Mua Máy nhựa đường đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Máy nhựa đường


   Trang 1 trong số 40 1/40   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
FABO Installation of asphalt of any capacity mobile and fixed - Xưởng nhựa đường: hình 1
FABO Installation of asphalt of any capacity mobile and fixed - Xưởng nhựa đường: hình 2
FABO Installation of asphalt of any capacity mobile and fixed - Xưởng nhựa đường: hình 3
FABO Installation of asphalt of any capacity mobile and fixed - Xưởng nhựa đường: hình 4
FABO Installation of asphalt of any capacity mobile and fixed - Xưởng nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (22)

FABO Installation of asphalt of any capacity mobile and fixed

2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
Được phát hành: 5Ngày
Hỏi giá
star
2023 Mới
Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir
email Liên hệ người bán
Wirtgen W600DC - Máy bào lạnh: hình 1
Wirtgen W600DC - Máy bào lạnh: hình 2
Wirtgen W600DC - Máy bào lạnh: hình 3
Wirtgen W600DC - Máy bào lạnh: hình 4
Wirtgen W600DC - Máy bào lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Wirtgen W600DC

1997 4 300
Đức, Deutschland
Được phát hành: 11Tháng 13Ngày
Hỏi giá
star
1997 4 300
Đức, Deutschland
email Liên hệ người bán
Wirtgen W150 - Máy nhựa đường: hình 1
Wirtgen W150 - Máy nhựa đường: hình 2
Wirtgen W150 - Máy nhựa đường: hình 3
Wirtgen W150 - Máy nhựa đường: hình 4
Wirtgen W150 - Máy nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)
videocam

Wirtgen W150

2011 Trọng lượng tịnh: 20 730 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 9Phút Số tham chiếu 190430

73 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2011 Trọng lượng tịnh: 20 730 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
Wirtgen W100Fi - Máy nhựa đường: hình 1
Wirtgen W100Fi - Máy nhựa đường: hình 2
Wirtgen W100Fi - Máy nhựa đường: hình 3
Wirtgen W100Fi - Máy nhựa đường: hình 4
Wirtgen W100Fi - Máy nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

Wirtgen W100Fi

2014 4 731 Trọng lượng tịnh: 19 150 kg
Hà lan, Venlo
Được phát hành: 10Phút Số tham chiếu 192964

85 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 4 731 Trọng lượng tịnh: 19 150 kg
Hà lan, Venlo
email Liên hệ người bán
VOEGELE SUPER 800 Track - Máy lát nhựa đường: hình 1
VOEGELE SUPER 800 Track - Máy lát nhựa đường: hình 2
VOEGELE SUPER 800 Track - Máy lát nhựa đường: hình 3
VOEGELE SUPER 800 Track - Máy lát nhựa đường: hình 4
VOEGELE SUPER 800 Track - Máy lát nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

VOEGELE SUPER 800 Track

2008 3 878
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 3Giờ 29Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2008 3 878
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 1
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 2
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 3
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 4
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

BOBCAT

2022
Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 3Giờ 31Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2022
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
VOGELE SUPER 800-3I Track - Máy lát nhựa đường: hình 1
VOGELE SUPER 800-3I Track - Máy lát nhựa đường: hình 2
VOGELE SUPER 800-3I Track - Máy lát nhựa đường: hình 3
VOGELE SUPER 800-3I Track - Máy lát nhựa đường: hình 4
VOGELE SUPER 800-3I Track - Máy lát nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

VOGELE SUPER 800-3I Track

2017 5 300
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 3Giờ 31Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2017 5 300
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
DYNAPAC F181C Track - Máy lát nhựa đường: hình 1
DYNAPAC F181C Track - Máy lát nhựa đường: hình 2
DYNAPAC F181C Track - Máy lát nhựa đường: hình 3
DYNAPAC F181C Track - Máy lát nhựa đường: hình 4
DYNAPAC F181C Track - Máy lát nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

DYNAPAC F181C Track

2009 7 418
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 3Giờ 33Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2009 7 418
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
VOGELE SUPER 1803-2 - Máy lát nhựa đường: hình 1
VOGELE SUPER 1803-2 - Máy lát nhựa đường: hình 2
VOGELE SUPER 1803-2 - Máy lát nhựa đường: hình 3
VOGELE SUPER 1803-2 - Máy lát nhựa đường: hình 4
VOGELE SUPER 1803-2 - Máy lát nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

VOGELE SUPER 1803-2

2007 9 257
Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 3Giờ 38Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2007 9 257
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
BOMAG BF223C Track (Unused) - Máy lát nhựa đường: hình 1
BOMAG BF223C Track (Unused) - Máy lát nhựa đường: hình 2
BOMAG BF223C Track (Unused) - Máy lát nhựa đường: hình 3
BOMAG BF223C Track (Unused) - Máy lát nhựa đường: hình 4
BOMAG BF223C Track (Unused) - Máy lát nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

BOMAG BF223C Track (Unused)

2022 Mới 14
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 3Giờ 42Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2022 Mới 14
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 1
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 2
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 3
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 4
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

BOBCAT

Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 3Giờ 44Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
BOBCAT 20PSL - Máy bào lạnh: hình 1
BOBCAT 20PSL - Máy bào lạnh: hình 2
BOBCAT 20PSL - Máy bào lạnh: hình 3
BOBCAT 20PSL - Máy bào lạnh: hình 4
BOBCAT 20PSL - Máy bào lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

