Mua Sơ mi rơ moóc thùng thấp đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Sơ mi rơ moóc thùng thấp


   Trang 1 trong số 50 1/50   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Nooteboom OSDS-48-SB 2009 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Nooteboom OSDS-48-SB 2009 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Nooteboom OSDS-48-SB 2009 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Nooteboom OSDS-48-SB 2009 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Nooteboom OSDS-48-SB 2009 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Nooteboom OSDS-48-SB 2009

2009 Trọng lượng tịnh: 11 450 kg Tổng trọng lượng: 48 000 kg Khối hàng: 36 550 kg 3
Hà lan, HEDEL
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu OS60SB

34 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 Trọng lượng tịnh: 11 450 kg Tổng trọng lượng: 48 000 kg Khối hàng: 36 550 kg 3
Hà lan, HEDEL
email Liên hệ người bán
KAISER  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
KAISER  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
KAISER  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
KAISER  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
KAISER  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

KAISER

2
Bồ Đào Nha, São João de Ver
Được phát hành: 15Ngày

8 880 EUR

star
2
Bồ Đào Nha, São João de Ver
MTD S340 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
MTD S340 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
MTD S340 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
MTD S340 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
MTD S340 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

MTD S340

2006 Trọng lượng tịnh: 6 600 kg Tổng trọng lượng: 40 000 kg Khối hàng: 33 400 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 35Phút

2 700 EUR

star
2006 Trọng lượng tịnh: 6 600 kg Tổng trọng lượng: 40 000 kg Khối hàng: 33 400 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Krone SDP27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Krone SDP27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Krone SDP27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Krone SDP27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Krone SDP27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Krone SDP27

2002 Trọng lượng tịnh: 7 000 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 32 000 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 35Phút

1 900 EUR

star
2002 Trọng lượng tịnh: 7 000 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 32 000 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Interconsult TFS1-15CS - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Interconsult TFS1-15CS - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Interconsult TFS1-15CS - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Interconsult TFS1-15CS - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Interconsult TFS1-15CS - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Interconsult TFS1-15CS

1998 Tổng trọng lượng: 20 000 kg 2
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 35Phút

1 400 EUR

star
1998 Tổng trọng lượng: 20 000 kg 2
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
KEL-BERG  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
KEL-BERG  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
KEL-BERG  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
KEL-BERG  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
KEL-BERG  - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

KEL-BERG

2004 Trọng lượng tịnh: 7 100 kg Tổng trọng lượng: 40 000 kg Khối hàng: 32 900 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 35Phút

1 500 EUR

star
2004 Trọng lượng tịnh: 7 100 kg Tổng trọng lượng: 40 000 kg Khối hàng: 32 900 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Van Hool 3B2014 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Van Hool 3B2014 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Van Hool 3B2014 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Van Hool 3B2014 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Van Hool 3B2014 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Van Hool 3B2014

2003 Trọng lượng tịnh: 6 950 kg Tổng trọng lượng: 27 000 kg Khối hàng: 20 050 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 35Phút

2 000 EUR

star
2003 Trọng lượng tịnh: 6 950 kg Tổng trọng lượng: 27 000 kg Khối hàng: 20 050 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
OVRIGA SLP-3-10000-ST - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
OVRIGA SLP-3-10000-ST - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
OVRIGA SLP-3-10000-ST - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
OVRIGA SLP-3-10000-ST - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
OVRIGA SLP-3-10000-ST - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

OVRIGA SLP-3-10000-ST

2003 Trọng lượng tịnh: 9 910 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 36Phút

4 800 EUR

star
2003 Trọng lượng tịnh: 9 910 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Hendricks Goch - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Hendricks Goch - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Hendricks Goch - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Hendricks Goch - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Hendricks Goch - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Hendricks Goch

1986 Trọng lượng tịnh: 7 950 kg Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 16 050 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 36Phút

2 900 EUR

star
1986 Trọng lượng tịnh: 7 950 kg Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 16 050 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Harni H 6024 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Harni H 6024 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Harni H 6024 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Harni H 6024 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Harni H 6024 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Harni H 6024

1978 Trọng lượng tịnh: 9 000 kg Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 000 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 36Phút

2 900 EUR

star
1978 Trọng lượng tịnh: 9 000 kg Tổng trọng lượng: 24 000 kg Khối hàng: 15 000 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Schwarzmüller HSP - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Schwarzmüller HSP - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Schwarzmüller HSP - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Schwarzmüller HSP - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Schwarzmüller HSP - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Schwarzmüller HSP

