Mua Máy cưa lớn đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)
TOP

Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja

Máy cưa lớn
2024
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 18Giờ 43Phút

29 500EUR

 • ≈ 816 135 200 VND
 • ≈ 32 163 USD
2024
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)
TOP

Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja

Máy cưa lớn
2024
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 18Giờ 43Phút

29 500EUR

 • ≈ 816 135 200 VND
 • ≈ 32 163 USD
2024
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki

Máy cưa lớn
2020
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 18Giờ 47Phút
Hỏi giá
2020
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen, 11-300 Biskupiec
Được phát hành: 18Giờ 47Phút
Hỏi giá
2023
Ba Lan, Polen, 11-300 Biskupiec
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak Taśmowy Mobilny TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak Taśmowy Mobilny TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak Taśmowy Mobilny TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak Taśmowy Mobilny TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak Taśmowy Mobilny TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Trak-Met Trak Taśmowy Mobilny TTP-600 PREMIUM PLUS

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 18Giờ 47Phút
Hỏi giá
2023
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen, 11-300 Biskupiec
Được phát hành: 18Giờ 47Phút
Hỏi giá
2023
Ba Lan, Polen, 11-300 Biskupiec
Liên hệ người bán
Trak-Met PILARKA POZIOMA ROZDZIELCZA 1 GŁOWICOWA - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met PILARKA POZIOMA ROZDZIELCZA 1 GŁOWICOWA - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met PILARKA POZIOMA ROZDZIELCZA 1 GŁOWICOWA - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met PILARKA POZIOMA ROZDZIELCZA 1 GŁOWICOWA - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met PILARKA POZIOMA ROZDZIELCZA 1 GŁOWICOWA - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Trak-Met PILARKA POZIOMA ROZDZIELCZA 1 GŁOWICOWA

Máy cưa lớn
2021
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 18Giờ 47Phút
Hỏi giá
2021
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
TGB Mobilny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 1
TGB Mobilny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 2
TGB Mobilny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 3
TGB Mobilny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 4
TGB Mobilny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

TGB Mobilny trak do drewna

Máy cưa lớn
20241
Ba Lan, Mszczonowska 18A lok. 2B
Được phát hành: 4Ngày

2 796,17EUR

 • ≈ 77 353 017,6 VND
 • ≈ 3 048,47 USD
20241
Ba Lan, Mszczonowska 18A lok. 2B
Liên hệ người bán
TGB hydrauliczny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 1
TGB hydrauliczny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 2
TGB hydrauliczny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 3
TGB hydrauliczny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 4
TGB hydrauliczny trak do drewna - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

TGB hydrauliczny trak do drewna

Máy cưa lớn
20241
Ba Lan, Mszczonowska 18A lok. 2B
Được phát hành: 4Ngày

8 155,5EUR

 • ≈ 225 612 968 VND
 • ≈ 8 891,39 USD
20241
Ba Lan, Mszczonowska 18A lok. 2B
Liên hệ người bán
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500

Máy cưa lớn
2022
Ba Lan, 11-300 Biskupiec, Polen
Được phát hành: 17Ngày
Hỏi giá
2022
Ba Lan, 11-300 Biskupiec, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy sawmill pulpit stacjonarny TTP-600 - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy sawmill pulpit stacjonarny TTP-600 - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy sawmill pulpit stacjonarny TTP-600 - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy sawmill pulpit stacjonarny TTP-600 - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy sawmill pulpit stacjonarny TTP-600 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Trak-Met Trak taśmowy sawmill pulpit stacjonarny TTP-600

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 17Ngày
Hỏi giá
2023
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 29Ngày

10 250EUR

 • ≈ 283 572 400 VND
 • ≈ 11 175 USD
2023
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen, 11-300 Biskupiec
Được phát hành: 1Tháng 1Ngày
Hỏi giá
2023
Ba Lan, Polen, 11-300 Biskupiec
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy mobilny hydraulika TTS-800 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy mobilny hydraulika TTS-800 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy mobilny hydraulika TTS-800 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy mobilny hydraulika TTS-800 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy mobilny hydraulika TTS-800 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Trak-Met Trak taśmowy mobilny hydraulika TTS-800 piła 60 mm

