Mua Xe bus hai tầng đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Xe bus hai tầng


   Trang 1 trong số 3 1/3   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
VDL BOVA Synergy  - Xe bus hai tầng: hình 1
VDL BOVA Synergy  - Xe bus hai tầng: hình 2
VDL BOVA Synergy  - Xe bus hai tầng: hình 3
VDL BOVA Synergy  - Xe bus hai tầng: hình 4
VDL BOVA Synergy  - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (20)

VDL BOVA Synergy

2008 1 400 000 km 462 mã lực Số chỗ ngồi: 78
Đức, Hamburg
Được phát hành: 1Tháng 24Ngày
Hỏi giá
star
2008 1 400 000 km 462 mã lực Số chỗ ngồi: 78
Đức, Hamburg
email Liên hệ người bán
 Setra - S 431 DT/ Frontschaden/bedingt fahrbereit/Euro 6 - Xe bus hai tầng: hình 1
 Setra - S 431 DT/ Frontschaden/bedingt fahrbereit/Euro 6 - Xe bus hai tầng: hình 2
 Setra - S 431 DT/ Frontschaden/bedingt fahrbereit/Euro 6 - Xe bus hai tầng: hình 3
 Setra - S 431 DT/ Frontschaden/bedingt fahrbereit/Euro 6 - Xe bus hai tầng: hình 4
 Setra - S 431 DT/ Frontschaden/bedingt fahrbereit/Euro 6 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Setra - S 431 DT/ Frontschaden/bedingt fahrbereit/Euro 6

2014 1 196 586 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 77
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 9949

159 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2014 1 196 586 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 77
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
email Liên hệ người bán
BRITISH BUS Open Top - Xe bus hai tầng: hình 1
BRITISH BUS Open Top - Xe bus hai tầng: hình 2
BRITISH BUS Open Top - Xe bus hai tầng: hình 3
BRITISH BUS Open Top - Xe bus hai tầng: hình 4
BRITISH BUS Open Top - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

BRITISH BUS Open Top

Anh Quốc, Lydney
Được phát hành: 4Ngày
Hỏi giá
star
Anh Quốc, Lydney
email Liên hệ người bán
BRITISH BUS Sightseeing Routemaster Nostalgic Heritage Classic Vintage - Xe bus hai tầng: hình 1
BRITISH BUS Sightseeing Routemaster Nostalgic Heritage Classic Vintage - Xe bus hai tầng: hình 2
BRITISH BUS Sightseeing Routemaster Nostalgic Heritage Classic Vintage - Xe bus hai tầng: hình 3
BRITISH BUS Sightseeing Routemaster Nostalgic Heritage Classic Vintage - Xe bus hai tầng: hình 4
BRITISH BUS Sightseeing Routemaster Nostalgic Heritage Classic Vintage - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (12)

BRITISH BUS Sightseeing Routemaster Nostalgic Heritage Classic Vintage

1960
Anh Quốc, Lydney
Được phát hành: 4Ngày
Hỏi giá
star
1960
Anh Quốc, Lydney
email Liên hệ người bán
BRITISH BUS Mobile Opening Roof - Xe bus hai tầng: hình 1
BRITISH BUS Mobile Opening Roof - Xe bus hai tầng: hình 2
BRITISH BUS Mobile Opening Roof - Xe bus hai tầng: hình 3
BRITISH BUS Mobile Opening Roof - Xe bus hai tầng: hình 4
BRITISH BUS Mobile Opening Roof - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (10)

BRITISH BUS Mobile Opening Roof

Anh Quốc, Lydney
Được phát hành: 4Ngày
Hỏi giá
star
Anh Quốc, Lydney
email Liên hệ người bán
Setra 431 DT*80 Sitze*originail 676.444 KM*Euro5*WC*  - Xe bus hai tầng: hình 1
Setra 431 DT*80 Sitze*originail 676.444 KM*Euro5*WC*  - Xe bus hai tầng: hình 2
Setra 431 DT*80 Sitze*originail 676.444 KM*Euro5*WC*  - Xe bus hai tầng: hình 3
Setra 431 DT*80 Sitze*originail 676.444 KM*Euro5*WC*  - Xe bus hai tầng: hình 4
Setra 431 DT*80 Sitze*originail 676.444 KM*Euro5*WC*  - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Setra 431 DT*80 Sitze*originail 676.444 KM*Euro5*WC*

2008 676 444 km Dầu 367 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Hamburg
Được phát hành: 4Ngày Số tham chiếu 2
Hỏi giá
star
2008 676 444 km Dầu 367 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Hamburg
email Liên hệ người bán
 Van Hool - TDX27 Astromega/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 1
 Van Hool - TDX27 Astromega/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 2
 Van Hool - TDX27 Astromega/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 3
 Van Hool - TDX27 Astromega/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 4
 Van Hool - TDX27 Astromega/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Van Hool - TDX27 Astromega/ Verfügb. ab 01.01.24

2017 1 082 820 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 9532

179 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 1 082 820 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
email Liên hệ người bán
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 1
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 2
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 3
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 4
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.24

2017 1 108 756 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 9497

179 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 1 108 756 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
email Liên hệ người bán
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 1
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 2
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 3
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 4
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/Verfügb. ab 01.01.24

2017 1 040 064 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 9528

179 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 1 040 064 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
email Liên hệ người bán
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 1
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 2
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 3
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 4
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb. ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb. ab 01.01.24

2017 1 078 204 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 9531

179 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 1 078 204 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
email Liên hệ người bán
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.2024 - Xe bus hai tầng: hình 1
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.2024 - Xe bus hai tầng: hình 2
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.2024 - Xe bus hai tầng: hình 3
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.2024 - Xe bus hai tầng: hình 4
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.2024 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/ Verfügb. ab 01.01.2024

