Mua Sơ mi rơ moóc đồ uống Sommer SG24 S / Ladebordwand từ Đức - ID: 6836273
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Quảng cáo lưu trữ

Mục quảng cáo này đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể gởi biểu mẫu "Xe mong muốn": Sommer SG24 S / Ladebordwand

Gửi yêu cầu "Tôi đang tìm kiếm"
Mở danh mục

Hmm có vẻ như mặt hàng đã được bán

View this ad in the archive
Orten SG35 Getränke Schwanenh. 2-Fach Gekröpft Stufen - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Orten SG35 Getränke Schwanenh. 2-Fach Gekröpft Stufen - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Orten SG35 Getränke Schwanenh. 2-Fach Gekröpft Stufen - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Orten SG35 Getränke Schwanenh. 2-Fach Gekröpft Stufen - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Orten SG35 Getränke Schwanenh. 2-Fach Gekröpft Stufen - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Orten SG35 Getränke Schwanenh. 2-Fach Gekröpft Stufen

20143Khối hàng: 27240 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Viersen
Được phát hành: 2Tháng 10Ngày

13 700EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 364 935 120 VND
 • ≈ 14 827 USD
20143Khối hàng: 27240 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Viersen
Liên hệ người bán
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger

20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Legden
Được phát hành: 4Tháng 28NgàySố tham chiếu 3511

14 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 386 245 200 VND
 • ≈ 15 693 USD
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Legden
Liên hệ người bán

Sơ mi rơ moóc đồ uống Sommer SG24 S / Ladebordwand

Được phát hành: 1Năm 3Tháng

Hmm có vẻ như mặt hàng đã được bán
Sơ mi rơ moóc đồ uống Sommer SG24 S / Ladebordwand: hình 1

Tìm phiếu mua hàng mới trong danh mục

Mở danh mục
zoom in
Sơ mi rơ moóc đồ uống Sommer SG24 S / Ladebordwand: hình 1
See what's in stock now

Được phát hành: 1Năm 3Tháng

ĐÃ BÁN

5 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 158 493 720 VND
 • ≈ 6 439 USD

16 Tháng 8 2023

Do you want to know prices for the similar offers?

Mở danh mục
Quảng cáo lưu trữ

Mục quảng cáo này đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể gởi biểu mẫu "Xe mong muốn": Sommer SG24 S / Ladebordwand

Gửi yêu cầu "Tôi đang tìm kiếm"
Nhãn hiệu

Năm sản xuất

2006
Tổng trọng lượng

34500 kg
Địa điểm

Đức, Sudetenstrasse 22, DE-38239 Salzgitter, Germany
Khung sườn/hệ thống treo
hệ thống treo

không khí
số lượng trục

phanh

đĩa
Trang thiết bị
Thêm thông tin

DEUTSCH

SEL 5498

Sommer SG24 S Auflieger

Ladebordwand

deutsche Zulassung

EZ: 03-03-2006

Techn.Ges.gew. (kg): 34.500

Zul.Ges.gew. (kg): 34.500

Leergewicht (kg): 9.250

FIN: W09SG111155S24142

HU: 06.2023

BEREIFUNG UND ACHSEN:

Bereifung: 385/65 R 22,5

3 Achsen Mercedes-Benz

Luftfederung / Scheibenbremse

AUFBAU

Innenmaß:

Höhe (m): 1,99 (2,27)

Breite (m): 2,49

LADEBORDWAND

Dautel / Typ: 2000-47S

Baujahr: 2005

Qmax (kg): 2.000

Besichtigung nach Absprache auch am Wochenende möglich!

M. BUFANO

0049 175 575 3076 / m.bufano@sz-eurologistik.de

(Italiano, English, Deutsch)

J. CORDEIRO

0049 176 603 590 29 / j.cordeiro@sz-eurologistik.de

(Português, Español, Italiano, English)

D. ASMER

0049 1525 3198693 / d.asmer@sz-eurologistik.de

(Deutsch, Russian/по-русски)

www.seltrucks.com

Wir sprechen: DEUTSCH, ENGLISH, ITALIANO, ESPAÑOL, RUSSIAN, PORTUGUÊS, POLSKI

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der Informationen zu gewährleisten, können wir keine Gewähr für Fehler oder Auslassungen übernehmen. Wir bitten unsere Kunden, die verfügbaren Fotos zu konsultieren. Die angegebenen Maße sind circa Werte.

