Mua Đường dốc di động đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 4
AZ RAMP STAR- 10T-ZR mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP STAR- 10T-ZR mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP STAR- 10T-ZR mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP STAR- 10T-ZR mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP STAR- 10T-ZR mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

AZ RAMP STAR- 10T-ZR mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 10000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 21Phút

13 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 383 428 305 VND
 • ≈ 15 072 USD
MớiKhả năng nâng: 10000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP STAR-10-XL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP STAR-10-XL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP STAR-10-XL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP STAR-10-XL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP STAR-10-XL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

AZ RAMP STAR-10-XL mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 10000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 21Phút

18 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 520 857 805 VND
 • ≈ 20 474 USD
MớiKhả năng nâng: 10000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP STAR- 8T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP STAR- 8T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP STAR- 8T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP STAR- 8T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP STAR- 8T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

AZ RAMP STAR- 8T mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 21PhútSố tham chiếu STAR- 8

12 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 355 942 405 VND
 • ≈ 13 992 USD
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP PRIME XS-6 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP PRIME XS-6 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP PRIME XS-6 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP PRIME XS-6 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP PRIME XS-6 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

AZ RAMP PRIME XS-6 mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 6000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 21Phút

6 750EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 20%

 • ≈ 185 529 825 VND
 • ≈ 7 293 USD
MớiKhả năng nâng: 6000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP STAR-RL-15T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP STAR-RL-15T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP STAR-RL-15T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP STAR-RL-15T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP STAR-RL-15T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

AZ RAMP STAR-RL-15T mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 15000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 22Phút

16 250EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 446 645 875 VND
 • ≈ 17 557 USD
MớiKhả năng nâng: 15000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP EASY-XL 8 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP EASY-XL 8 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP EASY-XL 8 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP EASY-XL 8 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP EASY-XL 8 mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

AZ RAMP EASY-XL 8 mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 22Phút

13 450EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 369 685 355 VND
 • ≈ 14 532 USD
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP EASY-XL 8-RL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP EASY-XL 8-RL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP EASY-XL 8-RL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP EASY-XL 8-RL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP EASY-XL 8-RL mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

AZ RAMP EASY-XL 8-RL mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 22Phút

14 450EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 20%

 • ≈ 397 171 255 VND
 • ≈ 15 612 USD
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP EASY-XL 8 - BCH mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP EASY-XL 8 - BCH mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP EASY-XL 8 - BCH mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP EASY-XL 8 - BCH mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP EASY-XL 8 - BCH mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

AZ RAMP EASY-XL 8 - BCH mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 22Phút

17 700EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 486 500 430 VND
 • ≈ 19 124 USD
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP TOP AGRI mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP TOP AGRI mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP TOP AGRI mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP TOP AGRI mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP TOP AGRI mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

AZ RAMP TOP AGRI mobile loading ramp

Đường dốc di động
2019
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 23Phút

5 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 151 172 450 VND
 • ≈ 5 942 USD
2019
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT 15 T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT 15 T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT 15 T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT 15 T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT 15 T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT 15 T mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 15000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 23Phút

20 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 570 332 425 VND
 • ≈ 22 419 USD
MớiKhả năng nâng: 15000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP FORMATION 2020- Mobile 8T -ZR loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP FORMATION 2020- Mobile 8T -ZR loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP FORMATION 2020- Mobile 8T -ZR loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP FORMATION 2020- Mobile 8T -ZR loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP FORMATION 2020- Mobile 8T -ZR loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

AZ RAMP FORMATION 2020- Mobile 8T -ZR loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 23Phút

15 950EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 20%

 • ≈ 438 400 105 VND
 • ≈ 17 233 USD
MớiKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP DISPATCH M-L-7070 loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP DISPATCH M-L-7070 loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP DISPATCH M-L-7070 loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP DISPATCH M-L-7070 loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP DISPATCH M-L-7070 loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

AZ RAMP DISPATCH M-L-7070 loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 6000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 23PhútSố tham chiếu DISPATCH M-L-7070 loading ramp

10 550EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 289 976 245 VND
 • ≈ 11 398 USD
MớiKhả năng nâng: 6000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT LLO 25T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT LLO 25T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT LLO 25T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT LLO 25T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT LLO 25T mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

