Mua Máy cưa lớn đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký

Máy cưa lớn

29
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 2
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)
TOP

Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS

2023
Ba Lan
Được phát hành: 17Giờ 42Phút
Hỏi giá
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Trak-Met Wielopiła , pilarka tarczowa PWT-500

2022
Ba Lan
Được phát hành: 17Giờ 42Phút
Hỏi giá
2022
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)
TOP

Trak-Met Trak taśmowy hydraulika TTP-600 PREMIUM PLUS

2023
Ba Lan
Được phát hành: 17Giờ 42Phút
Hỏi giá
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met TRAK TAŚMOWY TTP-600 STANDARD NOWOŚĆ - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met TRAK TAŚMOWY TTP-600 STANDARD NOWOŚĆ - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met TRAK TAŚMOWY TTP-600 STANDARD NOWOŚĆ - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met TRAK TAŚMOWY TTP-600 STANDARD NOWOŚĆ - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met TRAK TAŚMOWY TTP-600 STANDARD NOWOŚĆ - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Trak-Met TRAK TAŚMOWY TTP-600 STANDARD NOWOŚĆ

2023
Ba Lan
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Trak-Met trak taśmowy TTP-1200 duża głowica do 130 cm

2023
Ba Lan
Được phát hành: 1Ngày

10 250EUR

 • ≈ 273 035 400 VND
 • ≈ 11 093 USD
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

Trak-Met Ostrzarka do pił taśmowych borazon OPT-203

2023
Ba Lan
Được phát hành: 1Ngày

2 500EUR

 • ≈ 66 594 000 VND
 • ≈ 2 705 USD
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Piło łuparka elektryczna 11 KW PLD-480 /48 CM/30T - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (21)

13 625EUR

 • ≈ 362 937 300 VND
 • ≈ 14 746 USD
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy Big 160 cm TTP-600/1500 - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy Big 160 cm TTP-600/1500 - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy Big 160 cm TTP-600/1500 - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy Big 160 cm TTP-600/1500 - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy Big 160 cm TTP-600/1500 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

Trak-Met Trak taśmowy Big 160 cm TTP-600/1500

2024
Ba Lan
Được phát hành: 1Ngày

18 000EUR

 • ≈ 479 476 800 VND
 • ≈ 19 481 USD
2024
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy mobilny Big 130 cm TTP600 homologacja - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

29 500EUR

 • ≈ 785 809 200 VND
 • ≈ 31 927 USD
2024
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy TTS-800/60 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy TTS-800/60 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy TTS-800/60 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy TTS-800/60 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy TTS-800/60 piła 60 mm - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

Trak-Met Trak taśmowy TTS-800/60 piła 60 mm

2021
Ba Lan
Được phát hành: 1Ngày

40 000EUR

 • ≈ 1 065 504 000 VND
 • ≈ 43 291 USD
2021
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy TTS-1200 piła tnąca 60 mm 130 cm - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy TTS-1200 piła tnąca 60 mm 130 cm - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy TTS-1200 piła tnąca 60 mm 130 cm - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy TTS-1200 piła tnąca 60 mm 130 cm - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy TTS-1200 piła tnąca 60 mm 130 cm - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

48 000EUR

 • ≈ 1 278 604 800 VND
 • ≈ 51 949 USD
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak Szerokotaśmowy piła 100mm TTS-1200 Premium - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak Szerokotaśmowy piła 100mm TTS-1200 Premium - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak Szerokotaśmowy piła 100mm TTS-1200 Premium - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak Szerokotaśmowy piła 100mm TTS-1200 Premium - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak Szerokotaśmowy piła 100mm TTS-1200 Premium - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)

61 500EUR

 • ≈ 1 638 212 400 VND
 • ≈ 66 560 USD
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Woodland MILLS HM126 - Máy cưa lớn: hình 1
Woodland MILLS HM126 - Máy cưa lớn: hình 2
Woodland MILLS HM126 - Máy cưa lớn: hình 3
Woodland MILLS HM126 - Máy cưa lớn: hình 4
Woodland MILLS HM126 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Woodland MILLS HM126

Thụy Điển, Växjö
Được phát hành: 3Ngày

1 519EUR

Đấu giá
 • ≈ 40 462 514 VND
 • ≈ 1 643 USD
Thụy Điển, Växjö
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy mobilny przejezdny TTP-600 STANDARD - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)
Hỏi giá
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met TRAK TAŚMOWY SAWMILL TTP600 Premium bez hydrauliki - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)
Hỏi giá
2020
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy z hydrauliką TTP-600/S tor 200x120x5 - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy z hydrauliką TTP-600/S tor 200x120x5 - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy z hydrauliką TTP-600/S tor 200x120x5 - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy z hydrauliką TTP-600/S tor 200x120x5 - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy z hydrauliką TTP-600/S tor 200x120x5 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (23)
Hỏi giá
2020
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak Taśmowy z hydrauliką mobilny TTP-600 PREMIUM - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak Taśmowy z hydrauliką mobilny TTP-600 PREMIUM - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak Taśmowy z hydrauliką mobilny TTP-600 PREMIUM - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak Taśmowy z hydrauliką mobilny TTP-600 PREMIUM - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak Taśmowy z hydrauliką mobilny TTP-600 PREMIUM - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)
Hỏi giá
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 1
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 2
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 3
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 4
Teknamotor Skorpion 800 - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Teknamotor Skorpion 800

Mới
Ba Lan
Được phát hành: 1Tháng 3Ngày
Hỏi giá
Mới
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Trak-Met Obrzynarka do desek PTF-2 piła tarczowa wielopiła

2023
Ba Lan
Được phát hành: 1Tháng 7Ngày
Hỏi giá
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met Trak taśmowy Mobilny z hydrauliką TTP-600 Standard - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met Trak taśmowy Mobilny z hydrauliką TTP-600 Standard - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met Trak taśmowy Mobilny z hydrauliką TTP-600 Standard - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met Trak taśmowy Mobilny z hydrauliką TTP-600 Standard - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met Trak taśmowy Mobilny z hydrauliką TTP-600 Standard - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

Trak-Met Trak taśmowy Mobilny z hydrauliką TTP-600 Standard

2023
Ba Lan
Được phát hành: 1Tháng 8Ngày
Hỏi giá
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 1
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 2
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 3
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 4
Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET - Máy cưa lớn: hình 5
Xem tất cả ảnh (24)

Trak-Met trak taśmowy z hydrauliką TTP-600 PREMIUM TRAK-MET

2023
Ba Lan
Được phát hành: 1Tháng 8Ngày
Hỏi giá
2023
Ba Lan
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 2
1 / 2
T1 new listing page - Máy cưa lớn
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.