Mua Máy san đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 32
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

Caterpillar 12H

Máy san
20161800222 mã lực
Trung Quốc, Shanghai, P.R.China
Được phát hành: 1Giờ 28Phút

22 940EUR

 • ≈ 634 648 864 VND
 • ≈ 25 011 USD
20161800222 mã lực
Trung Quốc, Shanghai, P.R.China
CAT 120H - Máy san: hình 1

CAT 120H

Máy san
2015
Trung Quốc, China
Được phát hành: 1Giờ 34Phút

19 291EUR

 • ≈ 533 697 089 VND
 • ≈ 21 032 USD
2015
Trung Quốc, China
XCMG GR180 - Máy san: hình 1
XCMG GR180 - Máy san: hình 2
XCMG GR180 - Máy san: hình 3
XCMG GR180 - Máy san: hình 4

XCMG GR180

Máy san
2019
Trung Quốc, No 2588 Jinghong Road Minhang District Shanghai China
Được phát hành: 20Giờ 10Phút
Hỏi giá
2019
Trung Quốc, No 2588 Jinghong Road Minhang District Shanghai China
Liên hệ người bán
Caterpillar 14 H - Máy san: hình 1
Caterpillar 14 H - Máy san: hình 2
Caterpillar 14 H - Máy san: hình 3
Caterpillar 14 H - Máy san: hình 4
Caterpillar 14 H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (17)

Caterpillar 14 H

Máy san
20181800222 mã lực
Trung Quốc, Shanghai, P.R.China
Được phát hành: 20Giờ 30Phút

22 866EUR

 • ≈ 632 601 609 VND
 • ≈ 24 930 USD
20181800222 mã lực
Trung Quốc, Shanghai, P.R.China
Caterpillar 160M2 - Máy san: hình 1
Caterpillar 160M2 - Máy san: hình 2
Caterpillar 160M2 - Máy san: hình 3
Caterpillar 160M2 - Máy san: hình 4
Caterpillar 160M2 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 160M2

Máy san
201311654Trọng lượng tịnh: 20540 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 22Giờ 58PhútSố tham chiếu E06074
Hỏi giá
201311654Trọng lượng tịnh: 20540 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Komatsu GD555-5 Ex- - Máy san: hình 1
Komatsu GD555-5 Ex- - Máy san: hình 2
Komatsu GD555-5 Ex- - Máy san: hình 3
Komatsu GD555-5 Ex- - Máy san: hình 4
Komatsu GD555-5 Ex- - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Komatsu GD555-5 Ex-

Máy san
20132075Trọng lượng tịnh: 15135 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 22Giờ 58PhútSố tham chiếu E06008
Hỏi giá
20132075Trọng lượng tịnh: 15135 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 12H

Máy san
200715234Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 22Giờ 59PhútSố tham chiếu E05676
Hỏi giá
200715234Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 12H

Máy san
200714575Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 22Giờ 59PhútSố tham chiếu E05677
Hỏi giá
200714575Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 160H - Máy san: hình 1
Caterpillar 160H - Máy san: hình 2
Caterpillar 160H - Máy san: hình 3
Caterpillar 160H - Máy san: hình 4
Caterpillar 160H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 160H

Máy san
200611604Trọng lượng tịnh: 17500 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 22Giờ 59PhútSố tham chiếu E05635
Hỏi giá
200611604Trọng lượng tịnh: 17500 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 12H - Máy san: hình 1
Caterpillar 12H - Máy san: hình 2
Caterpillar 12H - Máy san: hình 3
Caterpillar 12H - Máy san: hình 4
Caterpillar 12H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 12H

Máy san
200414136Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 23GiờSố tham chiếu E05576
Hỏi giá
200414136Trọng lượng tịnh: 14200 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 1
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 2
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 3
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 4
Mitsubishi MG300 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Mitsubishi MG300