ENGLISH

SEL 5498

Sommer SG24 S Semitrailer

Tail lift

German registration

1st registration: 03-03-2006

Techn. total gross weight (kg): 34.500

Permitted total weight (kg): 34.500

Empty weight (kg): 9.250

VIN: W09SG111155S24142

HU: 06.2023

TIRES AND AXLES:

Tires: 385/65 R 22,5

3 Axles Mercedes-Benz

Air suspension / Disk brakes

BODY

Inner measures:

Height (m): 1,99 (2,27)

Width (m): 2,49

TAIL LIFT

Dautel / Type: 2000-47S

Construction year: 2005

Qmax (kg): 2.000

Visit by appointment is also possible on weekends!

M. BUFANO

0049 175 575 3076 / m.bufano@sz-eurologistik.de

(Italiano, English, Deutsch)

J. CORDEIRO

0049 176 603 590 29 / j.cordeiro@sz-eurologistik.de

(Português, Español, Italiano, English)

D. ASMER

0049 1525 3198693 / d.asmer@sz-eurologistik.de

(Deutsch, Russian/по-русски)

www.seltrucks.com

We speak: DEUTSCH, ENGLISH, ITALIANO, ESPAÑOL, RUSSIAN, PORTUGUÊS, POLSKI

Although every effort has been made to ensure the accuracy of the information, we are not responsible for any errors or omissions. We kindly ask our customers to consult the photos available. The measures given are approximated values.

ITALIANO

SEL 5498

Sommer SG24 S Semirimorchio

Pedana

Registrazione tedesca

1a registrazione: 03-03-2006

Peso totale tecnico (kg): 34.500

Peso totale consentito (kg): 34.500

Peso vuoto (kg): 9.250

Telaio: W09SG111155S24142

HU: 06.2023

GOMME I ASSI:

Gomme: 385/65 R 22,5

3 Assi Mercedes-Benz

Sospensioni pneumatiche / Freni a disco

STRUTTURA

Misure interne:

Altezza (m): 1,99 (2,27)

Larghezza (m): 2,49

PEDANA

Dautel / Tipo: 2000-47S

Anno di costruzione: 2005

Qmax (kg): 2.000

La visita su appuntamento è possibile anche nei fine settimana!

M. BUFANO

0049 175 575 3076 / m.bufano@sz-eurologistik.de

(Italiano, English, Deutsch)

J. CORDEIRO

0049 176 603 590 29 / j.cordeiro@sz-eurologistik.de

(Português, Español, Italiano, English)

D. ASMER

0049 1525 3198693 / d.asmer@sz-eurologistik.de

(Deutsch, Russian/по-русски)

www.seltrucks.com

Parliamo: DEUTSCH, ENGLISH, ITALIANO, ESPAÑOL, RUSSIAN, PORTUGUÊS, POLSKI

Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni, non siamo responsabili di eventuali errori od omissioni. Chiediamo cortesemente ai nostri clienti di consultare le foto disponibili. Le misure fornite sono valori approssimativi.

CASTELLANO

SEL 5498

Sommer SG24 S Semirremolque

Plataforma

Registro alemán

1er registro: 03-03-2006

Peso bruto total tecnico (kg): 34.500

Peso total permitido (kg): 34.500

Tara (kg): 9.250

Bastidor: W09SG111155S24142

HU: 06.2023

NEUMÁTICOS Y EJES:

Neumáticos: 385/65 R 22,5

3 Ejes Mercedes-Benz

Suspensión neumática / Frenos de disco

ESTRUCTURA

Medidas internas:

Alto (m): 1,99 (2,27)

Ancho (m): 2,49

PLATAFORMA

Dautel / Tipo: 2000-47S

Año de construcción: 2005

Qmax (kg): 2.000

Visita con cita previa también es posible los fines de semana.

M. BUFANO

0049 175 575 3076 / m.bufano@sz-eurologistik.de

(Italiano, English, Deutsch)

J. CORDEIRO

0049 176 603 590 29 / j.cordeiro@sz-eurologistik.de

(Português, Español, Italiano, English)

D. ASMER

0049 1525 3198693 / d.asmer@sz-eurologistik.de

(Deutsch, Russian/по-русски)

www.seltrucks.com

Hablamos: DEUTSCH, ENGLISH, ITALIANO, ESPAÑOL, RUSSIAN, PORTUGUÊS, POLSKI

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información, no somos responsables de ningún error u omisión. Rogamos a nuestros clientes que consulten las fotos disponibles. Las medidas dadas son valores aproximados.

ĐÃ BÁN

5 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 158 493 720 VND
 • ≈ 6 439 USD

16 Tháng 8 2023

Do you want to know prices for the similar offers?

Mở danh mục
Quảng cáo lưu trữ

Mục quảng cáo này đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể gởi biểu mẫu "Xe mong muốn": Sommer SG24 S / Ladebordwand

Gửi yêu cầu "Tôi đang tìm kiếm"
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 old test archive
t1 test archive - Semi-trailer
t1 test archive - Salzgitter Eurologistik GmbH