Mua Máy cày đa dụng từ Hà lan đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
Hà lan
Xin tất cả hình có sẵn

Shibaura P15F

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 1Giờ 10Phút
Đấu giá
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Polaris Ranger 150 - Máy cày đa dụng: hình 1
Polaris Ranger 150 - Máy cày đa dụng: hình 2
Polaris Ranger 150 - Máy cày đa dụng: hình 3
Polaris Ranger 150 - Máy cày đa dụng: hình 4
Polaris Ranger 150 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Polaris Ranger 150

2019
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 7Ngày

1 250EUR

Đấu giá
 • ≈ 33 297 000 VND
 • ≈ 1 352 USD
2019
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
ALKE ATX230E electric - Máy cày đa dụng: hình 1
ALKE ATX230E electric - Máy cày đa dụng: hình 2
ALKE ATX230E electric - Máy cày đa dụng: hình 3
ALKE ATX230E electric - Máy cày đa dụng: hình 4
ALKE ATX230E electric - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

ALKE ATX230E electric

20162564
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

1 255EUR

Đấu giá
 • ≈ 33 430 188 VND
 • ≈ 1 358 USD
20162564
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Hillcat 775 Scottrack 8x8 - Máy cày đa dụng: hình 1
Hillcat 775 Scottrack 8x8 - Máy cày đa dụng: hình 2
Hillcat 775 Scottrack 8x8 - Máy cày đa dụng: hình 3
Hillcat 775 Scottrack 8x8 - Máy cày đa dụng: hình 4
Hillcat 775 Scottrack 8x8 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Hillcat 775 Scottrack 8x8

228
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

1 600EUR

Đấu giá
 • ≈ 42 620 160 VND
 • ≈ 1 731 USD
228
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 1
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 2
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 3
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 4
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Still R07-25

5614
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

500EUR

Đấu giá
 • ≈ 13 318 800 VND
 • ≈ 541 USD
5614
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Polaris 6x6 Demand 6 drive - Máy cày đa dụng: hình 1
Polaris 6x6 Demand 6 drive - Máy cày đa dụng: hình 2
Polaris 6x6 Demand 6 drive - Máy cày đa dụng: hình 3
Polaris 6x6 Demand 6 drive - Máy cày đa dụng: hình 4
Polaris 6x6 Demand 6 drive - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Polaris 6x6 Demand 6 drive

817
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

3 500EUR

Đấu giá
 • ≈ 93 231 600 VND
 • ≈ 3 788 USD
817
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
John Deere Pro gator 4wd/dls/cb - Máy cày đa dụng: hình 1
John Deere Pro gator 4wd/dls/cb - Máy cày đa dụng: hình 2
John Deere Pro gator 4wd/dls/cb - Máy cày đa dụng: hình 3
John Deere Pro gator 4wd/dls/cb - Máy cày đa dụng: hình 4
John Deere Pro gator 4wd/dls/cb - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

John Deere Pro gator 4wd/dls/cb

Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

1 000EUR

Đấu giá
 • ≈ 26 637 600 VND
 • ≈ 1 082 USD
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Kawasaki Mule 3010 - Máy cày đa dụng: hình 1
Kawasaki Mule 3010 - Máy cày đa dụng: hình 2
Kawasaki Mule 3010 - Máy cày đa dụng: hình 3
Kawasaki Mule 3010 - Máy cày đa dụng: hình 4
Kawasaki Mule 3010 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Kawasaki Mule 3010

1743
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

1 700EUR

Đấu giá
 • ≈ 45 283 920 VND
 • ≈ 1 839 USD
1743
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Spijkstaal 415L - Máy cày đa dụng: hình 1
Spijkstaal 415L - Máy cày đa dụng: hình 2
Spijkstaal 415L - Máy cày đa dụng: hình 3
Spijkstaal 415L - Máy cày đa dụng: hình 4
Spijkstaal 415L - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (40)

