Mua Băng tải đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 21
Conveyor belt 9M - Băng chuyền: hình 1
Conveyor belt 9M - Băng chuyền: hình 2
Conveyor belt 9M - Băng chuyền: hình 3
Conveyor belt 9M - Băng chuyền: hình 4
Conveyor belt 9M - Băng chuyền: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Conveyor belt 9M

Băng chuyền
Bỉ
Được phát hành: 3Giờ 22Phút

250EUR

Đấu giá
 • ≈ 6 906 850 VND
 • ≈ 271 USD
Bỉ
Liên hệ người bán
Sparman P620 - Băng tải: hình 1

Sparman P620

Băng tải
Thụy Điển, Västerbotten
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu S7758

1 035EUR

 • ≈ 28 594 359 VND
 • ≈ 1 122 USD
Thụy Điển, Västerbotten
Liên hệ người bán
Scraper conveyor / Kratzförderer - Băng chuyền: hình 1

Scraper conveyor / Kratzförderer

Băng chuyền
Đức, Metten
Được phát hành: 4Ngày
Hỏi giá
Đức, Metten
Liên hệ người bán
Compas PB100x200 - Băng tải: hình 1
Compas PB100x200 - Băng tải: hình 2
Compas PB100x200 - Băng tải: hình 3
Compas PB100x200 - Băng tải: hình 4
Compas PB100x200 - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Compas PB100x200

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày

60EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 657 644 VND
 • ≈ 65 USD
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Jozef Pottie-Boory - Băng chuyền: hình 1
Jozef Pottie-Boory - Băng chuyền: hình 2
Jozef Pottie-Boory - Băng chuyền: hình 3
Jozef Pottie-Boory - Băng chuyền: hình 4
Jozef Pottie-Boory - Băng chuyền: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Jozef Pottie-Boory

Băng chuyền
Bỉ
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Bỉ
Liên hệ người bán
Eda - Băng chuyền: hình 1
Eda - Băng chuyền: hình 2
Eda - Băng chuyền: hình 3
Eda - Băng chuyền: hình 4
Eda - Băng chuyền: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Eda

Băng chuyền
Bỉ
Được phát hành: 4Ngày

200EUR

Đấu giá
 • ≈ 5 525 480 VND
 • ≈ 216 USD
Bỉ
Liên hệ người bán
Bruyn - Băng tải: hình 1
Bruyn - Băng tải: hình 2
Bruyn - Băng tải: hình 3
Bruyn - Băng tải: hình 4
Bruyn - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Bruyn

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Roller conveyor - Băng tải: hình 1
Roller conveyor - Băng tải: hình 2
Roller conveyor - Băng tải: hình 3
Roller conveyor - Băng tải: hình 4
Roller conveyor - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Roller conveyor

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Compas - Băng tải: hình 1
Compas - Băng tải: hình 2
Compas - Băng tải: hình 3
Compas - Băng tải: hình 4
Compas - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Compas

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Langco - Băng tải: hình 1
Langco - Băng tải: hình 2
Langco - Băng tải: hình 3
Langco - Băng tải: hình 4
Langco - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

Langco

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Roller conveyor - Băng tải: hình 1
Roller conveyor - Băng tải: hình 2
Roller conveyor - Băng tải: hình 3
Roller conveyor - Băng tải: hình 4
Roller conveyor - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Roller conveyor

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Schouten - Băng tải: hình 1
Schouten - Băng tải: hình 2
Schouten - Băng tải: hình 3
Schouten - Băng tải: hình 4
Schouten - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

Schouten

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Antha AEB - Băng tải: hình 1
Antha AEB - Băng tải: hình 2
Antha AEB - Băng tải: hình 3
Antha AEB - Băng tải: hình 4
Antha AEB - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Antha AEB

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày

50EUR

Đấu giá
 • ≈ 1 381 370 VND
 • ≈ 54 USD
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Antha APB - Băng tải: hình 1
Antha APB - Băng tải: hình 2
Antha APB - Băng tải: hình 3
Antha APB - Băng tải: hình 4
Antha APB - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Antha APB

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Fielebach fördertechnik Gfb100/180/3.000 - Băng tải: hình 1
Fielebach fördertechnik Gfb100/180/3.000 - Băng tải: hình 2
Fielebach fördertechnik Gfb100/180/3.000 - Băng tải: hình 3
Fielebach fördertechnik Gfb100/180/3.000 - Băng tải: hình 4
Fielebach fördertechnik Gfb100/180/3.000 - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Fielebach fördertechnik Gfb100/180/3.000

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Bruyn - Băng tải: hình 1
Bruyn - Băng tải: hình 2
Bruyn - Băng tải: hình 3
Bruyn - Băng tải: hình 4
Bruyn - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Bruyn

Băng tải
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Được phát hành: 4Ngày
Đấu giá
Hà lan, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, The Netherlands
Liên hệ người bán
Sobmetal pionowy przenośnik ślimakowy PSP 5m - Băng tải: hình 1
Sobmetal pionowy przenośnik ślimakowy PSP 5m - Băng tải: hình 2
Sobmetal pionowy przenośnik ślimakowy PSP 5m - Băng tải: hình 3
Sobmetal pionowy przenośnik ślimakowy PSP 5m - Băng tải: hình 4

Sobmetal pionowy przenośnik ślimakowy PSP 5m

Băng tải
Ba Lan, Rzędziany
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu PSP

1 618EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 44 701 133 VND
 • ≈ 1 755 USD
Ba Lan, Rzędziany
Liên hệ người bán
Pom Augstów przenośnik ślimakowy składany T213 - Băng tải: hình 1
Pom Augstów przenośnik ślimakowy składany T213 - Băng tải: hình 2
Pom Augstów przenośnik ślimakowy składany T213 - Băng tải: hình 3

Pom Augstów przenośnik ślimakowy składany T213

Băng tải
Ba Lan, Rzędziany
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu T 213

8 172EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 225 771 112 VND
 • ≈ 8 866 USD
Ba Lan, Rzędziany
Liên hệ người bán
Pom Augustów przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T2 - Băng tải: hình 1
Pom Augustów przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T2 - Băng tải: hình 2
Pom Augustów przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T2 - Băng tải: hình 3
Pom Augustów przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T2 - Băng tải: hình 4
Pom Augustów przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T2 - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Pom Augustów przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T2

Băng tải
Ba Lan, Rzędziany
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu nie dotyczy

3 897EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 107 663 977 VND
 • ≈ 4 227 USD
Ba Lan, Rzędziany
Liên hệ người bán
WMR BRZOSTKÓW Schneckenförderer 140/Przenośnik śli - Băng tải: hình 1
WMR BRZOSTKÓW Schneckenförderer 140/Przenośnik śli - Băng tải: hình 2
WMR BRZOSTKÓW Schneckenförderer 140/Przenośnik śli - Băng tải: hình 3
WMR BRZOSTKÓW Schneckenförderer 140/Przenośnik śli - Băng tải: hình 4
WMR BRZOSTKÓW Schneckenförderer 140/Przenośnik śli - Băng tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

WMR BRZOSTKÓW Schneckenförderer 140/Przenośnik śli

Băng tải
Ba Lan, Rzędziany
Được phát hành: 5NgàySố tham chiếu 1

689EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 19 035 278 VND
 • ≈ 747 USD
Ba Lan, Rzędziany
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 21
1 / 21
T1 new listing page - Băng tải
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.