Mua Máy san đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 33
Cat 160M - Máy san: hình 1
Cat 160M - Máy san: hình 2
Cat 160M - Máy san: hình 3
Cat 160M - Máy san: hình 4
Cat 160M - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Cat 160M

Máy san
201011610Trọng lượng tịnh: 16000 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 5Giờ 20PhútSố tham chiếu 195916

89 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 432 756 930 VND
 • ≈ 95 570 USD
201011610Trọng lượng tịnh: 16000 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
Cat 14H - Máy san: hình 1
Cat 14H - Máy san: hình 2
Cat 14H - Máy san: hình 3
Cat 14H - Máy san: hình 4
Cat 14H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 14H

Máy san
200514950Trọng lượng tịnh: 18784 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 5Giờ 20PhútSố tham chiếu 197863

119 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 3 244 577 930 VND
 • ≈ 127 463 USD
200514950Trọng lượng tịnh: 18784 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
Cat 14G - Máy san: hình 1
Cat 14G - Máy san: hình 2
Cat 14G - Máy san: hình 3
Cat 14G - Máy san: hình 4
Cat 14G - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 14G

Máy san
197918969
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 5Giờ 20PhútSố tham chiếu 194655

52 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 431 511 030 VND
 • ≈ 56 236 USD
197918969
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 1
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 2
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 3
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 4
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H - Engine 3306

Máy san
199616985Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 5Giờ 20PhútSố tham chiếu 197941

82 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 243 332 030 VND
 • ≈ 88 129 USD
199616985Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 1
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 2
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 3
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 4
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H - Engine 3306

Máy san
199611998Trọng lượng tịnh: 14900 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 5Giờ 20PhútSố tham chiếu 196750

94 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 557 236 150 VND
 • ≈ 100 461 USD
199611998Trọng lượng tịnh: 14900 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
Cat 140H - Máy san: hình 1
Cat 140H - Máy san: hình 2
Cat 140H - Máy san: hình 3
Cat 140H - Máy san: hình 4
Cat 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H

Máy san
200314913Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 5Giờ 20PhútSố tham chiếu 196275

94 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 568 060 430 VND
 • ≈ 100 886 USD
200314913Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
Cat 140H - Máy san: hình 1
Cat 140H - Máy san: hình 2
Cat 140H - Máy san: hình 3
Cat 140H - Máy san: hình 4
Cat 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H

Máy san
200411301Trọng lượng tịnh: 15000 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 5Giờ 20PhútSố tham chiếu 197657

99 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 692 539 650 VND
 • ≈ 105 776 USD
200411301Trọng lượng tịnh: 15000 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
Cat 140H - Máy san: hình 1
Cat 140H - Máy san: hình 2
Cat 140H - Máy san: hình 3
Cat 140H - Máy san: hình 4
Cat 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H

Máy san
200516748Trọng lượng tịnh: 14900 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Được phát hành: 5Giờ 20PhútSố tham chiếu 196674

96 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 611 357 550 VND
 • ≈ 102 587 USD
200516748Trọng lượng tịnh: 14900 kg
Hà lan, Columbusweg 13, 5928 LA Venlo, The Netherlands
Liên hệ người bán
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 1
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 2
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 3
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 4
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Mitsubishi MG300

Máy san
19846974Trọng lượng tịnh: 11500 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 22PhútSố tham chiếu E05435
Hỏi giá
19846974Trọng lượng tịnh: 11500 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 130G - Máy san: hình 1
Caterpillar 130G - Máy san: hình 2
Caterpillar 130G - Máy san: hình 3
Caterpillar 130G - Máy san: hình 4
Caterpillar 130G - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 130G

Máy san
19793484Trọng lượng tịnh: 12365 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 22PhútSố tham chiếu E05284
Hỏi giá
19793484Trọng lượng tịnh: 12365 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 12H

Máy san
200715234Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 22PhútSố tham chiếu E05676
Hỏi giá
200715234Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 160H - Máy san: hình 1
Caterpillar 160H - Máy san: hình 2
Caterpillar 160H - Máy san: hình 3
Caterpillar 160H - Máy san: hình 4
Caterpillar 160H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 160H

Máy san
200611604Trọng lượng tịnh: 17500 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 22PhútSố tham chiếu E05635
Hỏi giá
200611604Trọng lượng tịnh: 17500 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 12H

Máy san
200714575Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 23PhútSố tham chiếu E05677
Hỏi giá
200714575Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 140H - Máy san: hình 1
Caterpillar 140H - Máy san: hình 2
Caterpillar 140H - Máy san: hình 3
Caterpillar 140H - Máy san: hình 4
Caterpillar 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 140H

Máy san
200513322Trọng lượng tịnh: 14600 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 23PhútSố tham chiếu E05857
Hỏi giá
200513322Trọng lượng tịnh: 14600 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 1
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 2
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 3
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 4
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Komatsu GD555-5 Ex-army

Máy san
20142349Trọng lượng tịnh: 15135 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 23PhútSố tham chiếu E06038
Hỏi giá
20142349Trọng lượng tịnh: 15135 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 1
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 2
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 3
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 4
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Komatsu GD555-5 Ex-army

Máy san
20142180Trọng lượng tịnh: 15135 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 23PhútSố tham chiếu E06037
Hỏi giá
20142180Trọng lượng tịnh: 15135 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 1
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 2
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 3
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 4
Komatsu GD555-5 Ex-army - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Komatsu GD555-5 Ex-army

Máy san
20131548Trọng lượng tịnh: 15135 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 5Giờ 28PhútSố tham chiếu E06007
Hỏi giá
20131548Trọng lượng tịnh: 15135 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Mattson 261S - Máy san: hình 1

Mattson 261S

Máy san
Thụy Điển, Tynäsgatan 10 65216 Karlstad
Được phát hành: 8Giờ 4Phút
Đấu giá
Thụy Điển, Tynäsgatan 10 65216 Karlstad
Liên hệ người bán
Caterpillar 140H - Máy san: hình 1
Caterpillar 140H - Máy san: hình 2
Caterpillar 140H - Máy san: hình 3
Caterpillar 140H - Máy san: hình 4
Caterpillar 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Caterpillar 140H

Máy san
2020
Trung Quốc, shengfu road, Songjiang District, Shanghai, China
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu 595522
Hỏi giá
2020
Trung Quốc, shengfu road, Songjiang District, Shanghai, China
Liên hệ người bán
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 1
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 2
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 3
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 4
Caterpillar 130G Ex-army - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 130G Ex-army

Máy san
2007423Trọng lượng tịnh: 12365 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 1NgàySố tham chiếu E06013
Hỏi giá
2007423Trọng lượng tịnh: 12365 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 33
1 / 33
T1 new listing page - Máy san
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.