Mua Máy doa hầm đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Máy doa hầm


   Trang 1 trong số 2 1/2   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 1
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 2
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 3
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 4
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Atlas Copco MT2010

2015 5 257
Anh Quốc, Wardlow
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu TMG15URE0525

92 581 EUR

gavel Đấu giá
star
2015 5 257
Anh Quốc, Wardlow
email Liên hệ người bán
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 1
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 2
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 3
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 4
 Atlas Copco MT2010 - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Atlas Copco MT2010

2018
Anh Quốc, Wardlow
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 10507443

115 727 EUR

gavel Đấu giá
star
2018
Anh Quốc, Wardlow
email Liên hệ người bán
 Atlas Copco ST7 - Máy doa hầm: hình 1
 Atlas Copco ST7 - Máy doa hầm: hình 2
 Atlas Copco ST7 - Máy doa hầm: hình 3
 Atlas Copco ST7 - Máy doa hầm: hình 4
 Atlas Copco ST7 - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Atlas Copco ST7

2012 14 497
Anh Quốc, Wardlow
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu AVO12X020

81 009 EUR

gavel Đấu giá
star
2012 14 497
Anh Quốc, Wardlow
email Liên hệ người bán
 Epiroc Scooptram ST7 3B - Máy doa hầm: hình 1
 Epiroc Scooptram ST7 3B - Máy doa hầm: hình 2
 Epiroc Scooptram ST7 3B - Máy doa hầm: hình 3
 Epiroc Scooptram ST7 3B - Máy doa hầm: hình 4
 Epiroc Scooptram ST7 3B - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Epiroc Scooptram ST7 3B

2018
Anh Quốc, Wardlow
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu TMG18URE0079

57 863 EUR

gavel Đấu giá
star
2018
Anh Quốc, Wardlow
email Liên hệ người bán
Atlas Copco XE3C - Máy doa hầm: hình 1
Atlas Copco XE3C - Máy doa hầm: hình 2
Atlas Copco XE3C - Máy doa hầm: hình 3

Atlas Copco XE3C

2007
Áo, Herzogsdorf
Được phát hành: 9Ngày
Hỏi giá
star
2007
Áo, Herzogsdorf
email Liên hệ người bán
DEILMANN HANIEL L513T Crawler Mounted Electric - Máy doa hầm: hình 1
DEILMANN HANIEL L513T Crawler Mounted Electric - Máy doa hầm: hình 2
DEILMANN HANIEL L513T Crawler Mounted Electric - Máy doa hầm: hình 3
DEILMANN HANIEL L513T Crawler Mounted Electric - Máy doa hầm: hình 4
DEILMANN HANIEL L513T Crawler Mounted Electric - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

DEILMANN HANIEL L513T Crawler Mounted Electric

1992 323
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 17Ngày
gavel Đấu giá
Hỏi giá
star
1992 323
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
Atlas Copco ST14 - Máy doa hầm: hình 1
Atlas Copco ST14 - Máy doa hầm: hình 2
Atlas Copco ST14 - Máy doa hầm: hình 3
Atlas Copco ST14 - Máy doa hầm: hình 4
Atlas Copco ST14 - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Atlas Copco ST14

2015 Trọng lượng tịnh: 42 000 kg 2
Thụy Điển, Dalarna
Được phát hành: 18Ngày Số tham chiếu S6439

162 900 EUR

star
2015 Trọng lượng tịnh: 42 000 kg 2
Thụy Điển, Dalarna
email Liên hệ người bán
Schaeff ITC312 H3 - Máy doa hầm: hình 1
Schaeff ITC312 H3 - Máy doa hầm: hình 2
Schaeff ITC312 H3 - Máy doa hầm: hình 3

Schaeff ITC312 H3

2002 1 319
Áo, Herzogsdorf
Được phát hành: 23Ngày
Hỏi giá
star
2002 1 319
Áo, Herzogsdorf
email Liên hệ người bán
Komatsu TM614PMX - Máy doa hầm: hình 1
Komatsu TM614PMX - Máy doa hầm: hình 2
Komatsu TM614PMX - Máy doa hầm: hình 3
Komatsu TM614PMX - Máy doa hầm: hình 4
Komatsu TM614PMX - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Komatsu TM614PMX

2010 1 242 mã lực
Trung Quốc, Hefei
Được phát hành: 1Tháng 7Ngày
Hỏi giá
star
2010 1 242 mã lực
Trung Quốc, Hefei
email Liên hệ người bán
GIAMEC 211 SAXBORD / BROKK 90 - Máy doa hầm: hình 1
GIAMEC 211 SAXBORD / BROKK 90 - Máy doa hầm: hình 2
GIAMEC 211 SAXBORD / BROKK 90 - Máy doa hầm: hình 3
GIAMEC 211 SAXBORD / BROKK 90 - Máy doa hầm: hình 4
GIAMEC 211 SAXBORD / BROKK 90 - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

GIAMEC 211 SAXBORD / BROKK 90

2010 530 Trọng lượng tịnh: 17 655 kg
Hà lan, Havelte
Được phát hành: 2Tháng 11Ngày

68 750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 530 Trọng lượng tịnh: 17 655 kg
Hà lan, Havelte
email Liên hệ người bán
FUJI BUSSAN B-SFW1C-6S  DRY / WET SHOTCRETE & GUNITE MACHINE - Máy doa hầm: hình 1
FUJI BUSSAN B-SFW1C-6S  DRY / WET SHOTCRETE & GUNITE MACHINE - Máy doa hầm: hình 2
FUJI BUSSAN B-SFW1C-6S  DRY / WET SHOTCRETE & GUNITE MACHINE - Máy doa hầm: hình 3
FUJI BUSSAN B-SFW1C-6S  DRY / WET SHOTCRETE & GUNITE MACHINE - Máy doa hầm: hình 4
FUJI BUSSAN B-SFW1C-6S  DRY / WET SHOTCRETE & GUNITE MACHINE - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

