Mua Sơ mi rơ moóc GHEYSEN & VERPOORT đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Sơ mi rơ moóc GHEYSEN & VERPOORT

11
Xem tất cả các Sơ mi rơ moóc - leasing
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
GHEYSEN & VERPOORT
GHEYSEN & VERPOORT S3624D ''3 AXLE" Suspension LEAF/LEAF - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
GHEYSEN & VERPOORT S3624D ''3 AXLE" Suspension LEAF/LEAF - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
GHEYSEN & VERPOORT S3624D ''3 AXLE" Suspension LEAF/LEAF - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
GHEYSEN & VERPOORT S3624D ''3 AXLE" Suspension LEAF/LEAF - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
GHEYSEN & VERPOORT S3624D ''3 AXLE" Suspension LEAF/LEAF - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

GHEYSEN & VERPOORT S3624D ''3 AXLE" Suspension LEAF/LEAF

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
1996Khối hàng: 36000 kg
Hà lan, Roermond, Limburg
Được phát hành: 5Ngày

17 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 494 530 460 VND
 • ≈ 19 420 USD
1996Khối hàng: 36000 kg
Hà lan, Roermond, Limburg
Liên hệ người bán
Gheysen n Verpoort OPD32 2-Assen - SemiDieplader - 8m - BladGeveerd - Hydraulische Rampen - 06/2024APK (O1806) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Gheysen n Verpoort OPD32 2-Assen - SemiDieplader - 8m - BladGeveerd - Hydraulische Rampen - 06/2024APK (O1806) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Gheysen n Verpoort OPD32 2-Assen - SemiDieplader - 8m - BladGeveerd - Hydraulische Rampen - 06/2024APK (O1806) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Gheysen n Verpoort OPD32 2-Assen - SemiDieplader - 8m - BladGeveerd - Hydraulische Rampen - 06/2024APK (O1806) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Gheysen n Verpoort OPD32 2-Assen - SemiDieplader - 8m - BladGeveerd - Hydraulische Rampen - 06/2024APK (O1806) - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Gheysen n Verpoort OPD32 2-Assen - SemiDieplader - 8m - BladGeveerd - Hydraulische Rampen - 06/2024APK (O1806)

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
19802Khối hàng: 26030 kgTổng trọng lượng: 32000 kg
Hà lan, Steenstraat 16, 4751GS Oud Gastel, Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 1NgàySố tham chiếu O1806

6 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 192 010 430 VND
 • ≈ 7 540 USD
19802Khối hàng: 26030 kgTổng trọng lượng: 32000 kg
Hà lan, Steenstraat 16, 4751GS Oud Gastel, Netherlands
Liên hệ người bán
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
19882Khối hàng: 24920 kgTổng trọng lượng: 31000 kg
Bỉ, BE
Được phát hành: 1Tháng 2NgàySố tham chiếu 20071220

7 850EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 216 875 090 VND
 • ≈ 8 516 USD
19882Khối hàng: 24920 kgTổng trọng lượng: 31000 kg
Bỉ, BE
Liên hệ người bán
GHEYSEN & VERPOORT S4631A Lenkachse - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
GHEYSEN & VERPOORT S4631A Lenkachse - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
GHEYSEN & VERPOORT S4631A Lenkachse - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
GHEYSEN & VERPOORT S4631A Lenkachse - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
GHEYSEN & VERPOORT S4631A Lenkachse - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

GHEYSEN & VERPOORT S4631A Lenkachse

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
20053Tổng trọng lượng: 46900 kg
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Được phát hành: 1Tháng 16NgàySố tham chiếu 70242556

15 200EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 419 936 480 VND
 • ≈ 16 490 USD
20053Tổng trọng lượng: 46900 kg
Hà lan, Mac Arthurweg 2, 5466 AP VEGHEL, The Netherlands
Liên hệ người bán
Gheysen en Verpoort S3 PE 46 SEMI LOW LOADER | HYDR. RAMPS * FULL STEEL SUSP. * NL TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Gheysen en Verpoort S3 PE 46 SEMI LOW LOADER | HYDR. RAMPS * FULL STEEL SUSP. * NL TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Gheysen en Verpoort S3 PE 46 SEMI LOW LOADER | HYDR. RAMPS * FULL STEEL SUSP. * NL TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Gheysen en Verpoort S3 PE 46 SEMI LOW LOADER | HYDR. RAMPS * FULL STEEL SUSP. * NL TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Gheysen en Verpoort S3 PE 46 SEMI LOW LOADER | HYDR. RAMPS * FULL STEEL SUSP. * NL TRAILER - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Gheysen en Verpoort S3 PE 46 SEMI LOW LOADER | HYDR. RAMPS * FULL STEEL SUSP. * NL TRAILER