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 1Tháng 1Ngày
Hỏi giá
2023
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 1Tháng 1Ngày

2 500EUR

 • ≈ 69 164 000 VND
 • ≈ 2 725 USD
2023
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T

Máy cưa lớn
2023
Ba Lan, Polen
Được phát hành: 1Tháng 1Ngày

13 726EUR

 • ≈ 379 738 025 VND
 • ≈ 14 965 USD
2023
Ba Lan, Polen
Liên hệ người bán
Niemeyer LOG DEBARKER - Máy cưa lớn: hình 1
Niemeyer LOG DEBARKER - Máy cưa lớn: hình 2
Niemeyer LOG DEBARKER - Máy cưa lớn: hình 3
Niemeyer LOG DEBARKER - Máy cưa lớn: hình 4

Niemeyer LOG DEBARKER

Máy cưa lớn
Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara
Được phát hành: 1Tháng 14Ngày
Hỏi giá
Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara
Teknamotor Skorpion 650 EB - Máy cưa lớn: hình 1
Teknamotor Skorpion 650 EB - Máy cưa lớn: hình 2
Teknamotor Skorpion 650 EB - Máy cưa lớn: hình 3
Teknamotor Skorpion 650 EB - Máy cưa lớn: hình 4
Teknamotor Skorpion 650 EB - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Teknamotor Skorpion 650 EB

Máy cưa lớn
MớiTrọng lượng tịnh: 5400 kg
Ba Lan, Ostrowiec Świętokrzyski
Được phát hành: 3Tháng 23Ngày
Hỏi giá
MớiTrọng lượng tịnh: 5400 kg
Ba Lan, Ostrowiec Świętokrzyski
Liên hệ người bán
Teknamotor Skorpion 350EB - Máy cưa lớn: hình 1
Teknamotor Skorpion 350EB - Máy cưa lớn: hình 2
Teknamotor Skorpion 350EB - Máy cưa lớn: hình 3
Teknamotor Skorpion 350EB - Máy cưa lớn: hình 4
Teknamotor Skorpion 350EB - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Teknamotor Skorpion 350EB

Máy cưa lớn
MớiTrọng lượng tịnh: 1520 kg49 mã lực
Ba Lan, Ostrowiec Świętokrzyski
Được phát hành: 3Tháng 23Ngày
Hỏi giá
MớiTrọng lượng tịnh: 1520 kg49 mã lực
Ba Lan, Ostrowiec Świętokrzyski
Liên hệ người bán
Teknamotor Skorpion 500EB - Máy cưa lớn: hình 1
Teknamotor Skorpion 500EB - Máy cưa lớn: hình 2
Teknamotor Skorpion 500EB - Máy cưa lớn: hình 3
Teknamotor Skorpion 500EB - Máy cưa lớn: hình 4
Teknamotor Skorpion 500EB - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
Điện

Teknamotor Skorpion 500EB

Máy cưa lớn
MớiTrọng lượng tịnh: 2450 kg60 mã lực
Ba Lan, Ostrowiec Świętokrzyski
Được phát hành: 3Tháng 23Ngày
Hỏi giá
MớiTrọng lượng tịnh: 2450 kg60 mã lực
Ba Lan, Ostrowiec Świętokrzyski
Liên hệ người bán
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 1
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 2
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 3
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 4
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Teknamotor Skorpion 800

Máy cưa lớn
Mới
Ba Lan, Ostrowiec Świętokrzyski
Được phát hành: 3Tháng 23Ngày
Hỏi giá
Mới
Ba Lan, Ostrowiec Świętokrzyski
Liên hệ người bán
T1 new listing page - Máy cưa lớn
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.