Tổng trọng lượng: 168 000 kg Khối hàng: 150 000 kg 10
Bỉ
email Liên hệ người bán
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2024 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2024 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2024 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2024 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2024 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

LIDER TRAILER -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2024 YEAR (MANUFACTURER COMPANY)

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 11 500 kg Tổng trọng lượng: 91 500 kg Khối hàng: 80 000 kg 4
Slovakia
Được phát hành: 15Ngày Số tham chiếu 19032012

30 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 11 500 kg Tổng trọng lượng: 91 500 kg Khối hàng: 80 000 kg 4
Slovakia
email Liên hệ người bán
LIDER 2023 model new from MANUFACTURER COMPANY Ready in stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2023 model new from MANUFACTURER COMPANY Ready in stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2023 model new from MANUFACTURER COMPANY Ready in stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2023 model new from MANUFACTURER COMPANY Ready in stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2023 model new from MANUFACTURER COMPANY Ready in stock - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

LIDER 2023 model new from MANUFACTURER COMPANY Ready in stock

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 8 000 kg Tổng trọng lượng: 58 500 kg Khối hàng: 50 000 kg 3
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
Được phát hành: 15Ngày

48 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 8 000 kg Tổng trọng lượng: 58 500 kg Khối hàng: 50 000 kg 3
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
email Liên hệ người bán
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4

LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 28 000 kg Khả năng nâng: 170 000 kg Chiều cao nâng: 900 mm 12
Slovenia
Được phát hành: 15Ngày
Hỏi giá
star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 28 000 kg Khả năng nâng: 170 000 kg Chiều cao nâng: 900 mm 12
Slovenia
email Liên hệ người bán
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY)

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 8 800 kg Tổng trọng lượng: 58 500 kg Khối hàng: 45 000 kg 3
Na Uy, Buyuk kayacik OSB mahallesi 508 sok no 8 1
Được phát hành: 15Ngày
Hỏi giá
star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 8 800 kg Tổng trọng lượng: 58 500 kg Khối hàng: 45 000 kg 3
Na Uy, Buyuk kayacik OSB mahallesi 508 sok no 8 1
email Liên hệ người bán
Lider Quad/A 80 Ton 3 meter Quad/A Low Loader New - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Lider Quad/A 80 Ton 3 meter Quad/A Low Loader New - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Lider Quad/A 80 Ton 3 meter Quad/A Low Loader New - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Lider Quad/A 80 Ton 3 meter Quad/A Low Loader New - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Lider Quad/A 80 Ton 3 meter Quad/A Low Loader New - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Lider Quad/A 80 Ton 3 meter Quad/A Low Loader New

2023
Hà lan, BIG 2 BIG Machinery B.V. (Drielse weg)
Được phát hành: 2Tháng 26Ngày Số tham chiếu 00032179
Hỏi giá
star
2023
Hà lan, BIG 2 BIG Machinery B.V. (Drielse weg)
email Liên hệ người bán
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

LIDER 2024 YEAR NEW LOWBED TRAILER FOR SALE (MANUFACTURER COMPANY)

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 8 500 kg Tổng trọng lượng: 58 500 kg Khối hàng: 50 000 kg 3
România, bucarest
Được phát hành: 3Tháng 16Ngày

30 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 8 500 kg Tổng trọng lượng: 58 500 kg Khối hàng: 50 000 kg 3
România, bucarest
email Liên hệ người bán
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4

LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 28 000 kg Khả năng nâng: 170 000 kg Chiều cao nâng: 900 mm 12
Thổ Nhĩ Kỳ, Büyük kayacık OSB mahallesi 508 sok no 8/1
Được phát hành: 3Tháng 16Ngày
Hỏi giá
star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 28 000 kg Khả năng nâng: 170 000 kg Chiều cao nâng: 900 mm 12
Thổ Nhĩ Kỳ, Büyük kayacık OSB mahallesi 508 sok no 8/1
email Liên hệ người bán
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2023 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2023 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2023 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2023 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER TRAILER  -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2023 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

