Mua Máy lăn đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Máy lăn


2 219
Tìm thấy kết quả
   Trang 1 trong số 111 1/111   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Dynapac CA 602 D - Máy đầm: hình 1
Dynapac CA 602 D - Máy đầm: hình 2
Dynapac CA 602 D - Máy đầm: hình 3
Dynapac CA 602 D - Máy đầm: hình 4
Dynapac CA 602 D - Máy đầm: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)
videocam

Dynapac CA 602 D

2018 1 200 Trọng lượng tịnh: 18 600 kg 2
Trung Quốc, Shanghai
Được phát hành: 1Tháng 10Ngày

13 061 EUR

star
2018 1 200 Trọng lượng tịnh: 18 600 kg 2
Trung Quốc, Shanghai
email Liên hệ người bán
Hatz Cilindro - Máy lăn đường: hình 1
Hatz Cilindro - Máy lăn đường: hình 2
Hatz Cilindro - Máy lăn đường: hình 3
Hatz Cilindro - Máy lăn đường: hình 4
Hatz Cilindro - Máy lăn đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Hatz Cilindro

2
Bồ Đào Nha, São João de Ver
Được phát hành: 3Tháng 25Ngày Số tham chiếu ZX25416
Hỏi giá
star
2
Bồ Đào Nha, São João de Ver
Caterpillar PS300B - Máy lăn khí nén: hình 1
Caterpillar PS300B - Máy lăn khí nén: hình 2
Caterpillar PS300B - Máy lăn khí nén: hình 3
Caterpillar PS300B - Máy lăn khí nén: hình 4
Caterpillar PS300B - Máy lăn khí nén: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Caterpillar PS300B

1997 11 392
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
Được phát hành: 32Phút Số tham chiếu 297207

5 250 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

gavel Đấu giá
star
1997 11 392
Pháp, MONTREUIL SOUS BOIS
email Liên hệ người bán
Ammann ARX45 - Máy lăn: hình 1
Ammann ARX45 - Máy lăn: hình 2
Ammann ARX45 - Máy lăn: hình 3
Ammann ARX45 - Máy lăn: hình 4
Ammann ARX45 - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Ammann ARX45

2014 1 424 Trọng lượng tịnh: 4 650 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 196010

16 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 1 424 Trọng lượng tịnh: 4 650 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Hamm 3520 HT - Máy lăn: hình 1
Hamm 3520 HT - Máy lăn: hình 2
Hamm 3520 HT - Máy lăn: hình 3
Hamm 3520 HT - Máy lăn: hình 4
Hamm 3520 HT - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Hamm 3520 HT

2013 4 415 Trọng lượng tịnh: 19 800 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 196337

52 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2013 4 415 Trọng lượng tịnh: 19 800 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Dynapac CA512PD - Máy lăn: hình 1
Dynapac CA512PD - Máy lăn: hình 2
Dynapac CA512PD - Máy lăn: hình 3
Dynapac CA512PD - Máy lăn: hình 4
Dynapac CA512PD - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Dynapac CA512PD

2009 5 643 Trọng lượng tịnh: 15 850 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 193768

39 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2009 5 643 Trọng lượng tịnh: 15 850 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Dynapac CA512D - Máy lăn: hình 1
Dynapac CA512D - Máy lăn: hình 2
Dynapac CA512D - Máy lăn: hình 3
Dynapac CA512D - Máy lăn: hình 4
Dynapac CA512D - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Dynapac CA512D

2010 4 077 Trọng lượng tịnh: 15 650 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 193762

43 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2010 4 077 Trọng lượng tịnh: 15 650 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 1
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 2
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 3
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 4
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Dynapac CA362D

2011 5 777 Trọng lượng tịnh: 13 250 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 193761

38 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2011 5 777 Trọng lượng tịnh: 13 250 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 1
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 2
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 3
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 4
Dynapac CA362D - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Dynapac CA362D

2007 5 724 Trọng lượng tịnh: 13 250 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 193763

37 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2007 5 724 Trọng lượng tịnh: 13 250 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Dynapac CA302D - Máy lăn: hình 1
Dynapac CA302D - Máy lăn: hình 2
Dynapac CA302D - Máy lăn: hình 3
Dynapac CA302D - Máy lăn: hình 4
Dynapac CA302D - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Dynapac CA302D

2011 3 827 Trọng lượng tịnh: 12 750 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 195514

46 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2011 3 827 Trọng lượng tịnh: 12 750 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 1
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 2
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 3
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 4
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Case 1107FXD

2023 Mới 5 Trọng lượng tịnh: 10 460 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 193429

45 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới 5 Trọng lượng tịnh: 10 460 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 1
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 2
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 3
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 4
Case 1107FXD - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Case 1107FXD

