Mua Máy đào hào đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Máy đào hào


   Trang 1 trong số 9 1/9   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 1
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 2
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 3
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 4
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher

2016
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 3Giờ 39Phút Số tham chiếu 200226253
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2016
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
DITCH WITCH 1030H - Máy đào hào: hình 1
DITCH WITCH 1030H - Máy đào hào: hình 2
DITCH WITCH 1030H - Máy đào hào: hình 3
DITCH WITCH 1030H - Máy đào hào: hình 4
DITCH WITCH 1030H - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

DITCH WITCH 1030H

Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 5Giờ 21Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
 Ditch Witch 7520DD - Máy đào hào: hình 1
 Ditch Witch 7520DD - Máy đào hào: hình 2
 Ditch Witch 7520DD - Máy đào hào: hình 3
 Ditch Witch 7520DD - Máy đào hào: hình 4
 Ditch Witch 7520DD - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (35)

Ditch Witch 7520DD

Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 200226120
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 Matenin MXD - Máy đào hào: hình 1
 Matenin MXD - Máy đào hào: hình 2
 Matenin MXD - Máy đào hào: hình 3
 Matenin MXD - Máy đào hào: hình 4
 Matenin MXD - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

Matenin MXD

1992 Dầu
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
star
1992 Dầu
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai
email Liên hệ người bán
Talleks ETC-2011 - Máy đào hào: hình 1
Talleks ETC-2011 - Máy đào hào: hình 2
Talleks ETC-2011 - Máy đào hào: hình 3
Talleks ETC-2011 - Máy đào hào: hình 4
Talleks ETC-2011 - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Talleks ETC-2011

1989 Trọng lượng tịnh: 12 500 kg Dầu 78 mã lực
Litva, Vilnius
Được phát hành: 4Ngày

3 000 EUR

star
1989 Trọng lượng tịnh: 12 500 kg Dầu 78 mã lực
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
Ditch-Witch HT 185 - Máy đào hào: hình 1
Ditch-Witch HT 185 - Máy đào hào: hình 2
Ditch-Witch HT 185 - Máy đào hào: hình 3
Ditch-Witch HT 185 - Máy đào hào: hình 4
Ditch-Witch HT 185 - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Ditch-Witch HT 185

2006 3 036 Trọng lượng tịnh: 18 000 kg Dầu 185 mã lực
Litva, Vilnius
Được phát hành: 4Ngày

40 000 EUR

star
2006 3 036 Trọng lượng tịnh: 18 000 kg Dầu 185 mã lực
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
 2015 Vermeer RTX150 - Máy đào hào: hình 1
 2015 Vermeer RTX150 - Máy đào hào: hình 2
 2015 Vermeer RTX150 - Máy đào hào: hình 3
 2015 Vermeer RTX150 - Máy đào hào: hình 4
 2015 Vermeer RTX150 - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

2015 Vermeer RTX150

2015
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 200225743
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2015
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 [Other] Rivard RIV 104 - Máy đào hào: hình 1

[Other] Rivard RIV 104

2017 1 818
Pháp, Krautergersheim
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 73597309

145 000 EUR

gavel Đấu giá
star
2017 1 818
Pháp, Krautergersheim
email Liên hệ người bán
 Tesmec TRS 1475 - Máy đào hào: hình 1

Tesmec TRS 1475

2009 355
Pháp, Bouillargues
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 158
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2009 355
Pháp, Bouillargues
email Liên hệ người bán
 [Other] Rivard 104 - Máy đào hào: hình 1

[Other] Rivard 104

2018 497
Pháp, Nivolas-Vermelle
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 7677

159 000 EUR

gavel Đấu giá
star
2018 497
Pháp, Nivolas-Vermelle
email Liên hệ người bán
 Vermeer T758 Trencher - Máy đào hào: hình 1
 Vermeer T758 Trencher - Máy đào hào: hình 2
 Vermeer T758 Trencher - Máy đào hào: hình 3
 Vermeer T758 Trencher - Máy đào hào: hình 4
 Vermeer T758 Trencher - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (255)
videocam

Vermeer T758 Trencher

1999 1 604 Trọng lượng tịnh: 34 000 kg Tổng trọng lượng: 34 000 kg
Đức
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu XXX

151 200 EUR

star
1999 1 604 Trọng lượng tịnh: 34 000 kg Tổng trọng lượng: 34 000 kg
Đức
email Liên hệ người bán
 Ditch Witch R100P Trencher Trencher - Máy đào hào: hình 1
 Ditch Witch R100P Trencher Trencher - Máy đào hào: hình 2
 Ditch Witch R100P Trencher Trencher - Máy đào hào: hình 3
 Ditch Witch R100P Trencher Trencher - Máy đào hào: hình 4
 Ditch Witch R100P Trencher Trencher - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (128)
videocam

