Mua Máy móc đào mỏ đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 9
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (35)
TOP

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
Xrok Transporter 6536T - Máy móc đào mỏ: hình 1
Xrok Transporter 6536T - Máy móc đào mỏ: hình 2
Xrok Transporter 6536T - Máy móc đào mỏ: hình 3
Xrok Transporter 6536T - Máy móc đào mỏ: hình 4
Xrok Transporter 6536T - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Xrok Transporter 6536T

Mới2024Trọng lượng tịnh: 8000 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 13Giờ 10PhútSố tham chiếu E05319
Hỏi giá
Mới2024Trọng lượng tịnh: 8000 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Transporter 6030E - Máy móc đào mỏ: hình 1
Xrok Transporter 6030E - Máy móc đào mỏ: hình 2
Xrok Transporter 6030E - Máy móc đào mỏ: hình 3
Xrok Transporter 6030E - Máy móc đào mỏ: hình 4
Xrok Transporter 6030E - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Xrok Transporter 6030E

Mới2024Trọng lượng tịnh: 3500 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 13Giờ 11PhútSố tham chiếu E05625
Hỏi giá
Mới2024Trọng lượng tịnh: 3500 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Transporter 5030E - Máy móc đào mỏ: hình 1
Xrok Transporter 5030E - Máy móc đào mỏ: hình 2
Xrok Transporter 5030E - Máy móc đào mỏ: hình 3
Xrok Transporter 5030E - Máy móc đào mỏ: hình 4
Xrok Transporter 5030E - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Xrok Transporter 5030E

Mới2024Trọng lượng tịnh: 2800 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 13Giờ 11PhútSố tham chiếu E05624
Hỏi giá
Mới2024Trọng lượng tịnh: 2800 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Transporter 4030E - Máy móc đào mỏ: hình 1
Xrok Transporter 4030E - Máy móc đào mỏ: hình 2
Xrok Transporter 4030E - Máy móc đào mỏ: hình 3
Xrok Transporter 4030E - Máy móc đào mỏ: hình 4
Xrok Transporter 4030E - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Xrok Transporter 4030E

Mới2024Trọng lượng tịnh: 1500 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 13Giờ 12PhútSố tham chiếu E05623
Hỏi giá
Mới2024Trọng lượng tịnh: 1500 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Transporter 6536TR - Máy móc đào mỏ: hình 1
Xrok Transporter 6536TR - Máy móc đào mỏ: hình 2
Xrok Transporter 6536TR - Máy móc đào mỏ: hình 3
Xrok Transporter 6536TR - Máy móc đào mỏ: hình 4
Xrok Transporter 6536TR - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Xrok Transporter 6536TR

Mới2024Trọng lượng tịnh: 12000 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 13Giờ 12PhútSố tham chiếu E05726
Hỏi giá
Mới2024Trọng lượng tịnh: 12000 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Transporter 5036T - Máy móc đào mỏ: hình 1
Xrok Transporter 5036T - Máy móc đào mỏ: hình 2
Xrok Transporter 5036T - Máy móc đào mỏ: hình 3
Xrok Transporter 5036T - Máy móc đào mỏ: hình 4
Xrok Transporter 5036T - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Xrok Transporter 5036T

Mới2024Trọng lượng tịnh: 7000 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 13Giờ 12PhútSố tham chiếu E05754
Hỏi giá
Mới2024Trọng lượng tịnh: 7000 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
Xrok Transporter 8030E - Máy móc đào mỏ: hình 1
Xrok Transporter 8030E - Máy móc đào mỏ: hình 2
Xrok Transporter 8030E - Máy móc đào mỏ: hình 3
Xrok Transporter 8030E - Máy móc đào mỏ: hình 4
Xrok Transporter 8030E - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Xrok Transporter 8030E

Mới2024Trọng lượng tịnh: 3750 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 13Giờ 20PhútSố tham chiếu E05220
Hỏi giá
Mới2024Trọng lượng tịnh: 3750 kg
Hà lan, DEURNE
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (33)
TOP

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (35)
TOP

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
Atlas Copco Simba ME7C - Máy móc đào mỏ: hình 1

Atlas Copco Simba ME7C

2012
Thụy Điển
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu AV012A1448991974000

170 000EUR

Đấu giá
  • ≈ 4 509 114 000 VND
  • ≈ 183 768 USD
2012
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Atlas Copco Boomer E20 - Máy móc đào mỏ: hình 1

Atlas Copco Boomer E20

2013
Thụy Điển
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu AV013AD158999069100
Đấu giá
2013
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Sandvik DS510 - Máy móc đào mỏ: hình 1

Sandvik DS510

Thụy Điển
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 113B22170-1

27 000EUR

Đấu giá
  • ≈ 716 153 400 VND
  • ≈ 29 186 USD
Thụy Điển
Liên hệ người bán
Atlas Copco Boomer XE3C - Máy móc đào mỏ: hình 1

Atlas Copco Boomer XE3C

2012
Thụy Điển
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu AV012A2508991985100

150 000EUR

Đấu giá
  • ≈ 3 978 630 000 VND
  • ≈ 162 148 USD
2012
Thụy Điển
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (47)

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (25)

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (33)

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (27)

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 1
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 2
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 3
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 4
FABO MOBILE CRUSHING PLANT - Máy móc đào mỏ: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

FABO MOBILE CRUSHING PLANT

Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 2Ngày
Hỏi giá
Mới2024
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 9
1 / 9
T1 new listing page - Máy móc đào mỏ
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.