Mua Thiết bị in ấn đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Thiết bị in ấn


1 760
Tìm thấy kết quả
   Trang 1 trong số 88 1/88   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Nagel Citoborma 280B - Thiết bị in ấn: hình 1
Nagel Citoborma 280B - Thiết bị in ấn: hình 2
Nagel Citoborma 280B - Thiết bị in ấn: hình 3
Nagel Citoborma 280B - Thiết bị in ấn: hình 4
Nagel Citoborma 280B - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Nagel Citoborma 280B

Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 884370
Hỏi giá
star
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Jllig TS 100 V - Thiết bị in ấn: hình 1
Jllig TS 100 V - Thiết bị in ấn: hình 2
Jllig TS 100 V - Thiết bị in ấn: hình 3
Jllig TS 100 V - Thiết bị in ấn: hình 4
Jllig TS 100 V - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Jllig TS 100 V

1973
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 959
Hỏi giá
star
1973
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
AGRAFIX BX - Thiết bị in ấn: hình 1
AGRAFIX BX - Thiết bị in ấn: hình 2
AGRAFIX BX - Thiết bị in ấn: hình 3
AGRAFIX BX - Thiết bị in ấn: hình 4
AGRAFIX BX - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

AGRAFIX BX

Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu E1088/530
Hỏi giá
star
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Hohner ACCORD 25/40 - Thiết bị in ấn: hình 1
Hohner ACCORD 25/40 - Thiết bị in ấn: hình 2
Hohner ACCORD 25/40 - Thiết bị in ấn: hình 3
Hohner ACCORD 25/40 - Thiết bị in ấn: hình 4
Hohner ACCORD 25/40 - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Hohner ACCORD 25/40

1991
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 91.040.170
Hỏi giá
star
1991
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
HP Designjet 4000ps - Thiết bị in ấn: hình 1
HP Designjet 4000ps - Thiết bị in ấn: hình 2
HP Designjet 4000ps - Thiết bị in ấn: hình 3
HP Designjet 4000ps - Thiết bị in ấn: hình 4
HP Designjet 4000ps - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

HP Designjet 4000ps

2013
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu SG48319002
Hỏi giá
star
2013
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Polar L-1000-W-3 - Thiết bị in ấn: hình 1
Polar L-1000-W-3 - Thiết bị in ấn: hình 2
Polar L-1000-W-3 - Thiết bị in ấn: hình 3
Polar L-1000-W-3 - Thiết bị in ấn: hình 4
Polar L-1000-W-3 - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Polar L-1000-W-3

1991
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 6172025
Hỏi giá
star
1991
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Gierlich PE 500-2P - Thiết bị in ấn: hình 1
Gierlich PE 500-2P - Thiết bị in ấn: hình 2
Gierlich PE 500-2P - Thiết bị in ấn: hình 3
Gierlich PE 500-2P - Thiết bị in ấn: hình 4
Gierlich PE 500-2P - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Gierlich PE 500-2P

1985
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 7458
Hỏi giá
star
1985
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Kolbus Ratiobinder KM 470 - Thiết bị in ấn: hình 1
Kolbus Ratiobinder KM 470 - Thiết bị in ấn: hình 2
Kolbus Ratiobinder KM 470 - Thiết bị in ấn: hình 3
Kolbus Ratiobinder KM 470 - Thiết bị in ấn: hình 4
Kolbus Ratiobinder KM 470 - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Kolbus Ratiobinder KM 470

1995
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 28Ngày
Hỏi giá
star
1995
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Tränklein ZP 39 - Thiết bị in ấn: hình 1
Tränklein ZP 39 - Thiết bị in ấn: hình 2
Tränklein ZP 39 - Thiết bị in ấn: hình 3
Tränklein ZP 39 - Thiết bị in ấn: hình 4
Tränklein ZP 39 - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Tränklein ZP 39

1983
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 719
Hỏi giá
star
1983
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
HIMA BA 30 / 800 - Thiết bị in ấn: hình 1
HIMA BA 30 / 800 - Thiết bị in ấn: hình 2
HIMA BA 30 / 800 - Thiết bị in ấn: hình 3
HIMA BA 30 / 800 - Thiết bị in ấn: hình 4
HIMA BA 30 / 800 - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

HIMA BA 30 / 800

2004
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 28Ngày Số tham chiếu 15005.225
Hỏi giá
star
2004
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Ideal 5255 EASY-CUT - Thiết bị in ấn: hình 1
Ideal 5255 EASY-CUT - Thiết bị in ấn: hình 2
Ideal 5255 EASY-CUT - Thiết bị in ấn: hình 3
Ideal 5255 EASY-CUT - Thiết bị in ấn: hình 4
Ideal 5255 EASY-CUT - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Ideal 5255 EASY-CUT

