Mua Sơ mi rơ moóc đồ uống đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
Ackermann PS-F24 * GETRÄNKE-KOFFER * BÖSE AUFBAU*LENKACHSE - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Ackermann PS-F24 * GETRÄNKE-KOFFER * BÖSE AUFBAU*LENKACHSE - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Ackermann PS-F24 * GETRÄNKE-KOFFER * BÖSE AUFBAU*LENKACHSE - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Ackermann PS-F24 * GETRÄNKE-KOFFER * BÖSE AUFBAU*LENKACHSE - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Ackermann PS-F24 * GETRÄNKE-KOFFER * BÖSE AUFBAU*LENKACHSE - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Ackermann PS-F24 * GETRÄNKE-KOFFER * BÖSE AUFBAU*LENKACHSE

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20123Khối hàng: 25280 kgTổng trọng lượng: 34500 kg
Đức, Aschaffenburger Str. 35 D-64832 Babenhausen, Germany
Được phát hành: 6Ngày

8 990EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 248 713 744 VND
 • ≈ 9 801 USD
20123Khối hàng: 25280 kgTổng trọng lượng: 34500 kg
Đức, Aschaffenburger Str. 35 D-64832 Babenhausen, Germany
Liên hệ người bán
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu 3449

14 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 401 151 200 VND
 • ≈ 15 809 USD
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Liên hệ người bán
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Được phát hành: 8NgàySố tham chiếu 3903

14 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 401 151 200 VND
 • ≈ 15 809 USD
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Liên hệ người bán
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Được phát hành: 11NgàySố tham chiếu 3901

14 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 401 151 200 VND
 • ≈ 15 809 USD
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Liên hệ người bán
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Được phát hành: 11NgàySố tham chiếu 3511

14 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 401 151 200 VND
 • ≈ 15 809 USD
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Liên hệ người bán
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Schröder ST11/24 P4-13,5 Mega Getränkeauflieger

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 3512

14 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 401 151 200 VND
 • ≈ 15 809 USD
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Liên hệ người bán
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Schröder ST11 Mega Getränke Auflieger Tiefbett

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Được phát hành: 15NgàySố tham chiếu 3902

14 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 401 151 200 VND
 • ≈ 15 809 USD
20143Khối hàng: 28100 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Liên hệ người bán
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (29)

Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20133Khối hàng: 31450 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Robert-Bosch-Straße 22, 72186 Empfingen, Germany
Được phát hành: 23NgàySố tham chiếu E2700

6 700EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 185 359 520 VND
 • ≈ 7 305 USD
20133Khối hàng: 31450 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Robert-Bosch-Straße 22, 72186 Empfingen, Germany
Liên hệ người bán
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (30)

Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20133Khối hàng: 31450 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Robert-Bosch-Straße 22, 72186 Empfingen, Germany
Được phát hành: 24NgàySố tham chiếu E2691

6 700EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 185 359 520 VND
 • ≈ 7 305 USD
20133Khối hàng: 31450 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Robert-Bosch-Straße 22, 72186 Empfingen, Germany
Liên hệ người bán
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5 - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (30)

Schmitz Cargobull 3 Achs MEGA Speed Curtain Getränke Daimler 9.5

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20133Khối hàng: 31450 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Robert-Bosch-Straße 22, 72186 Empfingen, Germany
Được phát hành: 27NgàySố tham chiếu E2690

6 700EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 185 359 520 VND
 • ≈ 7 305 USD
20133Khối hàng: 31450 kgTổng trọng lượng: 39000 kg
Đức, Robert-Bosch-Straße 22, 72186 Empfingen, Germany
Liên hệ người bán
Kempf *PR / PL * GETRÄNKEAUFLIEGER * 3 ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Kempf *PR / PL * GETRÄNKEAUFLIEGER * 3 ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Kempf *PR / PL * GETRÄNKEAUFLIEGER * 3 ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Kempf *PR / PL * GETRÄNKEAUFLIEGER * 3 ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Kempf *PR / PL * GETRÄNKEAUFLIEGER * 3 ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Kempf *PR / PL * GETRÄNKEAUFLIEGER * 3 ACHSEN *

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20053Khối hàng: 28070 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Aschaffenburger Str. 35 D-64832 Babenhausen, Germany
Được phát hành: 1Tháng 6Ngày

3 990EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 110 385 744 VND
 • ≈ 4 350 USD
20053Khối hàng: 28070 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Aschaffenburger Str. 35 D-64832 Babenhausen, Germany
Liên hệ người bán
Kögel SN 24 * GETRÄNKE * HUBDACH * SAF-ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Kögel SN 24 * GETRÄNKE * HUBDACH * SAF-ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Kögel SN 24 * GETRÄNKE * HUBDACH * SAF-ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Kögel SN 24 * GETRÄNKE * HUBDACH * SAF-ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Kögel SN 24 * GETRÄNKE * HUBDACH * SAF-ACHSEN * - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Kögel SN 24 * GETRÄNKE * HUBDACH * SAF-ACHSEN *

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20123Khối hàng: 26620 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Aschaffenburger Str. 35 D-64832 Babenhausen, Germany
Được phát hành: 1Tháng 6Ngày

7 990EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 221 048 144 VND
 • ≈ 8 711 USD
20123Khối hàng: 26620 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Aschaffenburger Str. 35 D-64832 Babenhausen, Germany
Liên hệ người bán
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20133Tổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Được phát hành: 3Tháng 9NgàySố tham chiếu 8409

12 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 345 820 000 VND
 • ≈ 13 628 USD
20133Tổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Liên hệ người bán
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Kempf SP 35/3 Getränkeauflieger mit Hubdach

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20133Tổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Được phát hành: 3Tháng 9NgàySố tham chiếu 8411

12 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 345 820 000 VND
 • ≈ 13 628 USD
20133Tổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Industriestraße 2 48739 Legden, Germany
Liên hệ người bán
Kempf SP35/3 Getränke Tiefbett * Hängebauch * Hubdach* - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 1
Kempf SP35/3 Getränke Tiefbett * Hängebauch * Hubdach* - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 2
Kempf SP35/3 Getränke Tiefbett * Hängebauch * Hubdach* - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 3
Kempf SP35/3 Getränke Tiefbett * Hängebauch * Hubdach* - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 4
Kempf SP35/3 Getränke Tiefbett * Hängebauch * Hubdach* - Sơ mi rơ moóc đồ uống: hình 5
Xem tất cả ảnh (32)

Kempf SP35/3 Getränke Tiefbett * Hängebauch * Hubdach*

Sơ mi rơ moóc đồ uống
20203Khối hàng: 28140 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Elsässer Strasse 61, 77694 Kehl-Neumühl (Karlsruhe-Basel), Germany
Được phát hành: 4Tháng 24NgàySố tham chiếu 0209124

33 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 926 797 600 VND
 • ≈ 36 525 USD
20203Khối hàng: 28140 kgTổng trọng lượng: 35000 kg
Đức, Elsässer Strasse 61, 77694 Kehl-Neumühl (Karlsruhe-Basel), Germany
Liên hệ người bán
T1 new listing page - Sơ mi rơ moóc đồ uống
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.