Mua Bộ phát điện đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 101
ASHITA AG3-70 70 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 1
ASHITA AG3-70 70 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 2
ASHITA AG3-70 70 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 3
ASHITA AG3-70 70 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 4
ASHITA AG3-70 70 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

ASHITA AG3-70 70 kVA (Unused)

Bộ phát điện
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 24Phút
Đấu giá
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
DENYO 60 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 1
DENYO 60 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 2
DENYO 60 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 3
DENYO 60 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 4
DENYO 60 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

DENYO 60 kVA Skid-Mounted

Bộ phát điện
2011
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Được phát hành: 24Phút
Đấu giá
2011
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Liên hệ người bán
MWM  - Bộ phát điện: hình 1
MWM  - Bộ phát điện: hình 2
MWM  - Bộ phát điện: hình 3
MWM  - Bộ phát điện: hình 4
MWM  - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

MWM

Bộ phát điện
19902542
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 25Phút
Đấu giá
19902542
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
ERDMANN ER9500 (Unused) - Bộ phát điện: hình 1
ERDMANN ER9500 (Unused) - Bộ phát điện: hình 2
ERDMANN ER9500 (Unused) - Bộ phát điện: hình 3
ERDMANN ER9500 (Unused) - Bộ phát điện: hình 4
ERDMANN ER9500 (Unused) - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

ERDMANN ER9500 (Unused)

Bộ phát điện
Mới
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 25Phút
Đấu giá
Mới
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
CAT 3412 500 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 1
CAT 3412 500 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 2
CAT 3412 500 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 3
CAT 3412 500 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 4
CAT 3412 500 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

CAT 3412 500 kVA Skid-Mounted

Bộ phát điện
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Được phát hành: 26Phút
Đấu giá
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Liên hệ người bán
CAT C9 225 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 1
CAT C9 225 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 2
CAT C9 225 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 3
CAT C9 225 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 4
CAT C9 225 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

CAT C9 225 kW Skid-Mounted

Bộ phát điện
2019
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Được phát hành: 26Phút
Đấu giá
2019
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Liên hệ người bán
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 1
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 2
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 3
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 4
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted

Bộ phát điện
2020
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Được phát hành: 27Phút
Đấu giá
2020
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Liên hệ người bán
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 1
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 2
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 3
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 4
FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

FG WILSON P65-5 65 kVA Skid-Mounted

Bộ phát điện
2019
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Được phát hành: 27Phút
Đấu giá
2019
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Liên hệ người bán
ASHITA AG3-50 50 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 1
ASHITA AG3-50 50 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 2
ASHITA AG3-50 50 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 3
ASHITA AG3-50 50 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 4
ASHITA AG3-50 50 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

ASHITA AG3-50 50 kVA (Unused)

Bộ phát điện
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 28Phút
Đấu giá
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
GENELEC GRYW-35 T5 INS Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 1
GENELEC GRYW-35 T5 INS Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 2
GENELEC GRYW-35 T5 INS Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 3
GENELEC GRYW-35 T5 INS Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 4
GENELEC GRYW-35 T5 INS Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

GENELEC GRYW-35 T5 INS Skid-Mounted Groupe Electrogene

Bộ phát điện
20144138
Pháp, ST AUBIN SUR GAILLON, FRA
Được phát hành: 28Phút
Đấu giá
20144138
Pháp, ST AUBIN SUR GAILLON, FRA
Liên hệ người bán
CAT C3.3 55 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 1
CAT C3.3 55 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 2
CAT C3.3 55 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 3
CAT C3.3 55 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 4
CAT C3.3 55 kW Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

CAT C3.3 55 kW Skid-Mounted

Bộ phát điện
2020
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Được phát hành: 28Phút
Đấu giá
2020
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Liên hệ người bán
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 1
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 2
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 3
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 4
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused)

Bộ phát điện
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 28Phút
Đấu giá
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 1
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 2
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 3
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 4
ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

ASHITA AG3-140 140 kVA (Unused)

Bộ phát điện
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 28Phút
Đấu giá
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
BOSCH GE10001A - Bộ phát điện: hình 1
BOSCH GE10001A - Bộ phát điện: hình 2
BOSCH GE10001A - Bộ phát điện: hình 3
BOSCH GE10001A - Bộ phát điện: hình 4
BOSCH GE10001A - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

BOSCH GE10001A

Bộ phát điện
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 29Phút
Đấu giá
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
ELEMAX 20 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 1
ELEMAX 20 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 2
ELEMAX 20 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 3
ELEMAX 20 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 4
ELEMAX 20 kVA Skid-Mounted - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

ELEMAX 20 kVA Skid-Mounted

Bộ phát điện
2011
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Được phát hành: 29Phút
Đấu giá
2011
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, DUBAI, ARE
Liên hệ người bán
ASHITA AG3-110 110 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 1
ASHITA AG3-110 110 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 2
ASHITA AG3-110 110 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 3
ASHITA AG3-110 110 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 4
ASHITA AG3-110 110 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

ASHITA AG3-110 110 kVA (Unused)

Bộ phát điện
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 29Phút
Đấu giá
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
ASHITA AG3-80 80 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 1
ASHITA AG3-80 80 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 2
ASHITA AG3-80 80 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 3
ASHITA AG3-80 80 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 4
ASHITA AG3-80 80 kVA (Unused) - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (19)

ASHITA AG3-80 80 kVA (Unused)

Bộ phát điện
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 29Phút
Đấu giá
Mới2024
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
DAMATT CA30 37.5 kVA - Bộ phát điện: hình 1
DAMATT CA30 37.5 kVA - Bộ phát điện: hình 2
DAMATT CA30 37.5 kVA - Bộ phát điện: hình 3
DAMATT CA30 37.5 kVA - Bộ phát điện: hình 4
DAMATT CA30 37.5 kVA - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

DAMATT CA30 37.5 kVA

Bộ phát điện
2023
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 29Phút
Đấu giá
2023
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
MASE MPL111S 106 kVA (Inoperable) - Bộ phát điện: hình 1
MASE MPL111S 106 kVA (Inoperable) - Bộ phát điện: hình 2
MASE MPL111S 106 kVA (Inoperable) - Bộ phát điện: hình 3
MASE MPL111S 106 kVA (Inoperable) - Bộ phát điện: hình 4
MASE MPL111S 106 kVA (Inoperable) - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (18)

MASE MPL111S 106 kVA (Inoperable)

Bộ phát điện
201113460
Tây ban nha, OCANA, ESP
Được phát hành: 30Phút
Đấu giá
201113460
Tây ban nha, OCANA, ESP
Liên hệ người bán
SDMO Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 1
SDMO Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 2
SDMO Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 3
SDMO Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 4
SDMO Skid-Mounted Groupe Electrogene - Bộ phát điện: hình 5
Xem tất cả ảnh (30)

SDMO Skid-Mounted Groupe Electrogene

Bộ phát điện
13103
Pháp, ST AUBIN SUR GAILLON, FRA
Được phát hành: 30Phút
Đấu giá
13103
Pháp, ST AUBIN SUR GAILLON, FRA
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 101
1 / 101
T1 new listing page - Bộ phát điện
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.