1974 Trọng lượng tịnh: 7 450 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 37Phút

2 800 EUR

star
1974 Trọng lượng tịnh: 7 450 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Trailer (Priekaba)

Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 37Phút

900 EUR

star
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
DON BUR MACHINERY-CARRIER - CRANE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
DON BUR MACHINERY-CARRIER - CRANE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
DON BUR MACHINERY-CARRIER - CRANE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
DON BUR MACHINERY-CARRIER - CRANE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
DON BUR MACHINERY-CARRIER - CRANE - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

DON BUR MACHINERY-CARRIER - CRANE

2006
Anh Quốc, Doncaster Trailer Ce
Được phát hành: 6Giờ 38Phút Số tham chiếu C210702
gavel Đấu giá
Hỏi giá
star
2006
Anh Quốc, Doncaster Trailer Ce
email Liên hệ người bán
Montracon FLAT - STEPFRAME - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Montracon FLAT - STEPFRAME - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Montracon FLAT - STEPFRAME - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Montracon FLAT - STEPFRAME - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Montracon FLAT - STEPFRAME - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Montracon FLAT - STEPFRAME

2016 3
Anh Quốc, Doncaster Trailer Ce
Được phát hành: 6Giờ 38Phút Số tham chiếu C421548
gavel Đấu giá
Hỏi giá
star
2016 3
Anh Quốc, Doncaster Trailer Ce
email Liên hệ người bán
Tirsan HERST 8787 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Tirsan HERST 8787 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Tirsan HERST 8787 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Tirsan HERST 8787 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Tirsan HERST 8787 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Tirsan HERST 8787

2006 Trọng lượng tịnh: 10 200 kg Tổng trọng lượng: 27 000 kg Khối hàng: 16 800 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 39Phút

4 200 EUR

star
2006 Trọng lượng tịnh: 10 200 kg Tổng trọng lượng: 27 000 kg Khối hàng: 16 800 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Trailer (Priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Trailer (Priekaba)

Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 39Phút

800 EUR

star
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Bazaltas 3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Bazaltas 3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Bazaltas 3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Bazaltas 3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Bazaltas 3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Bazaltas 3

2005 Trọng lượng tịnh: 750 kg Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 750 kg 2
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 39Phút

1 000 EUR

star
2005 Trọng lượng tịnh: 750 kg Tổng trọng lượng: 3 500 kg Khối hàng: 2 750 kg 2
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Trailer (priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Trailer (priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Trailer (priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Trailer (priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Trailer (priekaba) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Trailer (priekaba)

Trọng lượng tịnh: 6 000 kg Tổng trọng lượng: 30 000 kg Khối hàng: 24 000 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 39Phút

16 000 EUR

star
Trọng lượng tịnh: 6 000 kg Tổng trọng lượng: 30 000 kg Khối hàng: 24 000 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Trailor SYY3CX - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Trailor SYY3CX - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Trailor SYY3CX - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Trailor SYY3CX - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Trailor SYY3CX - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Trailor SYY3CX

1999 Trọng lượng tịnh: 6 880 kg Tổng trọng lượng: 34 000 kg Khối hàng: 27 120 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 39Phút

1 300 EUR

star
1999 Trọng lượng tịnh: 6 880 kg Tổng trọng lượng: 34 000 kg Khối hàng: 27 120 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Bear SV 72-16 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Bear SV 72-16 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Bear SV 72-16 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Bear SV 72-16 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Bear SV 72-16 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Bear SV 72-16

2009 1
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 39Phút

1 200 EUR

star
2009 1
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Krone SDP 27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Krone SDP 27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Krone SDP 27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Krone SDP 27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Krone SDP 27 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Krone SDP 27

1998 Tổng trọng lượng: 41 000 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 40Phút

1 400 EUR

star
1998 Tổng trọng lượng: 41 000 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Wielton NW-3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Wielton NW-3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Wielton NW-3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Wielton NW-3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Wielton NW-3 - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Wielton NW-3

2017 Trọng lượng tịnh: 8 620 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 30 380 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 6Giờ 40Phút

20 000 EUR

star
2017 Trọng lượng tịnh: 8 620 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 30 380 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
1 2 3 50   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Semi-trailers - Low loader semi-trailers
t1 old