Mua Sơ mi rơ moóc để vận chuyển: bột đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Sơ mi rơ moóc

89
để vận chuyển: bột
Xem tất cả các Sơ mi rơ moóc - leasing
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 5
Bột
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping)

20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 63000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu EO051326

42 500EUR

 • ≈ 1 132 098 000 VND
 • ≈ 45 997 USD
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 63000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 43 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 43 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 43 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 43 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 43 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Feldbinder Powder tank alu 43 m3 + engine/compressor

20193Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 43000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu EO058246

48 000EUR

 • ≈ 1 278 604 800 VND
 • ≈ 51 949 USD
20193Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 43000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (35)

Feldbinder Powder tank alu 40 m3 + engine/compressor

20193Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 40000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 16NgàySố tham chiếu EO055614

48 000EUR

 • ≈ 1 278 604 800 VND
 • ≈ 51 949 USD
20193Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 40000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 50 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 50 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 50 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 50 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 50 m3 + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Feldbinder Powder tank alu 50 m3 + engine/compressor

20133Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 50000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 16NgàySố tham chiếu EO046260

38 000EUR

 • ≈ 1 012 228 800 VND
 • ≈ 41 127 USD
20133Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 50000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 42 m3 (tipping) + engine/compressor

20093Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 42000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 17NgàySố tham chiếu EO040801

26 500EUR

 • ≈ 705 896 400 VND
 • ≈ 28 680 USD
20093Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 42000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping)

20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 63000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 30NgàySố tham chiếu EO051968

42 500EUR

 • ≈ 1 132 098 000 VND
 • ≈ 45 997 USD
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 63000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp + compressor

20083Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 1Tháng 15NgàySố tham chiếu EO035997

24 000EUR

 • ≈ 639 302 400 VND
 • ≈ 25 974 USD
20083Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Feldbinder Powder tank alu 38 m3 (tipping)

20003Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 38000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 1Tháng 19NgàySố tham chiếu OF07636

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20003Tổng trọng lượng: 39000 kgDung tích bồn: 38000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
JSIE JSIE9401FT - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

JSIE JSIE9401FT

Mới20243Khối hàng: 20000 kgDung tích bồn: 42 L
Trung Quốc
Được phát hành: 1Tháng 26Ngày

54 000EUR

 • ≈ 1 438 430 400 VND
 • ≈ 58 443 USD
Mới20243Khối hàng: 20000 kgDung tích bồn: 42 L
Trung Quốc
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 2Tháng 12NgàySố tham chiếu O025982

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 2Tháng 12NgàySố tham chiếu O025981

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (38)

Spitzer Powder tank alu 55 m3 / 5 comp

20053Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 55000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 2Tháng 18NgàySố tham chiếu O041690

16 000EUR

 • ≈ 426 201 600 VND
 • ≈ 17 316 USD
20053Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 55000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (29)

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp

20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 2Tháng 28NgàySố tham chiếu EO051827

31 000EUR

 • ≈ 825 765 600 VND
 • ≈ 33 550 USD
20153Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 36000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 3Tháng 2NgàySố tham chiếu O025980

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 3Tháng 2NgàySố tham chiếu O025979

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 3Tháng 2NgàySố tham chiếu O026190

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 3Tháng 2NgàySố tham chiếu O026191

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 3Tháng 2NgàySố tham chiếu O025983

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 3Tháng 2NgàySố tham chiếu O026431

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 1
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 2
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 3
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 4
Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping) - Sơ mi rơ moóc bồn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Feldbinder Powder tank alu 41 m3 (tipping)

20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 3Tháng 2NgàySố tham chiếu O025978

13 000EUR

 • ≈ 346 288 800 VND
 • ≈ 14 069 USD
20033Tổng trọng lượng: 38000 kgDung tích bồn: 41000 L
Hà lan, Hoogerheide
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 5
1 / 5
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.