BOBCAT 20PSL

2018
Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 3Giờ 49Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2018
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
CAT AP655D - Máy lát nhựa đường: hình 1
CAT AP655D - Máy lát nhựa đường: hình 2
CAT AP655D - Máy lát nhựa đường: hình 3
CAT AP655D - Máy lát nhựa đường: hình 4
CAT AP655D - Máy lát nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

CAT AP655D

2011 4 352
Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 4Giờ 2Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2011 4 352
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
BOMAG BM1000/30 - Máy bào lạnh: hình 1
BOMAG BM1000/30 - Máy bào lạnh: hình 2
BOMAG BM1000/30 - Máy bào lạnh: hình 3
BOMAG BM1000/30 - Máy bào lạnh: hình 4
BOMAG BM1000/30 - Máy bào lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

BOMAG BM1000/30

2006
Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 4Giờ 5Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2006
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 1
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 2
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 3
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 4
BOBCAT - Máy bào lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

BOBCAT

2018
Ý, CAORSO, ITA
Được phát hành: 4Giờ 6Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
2018
Ý, CAORSO, ITA
email Liên hệ người bán
ETNYRE - Máy nhựa đường: hình 1
ETNYRE - Máy nhựa đường: hình 2
ETNYRE - Máy nhựa đường: hình 3
ETNYRE - Máy nhựa đường: hình 4
ETNYRE - Máy nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (14)

ETNYRE

Hà lan, MOERDIJK, NLD
Được phát hành: 4Giờ 9Phút
Hỏi giá
gavel Đấu giá
star
Hà lan, MOERDIJK, NLD
email Liên hệ người bán
Vögele Super 1300-2 (110997) - Máy lát nhựa đường: hình 1
Vögele Super 1300-2 (110997) - Máy lát nhựa đường: hình 2
Vögele Super 1300-2 (110997) - Máy lát nhựa đường: hình 3
Vögele Super 1300-2 (110997) - Máy lát nhựa đường: hình 4
Vögele Super 1300-2 (110997) - Máy lát nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Vögele Super 1300-2 (110997)

2008 8 900 87 mã lực
Áo, Ansfelden
Được phát hành: 1Ngày Số tham chiếu 110997
Hỏi giá
star
2008 8 900 87 mã lực
Áo, Ansfelden
email Liên hệ người bán
POLYGONMACH PBA-160 batch type stationary asphalt plant - Xưởng nhựa đường: hình 1
POLYGONMACH PBA-160 batch type stationary asphalt plant - Xưởng nhựa đường: hình 2
POLYGONMACH PBA-160 batch type stationary asphalt plant - Xưởng nhựa đường: hình 3
POLYGONMACH PBA-160 batch type stationary asphalt plant - Xưởng nhựa đường: hình 4
POLYGONMACH PBA-160 batch type stationary asphalt plant - Xưởng nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

POLYGONMACH PBA-160 batch type stationary asphalt plant

Mới Trọng lượng tịnh: 120 000 kg 3
Đức
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
star
Mới Trọng lượng tịnh: 120 000 kg 3
Đức
WIRTGEN W1000 - Máy bào lạnh: hình 1
WIRTGEN W1000 - Máy bào lạnh: hình 2
WIRTGEN W1000 - Máy bào lạnh: hình 3
WIRTGEN W1000 - Máy bào lạnh: hình 4
WIRTGEN W1000 - Máy bào lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

WIRTGEN W1000

2005 8 114 Dầu 207 mã lực 2
Ba Lan, Ruda Śląska
Được phát hành: 1Ngày
Hỏi giá
star
2005 8 114 Dầu 207 mã lực 2
Ba Lan, Ruda Śląska
email Liên hệ người bán
Keestrack F6 - Máy bào lạnh: hình 1
Keestrack F6 - Máy bào lạnh: hình 2
Keestrack F6 - Máy bào lạnh: hình 3
Keestrack F6 - Máy bào lạnh: hình 4
Keestrack F6 - Máy bào lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Keestrack F6

2021 Mới 5
Trung Quốc, Hefei
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
star
2021 Mới 5
Trung Quốc, Hefei
email Liên hệ người bán
 Linnhoff & Henne Asphaltkocher AWGL 600 - Máy nhựa đường: hình 1
 Linnhoff & Henne Asphaltkocher AWGL 600 - Máy nhựa đường: hình 2
 Linnhoff & Henne Asphaltkocher AWGL 600 - Máy nhựa đường: hình 3
 Linnhoff & Henne Asphaltkocher AWGL 600 - Máy nhựa đường: hình 4
 Linnhoff & Henne Asphaltkocher AWGL 600 - Máy nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Linnhoff & Henne Asphaltkocher AWGL 600

2008 1 001 km
Đức, Göttingen
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 9632

16 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2008 1 001 km
Đức, Göttingen
email Liên hệ người bán
Bomag BM 2200 / 75 Cold Planer - Máy nhựa đường: hình 1
Bomag BM 2200 / 75 Cold Planer - Máy nhựa đường: hình 2
Bomag BM 2200 / 75 Cold Planer - Máy nhựa đường: hình 3
Bomag BM 2200 / 75 Cold Planer - Máy nhựa đường: hình 4
Bomag BM 2200 / 75 Cold Planer - Máy nhựa đường: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Bomag BM 2200 / 75 Cold Planer

2017 Mới 752
Hà lan, BIG 1 BIG Machinery B.V. (Schiemerik 1)
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 70001141

267 900 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 Mới 752
Hà lan, BIG 1 BIG Machinery B.V. (Schiemerik 1)
email Liên hệ người bán
1 2 3 40   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Construction machinery - Asphalt machines
t1 old