2017 1 031 563 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 9496

179 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 1 031 563 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
email Liên hệ người bán
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/S 531/Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 1
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/S 531/Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 2
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/S 531/Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 3
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/S 531/Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 4
 Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/S 531/Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Van Hool - TDX27 Astromega/ S 431/S 531/Verfügb ab 01.01.24

2017 1 040 545 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 9606

179 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 1 040 545 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
email Liên hệ người bán
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 1
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 2
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 3
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 4
 Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb ab 01.01.24 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Van Hool - TDX27 Astromega/ 531/ 431/ Verfügb ab 01.01.24

2017 1 034 152 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
Được phát hành: 6Ngày Số tham chiếu 9452

179 000 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2017 1 034 152 km Dầu 510 mã lực Số chỗ ngồi: 80
Đức, Untersteinach bei Kulmbach
email Liên hệ người bán
Neoplan SKYLINER P06 - Xe bus hai tầng: hình 1
Neoplan SKYLINER P06 - Xe bus hai tầng: hình 2
Neoplan SKYLINER P06 - Xe bus hai tầng: hình 3
Neoplan SKYLINER P06 - Xe bus hai tầng: hình 4
Neoplan SKYLINER P06 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (15)

Neoplan SKYLINER P06

2016 497 mã lực 3 Số chỗ ngồi: 74+1+1
Ý, Rimini RN
Được phát hành: 1Tháng 8Ngày
Hỏi giá
star
2016 497 mã lực 3 Số chỗ ngồi: 74+1+1
Ý, Rimini RN
email Liên hệ người bán
Leyland PD3 British Triple-Decker Bus Promotional Exhibition - Xe bus hai tầng: hình 1
Leyland PD3 British Triple-Decker Bus Promotional Exhibition - Xe bus hai tầng: hình 2
Leyland PD3 British Triple-Decker Bus Promotional Exhibition - Xe bus hai tầng: hình 3
Leyland PD3 British Triple-Decker Bus Promotional Exhibition - Xe bus hai tầng: hình 4
Leyland PD3 British Triple-Decker Bus Promotional Exhibition - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Leyland PD3 British Triple-Decker Bus Promotional Exhibition

2
Anh Quốc, Lydney
Được phát hành: 1Tháng 8Ngày

173 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2
Anh Quốc, Lydney
email Liên hệ người bán
Setra S228 DT Dubbeldekker voor ombouw tot camper / woonbus - Xe bus hai tầng: hình 1
Setra S228 DT Dubbeldekker voor ombouw tot camper / woonbus - Xe bus hai tầng: hình 2
Setra S228 DT Dubbeldekker voor ombouw tot camper / woonbus - Xe bus hai tầng: hình 3
Setra S228 DT Dubbeldekker voor ombouw tot camper / woonbus - Xe bus hai tầng: hình 4
Setra S228 DT Dubbeldekker voor ombouw tot camper / woonbus - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (16)

Setra S228 DT Dubbeldekker voor ombouw tot camper / woonbus

821 000 km 495 mã lực 3
Hà lan, Susteren
Được phát hành: 1Tháng 8Ngày

14 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
821 000 km 495 mã lực 3
Hà lan, Susteren
email Liên hệ người bán
Neoplan Leyland - Xe bus hai tầng: hình 1
Neoplan Leyland - Xe bus hai tầng: hình 2
Neoplan Leyland - Xe bus hai tầng: hình 3
Neoplan Leyland - Xe bus hai tầng: hình 4
Neoplan Leyland - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Neoplan Leyland

1988 2
Anh Quốc, Warrington Cheshire
Được phát hành: 1Tháng 10Ngày

11 540 EUR

star
1988 2
Anh Quốc, Warrington Cheshire
email Liên hệ người bán
Volvo Olympian, choice of 3 located near Glasgow, sold with new MOT - Xe bus hai tầng: hình 1
Volvo Olympian, choice of 3 located near Glasgow, sold with new MOT - Xe bus hai tầng: hình 2
Volvo Olympian, choice of 3 located near Glasgow, sold with new MOT - Xe bus hai tầng: hình 3
Volvo Olympian, choice of 3 located near Glasgow, sold with new MOT - Xe bus hai tầng: hình 4

Volvo Olympian, choice of 3 located near Glasgow, sold with new MOT

Mới 2
Anh Quốc, Warrington Cheshire
Được phát hành: 1Tháng 11Ngày

6 926 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
Mới 2
Anh Quốc, Warrington Cheshire
email Liên hệ người bán
Scania in excellent condition - Xe bus hai tầng: hình 1
Scania in excellent condition - Xe bus hai tầng: hình 2
Scania in excellent condition - Xe bus hai tầng: hình 3
Scania in excellent condition - Xe bus hai tầng: hình 4
Scania in excellent condition - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Scania in excellent condition

1992
Anh Quốc, Warrington Cheshire
Được phát hành: 1Tháng 11Ngày

11 540 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
1992
Anh Quốc, Warrington Cheshire
email Liên hệ người bán
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 1
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 2
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 3
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 4
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (13)

Volvo B7

2005 2
Anh Quốc, Warrington Cheshire
Được phát hành: 1Tháng 11Ngày

20 780 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2005 2
Anh Quốc, Warrington Cheshire
email Liên hệ người bán
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 1
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 2
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 3
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 4
Volvo B7 - Xe bus hai tầng: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Volvo B7

2002 2
Anh Quốc, Warrington Cheshire
Được phát hành: 1Tháng 11Ngày

13 850 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2002 2
Anh Quốc, Warrington Cheshire
email Liên hệ người bán
1 2 3   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Buses - Double-decker buses
t1 old