Mua Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt

211
Xem tất cả các Sơ mi rơ moóc - leasing
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 11
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

SCHMITZ Reefer Multitemp

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20163Khối hàng: 30335 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Anh Quốc, Press, Whitchurch SY13 3JX, United Kingdom
Được phát hành: 7Giờ 34PhútSố tham chiếu 5460186

15 377EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 422 650 684 VND
 • ≈ 16 614 USD
20163Khối hàng: 30335 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Anh Quốc, Press, Whitchurch SY13 3JX, United Kingdom
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

SCHMITZ Reefer Multitemp

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20163Khối hàng: 30335 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Anh Quốc, Press, Whitchurch SY13 3JX, United Kingdom
Được phát hành: 7Giờ 34PhútSố tham chiếu 5460184

15 377EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 422 650 684 VND
 • ≈ 16 614 USD
20163Khối hàng: 30335 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Anh Quốc, Press, Whitchurch SY13 3JX, United Kingdom
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

SCHMITZ Reefer Multitemp

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20163Khối hàng: 30335 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Anh Quốc, Press, Whitchurch SY13 3JX, United Kingdom
Được phát hành: 7Giờ 34PhútSố tham chiếu 5460191

15 377EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 422 650 684 VND
 • ≈ 16 614 USD
20163Khối hàng: 30335 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Anh Quốc, Press, Whitchurch SY13 3JX, United Kingdom
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Multitemp - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

SCHMITZ Reefer Multitemp

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20163Khối hàng: 30335 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Anh Quốc, Press, Whitchurch SY13 3JX, United Kingdom
Được phát hành: 7Giờ 34PhútSố tham chiếu 5460178

15 377EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 422 650 684 VND
 • ≈ 16 614 USD
20163Khối hàng: 30335 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Anh Quốc, Press, Whitchurch SY13 3JX, United Kingdom
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

SCHMITZ Reefer Standard Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20233Khối hàng: 29152 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Pháp, 29, rue du Morellon- ZAC de Chesnes Ouest, 38070 Saint Quentin-Fallavier, France
Được phát hành: 7Giờ 41PhútSố tham chiếu 5481125

62 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 717 868 750 VND
 • ≈ 67 529 USD
20233Khối hàng: 29152 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Pháp, 29, rue du Morellon- ZAC de Chesnes Ouest, 38070 Saint Quentin-Fallavier, France
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer Standard Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20233Khối hàng: 28128 kgTổng trọng lượng: 36000 kg
Ba Lan, Smolice 1L PL-95010 Stryków, Poland
Được phát hành: 7Giờ 42PhútSố tham chiếu 6702200

60 300EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 657 399 770 VND
 • ≈ 65 152 USD
20233Khối hàng: 28128 kgTổng trọng lượng: 36000 kg
Ba Lan, Smolice 1L PL-95010 Stryków, Poland
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer multitemp Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20153Khối hàng: 33265 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Ba Lan, Smolice 1L PL-95010 Stryków, Poland
Được phát hành: 7Giờ 42PhútSố tham chiếu 6702199

20 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 574 455 310 VND
 • ≈ 22 581 USD
20153Khối hàng: 33265 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Ba Lan, Smolice 1L PL-95010 Stryków, Poland
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer Standard Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20223Khối hàng: 27051 kgTổng trọng lượng: 36000 kg
Ba Lan, Smolice 1L PL-95010 Stryków, Poland
Được phát hành: 7Giờ 42PhútSố tham chiếu 6702198

47 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 291 837 300 VND
 • ≈ 50 782 USD
20223Khối hàng: 27051 kgTổng trọng lượng: 36000 kg
Ba Lan, Smolice 1L PL-95010 Stryków, Poland
Krone 3-Asser / ThermoKing SLX / Tail Lift / TUV: 2-2025 / NL Trailer - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
Krone 3-Asser / ThermoKing SLX / Tail Lift / TUV: 2-2025 / NL Trailer - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
Krone 3-Asser / ThermoKing SLX / Tail Lift / TUV: 2-2025 / NL Trailer - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
Krone 3-Asser / ThermoKing SLX / Tail Lift / TUV: 2-2025 / NL Trailer - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
Krone 3-Asser / ThermoKing SLX / Tail Lift / TUV: 2-2025 / NL Trailer - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Krone 3-Asser / ThermoKing SLX / Tail Lift / TUV: 2-2025 / NL Trailer

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20143Khối hàng: 32127 kgTổng trọng lượng: 41000 kg
Hà lan, Orionstraat 00024 5015BR, Tilburg, Netherlands
Được phát hành: 16Giờ 25PhútSố tham chiếu O128

