Mua Dụng cụ máy đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Dụng cụ máy


   Trang 1 trong số 6 1/6   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
  - Dụng cụ máy: hình 1
  - Dụng cụ máy: hình 2
  - Dụng cụ máy: hình 3
  - Dụng cụ máy: hình 4
  - Dụng cụ máy: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 4Giờ 56Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
Bohm&Kruse 3/26/1250 - Máy chế biến gỗ: hình 1
Bohm&Kruse 3/26/1250 - Máy chế biến gỗ: hình 2
Bohm&Kruse 3/26/1250 - Máy chế biến gỗ: hình 3
Bohm&Kruse 3/26/1250 - Máy chế biến gỗ: hình 4
Bohm&Kruse 3/26/1250 - Máy chế biến gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Bohm&Kruse 3/26/1250

Litva, Vilnius
Được phát hành: 4Ngày

13 500 EUR

star
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Wood processing machine (Medienos apdirbimo staklės) - Máy chế biến gỗ: hình 1
Wood processing machine (Medienos apdirbimo staklės) - Máy chế biến gỗ: hình 2
Wood processing machine (Medienos apdirbimo staklės) - Máy chế biến gỗ: hình 3
Wood processing machine (Medienos apdirbimo staklės) - Máy chế biến gỗ: hình 4
Wood processing machine (Medienos apdirbimo staklės) - Máy chế biến gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Wood processing machine (Medienos apdirbimo staklės)

Litva, Vilnius
Được phát hành: 4Ngày

5 600 EUR

star
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Fanuc Heian Stenbergs - Máy gia công kim loại: hình 1
Fanuc Heian Stenbergs - Máy gia công kim loại: hình 2
Fanuc Heian Stenbergs - Máy gia công kim loại: hình 3
Fanuc Heian Stenbergs - Máy gia công kim loại: hình 4
Fanuc Heian Stenbergs - Máy gia công kim loại: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)
Điện

Fanuc Heian Stenbergs

1989 Điện
Litva, Vilnius
Được phát hành: 4Ngày

2 400 EUR

star
1989 Điện
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Wektor BT 60 - Máy chế biến gỗ: hình 1
Wektor BT 60 - Máy chế biến gỗ: hình 2
Wektor BT 60 - Máy chế biến gỗ: hình 3
Wektor BT 60 - Máy chế biến gỗ: hình 4
Wektor BT 60 - Máy chế biến gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Wektor BT 60

2013
Litva, Vilnius
Được phát hành: 4Ngày

4 800 EUR

star
2013
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Düspohl  - Máy chế biến gỗ: hình 1
Düspohl  - Máy chế biến gỗ: hình 2
Düspohl  - Máy chế biến gỗ: hình 3
Düspohl  - Máy chế biến gỗ: hình 4
Düspohl  - Máy chế biến gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Düspohl

27 mã lực
Litva, Vilnius
Được phát hành: 4Ngày

1 500 EUR

star
27 mã lực
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
KARGES-HAMMER ASts 226/2 - Máy gia công kim loại: hình 1
KARGES-HAMMER ASts 226/2 - Máy gia công kim loại: hình 2
KARGES-HAMMER ASts 226/2 - Máy gia công kim loại: hình 3
KARGES-HAMMER ASts 226/2 - Máy gia công kim loại: hình 4
KARGES-HAMMER ASts 226/2 - Máy gia công kim loại: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

KARGES-HAMMER ASts 226/2

Litva, Vilnius
Được phát hành: 4Ngày

2 900 EUR

star
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
CREUSEN DS 9250 - 400V 3~50Hz - Máy gia công kim loại: hình 1
CREUSEN DS 9250 - 400V 3~50Hz - Máy gia công kim loại: hình 2
CREUSEN DS 9250 - 400V 3~50Hz - Máy gia công kim loại: hình 3
CREUSEN DS 9250 - 400V 3~50Hz - Máy gia công kim loại: hình 4
CREUSEN DS 9250 - 400V 3~50Hz - Máy gia công kim loại: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

CREUSEN DS 9250 - 400V 3~50Hz

2001
Ba Lan, Skierniewice
Được phát hành: 4Ngày

129.60 EUR

star
2001
Ba Lan, Skierniewice
email Liên hệ người bán
CNC Fraiseuse CNC Shopbot - Dụng cụ máy: hình 1
CNC Fraiseuse CNC Shopbot - Dụng cụ máy: hình 2

CNC Fraiseuse CNC Shopbot

2015
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 294625

12 436 EUR

gavel Đấu giá
star
2015
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
email Liên hệ người bán
 GIRBAU SATURNE - Dụng cụ máy: hình 1
 GIRBAU SATURNE - Dụng cụ máy: hình 2
 GIRBAU SATURNE - Dụng cụ máy: hình 3

