Mua Máy cày đa dụng đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 4
Carraro 16 - Máy cày đa dụng: hình 1
Carraro 16 - Máy cày đa dụng: hình 2
Carraro 16 - Máy cày đa dụng: hình 3
Carraro 16 - Máy cày đa dụng: hình 4
Carraro 16 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (32)

Carraro 16

Máy cày đa dụng
2827
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 1Ngày

1 350EUR

Đấu giá
 • ≈ 37 105 965 VND
 • ≈ 1 458 USD
2827
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Zetor 12145 - Máy cày đa dụng: hình 1
Zetor 12145 - Máy cày đa dụng: hình 2
Zetor 12145 - Máy cày đa dụng: hình 3
Zetor 12145 - Máy cày đa dụng: hình 4
Zetor 12145 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Zetor 12145

Máy cày đa dụng
19902871
România
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
19902871
România
Liên hệ người bán
Fendt Favorit 611 LS - Máy cày đa dụng: hình 1
Fendt Favorit 611 LS - Máy cày đa dụng: hình 2
Fendt Favorit 611 LS - Máy cày đa dụng: hình 3
Fendt Favorit 611 LS - Máy cày đa dụng: hình 4
Fendt Favorit 611 LS - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Fendt Favorit 611 LS

Máy cày đa dụng
1981
România
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
1981
România
Liên hệ người bán
Fendt 610 SL - Máy cày đa dụng: hình 1
Fendt 610 SL - Máy cày đa dụng: hình 2
Fendt 610 SL - Máy cày đa dụng: hình 3
Fendt 610 SL - Máy cày đa dụng: hình 4
Fendt 610 SL - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Fendt 610 SL

Máy cày đa dụng
1977
România
Được phát hành: 2Ngày
Đấu giá
1977
România
Liên hệ người bán
Renault 55 - Máy cày đa dụng: hình 1
Renault 55 - Máy cày đa dụng: hình 2
Renault 55 - Máy cày đa dụng: hình 3
Renault 55 - Máy cày đa dụng: hình 4
Renault 55 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Renault 55

Máy cày đa dụng
1970
România
Được phát hành: 2Ngày

900EUR

Đấu giá
 • ≈ 24 737 310 VND
 • ≈ 972 USD
1970
România
Liên hệ người bán
Iseki TM3160 - Máy cày đa dụng: hình 1
Iseki TM3160 - Máy cày đa dụng: hình 2
Iseki TM3160 - Máy cày đa dụng: hình 3
Iseki TM3160 - Máy cày đa dụng: hình 4
Iseki TM3160 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Iseki TM3160

Máy cày đa dụng
860
Slovenia
Được phát hành: 3Ngày

2 000EUR

Đấu giá
 • ≈ 54 971 800 VND
 • ≈ 2 160 USD
860
Slovenia
Liên hệ người bán
Iseki Geas 25 - Máy cày đa dụng: hình 1
Iseki Geas 25 - Máy cày đa dụng: hình 2
Iseki Geas 25 - Máy cày đa dụng: hình 3
Iseki Geas 25 - Máy cày đa dụng: hình 4
Iseki Geas 25 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Iseki Geas 25

Máy cày đa dụng
854
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 3Ngày

2 400EUR

Đấu giá
 • ≈ 65 966 160 VND
 • ≈ 2 593 USD
854
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Mitsubishi MT1801D - Máy cày đa dụng: hình 1
Mitsubishi MT1801D - Máy cày đa dụng: hình 2
Mitsubishi MT1801D - Máy cày đa dụng: hình 3
Mitsubishi MT1801D - Máy cày đa dụng: hình 4
Mitsubishi MT1801D - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Mitsubishi MT1801D

Máy cày đa dụng
841
Slovenia
Được phát hành: 3Ngày

1 800EUR

Đấu giá
 • ≈ 49 474 620 VND
 • ≈ 1 944 USD
841
Slovenia
Liên hệ người bán
Kubota KL310- HI-SPEED - Máy cày đa dụng: hình 1
Kubota KL310- HI-SPEED - Máy cày đa dụng: hình 2
Kubota KL310- HI-SPEED - Máy cày đa dụng: hình 3
Kubota KL310- HI-SPEED - Máy cày đa dụng: hình 4
Kubota KL310- HI-SPEED - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Kubota KL310- HI-SPEED

Máy cày đa dụng
Slovenia
Được phát hành: 3Ngày

1 500EUR

Đấu giá
 • ≈ 41 228 850 VND
 • ≈ 1 620 USD
Slovenia
Liên hệ người bán
Massey ferguson 133 - Máy cày đa dụng: hình 1
Massey ferguson 133 - Máy cày đa dụng: hình 2
Massey ferguson 133 - Máy cày đa dụng: hình 3
Massey ferguson 133 - Máy cày đa dụng: hình 4
Massey ferguson 133 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

massey ferguson 133

Máy cày đa dụng
19787891
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày

1 750EUR

Đấu giá
 • ≈ 48 100 325 VND
 • ≈ 1 890 USD
19787891
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Ferrari Cobram 60 AR - Máy cày đa dụng: hình 1
Ferrari Cobram 60 AR - Máy cày đa dụng: hình 2
Ferrari Cobram 60 AR - Máy cày đa dụng: hình 3
Ferrari Cobram 60 AR - Máy cày đa dụng: hình 4
Ferrari Cobram 60 AR - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (27)

Ferrari Cobram 60 AR

Máy cày đa dụng
2005950
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 5Ngày

8 097EUR

Đấu giá
 • ≈ 222 553 332 VND
 • ≈ 8 748 USD
2005950
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
LINDNER Geotrac 124/Kommunal/UNA 600/Winterd. - Máy cày đa dụng: hình 1
LINDNER Geotrac 124/Kommunal/UNA 600/Winterd. - Máy cày đa dụng: hình 2
LINDNER Geotrac 124/Kommunal/UNA 600/Winterd. - Máy cày đa dụng: hình 3
LINDNER Geotrac 124/Kommunal/UNA 600/Winterd. - Máy cày đa dụng: hình 4
LINDNER Geotrac 124/Kommunal/UNA 600/Winterd. - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

LINDNER Geotrac 124/Kommunal/UNA 600/Winterd.

