Cho thuê xe tải xe tải và vận chuyển tại Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Ưu đãi cho thuê

Cho thuê xe tải

Use services of our leasing partners to purchase commercial vehicles, construction and agricultural machinery without having to pay full price at a time. We provide you with an excellent opportunity to renovate your vehicle fleet quickly and without huge expenses. Just choose vehicles you need on our website and negotiate further steps with our leasing partners!

Any kind of machinery on our website can be leased: tractor units, trucks, tippers, construction and agricultural machinery, other commercial vehicles to meet your business needs.

The basic scheme of a leasing deal: you find a seller and choose a suitable transport means or equipment units. Our partner - leasing company purchases the chosen vehicles, arranges insurance and transfers this vehicle to you, so that you can start using this vehicle right away. As for your part, you pay an initial advance payment (usually equivalent to 20-40% from the total cost), receive the vehicle and then make fixed monthly payments usually coming from the earnings you get while operating the vehicle.

At the same time, you keep the working assets of your business and take advantage of substantial savings on taxes. At the end of the leasing contract, you get the vehicle for the price left over after all the payments. See the further details.

Read more:

Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.