Mua Máy san CATERPILLAR đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Máy san CATERPILLAR


   Trang 1 trong số 55 1/55   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
Caterpillar 140 K - Máy san: hình 1
Caterpillar 140 K - Máy san: hình 2
Caterpillar 140 K - Máy san: hình 3
Caterpillar 140 K - Máy san: hình 4
Caterpillar 140 K - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)
videocam

Caterpillar 140 K

2014 2 700 171 mã lực
Trung Quốc, Shanghai
Được phát hành: 1Tháng 7Ngày

101 962 EUR

star
2014 2 700 171 mã lực
Trung Quốc, Shanghai
email Liên hệ người bán
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 12H

2007 15 234 Trọng lượng tịnh: 14 200 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 7Giờ 8Phút Số tham chiếu E05676
Hỏi giá
star
2007 15 234 Trọng lượng tịnh: 14 200 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 12G Ex-army - Máy san: hình 1
Caterpillar 12G Ex-army - Máy san: hình 2
Caterpillar 12G Ex-army - Máy san: hình 3
Caterpillar 12G Ex-army - Máy san: hình 4
Caterpillar 12G Ex-army - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 12G Ex-army

1991 1 121 Trọng lượng tịnh: 14 325 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 7Giờ 8Phút Số tham chiếu E05632
Hỏi giá
star
1991 1 121 Trọng lượng tịnh: 14 325 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 160H - Máy san: hình 1
Caterpillar 160H - Máy san: hình 2
Caterpillar 160H - Máy san: hình 3
Caterpillar 160H - Máy san: hình 4
Caterpillar 160H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 160H

2006 11 604 Trọng lượng tịnh: 17 500 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 7Giờ 9Phút Số tham chiếu E05635
Hỏi giá
star
2006 11 604 Trọng lượng tịnh: 17 500 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 12H

2007 14 575 Trọng lượng tịnh: 14 200 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 7Giờ 9Phút Số tham chiếu E05677
Hỏi giá
star
2007 14 575 Trọng lượng tịnh: 14 200 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 140G - Máy san: hình 1
Caterpillar 140G - Máy san: hình 2
Caterpillar 140G - Máy san: hình 3
Caterpillar 140G - Máy san: hình 4
Caterpillar 140G - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 140G

1990 10 210 Trọng lượng tịnh: 14 500 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 7Giờ 9Phút Số tham chiếu E05750
Hỏi giá
star
1990 10 210 Trọng lượng tịnh: 14 500 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 1
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 2
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 3
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 4
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 130G Ex-army

2008 180 Trọng lượng tịnh: 12 365 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 7Giờ 15Phút Số tham chiếu E05648
Hỏi giá
star
2008 180 Trọng lượng tịnh: 12 365 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 130G - Máy san: hình 1
Caterpillar 130G - Máy san: hình 2
Caterpillar 130G - Máy san: hình 3
Caterpillar 130G - Máy san: hình 4
Caterpillar 130G - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 130G

1979 3 484 Trọng lượng tịnh: 12 365 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 7Giờ 15Phút Số tham chiếu E05284
Hỏi giá
star
1979 3 484 Trọng lượng tịnh: 12 365 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 140 K  - Máy san: hình 1
Caterpillar 140 K  - Máy san: hình 2
Caterpillar 140 K  - Máy san: hình 3
Caterpillar 140 K  - Máy san: hình 4
Caterpillar 140 K  - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (26)

Caterpillar 140 K

2023 5 Tổng trọng lượng: 17 271 kg 171 mã lực
Hà lan, Niederlande, RITTHEM, Zeeland
Được phát hành: 9Giờ 49Phút Số tham chiếu JRTC-1001
Hỏi giá
star
2023 5 Tổng trọng lượng: 17 271 kg 171 mã lực
Hà lan, Niederlande, RITTHEM, Zeeland
email Liên hệ người bán
Caterpillar 140H 3306 Engine - Máy san: hình 1
Caterpillar 140H 3306 Engine - Máy san: hình 2
Caterpillar 140H 3306 Engine - Máy san: hình 3
Caterpillar 140H 3306 Engine - Máy san: hình 4
Caterpillar 140H 3306 Engine - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 140H 3306 Engine