2023 Mới 4 Trọng lượng tịnh: 10 460 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 193428

45 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới 4 Trọng lượng tịnh: 10 460 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 1
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 2
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 3
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 4
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Case 1107FX D

2023 Mới 5 Trọng lượng tịnh: 10 460 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 194190

45 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới 5 Trọng lượng tịnh: 10 460 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 1
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 2
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 3
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 4
Case 1107FX D - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

Case 1107FX D

2023 Mới 5 Trọng lượng tịnh: 10 460 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 194191

45 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2023 Mới 5 Trọng lượng tịnh: 10 460 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Case 1107FX - Máy lăn: hình 1
Case 1107FX - Máy lăn: hình 2
Case 1107FX - Máy lăn: hình 3
Case 1107FX - Máy lăn: hình 4
Case 1107FX - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Case 1107FX

2022 Mới 5 Trọng lượng tịnh: 10 500 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 36Phút Số tham chiếu 193859

34 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2022 Mới 5 Trọng lượng tịnh: 10 500 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Bomag BW213DH-5 - Máy lăn: hình 1
Bomag BW213DH-5 - Máy lăn: hình 2
Bomag BW213DH-5 - Máy lăn: hình 3
Bomag BW213DH-5 - Máy lăn: hình 4
Bomag BW213DH-5 - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Bomag BW213DH-5

2017 3 907 Trọng lượng tịnh: 12 720 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 37Phút Số tham chiếu 195763

56 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 3 907 Trọng lượng tịnh: 12 720 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Ammann ASC110 - Máy lăn: hình 1
Ammann ASC110 - Máy lăn: hình 2
Ammann ASC110 - Máy lăn: hình 3
Ammann ASC110 - Máy lăn: hình 4
Ammann ASC110 - Máy lăn: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Ammann ASC110

2007 1 313 Trọng lượng tịnh: 11 495 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 37Phút Số tham chiếu 196011

32 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2007 1 313 Trọng lượng tịnh: 11 495 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Hamm DV8K - Máy lăn khí nén: hình 1
Hamm DV8K - Máy lăn khí nén: hình 2
Hamm DV8K - Máy lăn khí nén: hình 3
Hamm DV8K - Máy lăn khí nén: hình 4
Hamm DV8K - Máy lăn khí nén: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Hamm DV8K

2002 5 108 Trọng lượng tịnh: 8 100 kg
Hà lan, Venlo, Limburg
Được phát hành: 37Phút Số tham chiếu 196204

21 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2002 5 108 Trọng lượng tịnh: 8 100 kg
Hà lan, Venlo, Limburg
email Liên hệ người bán
Wacker BS 500 - Đĩa rung: hình 1
Wacker BS 500 - Đĩa rung: hình 2
Wacker BS 500 - Đĩa rung: hình 3
Wacker BS 500 - Đĩa rung: hình 4
Wacker BS 500 - Đĩa rung: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Wacker BS 500

Hà lan, Kerklaan 16, Oude Pekela, 9665 PB
Được phát hành: 1Giờ 20Phút Số tham chiếu 9629554

250 EUR

gavel Đấu giá
star
Hà lan, Kerklaan 16, Oude Pekela, 9665 PB
Caterpillar CB24B - Máy lăn đường: hình 1
Caterpillar CB24B - Máy lăn đường: hình 2
Caterpillar CB24B - Máy lăn đường: hình 3
Caterpillar CB24B - Máy lăn đường: hình 4
Caterpillar CB24B - Máy lăn đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Caterpillar CB24B

2014 1 424 Trọng lượng tịnh: 3 000 kg
Pháp, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Được phát hành: 2Giờ 4Phút Số tham chiếu 230668

16 500 EUR

star
2014 1 424 Trọng lượng tịnh: 3 000 kg
Pháp, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
email Liên hệ người bán
 2010 Bomag BW154AP AM - Máy lăn đường: hình 1
 2010 Bomag BW154AP AM - Máy lăn đường: hình 2
 2010 Bomag BW154AP AM - Máy lăn đường: hình 3
 2010 Bomag BW154AP AM - Máy lăn đường: hình 4
 2010 Bomag BW154AP AM - Máy lăn đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (34)

2010 Bomag BW154AP AM

2010
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 2Giờ 33Phút Số tham chiếu 200225818
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2010
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
 2017 Bomag BW138AD-5 - Máy lăn đường: hình 1
 2017 Bomag BW138AD-5 - Máy lăn đường: hình 2

2017 Bomag BW138AD-5

2017
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
Được phát hành: 2Giờ 37Phút Số tham chiếu 200226322
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2017
Đức, 41542, Dormagen, Dormagen
email Liên hệ người bán
1 2 3 111   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Construction machinery - Rollers
t1 old