GIRBAU SATURNE

1992
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 293142

2 500 EUR

gavel Đấu giá
star
1992
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
email Liên hệ người bán
 CSM 38TBRE - Dụng cụ máy: hình 1
 CSM 38TBRE - Dụng cụ máy: hình 2
 CSM 38TBRE - Dụng cụ máy: hình 3
 CSM 38TBRE - Dụng cụ máy: hình 4

CSM 38TBRE

2014
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 259546

35 047 EUR

gavel Đấu giá
star
2014
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
email Liên hệ người bán
 2003 Infratest 2000 - Dụng cụ máy: hình 1
 2003 Infratest 2000 - Dụng cụ máy: hình 2
 2003 Infratest 2000 - Dụng cụ máy: hình 3
 2003 Infratest 2000 - Dụng cụ máy: hình 4
 2003 Infratest 2000 - Dụng cụ máy: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

2003 Infratest 2000

Đức
Được phát hành: 5Ngày

43 EUR

gavel Đấu giá
star
Đức
email Liên hệ người bán
 1997 Hundegger K1 - Máy chế biến gỗ: hình 1
 1997 Hundegger K1 - Máy chế biến gỗ: hình 2
 1997 Hundegger K1 - Máy chế biến gỗ: hình 3
 1997 Hundegger K1 - Máy chế biến gỗ: hình 4
 1997 Hundegger K1 - Máy chế biến gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

1997 Hundegger K1

Đức
Được phát hành: 6Ngày

346 EUR

gavel Đấu giá
star
Đức
email Liên hệ người bán
XZ Linia do blach / Line for sheet metal - Máy gia công kim loại: hình 1
XZ Linia do blach / Line for sheet metal - Máy gia công kim loại: hình 2
XZ Linia do blach / Line for sheet metal - Máy gia công kim loại: hình 3
XZ Linia do blach / Line for sheet metal - Máy gia công kim loại: hình 4
XZ Linia do blach / Line for sheet metal - Máy gia công kim loại: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

XZ Linia do blach / Line for sheet metal

2017
Ba Lan, Mników
Được phát hành: 6Ngày

51 850 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017
Ba Lan, Mników
email Liên hệ người bán
 Felder K975 - Máy chế biến gỗ: hình 1
 Felder K975 - Máy chế biến gỗ: hình 2
 Felder K975 - Máy chế biến gỗ: hình 3
 Felder K975 - Máy chế biến gỗ: hình 4
 Felder K975 - Máy chế biến gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Felder K975

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 8Ngày

1 039 EUR

gavel Đấu giá
star
Thụy Điển, Växjö
email Liên hệ người bán
 Legosol CH3 - Máy chế biến gỗ: hình 1
 Legosol CH3 - Máy chế biến gỗ: hình 2
 Legosol CH3 - Máy chế biến gỗ: hình 3
 Legosol CH3 - Máy chế biến gỗ: hình 4
 Legosol CH3 - Máy chế biến gỗ: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Legosol CH3

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 8Ngày

5 545 EUR

gavel Đấu giá
star
Thụy Điển, Växjö
email Liên hệ người bán
 1964 CORDIA S-30 - Dụng cụ máy: hình 1
 1964 CORDIA S-30 - Dụng cụ máy: hình 2
 1964 CORDIA S-30 - Dụng cụ máy: hình 3

1964 CORDIA S-30

Đức
Được phát hành: 8Ngày

4 EUR

gavel Đấu giá
star
Đức
email Liên hệ người bán
 Harrison M300 - Dụng cụ máy: hình 1
 Harrison M300 - Dụng cụ máy: hình 2
 Harrison M300 - Dụng cụ máy: hình 3
 Harrison M300 - Dụng cụ máy: hình 4
 Harrison M300 - Dụng cụ máy: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Harrison M300

Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
Được phát hành: 8Ngày Số tham chiếu 140371168
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Anh Quốc, DN14 0NY, Leeds, Kellington, Yorkshire, Leeds
email Liên hệ người bán
 Oyster SF-1705 Metal Thread Cutting Machine - Máy gia công kim loại: hình 1
 Oyster SF-1705 Metal Thread Cutting Machine - Máy gia công kim loại: hình 2
 Oyster SF-1705 Metal Thread Cutting Machine - Máy gia công kim loại: hình 3
 Oyster SF-1705 Metal Thread Cutting Machine - Máy gia công kim loại: hình 4
 Oyster SF-1705 Metal Thread Cutting Machine - Máy gia công kim loại: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Oyster SF-1705 Metal Thread Cutting Machine

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 11Ngày Số tham chiếu 200223939
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Aluminium Milling Machine - Máy gia công kim loại: hình 1
 Aluminium Milling Machine - Máy gia công kim loại: hình 2
 Aluminium Milling Machine - Máy gia công kim loại: hình 3
 Aluminium Milling Machine - Máy gia công kim loại: hình 4
 Aluminium Milling Machine - Máy gia công kim loại: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Aluminium Milling Machine

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 11Ngày Số tham chiếu 200223933
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
1 2 3 6   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Industrial equipment - Machine tools
t1 old