Spijkstaal 415L

20051262
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

1 600EUR

Đấu giá
 • ≈ 42 620 160 VND
 • ≈ 1 731 USD
20051262
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Kubota RTV 400 CI-EU - Máy cày đa dụng: hình 1
Kubota RTV 400 CI-EU - Máy cày đa dụng: hình 2
Kubota RTV 400 CI-EU - Máy cày đa dụng: hình 3
Kubota RTV 400 CI-EU - Máy cày đa dụng: hình 4
Kubota RTV 400 CI-EU - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Kubota RTV 400 CI-EU

2016739
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

1 450EUR

Đấu giá
 • ≈ 38 624 520 VND
 • ≈ 1 569 USD
2016739
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 1
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 2
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 3
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 4
Still R07-25 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Still R07-25

4410
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

500EUR

Đấu giá
 • ≈ 13 318 800 VND
 • ≈ 541 USD
4410
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
ALKE ATX 210E electric - Máy cày đa dụng: hình 1
ALKE ATX 210E electric - Máy cày đa dụng: hình 2
ALKE ATX 210E electric - Máy cày đa dụng: hình 3
ALKE ATX 210E electric - Máy cày đa dụng: hình 4
ALKE ATX 210E electric - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

ALKE ATX 210E electric

2017
Hà lan, Amsterdam
Được phát hành: 16Ngày

1 300EUR

Đấu giá
 • ≈ 34 628 880 VND
 • ≈ 1 406 USD
2017
Hà lan, Amsterdam
Liên hệ người bán
Kubota B 6000 - Máy cày đa dụng: hình 1
Kubota B 6000 - Máy cày đa dụng: hình 2
Kubota B 6000 - Máy cày đa dụng: hình 3
Kubota B 6000 - Máy cày đa dụng: hình 4

Kubota B 6000

197712 mã lực
Hà lan
Được phát hành: 1Tháng 3NgàySố tham chiếu 78625

2 750EUR

 • ≈ 73 253 400 VND
 • ≈ 2 976 USD
197712 mã lực
Hà lan
Liên hệ người bán
Kioti CS 2510 H - Máy cày đa dụng: hình 1
Kioti CS 2510 H - Máy cày đa dụng: hình 2
Kioti CS 2510 H - Máy cày đa dụng: hình 3
Kioti CS 2510 H - Máy cày đa dụng: hình 4
Kioti CS 2510 H - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Kioti CS 2510 H

2023
Hà lan
Được phát hành: 1Tháng 17NgàySố tham chiếu 79435

17 750EUR

 • ≈ 472 817 400 VND
 • ≈ 19 210 USD
2023
Hà lan
Liên hệ người bán
Kioti CX 2510H - Máy cày đa dụng: hình 1
Kioti CX 2510H - Máy cày đa dụng: hình 2
Kioti CX 2510H - Máy cày đa dụng: hình 3
Kioti CX 2510H - Máy cày đa dụng: hình 4
Kioti CX 2510H - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Kioti CX 2510H

202324 mã lực
Hà lan
Được phát hành: 1Tháng 31NgàySố tham chiếu 79434

22 500EUR

 • ≈ 599 346 000 VND
 • ≈ 24 351 USD
202324 mã lực
Hà lan
Liên hệ người bán
AUSA B200 H iLink 4WD Sweeper/Tool Carrier Euro6 - Máy cày đa dụng: hình 1
AUSA B200 H iLink 4WD Sweeper/Tool Carrier Euro6 - Máy cày đa dụng: hình 2
AUSA B200 H iLink 4WD Sweeper/Tool Carrier Euro6 - Máy cày đa dụng: hình 3
AUSA B200 H iLink 4WD Sweeper/Tool Carrier Euro6 - Máy cày đa dụng: hình 4
AUSA B200 H iLink 4WD Sweeper/Tool Carrier Euro6 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

AUSA B200 H iLink 4WD Sweeper/Tool Carrier Euro6

20174363 km382
Hà lan
Được phát hành: 4Tháng 16Ngày

29 980EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 798 595 248 VND
 • ≈ 32 447 USD
20174363 km382
Hà lan
Liên hệ người bán
T1 new listing page - Máy cày đa dụng từ Hà lan
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.