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
20163Khối hàng: 32545 kgTổng trọng lượng: 40000 kg
Hà lan, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Được phát hành: 3Tháng 4NgàySố tham chiếu 2947-LT

29 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 821 915 150 VND
 • ≈ 32 276 USD
20163Khối hàng: 32545 kgTổng trọng lượng: 40000 kg
Hà lan, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Liên hệ người bán
GHEYSEN & VERPOORT S3319A Semi-Dieplader 3-asser 75cm - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
GHEYSEN & VERPOORT S3319A Semi-Dieplader 3-asser 75cm - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
GHEYSEN & VERPOORT S3319A Semi-Dieplader 3-asser 75cm - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
GHEYSEN & VERPOORT S3319A Semi-Dieplader 3-asser 75cm - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
GHEYSEN & VERPOORT S3319A Semi-Dieplader 3-asser 75cm - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

GHEYSEN & VERPOORT S3319A Semi-Dieplader 3-asser 75cm

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
20073
Hà lan, De Hoefse Weg 1, 5512 CH Vessem, the Netherlands
Được phát hành: 5Tháng 22NgàySố tham chiếu LT528

19 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 545 641 150 VND
 • ≈ 21 427 USD
20073
Hà lan, De Hoefse Weg 1, 5512 CH Vessem, the Netherlands
Liên hệ người bán
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
20163Khối hàng: 38970 kgTổng trọng lượng: 46900 kg
Bỉ, BE
Được phát hành: 6Tháng 15NgàySố tham chiếu 23111572

34 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 953 145 300 VND
 • ≈ 37 430 USD
20163Khối hàng: 38970 kgTổng trọng lượng: 46900 kg
Bỉ, BE
Liên hệ người bán
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
20002Tổng trọng lượng: 33000 kg
Bỉ, BE
Được phát hành: 1Năm 5ThángSố tham chiếu 22101709

11 850EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 327 384 690 VND
 • ≈ 12 856 USD
20002Tổng trọng lượng: 33000 kg
Bỉ, BE
Liên hệ người bán
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
19912Khối hàng: 25000 kgTổng trọng lượng: 31000 kg
Bỉ, BE
Được phát hành: 1Năm 8ThángSố tham chiếu 22091546

11 850EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 327 384 690 VND
 • ≈ 12 856 USD
19912Khối hàng: 25000 kgTổng trọng lượng: 31000 kg
Bỉ, BE
Liên hệ người bán
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

GHEYSEN & VERPOORT Low bed trailer

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
19982Khối hàng: 28270 kgTổng trọng lượng: 34000 kg
Bỉ, BE
Được phát hành: 1Năm 10ThángSố tham chiếu 22061040

10 850EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 299 757 290 VND
 • ≈ 11 771 USD
19982Khối hàng: 28270 kgTổng trọng lượng: 34000 kg
Bỉ, BE
Liên hệ người bán
Gheysen en Verpoort PLATFORM WITH EXTENDERS AND LEAF SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 1
Gheysen en Verpoort PLATFORM WITH EXTENDERS AND LEAF SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 2
Gheysen en Verpoort PLATFORM WITH EXTENDERS AND LEAF SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 3
Gheysen en Verpoort PLATFORM WITH EXTENDERS AND LEAF SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 4
Gheysen en Verpoort PLATFORM WITH EXTENDERS AND LEAF SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng thấp: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Gheysen en Verpoort PLATFORM WITH EXTENDERS AND LEAF SUSPENSION

Sơ mi rơ moóc thùng thấp
20002
Bỉ, rue de l'industrie 5,7321 harchies
Được phát hành: 2Năm 10Tháng

15 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 440 657 030 VND
 • ≈ 17 304 USD
20002
Bỉ, rue de l'industrie 5,7321 harchies
Liên hệ người bán
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc GHEYSEN & VERPOORT
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.