19 800EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 544 220 820 VND
 • ≈ 21 393 USD
20143Khối hàng: 32127 kgTổng trọng lượng: 41000 kg
Hà lan, Orionstraat 00024 5015BR, Tilburg, Netherlands
Liên hệ người bán
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Oplegger Vries Standard

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20103Khối hàng: 33384 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Hà lan, Stanleyweg 1, 5928 LR Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 16Giờ 26PhútSố tham chiếu 5480220

16 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 464 511 710 VND
 • ≈ 18 259 USD
20103Khối hàng: 33384 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Hà lan, Stanleyweg 1, 5928 LR Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer Standard

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20193Khối hàng: 30425 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Litva, Pramonės g. 16A, 35100 Panevėžys, Lithuania
Được phát hành: 16Giờ 26PhútSố tham chiếu 5481102

35 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 986 743 810 VND
 • ≈ 38 788 USD
20193Khối hàng: 30425 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Litva, Pramonės g. 16A, 35100 Panevėžys, Lithuania
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer Standard Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20183
Đan Mạch, Europavej 1, Bov DK-6330, Padborg, Denmark
Được phát hành: 16Giờ 29PhútSố tham chiếu 5479865

34 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 959 257 910 VND
 • ≈ 37 708 USD
20183
Đan Mạch, Europavej 1, Bov DK-6330, Padborg, Denmark
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer Standard Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20183
Đan Mạch, Europavej 1, Bov DK-6330, Padborg, Denmark
Được phát hành: 16Giờ 29PhútSố tham chiếu 5479863

34 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 959 257 910 VND
 • ≈ 37 708 USD
20183
Đan Mạch, Europavej 1, Bov DK-6330, Padborg, Denmark
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer Standard Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20183
Đan Mạch, Europavej 1, Bov DK-6330, Padborg, Denmark
Được phát hành: 16Giờ 29PhútSố tham chiếu 5479864

34 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 959 257 910 VND
 • ≈ 37 708 USD
20183
Đan Mạch, Europavej 1, Bov DK-6330, Padborg, Denmark
Liên hệ người bán
Schmitz Cargobull SKO 24 / Carrier Cooler / Tailgate / flower sizes - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
Schmitz Cargobull SKO 24 / Carrier Cooler / Tailgate / flower sizes - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
Schmitz Cargobull SKO 24 / Carrier Cooler / Tailgate / flower sizes - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
Schmitz Cargobull SKO 24 / Carrier Cooler / Tailgate / flower sizes - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
Schmitz Cargobull SKO 24 / Carrier Cooler / Tailgate / flower sizes - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Schmitz Cargobull SKO 24 / Carrier Cooler / Tailgate / flower sizes

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20033Khối hàng: 33400 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Hà lan, Brailleweg 6. 8912BL Leeuwarden, The Netherlands
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu O2406277

8 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 245 998 805 VND
 • ≈ 9 670 USD
20033Khối hàng: 33400 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Hà lan, Brailleweg 6. 8912BL Leeuwarden, The Netherlands
Liên hệ người bán
Xin tất cả hình có sẵn

SCHMITZ низкотемпературный

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20173Khối hàng: 30057 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 4901301

45 000EUR

 • ≈ 1 236 865 500 VND
 • ≈ 48 621 USD
20173Khối hàng: 30057 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer Standard

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20193Khối hàng: 30815 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Litva, Pramonės g. 16A, 35100 Panevėžys, Lithuania
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 5481101

35 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 986 743 810 VND
 • ≈ 38 788 USD
20193Khối hàng: 30815 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Litva, Pramonės g. 16A, 35100 Panevėžys, Lithuania
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

SCHMITZ Reefer Standard Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20173Khối hàng: 30380 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Litva, Pramonės g. 16A, 35100 Panevėžys, Lithuania
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 5480757

23 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 656 913 010 VND
 • ≈ 25 823 USD
20173Khối hàng: 30380 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Litva, Pramonės g. 16A, 35100 Panevėžys, Lithuania
Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

SCHMITZ Reefer Standard

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20213Khối hàng: 29169 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Pháp, Zi le petit Brulard 62220 Carvin, France
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 5481110

44 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 234 116 910 VND
 • ≈ 48 513 USD
20213Khối hàng: 29169 kgTổng trọng lượng: 38000 kg
Pháp, Zi le petit Brulard 62220 Carvin, France
SCHMITZ Reefer Multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

SCHMITZ Reefer Multitemp Double deck

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
20173Khối hàng: 32463 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Na Uy, Naringsparkvegen 4, N-2060 Oslo, Norway
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 5479985

20 001EUR

 • ≈ 549 745 485 VND
 • ≈ 21 610 USD
20173Khối hàng: 32463 kgTổng trọng lượng: 42000 kg
Na Uy, Naringsparkvegen 4, N-2060 Oslo, Norway
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 11
1 / 11
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.