Máy cày đa dụng
20128352126 mã lực
Áo, Standplatz:A-2154 Gaubitsch 4
Được phát hành: 5Ngày

45 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 261 602 810 VND
 • ≈ 49 593 USD
20128352126 mã lực
Áo, Standplatz:A-2154 Gaubitsch 4
Liên hệ người bán
DM Trac DM 204 - Máy cày đa dụng: hình 1
DM Trac DM 204 - Máy cày đa dụng: hình 2
DM Trac DM 204 - Máy cày đa dụng: hình 3
DM Trac DM 204 - Máy cày đa dụng: hình 4
DM Trac DM 204 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

DM Trac DM 204

Máy cày đa dụng
2008982
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 8Ngày

540EUR

Đấu giá
 • ≈ 14 842 386 VND
 • ≈ 583 USD
2008982
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Kubota STV 40 - Máy cày đa dụng: hình 1
Kubota STV 40 - Máy cày đa dụng: hình 2
Kubota STV 40 - Máy cày đa dụng: hình 3
Kubota STV 40 - Máy cày đa dụng: hình 4
Kubota STV 40 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (43)

Kubota STV 40

Máy cày đa dụng
2009660
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 9Ngày

2 429EUR

Đấu giá
 • ≈ 66 763 251 VND
 • ≈ 2 624 USD
2009660
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Kubota m 8540 N-C - Máy cày đa dụng: hình 1
Kubota m 8540 N-C - Máy cày đa dụng: hình 2
Kubota m 8540 N-C - Máy cày đa dụng: hình 3
Kubota m 8540 N-C - Máy cày đa dụng: hình 4
Kubota m 8540 N-C - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (50)

Kubota m 8540 N-C

Máy cày đa dụng
20031187
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 9Ngày

6 748EUR

Đấu giá
 • ≈ 185 474 853 VND
 • ≈ 7 291 USD
20031187
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Wulff 400 - Máy cày đa dụng: hình 1
Wulff 400 - Máy cày đa dụng: hình 2
Wulff 400 - Máy cày đa dụng: hình 3
Wulff 400 - Máy cày đa dụng: hình 4
Wulff 400 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (50)

Wulff 400

Máy cày đa dụng
20031425
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 9Ngày

1 350EUR

Đấu giá
 • ≈ 37 105 965 VND
 • ≈ 1 458 USD
20031425
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Ferrari Cobram F 50 - Máy cày đa dụng: hình 1
Ferrari Cobram F 50 - Máy cày đa dụng: hình 2
Ferrari Cobram F 50 - Máy cày đa dụng: hình 3
Ferrari Cobram F 50 - Máy cày đa dụng: hình 4
Ferrari Cobram F 50 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (44)

Ferrari Cobram F 50

Máy cày đa dụng
20072110
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 9Ngày

2 429EUR

Đấu giá
 • ≈ 66 763 251 VND
 • ≈ 2 624 USD
20072110
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Ferrari Cobram 65 AR - Máy cày đa dụng: hình 1
Ferrari Cobram 65 AR - Máy cày đa dụng: hình 2
Ferrari Cobram 65 AR - Máy cày đa dụng: hình 3
Ferrari Cobram 65 AR - Máy cày đa dụng: hình 4
Ferrari Cobram 65 AR - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Ferrari Cobram 65 AR

Máy cày đa dụng
2011675
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 12Ngày

6 748EUR

Đấu giá
 • ≈ 185 474 853 VND
 • ≈ 7 291 USD
2011675
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Kubota B 2150 - Máy cày đa dụng: hình 1
Kubota B 2150 - Máy cày đa dụng: hình 2
Kubota B 2150 - Máy cày đa dụng: hình 3
Kubota B 2150 - Máy cày đa dụng: hình 4
Kubota B 2150 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Kubota B 2150

Máy cày đa dụng
472632 mã lực
Phần Lan, Kouvola
Được phát hành: 15Ngày

6 700EUR

 • ≈ 184 155 530 VND
 • ≈ 7 239 USD
472632 mã lực
Phần Lan, Kouvola
Liên hệ người bán
Yanmar EF235 - Máy cày đa dụng: hình 1
Yanmar EF235 - Máy cày đa dụng: hình 2
Yanmar EF235 - Máy cày đa dụng: hình 3
Yanmar EF235 - Máy cày đa dụng: hình 4
Yanmar EF235 - Máy cày đa dụng: hình 5
Xem tất cả ảnh (38)

Yanmar EF235

Máy cày đa dụng
20031120
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Được phát hành: 15Ngày

2 733EUR

Đấu giá
 • ≈ 75 118 964 VND
 • ≈ 2 952 USD
20031120
Đan Mạch, Fabriksparken 24, DK-2600 Glostrup/Copenhagen, Denmark
Trang 1 trong số 4
1 / 4
T1 new listing page - Máy cày đa dụng
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.