Máy san
19846974Trọng lượng tịnh: 11500 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 23GiờSố tham chiếu E05435
Hỏi giá
19846974Trọng lượng tịnh: 11500 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Caterpillar 130G - Máy san: hình 1
Caterpillar 130G - Máy san: hình 2
Caterpillar 130G - Máy san: hình 3
Caterpillar 130G - Máy san: hình 4
Caterpillar 130G - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Caterpillar 130G

Máy san
19793484Trọng lượng tịnh: 12365 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Được phát hành: 23GiờSố tham chiếu E05284
Hỏi giá
19793484Trọng lượng tịnh: 12365 kg
Hà lan, Voltstraat 19, 5753 RL, Deurne
Liên hệ người bán
Cat 14G - Máy san: hình 1
Cat 14G - Máy san: hình 2
Cat 14G - Máy san: hình 3
Cat 14G - Máy san: hình 4
Cat 14G - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 14G

Máy san
197918969
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 23Giờ 52PhútSố tham chiếu 194655

51 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 1 424 778 400 VND
 • ≈ 56 150 USD
197918969
Hà lan, Venlo
Liên hệ người bán
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 1
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 2
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 3
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 4
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H - Engine 3306

Máy san
199514998Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 23Giờ 52PhútSố tham chiếu 196091

82 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 282 412 000 VND
 • ≈ 89 949 USD
199514998Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Liên hệ người bán
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 1
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 2
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 3
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 4
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H - Engine 3306

Máy san
199915232Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 23Giờ 52PhútSố tham chiếu 197843

84 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 348 809 440 VND
 • ≈ 92 566 USD
199915232Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Liên hệ người bán
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 1
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 2
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 3
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 4
Cat 140H - Engine 3306 - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H - Engine 3306

Máy san
199616985Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 23Giờ 52PhútSố tham chiếu 197941

79 900EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 210 481 440 VND
 • ≈ 87 114 USD
199616985Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Liên hệ người bán
Cat 140H - CE - Máy san: hình 1
Cat 140H - CE - Máy san: hình 2
Cat 140H - CE - Máy san: hình 3
Cat 140H - CE - Máy san: hình 4
Cat 140H - CE - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H - CE

Máy san
200213317Trọng lượng tịnh: 21300 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 23Giờ 52PhútSố tham chiếu 198934

98 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 725 061 600 VND
 • ≈ 107 394 USD
200213317Trọng lượng tịnh: 21300 kg
Hà lan, Venlo
Liên hệ người bán
Cat 140H - Máy san: hình 1
Cat 140H - Máy san: hình 2
Cat 140H - Máy san: hình 3
Cat 140H - Máy san: hình 4
Cat 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H

Máy san
200516748Trọng lượng tịnh: 14900 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 23Giờ 52PhútSố tham chiếu 196674

92 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 559 068 000 VND
 • ≈ 100 852 USD
200516748Trọng lượng tịnh: 14900 kg
Hà lan, Venlo
Liên hệ người bán
Cat 140H - Máy san: hình 1
Cat 140H - Máy san: hình 2
Cat 140H - Máy san: hình 3
Cat 140H - Máy san: hình 4
Cat 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H

Máy san
200314913Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 23Giờ 52PhútSố tham chiếu 196275

92 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 559 068 000 VND
 • ≈ 100 852 USD
200314913Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Liên hệ người bán
Cat 140H - Máy san: hình 1
Cat 140H - Máy san: hình 2
Cat 140H - Máy san: hình 3
Cat 140H - Máy san: hình 4
Cat 140H - Máy san: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Cat 140H

Máy san
200614155Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 23Giờ 52PhútSố tham chiếu 199523

94 500EUR

Giá chưa có thuế GTGT

 • ≈ 2 614 399 200 VND
 • ≈ 103 033 USD
200614155Trọng lượng tịnh: 14500 kg
Hà lan, Venlo
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 32
1 / 32
T1 new listing page - Máy san
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.