2019
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 2Ngày Số tham chiếu 1429278
Hỏi giá
star
2019
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Schmedt PräLeg - Thiết bị in ấn: hình 1
Schmedt PräLeg - Thiết bị in ấn: hình 2
Schmedt PräLeg - Thiết bị in ấn: hình 3
Schmedt PräLeg - Thiết bị in ấn: hình 4
Schmedt PräLeg - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Schmedt PräLeg

2007
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 2Ngày Số tham chiếu 909
Hỏi giá
star
2007
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
MB Bäuerle Multimaster CAS 35 - Thiết bị in ấn: hình 1
MB Bäuerle Multimaster CAS 35 - Thiết bị in ấn: hình 2
MB Bäuerle Multimaster CAS 35 - Thiết bị in ấn: hình 3
MB Bäuerle Multimaster CAS 35 - Thiết bị in ấn: hình 4
MB Bäuerle Multimaster CAS 35 - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

MB Bäuerle Multimaster CAS 35

1994
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 2Ngày Số tham chiếu 070720024
Hỏi giá
star
1994
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Stahl KC 78/4-KTL - Thiết bị in ấn: hình 1
Stahl KC 78/4-KTL - Thiết bị in ấn: hình 2
Stahl KC 78/4-KTL - Thiết bị in ấn: hình 3
Stahl KC 78/4-KTL - Thiết bị in ấn: hình 4
Stahl KC 78/4-KTL - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Stahl KC 78/4-KTL

1991
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 8Ngày Số tham chiếu 23086
Hỏi giá
star
1991
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Kolbus BF 40T - Thiết bị in ấn: hình 1
Kolbus BF 40T - Thiết bị in ấn: hình 2
Kolbus BF 40T - Thiết bị in ấn: hình 3
Kolbus BF 40T - Thiết bị in ấn: hình 4
Kolbus BF 40T - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Kolbus BF 40T

1980
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 8Ngày Số tham chiếu 558
Hỏi giá
star
1980
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Heidelberg SBB - Thiết bị in ấn: hình 1
Heidelberg SBB - Thiết bị in ấn: hình 2

Heidelberg SBB

1968
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 11Ngày Số tham chiếu 32236
Hỏi giá
star
1968
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
HP Indigo 5500 - Thiết bị in ấn: hình 1
HP Indigo 5500 - Thiết bị in ấn: hình 2
HP Indigo 5500 - Thiết bị in ấn: hình 3
HP Indigo 5500 - Thiết bị in ấn: hình 4
HP Indigo 5500 - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

HP Indigo 5500

2007
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 11Ngày Số tham chiếu 3550
Hỏi giá
star
2007
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Müller Martini Bravo Plus Amrys - Thiết bị in ấn: hình 1
Müller Martini Bravo Plus Amrys - Thiết bị in ấn: hình 2
Müller Martini Bravo Plus Amrys - Thiết bị in ấn: hình 3
Müller Martini Bravo Plus Amrys - Thiết bị in ấn: hình 4
Müller Martini Bravo Plus Amrys - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Müller Martini Bravo Plus Amrys

2007
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 19Ngày Số tham chiếu 23079
Hỏi giá
star
2007
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
Polar 92 XT - Thiết bị in ấn: hình 1
Polar 92 XT - Thiết bị in ấn: hình 2
Polar 92 XT - Thiết bị in ấn: hình 3
Polar 92 XT - Thiết bị in ấn: hình 4
Polar 92 XT - Thiết bị in ấn: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)
videocam

Polar 92 XT

2008
Đức, Emskirchen - Nürnberg
Được phát hành: 1Tháng 30Ngày Số tham chiếu 7811105
Hỏi giá
star
2008
Đức, Emskirchen - Nürnberg
email Liên hệ người bán
FOLDING ROLLERS EXTRA-GRIP - Thiết bị in ấn: hình 1
FOLDING ROLLERS EXTRA-GRIP - Thiết bị in ấn: hình 2

FOLDING ROLLERS EXTRA-GRIP

Mới
Đức, Volkach
Được phát hành: 2Tháng 16Ngày Số tham chiếu 19796
Hỏi giá
star
Mới
Đức, Volkach
email Liên hệ người bán
1 2 3 88   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Industrial equipment - Printing machinery
t1 old