Mua Xe tải tiếp cận Linde R14 (1120) từ Hà lan - ID: 7338370
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
ĐÃ BÁN
Mở danh mục
Khuyến mãi tương tự:
Linde R14 (1120) - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R14 (1120) - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R14 (1120) - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R14 (1120) - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R14 (1120) - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Linde R14 (1120)

Xe tải tiếp cận
2019điện13321Chiều cao nâng: 7955 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Bouwstraat 8A, 7483 PA Haaksbergen, Netherlands
Được phát hành: 1Năm 1ThángSố tham chiếu 17097
Hỏi giá
2019điện13321Chiều cao nâng: 7955 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Hà lan, Bouwstraat 8A, 7483 PA Haaksbergen, Netherlands
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2018điện2870Chiều cao nâng: 5795 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 1Tháng 21NgàySố tham chiếu ANL1065590

19 900EUR

 • ≈ 546 969 410 VND
 • ≈ 21 501 USD
2018điện2870Chiều cao nâng: 5795 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2018điện12222Chiều cao nâng: 6960 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu ANL1009559

7 450EUR

 • ≈ 204 769 955 VND
 • ≈ 8 049 USD
2018điện12222Chiều cao nâng: 6960 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2017điện12789Chiều cao nâng: 6960 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 9NgàySố tham chiếu ANL1009553

6 450EUR

 • ≈ 177 284 055 VND
 • ≈ 6 969 USD
2017điện12789Chiều cao nâng: 6960 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2017điện6695Chiều cao nâng: 7095 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 3Tháng 5NgàySố tham chiếu ANL1003054

12 900EUR

 • ≈ 354 568 110 VND
 • ≈ 13 938 USD
2017điện6695Chiều cao nâng: 7095 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2015điện7594Chiều cao nâng: 8295 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 3Tháng 5NgàySố tham chiếu ANL1068695

10 700EUR

 • ≈ 294 099 130 VND
 • ≈ 11 561 USD
2015điện7594Chiều cao nâng: 8295 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2020điện12228Chiều cao nâng: 6960 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 26NgàySố tham chiếu ANL1049334

8 500EUR

 • ≈ 233 630 150 VND
 • ≈ 9 183 USD
2020điện12228Chiều cao nâng: 6960 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2020điện10861Chiều cao nâng: 6960 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 26NgàySố tham chiếu ANL1052148

8 900EUR

 • ≈ 244 624 510 VND
 • ≈ 9 616 USD
2020điện10861Chiều cao nâng: 6960 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2018điện2396Chiều cao nâng: 5760 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 1Tháng 22NgàySố tham chiếu ANL1065588

19 900EUR

 • ≈ 546 969 410 VND
 • ≈ 21 501 USD
2018điện2396Chiều cao nâng: 5760 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 1
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 2
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 3
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 4
Linde R 14 1120 - Xe tải tiếp cận: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)
Điện

Linde R 14 1120

Xe tải tiếp cận
2016điện6026Chiều cao nâng: 6495 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Được phát hành: 1Tháng 8NgàySố tham chiếu ANL1021586

15 850EUR

 • ≈ 435 651 515 VND
 • ≈ 17 125 USD
2016điện6026Chiều cao nâng: 6495 mmKhả năng nâng: 1400 kg
Đức, Äußere Industriestraße 22, 86316 Friedberg-Derching, Germany
Liên hệ người bán

Xe tải tiếp cận Linde R14 (1120)

Được phát hành: 1Năm

Hmm có vẻ như mặt hàng đã được bán
Xe tải tiếp cận Linde R14 (1120): hình 1

Tìm phiếu mua hàng mới trong danh mục

Mở danh mục
zoom in
Xe tải tiếp cận Linde R14 (1120): hình 1
See what's in stock now

Được phát hành: 1Năm

ĐÃ BÁN

The seller didn't indicate the price

Do you want to know prices for the similar offers?

Mở danh mục
Nhãn hiệu

Số tham chiếu

17096
Năm sản xuất

2019
VIN

P21120V04371
Giờ máy

12000
Khả năng nâng

1400 kg
Chiều cao nâng

7955 mm
Nâng tự do

2411 mm
Chiều cao lái

3260 mm
Loại cột buồm

ba
Địa điểm

Hà lan, Bouwstraat 8A, 7483 PA Haaksbergen, Netherlands
Động cơ/hệ thống truyền lực
nhiên liệu

ĐÃ BÁN

The seller didn't indicate the price

Do you want to know prices for the similar offers?

Mở danh mục
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 old test archive
t1 test archive - Material handling equipment
t1 test archive - Forklift Focus B.V.