Mua Bộ phận làm lạnh đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam
Việt Nam - Tiếng Việt | EUR
00
Đăng nhập hoặc đăng ký
Sắp xếp theo
Sắp xếp theo
Liên quan
Ngày – quảng cáo mới trước
Ngày – quảng cáo cũ trước
Giá – thấp đến cao
Giá – cao đến thấp
Năm sản xuất – mới trước
Năm sản xuất – cũ trước
Nhãn hiệu, mẫu
1 / 3
Thermo King T1000 Spectrum # 17785 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 1
Thermo King T1000 Spectrum # 17785 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 2
Thermo King T1000 Spectrum # 17785 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 3
Thermo King T1000 Spectrum # 17785 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 4
Thermo King T1000 Spectrum # 17785 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Thermo King T1000 Spectrum # 17785

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Thermo King SLX300e-50 – # 17814 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 1
Thermo King SLX300e-50 – # 17814 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 2
Thermo King SLX300e-50 – # 17814 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 3
Thermo King SLX300e-50 – # 17814 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 4
Thermo King SLX300e-50 – # 17814 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Thermo King SLX300e-50 – # 17814

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Carrier Vector 1550 #17728 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 1
Carrier Vector 1550 #17728 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 2
Carrier Vector 1550 #17728 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 3
Carrier Vector 1550 #17728 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 4

Carrier Vector 1550 #17728

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Thermo King SLX300I #17802 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 1
Thermo King SLX300I #17802 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 2
Thermo King SLX300I #17802 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 3
Thermo King SLX300I #17802 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 4
Thermo King SLX300I #17802 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Thermo King SLX300I #17802

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Thermo King SLX300I #17812 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 1
Thermo King SLX300I #17812 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 2
Thermo King SLX300I #17812 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 3
Thermo King SLX300I #17812 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 4
Thermo King SLX300I #17812 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Thermo King SLX300I #17812

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Thermo King T1000 Spectrum # 17789 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 1
Thermo King T1000 Spectrum # 17789 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 2
Thermo King T1000 Spectrum # 17789 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 3
Thermo King T1000 Spectrum # 17789 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 4
Thermo King T1000 Spectrum # 17789 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Thermo King T1000 Spectrum # 17789

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Thermo King SLX300 # 17762 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 1
Thermo King SLX300 # 17762 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 2
Thermo King SLX300 # 17762 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 3
Thermo King SLX300 # 17762 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 4
Thermo King SLX300 # 17762 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Thermo King SLX300 # 17762

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Thermo King T1000 spectrum # 17637 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 1
Thermo King T1000 spectrum # 17637 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 2
Thermo King T1000 spectrum # 17637 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 3
Thermo King T1000 spectrum # 17637 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 4

Thermo King T1000 spectrum # 17637

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Carrier Supra 850 #17743 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 1
Carrier Supra 850 #17743 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 2
Carrier Supra 850 #17743 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 3
Carrier Supra 850 #17743 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 4
Carrier Supra 850 #17743 - Bộ phận làm lạnh cho Xe tải: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Carrier Supra 850 #17743

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 4Giờ 23Phút
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Refrigeration Unit / Frigorífico - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Refrigeration Unit / Frigorífico - Bộ phận làm lạnh: hình 2
Refrigeration Unit / Frigorífico - Bộ phận làm lạnh: hình 3
Refrigeration Unit / Frigorífico - Bộ phận làm lạnh: hình 4
Refrigeration Unit / Frigorífico - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Refrigeration Unit / Frigorífico

Tây ban nha
Được phát hành: 3NgàySố tham chiếu 240055304
Đấu giá
Tây ban nha
Liên hệ người bán
Hubbard Fridge Equipment - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Hubbard Fridge Equipment - Bộ phận làm lạnh: hình 2
Hubbard Fridge Equipment - Bộ phận làm lạnh: hình 3
Hubbard Fridge Equipment - Bộ phận làm lạnh: hình 4
Hubbard Fridge Equipment - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (11)