Ditch Witch R100P Trencher Trencher

1992 2 194 Trọng lượng tịnh: 60 000 kg Tổng trọng lượng: 60 000 kg
Đức
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 750XXX

16 800 EUR

star
1992 2 194 Trọng lượng tịnh: 60 000 kg Tổng trọng lượng: 60 000 kg
Đức
email Liên hệ người bán
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 1
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 2
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 3
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 4
 2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

2016 Ditch Witch Walk Behind Tracked Trencher

2016
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu 200225541
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2016
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
Vermeer Vibrating plow - Máy đào hào: hình 1
Vermeer Vibrating plow - Máy đào hào: hình 2
Vermeer Vibrating plow - Máy đào hào: hình 3
Vermeer Vibrating plow - Máy đào hào: hình 4
Vermeer Vibrating plow - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Vermeer Vibrating plow

Thụy Điển, Västmanland
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu S6529

5 116 EUR

star
Thụy Điển, Västmanland
email Liên hệ người bán
Tesmec PT1250 - Máy đào hào: hình 1
Tesmec PT1250 - Máy đào hào: hình 2
Tesmec PT1250 - Máy đào hào: hình 3
Tesmec PT1250 - Máy đào hào: hình 4
Tesmec PT1250 - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Tesmec PT1250

Thụy Điển, Västmanland
Được phát hành: 5Ngày Số tham chiếu S6534

6 503 EUR

star
Thụy Điển, Västmanland
email Liên hệ người bán
 Matenin MXD 1992 - Máy đào hào: hình 1
 Matenin MXD 1992 - Máy đào hào: hình 2
 Matenin MXD 1992 - Máy đào hào: hình 3
 Matenin MXD 1992 - Máy đào hào: hình 4
 Matenin MXD 1992 - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Matenin MXD 1992

1992 Dầu 2
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai
Được phát hành: 6Ngày
Hỏi giá
star
1992 Dầu 2
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai
email Liên hệ người bán
Ditch-Witch RT55 - Máy đào hào: hình 1
Ditch-Witch RT55 - Máy đào hào: hình 2
Ditch-Witch RT55 - Máy đào hào: hình 3
Ditch-Witch RT55 - Máy đào hào: hình 4
Ditch-Witch RT55 - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Ditch-Witch RT55

2012 1 436
Ý, Mazara del Vallo
Được phát hành: 8Ngày
Hỏi giá
star
2012 1 436
Ý, Mazara del Vallo
email Liên hệ người bán
 Simex RWE60/80/90/100 Baggerfräse - Máy đào hào: hình 1
 Simex RWE60/80/90/100 Baggerfräse - Máy đào hào: hình 2
 Simex RWE60/80/90/100 Baggerfräse - Máy đào hào: hình 3
 Simex RWE60/80/90/100 Baggerfräse - Máy đào hào: hình 4
 Simex RWE60/80/90/100 Baggerfräse - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Simex RWE60/80/90/100 Baggerfräse

2023 Mới
Đức, 53804 Much Germany
Được phát hành: 8Ngày
Hỏi giá
star
2023 Mới
Đức, 53804 Much Germany
email Liên hệ người bán
 Simex RWA500 Demo Gerät!! - Máy đào hào: hình 1

Simex RWA500 Demo Gerät!!

2022 3
Đức, 53804 Much Germany
Được phát hành: 8Ngày

34 900 EUR

star
2022 3
Đức, 53804 Much Germany
email Liên hệ người bán
 Simex RWE50 Fräse f. Bagger u.a. Maschinen, 9-18to. - Máy đào hào: hình 1
 Simex RWE50 Fräse f. Bagger u.a. Maschinen, 9-18to. - Máy đào hào: hình 2
 Simex RWE50 Fräse f. Bagger u.a. Maschinen, 9-18to. - Máy đào hào: hình 3
 Simex RWE50 Fräse f. Bagger u.a. Maschinen, 9-18to. - Máy đào hào: hình 4
 Simex RWE50 Fräse f. Bagger u.a. Maschinen, 9-18to. - Máy đào hào: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Simex RWE50 Fräse f. Bagger u.a. Maschinen, 9-18to.

2023 Mới
Đức, 53804 Much Germany
Được phát hành: 8Ngày

27 650 EUR

star
2023 Mới
Đức, 53804 Much Germany
email Liên hệ người bán
1 2 3 9   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Construction machinery - Trenchers
t1 old