Mua Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng FRUEHAUF đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng FRUEHAUF


Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Fruehauf T34C1NL

1988 Tổng trọng lượng: 34 000 kg 3
Bồ Đào Nha, São João de Ver
Được phát hành: 1Tháng 4Ngày

5 350 EUR

star
1988 Tổng trọng lượng: 34 000 kg 3
Bồ Đào Nha, São João de Ver
Fruehauf ONCRK 39-327 A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf ONCRK 39-327 A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf ONCRK 39-327 A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf ONCRK 39-327 A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf ONCRK 39-327 A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Fruehauf ONCRK 39-327 A

2000 Trọng lượng tịnh: 6 980 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 32 020 kg 3
Hà lan, ES SCHIMMERT
Được phát hành: 11Ngày Số tham chiếu SFH356166+2

3 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2000 Trọng lượng tịnh: 6 980 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 32 020 kg 3
Hà lan, ES SCHIMMERT
email Liên hệ người bán
Fruehauf ONCRK39-327A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf ONCRK39-327A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf ONCRK39-327A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf ONCRK39-327A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf ONCRK39-327A - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Fruehauf ONCRK39-327A

2001 Trọng lượng tịnh: 7 650 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 31 350 kg 3
Hà lan, ES SCHIMMERT
Được phát hành: 11Ngày Số tham chiếu SFH868370+2

3 800 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2001 Trọng lượng tịnh: 7 650 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 31 350 kg 3
Hà lan, ES SCHIMMERT
email Liên hệ người bán
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Fruehauf

2006 Tổng trọng lượng: 34 000 kg 3
Pháp, ABLIS
Được phát hành: 17Ngày Số tham chiếu 21-0150

4 000 EUR

star
2006 Tổng trọng lượng: 34 000 kg 3
Pháp, ABLIS
email Liên hệ người bán
Fruehauf T39B (SMB AXLES) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf T39B (SMB AXLES) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf T39B (SMB AXLES) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf T39B (SMB AXLES) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf T39B (SMB AXLES) - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Fruehauf T39B (SMB AXLES)

2002 3
Bỉ, Bree
Được phát hành: 23Ngày Số tham chiếu BB21652

3 990 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2002 3
Bỉ, Bree
email Liên hệ người bán
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf T34C1NL - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Fruehauf T34C1NL

1988 Tổng trọng lượng: 34 000 kg 3
Bồ Đào Nha, São João de Ver
Được phát hành: 1Tháng 4Ngày

5 350 EUR

star
1988 Tổng trọng lượng: 34 000 kg 3
Bồ Đào Nha, São João de Ver
Fruehauf open laadbak Jumbo, Mega - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf open laadbak Jumbo, Mega - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf open laadbak Jumbo, Mega - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf open laadbak Jumbo, Mega - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf open laadbak Jumbo, Mega - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Fruehauf open laadbak Jumbo, Mega

2006 Trọng lượng tịnh: 7 300 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 31 700 kg
Hà lan, Ede
Được phát hành: 1Tháng 5Ngày Số tham chiếu EX0035

2 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2006 Trọng lượng tịnh: 7 300 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 31 700 kg
Hà lan, Ede
email Liên hệ người bán
Fruehauf 3-axle platform trailer + Atlas 3008 crane - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf 3-axle platform trailer + Atlas 3008 crane - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf 3-axle platform trailer + Atlas 3008 crane - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf 3-axle platform trailer + Atlas 3008 crane - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf 3-axle platform trailer + Atlas 3008 crane - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Fruehauf 3-axle platform trailer + Atlas 3008 crane

