Mua Ô tô tải chở suất ăn hàng không đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 2
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu AV10658

55 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 488 338 500 VND
 • ≈ 58 469 USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Liên hệ người bán
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/F616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/F616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/F616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/F616H

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu AV10663

55 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 488 338 500 VND
 • ≈ 58 469 USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Liên hệ người bán
MALLAGHAN MALLAGHAN CT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
MALLAGHAN MALLAGHAN CT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
MALLAGHAN MALLAGHAN CT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3
MALLAGHAN MALLAGHAN CT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 4
MALLAGHAN MALLAGHAN CT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

MALLAGHAN MALLAGHAN CT6000

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu AV10667

55 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 488 338 500 VND
 • ≈ 58 469 USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Liên hệ người bán
Renault Catering - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
Renault Catering - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
Renault Catering - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

Renault Catering

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Được phát hành: 1Tháng 3Ngày
Hỏi giá
Pháp, Paris CDG Airport, FRANCE
Liên hệ người bán
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Được phát hành: 2Tháng 10NgàySố tham chiếu AV10662

55 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 488 338 500 VND
 • ≈ 58 469 USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Liên hệ người bán
Kamag Catering Highloader - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
Kamag Catering Highloader - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
Kamag Catering Highloader - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

Kamag Catering Highloader

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Được phát hành: 3Tháng 2Ngày
Hỏi giá
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Liên hệ người bán
MERCEDES-BENZ Atego - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1

MERCEDES-BENZ Atego

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Được phát hành: 3Tháng 3Ngày
Hỏi giá
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Liên hệ người bán
Volvo - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1

Volvo

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Được phát hành: 3Tháng 3Ngày
Hỏi giá
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Liên hệ người bán
DAF Airport - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1

DAF Airport

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Được phát hành: 3Tháng 5Ngày
Hỏi giá
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Liên hệ người bán
VOLVO - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1

VOLVO

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Được phát hành: 3Tháng 5Ngày
Hỏi giá
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Liên hệ người bán
DAF Catering - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1

DAF Catering

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Được phát hành: 3Tháng 5Ngày
Hỏi giá
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Liên hệ người bán
MERCEDES-BENZ Catering Highloader - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1

MERCEDES-BENZ Catering Highloader

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Được phát hành: 3Tháng 5NgàySố tham chiếu CAT 66
Hỏi giá
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Liên hệ người bán
IVECO Catering - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1

IVECO Catering

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Được phát hành: 3Tháng 5Ngày
Hỏi giá
Đức, Nordendstraße 82 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Liên hệ người bán
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Được phát hành: 4Tháng 6NgàySố tham chiếu AV10661

55 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 488 338 500 VND
 • ≈ 58 469 USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Liên hệ người bán
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Được phát hành: 4Tháng 6NgàySố tham chiếu AV10657

55 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 488 338 500 VND
 • ≈ 58 469 USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Liên hệ người bán
Renault 150 MIDLINER AEROPORT HYDRAULIKA 181tkm - Xe tải đông lạnh, Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
Renault 150 MIDLINER AEROPORT HYDRAULIKA 181tkm - Xe tải đông lạnh, Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
Renault 150 MIDLINER AEROPORT HYDRAULIKA 181tkm - Xe tải đông lạnh, Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3
Renault 150 MIDLINER AEROPORT HYDRAULIKA 181tkm - Xe tải đông lạnh, Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 4
Renault 150 MIDLINER AEROPORT HYDRAULIKA 181tkm - Xe tải đông lạnh, Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Renault 150 MIDLINER AEROPORT HYDRAULIKA 181tkm

Xe tải đông lạnh, Ô tô tải chở suất ăn hàng không
1992181794 km4x2Euro 1150 mã lựcTổng trọng lượng: 13000 kg
Bỉ, INDUSTRIEWEG 22, 2320 HOOGSTRATEN (BELGIUM)
Được phát hành: 4Tháng 22Ngày

4 300EUR

 • ≈ 116 361 010 VND
 • ≈ 4 571 USD
1992181794 km4x2Euro 1150 mã lựcTổng trọng lượng: 13000 kg
Bỉ, INDUSTRIEWEG 22, 2320 HOOGSTRATEN (BELGIUM)
Liên hệ người bán
Volkswagen VW LT - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
Volkswagen VW LT - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
Volkswagen VW LT - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

Volkswagen VW LT

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV10508
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
NORQUIP G/B FORWARD DRIVE ST - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1

NORQUIP G/B FORWARD DRIVE ST

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV10512
Hỏi giá
Hà lan, Ambachtsring 5, 1969NH Heemskerk
Liên hệ người bán
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3

VOLVO VOLVO AEROLIFT-B-VO/FL616H

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV10665

55 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 488 338 500 VND
 • ≈ 58 469 USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Liên hệ người bán
MALLAGHAN MALLAGHANCT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 1
MALLAGHAN MALLAGHANCT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 2
MALLAGHAN MALLAGHANCT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 3
MALLAGHAN MALLAGHANCT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 4
MALLAGHAN MALLAGHANCT6000 - Ô tô tải chở suất ăn hàng không: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

MALLAGHAN MALLAGHANCT6000

Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Được phát hành: 4Tháng 23NgàySố tham chiếu AV10668

55 000EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 488 338 500 VND
 • ≈ 58 469 USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 33 10b St - Al Qusais Industrial Area 1 Dubai
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 2
1 / 2
T1 new listing page - Ô tô tải chở suất ăn hàng không
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.