1996 Trọng lượng tịnh: 17 870 kg 188 mã lực
Hà lan, BIG 5 De Tweede Geerden 35 Velddriel
Được phát hành: 12Giờ 50Phút Số tham chiếu 00032420
Hỏi giá
star
1996 Trọng lượng tịnh: 17 870 kg 188 mã lực
Hà lan, BIG 5 De Tweede Geerden 35 Velddriel
email Liên hệ người bán
CAT 112F - Máy san: hình 1
CAT 112F - Máy san: hình 2
CAT 112F - Máy san: hình 3
CAT 112F - Máy san: hình 4
CAT 112F - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

CAT 112F

1970
Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 21Giờ 53Phút
gavel Đấu giá
Hỏi giá
star
1970
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
Caterpillar 140G - Máy san: hình 1
Caterpillar 140G - Máy san: hình 2
Caterpillar 140G - Máy san: hình 3
Caterpillar 140G - Máy san: hình 4
Caterpillar 140G - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 140G

1992 8 658 Trọng lượng tịnh: 14 500 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu E05649
Hỏi giá
star
1992 8 658 Trọng lượng tịnh: 14 500 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 140G - Máy san: hình 1
Caterpillar 140G - Máy san: hình 2
Caterpillar 140G - Máy san: hình 3
Caterpillar 140G - Máy san: hình 4
Caterpillar 140G - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 140G

1989 10 812 Trọng lượng tịnh: 14 500 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu E05749
Hỏi giá
star
1989 10 812 Trọng lượng tịnh: 14 500 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 1
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 2
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 3
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 4
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 12M3

2017 6 828 Trọng lượng tịnh: 19 344 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu E05811
Hỏi giá
star
2017 6 828 Trọng lượng tịnh: 19 344 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 140H - Máy san: hình 1
Caterpillar 140H - Máy san: hình 2
Caterpillar 140H - Máy san: hình 3
Caterpillar 140H - Máy san: hình 4
Caterpillar 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 140H

2004 9 325 Trọng lượng tịnh: 14 600 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu E05734
Hỏi giá
star
2004 9 325 Trọng lượng tịnh: 14 600 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 160H - Máy san: hình 1
Caterpillar 160H - Máy san: hình 2
Caterpillar 160H - Máy san: hình 3
Caterpillar 160H - Máy san: hình 4
Caterpillar 160H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 160H

2006 8 711 Trọng lượng tịnh: 17 500 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu E05906
Hỏi giá
star
2006 8 711 Trọng lượng tịnh: 17 500 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 140 H - Máy san: hình 1
Caterpillar 140 H - Máy san: hình 2
Caterpillar 140 H - Máy san: hình 3
Caterpillar 140 H - Máy san: hình 4
Caterpillar 140 H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 140 H

1998 15 993 Trọng lượng tịnh: 14 900 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 195699

84 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1998 15 993 Trọng lượng tịnh: 14 900 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 12H

2004 14 136 Trọng lượng tịnh: 14 200 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu E05576
Hỏi giá
star
2004 14 136 Trọng lượng tịnh: 14 200 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 1
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 2
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 3
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 4
Caterpillar 12M3 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 12M3

2017 7 222 Trọng lượng tịnh: 19 344 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu E05810
Hỏi giá
star
2017 7 222 Trọng lượng tịnh: 19 344 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 140M - Máy san: hình 1
Caterpillar 140M - Máy san: hình 2
Caterpillar 140M - Máy san: hình 3
Caterpillar 140M - Máy san: hình 4
Caterpillar 140M - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Caterpillar 140M

2011 8 229 Trọng lượng tịnh: 19 000 kg
Hà lan, DEURNE
Được phát hành: 2Ngày Số tham chiếu E05940
Hỏi giá
star
2011 8 229 Trọng lượng tịnh: 19 000 kg
Hà lan, DEURNE
email Liên hệ người bán
Caterpillar 12HES-3D - Máy san: hình 1
Caterpillar 12HES-3D - Máy san: hình 2
Caterpillar 12HES-3D - Máy san: hình 3
Caterpillar 12HES-3D - Máy san: hình 4
Caterpillar 12HES-3D - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 12HES-3D

2003 13 288 Trọng lượng tịnh: 20 700 kg
Pháp, Neuville-Saint-Amand
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 1057787

77 900 EUR

star
2003 13 288 Trọng lượng tịnh: 20 700 kg
Pháp, Neuville-Saint-Amand
email Liên hệ người bán
1 2 3 55   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Construction machinery - Graders - CATERPILLAR
t1 old