Mua Trang thiết bị xưởng đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 49
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 42PhútSố tham chiếu 1195004
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 42PhútSố tham chiếu 1194911
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 42PhútSố tham chiếu 1195043
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 43PhútSố tham chiếu 1195005
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 43PhútSố tham chiếu 1195052
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 6m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 43PhútSố tham chiếu 1195071
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 43PhútSố tham chiếu 1194907
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (1500kg, 6m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 43PhútSố tham chiếu 1195051
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 43PhútSố tham chiếu 1195003
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m) - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Snabblyftblock LiftiQ (2000kg, 3m)

Trang thiết bị xưởng
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Được phát hành: 2Giờ 44PhútSố tham chiếu 1194906
Đấu giá
Thụy Điển, Västra Götaland, Svenljunga
Liên hệ người bán
Messma-kelch-robot 361FA8 - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Messma-kelch-robot 361FA8 - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Messma-kelch-robot 361FA8 - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Messma-kelch-robot 361FA8 - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Messma-kelch-robot 361FA8 - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Messma-kelch-robot 361FA8

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 1Phút

215,98EUR

Đấu giá
 • ≈ 5 939 891 VND
 • ≈ 233,25 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
Tool cabinet TIRO-CLAS + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Tool cabinet TIRO-CLAS + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Tool cabinet TIRO-CLAS + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Tool cabinet TIRO-CLAS + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Tool cabinet TIRO-CLAS + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Tool cabinet TIRO-CLAS + contents

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 1Phút

57,6EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 574 761,8 VND
 • ≈ 61,84 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
Plate shears ECLIPSE - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Plate shears ECLIPSE - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Plate shears ECLIPSE - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Plate shears ECLIPSE - Trang thiết bị xưởng: hình 4

Plate shears ECLIPSE

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 2Phút

57,6EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 574 761,8 VND
 • ≈ 61,84 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
Metal tool cabinet LISTA + 2x cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Metal tool cabinet LISTA + 2x cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Metal tool cabinet LISTA + 2x cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Metal tool cabinet LISTA + 2x cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Metal tool cabinet LISTA + 2x cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Metal tool cabinet LISTA + 2x cabinet + contents

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 4Phút

143,99EUR

Đấu giá
 • ≈ 3 950 718,2 VND
 • ≈ 155,14 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
14 Various metal filing cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 1
14 Various metal filing cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 2
14 Various metal filing cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 3
14 Various metal filing cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 4
14 Various metal filing cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

14 Various metal filing cabinets

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 4Phút

143,99EUR

Đấu giá
 • ≈ 3 950 718,2 VND
 • ≈ 155,14 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
Tool cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Tool cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Tool cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Tool cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Tool cabinet + contents - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Tool cabinet + contents

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 4Phút

86,39EUR

Đấu giá
 • ≈ 2 375 956,4 VND
 • ≈ 93,30 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
Heavy Metal Work Table - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Heavy Metal Work Table - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Heavy Metal Work Table - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Heavy Metal Work Table - Trang thiết bị xưởng: hình 4

Heavy Metal Work Table

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 4Phút

72EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 989 172 VND
 • ≈ 78 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
8x Various Work Tables - Trang thiết bị xưởng: hình 1
8x Various Work Tables - Trang thiết bị xưởng: hình 2
8x Various Work Tables - Trang thiết bị xưởng: hình 3
8x Various Work Tables - Trang thiết bị xưởng: hình 4
8x Various Work Tables - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

8x Various Work Tables

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 4Phút

115,19EUR

Đấu giá
 • ≈ 3 177 151 VND
 • ≈ 124,76 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
11x Metal Work Tables/Cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 1
11x Metal Work Tables/Cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 2
11x Metal Work Tables/Cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 3
11x Metal Work Tables/Cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 4
11x Metal Work Tables/Cabinets - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

11x Metal Work Tables/Cabinets

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 4Phút

143,99EUR

Đấu giá
 • ≈ 3 950 718,2 VND
 • ≈ 155,14 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
Bottle trolley + 2x work table - Trang thiết bị xưởng: hình 1
Bottle trolley + 2x work table - Trang thiết bị xưởng: hình 2
Bottle trolley + 2x work table - Trang thiết bị xưởng: hình 3
Bottle trolley + 2x work table - Trang thiết bị xưởng: hình 4
Bottle trolley + 2x work table - Trang thiết bị xưởng: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Bottle trolley + 2x work table

Trang thiết bị xưởng
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Được phát hành: 15Giờ 4Phút

72EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 989 172 VND
 • ≈ 78 USD
Bỉ, Nieuwevaart 51 (5), 9000, Gent, BE
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 49
1 / 49
T1 new listing page - Trang thiết bị xưởng
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.