FUJI BUSSAN B-SFW1C-6S DRY / WET SHOTCRETE & GUNITE MACHINE

1997 7 160
Hà lan, Dolderweg 44 , 8331 LL Steenwijk , The Netherlands
Được phát hành: 2Tháng 11Ngày

29 750 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1997 7 160
Hà lan, Dolderweg 44 , 8331 LL Steenwijk , The Netherlands
email Liên hệ người bán
Kawasaki TBM/EPB 6340 - Máy doa hầm: hình 1
Kawasaki TBM/EPB 6340 - Máy doa hầm: hình 2
Kawasaki TBM/EPB 6340 - Máy doa hầm: hình 3
Kawasaki TBM/EPB 6340 - Máy doa hầm: hình 4
Kawasaki TBM/EPB 6340 - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Kawasaki TBM/EPB 6340

2009 500
Trung Quốc, Hefei
Được phát hành: 2Tháng 12Ngày
Hỏi giá
star
2009 500
Trung Quốc, Hefei
email Liên hệ người bán
Kawasaki TBM/EPB 6340 - Máy doa hầm: hình 1
Kawasaki TBM/EPB 6340 - Máy doa hầm: hình 2
Kawasaki TBM/EPB 6340 - Máy doa hầm: hình 3

Kawasaki TBM/EPB 6340

2009 900 Trọng lượng tịnh: 325 000 kg
Trung Quốc, Hefei Shi
Được phát hành: 2Tháng 12Ngày
Hỏi giá
star
2009 900 Trọng lượng tịnh: 325 000 kg
Trung Quốc, Hefei Shi
email Liên hệ người bán
TUNELMARK ADROIT 450W ADROIT 450W - Máy doa hầm: hình 1
TUNELMARK ADROIT 450W ADROIT 450W - Máy doa hầm: hình 2
TUNELMARK ADROIT 450W ADROIT 450W - Máy doa hầm: hình 3
TUNELMARK ADROIT 450W ADROIT 450W - Máy doa hầm: hình 4
TUNELMARK ADROIT 450W ADROIT 450W - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

TUNELMARK ADROIT 450W ADROIT 450W

2015 1 500
Israel, Israel, Israel
Được phát hành: 3Tháng 10Ngày
Hỏi giá
star
2015 1 500
Israel, Israel, Israel
email Liên hệ người bán
Schopf L72 scooptram - Máy doa hầm: hình 1
Schopf L72 scooptram - Máy doa hầm: hình 2
Schopf L72 scooptram - Máy doa hầm: hình 3
Schopf L72 scooptram - Máy doa hầm: hình 4
Schopf L72 scooptram - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Schopf L72 scooptram

1994 Hỏng 69 mã lực
Áo, A-1010 Wien
Được phát hành: 3Tháng 22Ngày
Hỏi giá
star
1994 Hỏng 69 mã lực
Áo, A-1010 Wien
email Liên hệ người bán
AtlasCopco XE3C - Máy doa hầm: hình 1
AtlasCopco XE3C - Máy doa hầm: hình 2

AtlasCopco XE3C

2014 4 000
Áo, A-1010 Wien
Được phát hành: 6Tháng 5Ngày
Hỏi giá
star
2014 4 000
Áo, A-1010 Wien
email Liên hệ người bán
Schopf SFL 65 scoop tram - Máy doa hầm: hình 1
Schopf SFL 65 scoop tram - Máy doa hầm: hình 2

Schopf SFL 65 scoop tram

2010 2 980
Áo, A-1010 Wien
Được phát hành: 6Tháng 11Ngày
Hỏi giá
star
2010 2 980
Áo, A-1010 Wien
email Liên hệ người bán
Schöma CFL 180 CL - Máy doa hầm: hình 1
Schöma CFL 180 CL - Máy doa hầm: hình 2

Schöma CFL 180 CL

5 200
Áo, A-1010 Wien
Được phát hành: 6Tháng 11Ngày
Hỏi giá
star
5 200
Áo, A-1010 Wien
email Liên hệ người bán
AtlasCopco BUT 6 EH drill boom - Máy doa hầm: hình 1
AtlasCopco BUT 6 EH drill boom - Máy doa hầm: hình 2
AtlasCopco BUT 6 EH drill boom - Máy doa hầm: hình 3
AtlasCopco BUT 6 EH drill boom - Máy doa hầm: hình 4
AtlasCopco BUT 6 EH drill boom - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

AtlasCopco BUT 6 EH drill boom

Áo, A-1010 Wien
Được phát hành: 6Tháng 11Ngày
Hỏi giá
star
Áo, A-1010 Wien
email Liên hệ người bán
Schaeff ITC 312 - Máy doa hầm: hình 1
Schaeff ITC 312 - Máy doa hầm: hình 2
Schaeff ITC 312 - Máy doa hầm: hình 3
Schaeff ITC 312 - Máy doa hầm: hình 4
Schaeff ITC 312 - Máy doa hầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Schaeff ITC 312

2002
Israel, Israel
Được phát hành: 6Tháng 12Ngày Số tham chiếu Z-025
Hỏi giá
star
2002
Israel, Israel
email Liên hệ người bán
1 2   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Construction machinery - Tunneling equipment
t1 old