2003 Tổng trọng lượng: 39 000 kg 3
Hà lan, Hoogerheide
Được phát hành: 1Tháng 11Ngày Số tham chiếu EO640710

9 800 EUR

star
2003 Tổng trọng lượng: 39 000 kg 3
Hà lan, Hoogerheide
email Liên hệ người bán
Fruehauf TRAIN / 3 AXLES / STEEL SPRING SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf TRAIN / 3 AXLES / STEEL SPRING SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf TRAIN / 3 AXLES / STEEL SPRING SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf TRAIN / 3 AXLES / STEEL SPRING SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf TRAIN / 3 AXLES / STEEL SPRING SUSPENSION - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Fruehauf TRAIN / 3 AXLES / STEEL SPRING SUSPENSION

1999
Bỉ, Pelt, Belgium
Được phát hành: 2Tháng 27Ngày

1 200 EUR

star
1999
Bỉ, Pelt, Belgium
email Liên hệ người bán
Fruehauf SMB - DISC - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf SMB - DISC - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf SMB - DISC - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf SMB - DISC - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf SMB - DISC - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Fruehauf SMB - DISC

2005 Trọng lượng tịnh: 6 960 kg Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 31 000 kg 3
Hà lan, Lamswaarde
Được phát hành: 3Tháng 10Ngày Số tham chiếu 2125

3 750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2005 Trọng lượng tịnh: 6 960 kg Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 31 000 kg 3
Hà lan, Lamswaarde
email Liên hệ người bán
Fruehauf STEELSPRING - Drum - 8 tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf STEELSPRING - Drum - 8 tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf STEELSPRING - Drum - 8 tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf STEELSPRING - Drum - 8 tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf STEELSPRING - Drum - 8 tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Fruehauf STEELSPRING - Drum - 8 tyres

1990 Trọng lượng tịnh: 6 000 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 30 000 kg 2
Hà lan, Lamswaarde
Được phát hành: 3Tháng 10Ngày Số tham chiếu 2129

4 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1990 Trọng lượng tịnh: 6 000 kg Tổng trọng lượng: 36 000 kg Khối hàng: 30 000 kg 2
Hà lan, Lamswaarde
email Liên hệ người bán
Fruehauf Steelspring - Drumbrakes - 8 Tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf Steelspring - Drumbrakes - 8 Tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf Steelspring - Drumbrakes - 8 Tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf Steelspring - Drumbrakes - 8 Tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf Steelspring - Drumbrakes - 8 Tyres - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Fruehauf Steelspring - Drumbrakes - 8 Tyres

1999 Tổng trọng lượng: 32 000 kg 2
Hà lan, Lamswaarde
Được phát hành: 3Tháng 10Ngày Số tham chiếu 2145

3 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1999 Tổng trọng lượng: 32 000 kg 2
Hà lan, Lamswaarde
email Liên hệ người bán
Fruehauf Open Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf Open Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf Open Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf Open Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf Open Trailer - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Fruehauf Open Trailer

1985 Mới 2
Hy Lạp, Aspropyrgos - Athens, Greece
Được phát hành: 3Tháng 19Ngày

1 300 EUR

star
1985 Mới 2
Hy Lạp, Aspropyrgos - Athens, Greece
email Liên hệ người bán
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

FRUEHAUF Platform Standard

2009 183 679 km Trọng lượng tịnh: 8 140 kg Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 29 860 kg 3
Pháp, Libercourt
Được phát hành: 4Tháng 9Ngày Số tham chiếu 5470977

9 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 183 679 km Trọng lượng tịnh: 8 140 kg Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 29 860 kg 3
Pháp, Libercourt
email Liên hệ người bán
Fruehauf 3 Axle Flat Steel - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf 3 Axle Flat Steel - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf 3 Axle Flat Steel - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf 3 Axle Flat Steel - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf 3 Axle Flat Steel - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Fruehauf 3 Axle Flat Steel

1988 Tổng trọng lượng: 34 000 kg 3
Hà lan, GAGELDIJK
Được phát hành: 4Tháng 17Ngày

5 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1988 Tổng trọng lượng: 34 000 kg 3
Hà lan, GAGELDIJK
email Liên hệ người bán
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
FRUEHAUF Platform Standard - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