LIDER TRAILER -ENES GROUP NEW remorque surbaissée 2023 YEAR (MANUFACTURER COMPANY)

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 11 500 kg Tổng trọng lượng: 91 500 kg Khối hàng: 80 000 kg 4
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
Được phát hành: 4Tháng 15Ngày Số tham chiếu 19032012

1 500 EUR

star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 11 500 kg Tổng trọng lượng: 91 500 kg Khối hàng: 80 000 kg 4
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
email Liên hệ người bán
LIDER 2023 READY IN STOCK 50 TONS CAPACITY LOWBED - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2023 READY IN STOCK 50 TONS CAPACITY LOWBED - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2023 READY IN STOCK 50 TONS CAPACITY LOWBED - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2023 READY IN STOCK 50 TONS CAPACITY LOWBED - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2023 READY IN STOCK 50 TONS CAPACITY LOWBED - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

LIDER 2023 READY IN STOCK 50 TONS CAPACITY LOWBED

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 10 000 kg Tổng trọng lượng: 60 000 kg Khối hàng: 50 000 kg Khả năng nâng: 60 000 kg 3
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
Được phát hành: 4Tháng 22Ngày

1 000 EUR

star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 10 000 kg Tổng trọng lượng: 60 000 kg Khối hàng: 50 000 kg Khả năng nâng: 60 000 kg 3
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
email Liên hệ người bán
LIDER 2023 READY IN STOCK UNUSED FRONT LOADING - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2023 READY IN STOCK UNUSED FRONT LOADING - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2023 READY IN STOCK UNUSED FRONT LOADING - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2023 READY IN STOCK UNUSED FRONT LOADING - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2023 READY IN STOCK UNUSED FRONT LOADING - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

LIDER 2023 READY IN STOCK UNUSED FRONT LOADING

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 10 000 kg Tổng trọng lượng: 60 000 kg Khối hàng: 50 000 kg Khả năng nâng: 60 000 kg 4
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
Được phát hành: 4Tháng 28Ngày
Hỏi giá
star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 10 000 kg Tổng trọng lượng: 60 000 kg Khối hàng: 50 000 kg Khả năng nâng: 60 000 kg 4
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
email Liên hệ người bán
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4

LIDER LIDER NEW 2023 MODEL Lowbed

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 28 000 kg Khả năng nâng: 170 000 kg Chiều cao nâng: 900 mm 12
Đức, Munich
Được phát hành: 4Tháng 28Ngày

110 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 28 000 kg Khả năng nâng: 170 000 kg Chiều cao nâng: 900 mm 12
Đức, Munich
email Liên hệ người bán
LIDER NEW 2023 MODELS YEAR LIDER TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER NEW 2023 MODELS YEAR LIDER TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER NEW 2023 MODELS YEAR LIDER TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER NEW 2023 MODELS YEAR LIDER TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER NEW 2023 MODELS YEAR LIDER TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

LIDER NEW 2023 MODELS YEAR LIDER TRAILER

2024 Mới Trọng lượng tịnh: 11 800 kg Tổng trọng lượng: 71 800 kg Khối hàng: 60 000 kg 4
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
Được phát hành: 4Tháng 28Ngày Số tham chiếu Lider Trailer
Hỏi giá
star
2024 Mới Trọng lượng tịnh: 11 800 kg Tổng trọng lượng: 71 800 kg Khối hàng: 60 000 kg 4
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
email Liên hệ người bán
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

LIDER 2023 model 150 Tons capacity Lowbed semi trailer

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 18 000 kg Tổng trọng lượng: 168 000 kg Khối hàng: 150 000 kg 10
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
Được phát hành: 4Tháng 28Ngày
Hỏi giá
star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 18 000 kg Tổng trọng lượng: 168 000 kg Khối hàng: 150 000 kg 10
Thổ Nhĩ Kỳ, Konya
email Liên hệ người bán
1 2   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Semi-trailers - Low loader semi-trailers - LIDER
t1 old