Mua sơ mi rơ moóc để vận chuyển: bột đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Sơ mi rơ moóc

để vận chuyển: bột

   Trang 1 trong số 4 1/4   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 25
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 8Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051813

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 17
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 9Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051811

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 22
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 10Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051809

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 21
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 22Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051821

Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - sơ mi rơ moóc bồn
 32
43 500 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 37 000 kg
Dung tích bồn: 63 000 L

Được phát hành: 1Tháng 14Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051946

Feldbinder Powder tank alu 60 m3 (tipping) - sơ mi rơ moóc bồn
 22
23 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2010
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 60 000 L

Được phát hành: 1Tháng 20Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO043000

Feldbinder Powder tank alu 35 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 20
9 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

1995
3
Tổng trọng lượng: 34 000 kg
Dung tích bồn: 35 000 L

Được phát hành: 2Tháng 6Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO240770

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 29
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 3Tháng 12Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051827

Feldbinder Powder tank alu 40 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 24
16 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2006
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 40 000 L

Được phát hành: 3Tháng 18Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO031613

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 27
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 3Tháng 19Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051816

Feldbinder Powder tank alu alu 49 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 30
46 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2017
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 49 000 L

Được phát hành: 3Tháng 19Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO054807

Feldbinder Powder tank alu alu 49 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 32
46 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2016
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 49 000 L

Được phát hành: 3Tháng 22Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO054804

Feldbinder Powder tank alu alu 49 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 34
46 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2017
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 49 000 L

Được phát hành: 3Tháng 22Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO054805

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 20
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 3Tháng 23Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051817

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 18
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 3Tháng 23Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051819

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 28
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 3Tháng 23Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051803

Feldbinder Powder tank alu 49 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 11
20 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2004
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 49 000 L

Được phát hành: 3Tháng 23Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu O027993

Feldbinder Powder tank alu 36 m3 / 1 comp - sơ mi rơ moóc bồn
 20
31 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 38 000 kg
Dung tích bồn: 36 000 L

Được phát hành: 3Tháng 24Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu EO051802

Feldbinder Powder tank alu 63 m3 (tipping) - sơ mi rơ moóc bồn
 28
43 500 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

2015
3
Tổng trọng lượng: 37 000 kg
Dung tích bồn: 63 000 L

Được phát hành: 3Tháng 24Ngày

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu O051956

Spitzer Powder tank alu 63 m3 (tipping) - sơ mi rơ moóc bồn
 29
14 000 EUR

Sơ mi rơ moóc bồn để vận chuyển bột

1995
3
Tổng trọng lượng: 39 000 kg
Dung tích bồn: 63 000 L

Được phát hành: 4Tháng

Dingemanse B.V.

15

Hà lan, Hoogerheide

Số tham chiếu O041141

1 2 3 4   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Semi-trailers
t1 old