Hubbard Fridge Equipment

Anh Quốc
Được phát hành: 10NgàySố tham chiếu 100310059
Đấu giá
Anh Quốc
Liên hệ người bán
Carrier Vector 1950MT units - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 1
Carrier Vector 1950MT units - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 2
Carrier Vector 1950MT units - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 3
Carrier Vector 1950MT units - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 4
Carrier Vector 1950MT units - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Carrier Vector 1950MT units

2014
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 14Ngày
Hỏi giá
2014
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
Carrier Vector 1850MT - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 1
Carrier Vector 1850MT - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 2
Carrier Vector 1850MT - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 3
Carrier Vector 1850MT - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 4
Carrier Vector 1850MT - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Carrier Vector 1850MT

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 14NgàySố tham chiếu 17753
Hỏi giá
Hà lan, Rotterdam
Liên hệ người bán
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc đông lạnh: hình 1
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc đông lạnh: hình 2
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc đông lạnh: hình 3
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc đông lạnh: hình 4
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc đông lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc đông lạnh: hình 1
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh cho Rơ moóc đông lạnh: hình 2

CARRIER VECTOR 1550

Mới2023
Litva, Veju g. 6 LT-00147 Palanga
Được phát hành: 21Ngày

18 500EUR

 • ≈ 492 795 600 VND
 • ≈ 20 022 USD
Mới2023
Litva, Veju g. 6 LT-00147 Palanga
THERMO KING - SBIII for parts - Bộ phận làm lạnh: hình 1

THERMO KING - SBIII for parts

România
Được phát hành: 22Ngày

99EUR

 • ≈ 2 637 122 VND
 • ≈ 107 USD
România
Liên hệ người bán
Thermo King & CARIER piese din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Thermo King & CARIER piese din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 2
Thermo King & CARIER piese din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 3
Thermo King & CARIER piese din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 4
Thermo King & CARIER piese din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Thermo King & CARIER piese din dezmembrari

România
Được phát hành: 22Ngày

171EUR

 • ≈ 4 555 029 VND
 • ≈ 185 USD
România
Liên hệ người bán
Thermo King Vand piese din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 1

Thermo King Vand piese din dezmembrari

OEM: termokimg smx i smx 2 termov=ching sl 200 ```sl 200e carier vector 1800 carier maxima 1300
România
Được phát hành: 22Ngày

99EUR

 • ≈ 2 637 122 VND
 • ≈ 107 USD
OEM: termokimg smx i smx 2 termov=ching sl 200 ```sl 200e carier vector 1800 carier maxima 1300
România
Liên hệ người bán
Thermo King TK Carrier Duba Frigorifica din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Thermo King TK Carrier Duba Frigorifica din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 2
Thermo King TK Carrier Duba Frigorifica din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 3
Thermo King TK Carrier Duba Frigorifica din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 4
Thermo King TK Carrier Duba Frigorifica din dezmembrari - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

Thermo King TK Carrier Duba Frigorifica din dezmembrari

România
Được phát hành: 22Ngày

5EUR

 • ≈ 133 188 VND
 • ≈ 5 USD
România
Liên hệ người bán
Thermo King & CARIER - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Thermo King & CARIER - Bộ phận làm lạnh: hình 2
Thermo King & CARIER - Bộ phận làm lạnh: hình 3
Thermo King & CARIER - Bộ phận làm lạnh: hình 4
Thermo King & CARIER - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Thermo King & CARIER

România
Được phát hành: 22Ngày

171EUR

 • ≈ 4 555 029 VND
 • ≈ 185 USD
România
Liên hệ người bán
Thermo King - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Thermo King - Bộ phận làm lạnh: hình 2
Thermo King - Bộ phận làm lạnh: hình 3

Thermo King

România
Được phát hành: 22Ngày

8EUR

 • ≈ 213 100 VND
 • ≈ 8 USD
România
Liên hệ người bán
Trang 1 trong số 3
1 / 3
T1 new listing page - Bộ phận làm lạnh
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.