AZ RAMP KING VERSION, BIG FOOT LLO 25T mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 25000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 23Phút

24 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 685 773 205 VND
 • ≈ 26 957 USD
MớiKhả năng nâng: 25000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP STAR-15-ZR-LLO-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP STAR-15-ZR-LLO-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP STAR-15-ZR-LLO-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP STAR-15-ZR-LLO-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP STAR-15-ZR-LLO-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

AZ RAMP STAR-15-ZR-LLO-E mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 15000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 24Phút

20 450EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 562 086 655 VND
 • ≈ 22 095 USD
MớiKhả năng nâng: 15000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP STAR-20-XL-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP STAR-20-XL-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP STAR-20-XL-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP STAR-20-XL-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP STAR-20-XL-E mobile loading ramp - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

AZ RAMP STAR-20-XL-E mobile loading ramp

Đường dốc di động
MớiKhả năng nâng: 20000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 24Phút

24 250EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 20%

 • ≈ 666 533 075 VND
 • ≈ 26 201 USD
MớiKhả năng nâng: 20000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP HCRN06 - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP HCRN06 - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP HCRN06 - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP HCRN06 - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP HCRN06 - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

AZ RAMP HCRN06

Đường dốc di động
Mới2022Khả năng nâng: 6000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 24PhútSố tham chiếu HCRN06

1 750EUR

Giá đã có thuế GTGT

Thuế GTGT 20%

 • ≈ 48 100 325 VND
 • ≈ 1 890 USD
Mới2022Khả năng nâng: 6000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP PRIME WLO +8 - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP PRIME WLO +8 - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP PRIME WLO +8 - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP PRIME WLO +8 - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP PRIME WLO +8 - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

AZ RAMP PRIME WLO +8

Đường dốc di động
Mới2022Khả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 26Phút

9 750EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 267 987 525 VND
 • ≈ 10 534 USD
Mới2022Khả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP HCNN08 - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP HCNN08 - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP HCNN08 - Đường dốc di động: hình 3
AZ RAMP HCNN08 - Đường dốc di động: hình 4
AZ RAMP HCNN08 - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

AZ RAMP HCNN08

Đường dốc di động
Mới2022Khả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 26PhútSố tham chiếu HCNN08

1 950EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 53 597 505 VND
 • ≈ 2 106 USD
Mới2022Khả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
AZ RAMP EASY XL 8T FULL GALVA - Đường dốc di động: hình 1
AZ RAMP EASY XL 8T FULL GALVA - Đường dốc di động: hình 2
AZ RAMP EASY XL 8T FULL GALVA - Đường dốc di động: hình 3

AZ RAMP EASY XL 8T FULL GALVA

Đường dốc di động
Mới2023Chiều cao nâng: 1550 mmKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Được phát hành: 14Giờ 27PhútSố tham chiếu EASY XL 8T FULL GALVA

16 450EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 452 143 055 VND
 • ≈ 17 773 USD
Mới2023Chiều cao nâng: 1550 mmKhả năng nâng: 8000 kg
Pháp, 13 rue de la scierie – 66 340 PALAU DE CERDAGNE, France
Liên hệ người bán
Unused CLM 85.25 Aluminium Loading Ramps (2of) 2920kg Capacity, 2500mm Length - Đường dốc di động: hình 1
Unused CLM 85.25 Aluminium Loading Ramps (2of) 2920kg Capacity, 2500mm Length - Đường dốc di động: hình 2
Unused CLM 85.25 Aluminium Loading Ramps (2of) 2920kg Capacity, 2500mm Length - Đường dốc di động: hình 3
Unused CLM 85.25 Aluminium Loading Ramps (2of) 2920kg Capacity, 2500mm Length - Đường dốc di động: hình 4
Unused CLM 85.25 Aluminium Loading Ramps (2of) 2920kg Capacity, 2500mm Length - Đường dốc di động: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Unused CLM 85.25 Aluminium Loading Ramps (2of) 2920kg Capacity, 2500mm Length

Đường dốc di động
Mới
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 2NgàySố tham chiếu 200244855
Đấu giá
Mới
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 4
1 / 4
T1 new listing page - Đường dốc di động
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.