Mua Sơ mi rơ moóc khung gầm đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 3
2011 Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
2011 Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
2011 Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
2011 Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
2011 Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

2011 Krone SD

Sơ mi rơ moóc khung gầm
Đức, Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf
Được phát hành: 3Ngày

60EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 659 936 VND
 • ≈ 65 USD
Đức, Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf
Liên hệ người bán
KRONE - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
KRONE - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
KRONE - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
KRONE - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
KRONE - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

KRONE

Sơ mi rơ moóc khung gầm
2013
Ý, VIA GALILEO GALILEI N 6 48018 FAENZA RA, Italy
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 8301_16

4 800EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 132 794 880 VND
 • ≈ 5 233 USD
2013
Ý, VIA GALILEO GALILEI N 6 48018 FAENZA RA, Italy
Liên hệ người bán
Asca S222 CL - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Asca S222 CL - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Asca S222 CL - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Asca S222 CL - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Asca S222 CL - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (46)

Asca S222 CL

Sơ mi rơ moóc khung gầm
2010
Pháp, HUTTENHEIM
Được phát hành: 6NgàySố tham chiếu 90002

5 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 163 227 040 VND
 • ≈ 6 432 USD
2010
Pháp, HUTTENHEIM
Liên hệ người bán
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton TXC.235

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

2 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 69 164 000 VND
 • ≈ 2 725 USD
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton TXC.235

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

2 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 69 164 000 VND
 • ≈ 2 725 USD
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Pacton ET.4 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Pacton ET.4 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Pacton ET.4 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Pacton ET.4 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Pacton ET.4 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton ET.4

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

2 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 69 164 000 VND
 • ≈ 2 725 USD
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Pacton TXC233 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Pacton TXC233 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Pacton TXC233 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Pacton TXC233 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Pacton TXC233 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton TXC233

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

2 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 69 164 000 VND
 • ≈ 2 725 USD
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Pacton TXC.235 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton TXC.235

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

2 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 69 164 000 VND
 • ≈ 2 725 USD
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Pacton - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Pacton - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Pacton - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Pacton - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Pacton - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Pacton

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

2 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 69 164 000 VND
 • ≈ 2 725 USD
20172
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Krone SD

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20153
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

8 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 221 324 800 VND
 • ≈ 8 722 USD
20153
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Krone SD

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20173
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

8 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 221 324 800 VND
 • ≈ 8 722 USD
20173
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Krone SD

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20173
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

2 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 69 164 000 VND
 • ≈ 2 725 USD
20173
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

D-Tec Flexitrailer

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20163
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

8 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 221 324 800 VND
 • ≈ 8 722 USD
20163
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
LAG O-3-CC 70 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
LAG O-3-CC 70 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
LAG O-3-CC 70 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
LAG O-3-CC 70 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
LAG O-3-CC 70 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

LAG O-3-CC 70

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20093Tổng trọng lượng: 3930 kg
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

2 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 55 331 200 VND
 • ≈ 2 180 USD
20093Tổng trọng lượng: 3930 kg
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

D-Tec Flexitrailer

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20143
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 138 328 000 VND
 • ≈ 5 451 USD
20143
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Krone SD

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20133
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

3 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 82 996 800 VND
 • ≈ 3 270 USD
20133
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
D-Tec Flexitrailer - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

D-Tec Flexitrailer

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20143
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 138 328 000 VND
 • ≈ 5 451 USD
20143
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Van Hool 40FT - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Van Hool 40FT - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Van Hool 40FT - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Van Hool 40FT - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Van Hool 40FT - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Van Hool 40FT

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20153
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

5 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 138 328 000 VND
 • ≈ 5 451 USD
20153
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Krone SD - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Krone SD

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20133
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

3 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 82 996 800 VND
 • ≈ 3 270 USD
20133
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Kögel S24 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 1
Kögel S24 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 2
Kögel S24 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 3
Kögel S24 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 4
Kögel S24 - Sơ mi rơ moóc khung gầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Kögel S24

Sơ mi rơ moóc khung gầm
20123
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Được phát hành: 7Ngày

3 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

Đấu giá
 • ≈ 82 996 800 VND
 • ≈ 3 270 USD
20123
Bỉ, Schenkeldijk 1-5, 2030 Antwerpen, Belgium
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 3
1 / 3
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc khung gầm
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.