Mua Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt


   Trang 1 trong số 15 1/15   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk

2012 Trọng lượng tịnh: 10 301 kg Tổng trọng lượng: 41 000 kg Khối hàng: 30 767 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
Được phát hành: 18Giờ 36Phút Số tham chiếu 5474891

17 950.41 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2012 Trọng lượng tịnh: 10 301 kg Tổng trọng lượng: 41 000 kg Khối hàng: 30 767 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Oplegger Vries Standard

2018 Trọng lượng tịnh: 8 513 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
Được phát hành: 18Giờ 36Phút Số tham chiếu 5474707

41 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2018 Trọng lượng tịnh: 8 513 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Oplegger Vries Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Oplegger Vries Standard

2018 Trọng lượng tịnh: 8 513 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
Được phát hành: 18Giờ 36Phút Số tham chiếu 5474753

41 850.41 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2018 Trọng lượng tịnh: 8 513 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Oplegger Vries Multitemp Taillift - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Oplegger Vries Multitemp Taillift - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Oplegger Vries Multitemp Taillift - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Oplegger Vries Multitemp Taillift - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Oplegger Vries Multitemp Taillift - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Oplegger Vries Multitemp Taillift

2015 Trọng lượng tịnh: 8 613 kg Tổng trọng lượng: 42 000 kg Khối hàng: 33 387 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
Được phát hành: 18Giờ 36Phút Số tham chiếu 5474829

26 950.41 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 Trọng lượng tịnh: 8 613 kg Tổng trọng lượng: 42 000 kg Khối hàng: 33 387 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
email Liên hệ người bán
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

KRONE Oplegger Vries Vleeshangwerk

2012 Trọng lượng tịnh: 10 301 kg Tổng trọng lượng: 41 000 kg Khối hàng: 30 767 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
Được phát hành: 18Giờ 36Phút Số tham chiếu 5474880

17 950.41 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2012 Trọng lượng tịnh: 10 301 kg Tổng trọng lượng: 41 000 kg Khối hàng: 30 767 kg 3
Hà lan, Venlo-Blerick
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard

2019 279 741 km Trọng lượng tịnh: 8 482 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Tây ban nha, Lorca
Được phát hành: 18Giờ 40Phút Số tham chiếu 5471608

40 950.41 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2019 279 741 km Trọng lượng tịnh: 8 482 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Tây ban nha, Lorca
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

SCHMITZ Reefer Standard

2023 Trọng lượng tịnh: 8 224 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 30 776 kg 3
Litva, Vilnius
Được phát hành: 18Giờ 41Phút Số tham chiếu 5474843

59 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Trọng lượng tịnh: 8 224 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 30 776 kg 3
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck

2022 213 762 km Trọng lượng tịnh: 8 930 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg 3
Đức, Altenberge
Được phát hành: 18Giờ 41Phút Số tham chiếu 5471502

52 850.42 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2022 213 762 km Trọng lượng tịnh: 8 930 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg 3
Đức, Altenberge
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck

2022 121 400 km Trọng lượng tịnh: 8 930 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg 3
Đức, Altenberge
Được phát hành: 18Giờ 41Phút Số tham chiếu 5471504

52 850.42 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2022 121 400 km Trọng lượng tịnh: 8 930 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg 3
Đức, Altenberge
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 8 206 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 30 794 kg 3
Đức, Altenberge
Được phát hành: 18Giờ 41Phút Số tham chiếu 5474511

49 950.42 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 8 206 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 30 794 kg 3
Đức, Altenberge
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck

2019 266 450 km Trọng lượng tịnh: 7 656 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg 3
Đức, Altenberge
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 5474771

27 850.42 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2019 266 450 km Trọng lượng tịnh: 7 656 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg 3
Đức, Altenberge
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck

2022 154 562 km Trọng lượng tịnh: 8 555 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Đức, Altenberge
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 5474670

58 850.42 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2022 154 562 km Trọng lượng tịnh: 8 555 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Đức, Altenberge
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck

2023 Mới Trọng lượng tịnh: 8 654 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 30 346 kg 3
Đức, Altenberge
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 5474480

74 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới Trọng lượng tịnh: 8 654 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 30 346 kg 3
Đức, Altenberge
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer multitemp Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Reefer multitemp Double deck

2015 Trọng lượng tịnh: 9 273 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 26 727 kg 3
Ba Lan, Stryków
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6702030

29 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 Trọng lượng tịnh: 9 273 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 26 727 kg 3
Ba Lan, Stryków
email Liên hệ người bán
Xin tất cả hình có sẵn

SCHMITZ Reefer multitemp Double deck

2015 Trọng lượng tịnh: 9 273 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 26 727 kg 3
Ba Lan, Stryków
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6702053

26 850.41 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2015 Trọng lượng tịnh: 9 273 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 26 727 kg 3
Ba Lan, Stryków
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Reefer Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

SCHMITZ Reefer Standard Double deck

2011 3
Ba Lan, Stryków
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 6702161

16 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2011 3
Ba Lan, Stryków
email Liên hệ người bán
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard

2019 Trọng lượng tịnh: 8 586 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Tây ban nha, Moncada
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 5465945

44 880.33 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2019 Trọng lượng tịnh: 8 586 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Tây ban nha, Moncada
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard

2019 Trọng lượng tịnh: 8 586 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Tây ban nha, Moncada
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 5465947

44 880.33 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2019 Trọng lượng tịnh: 8 586 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Tây ban nha, Moncada
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

SCHMITZ Semiremolque Frigo Standard

2019 Trọng lượng tịnh: 8 586 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Tây ban nha, Moncada
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 5465948

44 880.33 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2019 Trọng lượng tịnh: 8 586 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Tây ban nha, Moncada
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 1
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 2
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 3
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 4
SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck - Sơ mi rơ moóc đẳng nhiệt: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

SCHMITZ Auflieger Tiefkühler Standard Double deck

2018 305 062 km Trọng lượng tịnh: 8 874 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Đức, Gotha
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu 5473564

37 850.42 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2018 305 062 km Trọng lượng tịnh: 8 874 kg Tổng trọng lượng: 35 000 kg 3
Đức, Gotha
email Liên hệ người bán
1 2 3 15   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Semi-trailers - Isothermal semi-trailers
t1 old