FRUEHAUF Platform Standard

2009 Trọng lượng tịnh: 8 140 kg Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 29 860 kg 3
Pháp, Libercourt
Được phát hành: 4Tháng 19Ngày Số tham chiếu 5470999

9 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 Trọng lượng tịnh: 8 140 kg Tổng trọng lượng: 38 000 kg Khối hàng: 29 860 kg 3
Pháp, Libercourt
email Liên hệ người bán
Fruehauf 3-axles MEGA *445 45R19.5* - TRAILER - AIR SUSPENSION - 13m60 - SMB - DRUM BRAKES / FREINS TAMBOURS - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf 3-axles MEGA *445 45R19.5* - TRAILER - AIR SUSPENSION - 13m60 - SMB - DRUM BRAKES / FREINS TAMBOURS - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf 3-axles MEGA *445 45R19.5* - TRAILER - AIR SUSPENSION - 13m60 - SMB - DRUM BRAKES / FREINS TAMBOURS - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf 3-axles MEGA *445 45R19.5* - TRAILER - AIR SUSPENSION - 13m60 - SMB - DRUM BRAKES / FREINS TAMBOURS - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf 3-axles MEGA *445 45R19.5* - TRAILER - AIR SUSPENSION - 13m60 - SMB - DRUM BRAKES / FREINS TAMBOURS - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Fruehauf 3-axles MEGA *445 45R19.5* - TRAILER - AIR SUSPENSION - 13m60 - SMB - DRUM BRAKES / FREINS TAMBOURS

1998 Trọng lượng tịnh: 6 540 kg 3
Bỉ, Pelt
Được phát hành: 4Tháng 23Ngày Số tham chiếu MJC1033
Hỏi giá
star
1998 Trọng lượng tịnh: 6 540 kg 3
Bỉ, Pelt
email Liên hệ người bán
Fruehauf Drum brakes - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf Drum brakes - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf Drum brakes - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf Drum brakes - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf Drum brakes - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Fruehauf Drum brakes

1991
Bỉ, Houffalize
Được phát hành: 5Tháng 6Ngày Số tham chiếu NA2729

4 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1991
Bỉ, Houffalize
email Liên hệ người bán
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Fruehauf

2008 Tổng trọng lượng: 38 000 kg 3
Pháp, LIMAY
Được phát hành: 6Tháng 16Ngày Số tham chiếu CY027NA
Hỏi giá
star
2008 Tổng trọng lượng: 38 000 kg 3
Pháp, LIMAY
email Liên hệ người bán
Fruehauf platform - drum brakes/freins tambour - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf platform - drum brakes/freins tambour - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf platform - drum brakes/freins tambour - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf platform - drum brakes/freins tambour - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf platform - drum brakes/freins tambour - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Fruehauf platform - drum brakes/freins tambour

1986 Trọng lượng tịnh: 5 270 kg
Bỉ, Belgium
Được phát hành: 6Tháng 22Ngày Số tham chiếu NL0211
Hỏi giá
star
1986 Trọng lượng tịnh: 5 270 kg
Bỉ, Belgium
email Liên hệ người bán
Fruehauf Plateau - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 1
Fruehauf Plateau - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 2
Fruehauf Plateau - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 3
Fruehauf Plateau - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 4
Fruehauf Plateau - Sơ mi rơ moóc thùng lửng/ Phẳng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Fruehauf Plateau

2006 Trọng lượng tịnh: 5 560 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 33 440 kg 3
Bỉ, BE
Được phát hành: 6Tháng 26Ngày Số tham chiếu 23010058

5 850 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2006 Trọng lượng tịnh: 5 560 kg Tổng trọng lượng: 39 000 kg Khối hàng: 33 440 kg 3
Bỉ, BE
email Liên hệ người bán
1 2   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Semi-trailers - Dropside/ Flatbed semi-trailers - FRUEHAUF
t1 old