Mua Bộ phận làm lạnh đã qua sử dụng - Truck1 Việt Nam

Are you a seller?

Find your customers with Truck1!

Add your company

These clients trust Truck1

Việt Nam | EUR
0
Đăng nhập / Đăng ký
Mục lục
Bán
Đặt một quảng cáo

Bộ phận làm lạnh


   Trang 1 trong số 3 1/3   
Sắp xếp theo:
Kết quả mỗi trang:
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING MD 200 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING MD 200 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING MD 200 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING MD 200 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING MD 200 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (8)

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ THERMOKING MD 200

Hy Lạp, Thessaloniki
Được phát hành: 23Giờ 37Phút
Hỏi giá
star
Hy Lạp, Thessaloniki
email Liên hệ người bán
 Thermo King T1000 Spectrum - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Thermo King T1000 Spectrum - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Thermo King T1000 Spectrum - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Thermo King T1000 Spectrum - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Thermo King T1000 Spectrum - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Thermo King T1000 Spectrum

2014 6 999
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 16801
Hỏi giá
star
2014 6 999
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Carrier Xarios 600 – 12V road only - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Carrier Xarios 600 – 12V road only - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Carrier Xarios 600 – 12V road only - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Carrier Xarios 600 – 12V road only - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Carrier Xarios 600 – 12V road only - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Carrier Xarios 600 – 12V road only

2018 Mới
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
star
2018 Mới
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Carrier Supra 850 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Carrier Supra 850 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Carrier Supra 850 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Carrier Supra 850 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Carrier Supra 850 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Carrier Supra 850

2012 10 369
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 16742
Hỏi giá
star
2012 10 369
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Carrier Xarios 600 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Carrier Xarios 600 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Carrier Xarios 600 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Carrier Xarios 600 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Carrier Xarios 600 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Carrier Xarios 600

2017 Mới
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
star
2017 Mới
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Carrier Xarios 350 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Carrier Xarios 350 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Carrier Xarios 350 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Carrier Xarios 350 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Carrier Xarios 350 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Carrier Xarios 350

2022 Mới
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
star
2022 Mới
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Carrier Xarios 600MT - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Carrier Xarios 600MT - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Carrier Xarios 600MT - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Carrier Xarios 600MT - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Carrier Xarios 600MT - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Carrier Xarios 600MT

2019 Mới
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 3Ngày
Hỏi giá
star
2019 Mới
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Thermo King UT1200 #16449 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Thermo King UT1200 #16449 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Thermo King UT1200 #16449 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Thermo King UT1200 #16449 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Thermo King UT1200 #16449 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Thermo King UT1200 #16449

2015 13 035
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 16449
Hỏi giá
star
2015 13 035
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Thermo King UT1200 – stock no. 16522 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Thermo King UT1200 – stock no. 16522 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Thermo King UT1200 – stock no. 16522 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Thermo King UT1200 – stock no. 16522 - Bộ phận làm lạnh: hình 4

Thermo King UT1200 – stock no. 16522

Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 3Ngày Số tham chiếu 16522
Hỏi giá
star
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
Thermo King V500 MAX 20 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Thermo King V500 MAX 20 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
Thermo King V500 MAX 20 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
Thermo King V500 MAX 20 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
Thermo King V500 MAX 20 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (9)

Thermo King V500 MAX 20

2005
Ý, Gruaro (Ve)
Được phát hành: 8Ngày

2 500 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2005
Ý, Gruaro (Ve)
email Liên hệ người bán
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
CARRIER VECTOR 1550 - Bộ phận làm lạnh: hình 2

CARRIER VECTOR 1550

2011 8 500 km 8 500
Litva, Vilnius
Được phát hành: 12Ngày
Hỏi giá
star
2011 8 500 km 8 500
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
THERMO KING SL200e - Bộ phận làm lạnh: hình 1
THERMO KING SL200e - Bộ phận làm lạnh: hình 2
THERMO KING SL200e - Bộ phận làm lạnh: hình 3
THERMO KING SL200e - Bộ phận làm lạnh: hình 4

THERMO KING SL200e

2008 11 000 km 11 000
Litva, Vilnius
Được phát hành: 12Ngày

4 600 EUR

Giá chưa có thuế GTGT

star
2008 11 000 km 11 000
Litva, Vilnius
email Liên hệ người bán
 Carrier -Viento 300 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Carrier -Viento 300 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Carrier -Viento 300 - Bộ phận làm lạnh: hình 3

Carrier -Viento 300

Mới
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 13Ngày
Hỏi giá
star
Mới
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Carrier Viento 200 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Carrier Viento 200 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Carrier Viento 200 - Bộ phận làm lạnh: hình 3

Carrier Viento 200

2022 Mới
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 13Ngày
Hỏi giá
star
2022 Mới
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Thermo King SLX400-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Thermo King SLX400-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Thermo King SLX400-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Thermo King SLX400-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Thermo King SLX400-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Thermo King SLX400-50

2011 9 042
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 13Ngày Số tham chiếu 17055
Hỏi giá
star
2011 9 042
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Thermo King SLX300e-50

2016 7 068
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 17Ngày Số tham chiếu 16870
Hỏi giá
star
2016 7 068
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (6)

Thermo King SLX300e-50

2016 3 810
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 17Ngày Số tham chiếu 17052
Hỏi giá
star
2016 3 810
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 1
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 2
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 3
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 4
 Thermo King SLX300e-50 - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (7)

Thermo King SLX300e-50

2013 11 042
Hà lan, Rotterdam
Được phát hành: 17Ngày Số tham chiếu 17090
Hỏi giá
star
2013 11 042
Hà lan, Rotterdam
email Liên hệ người bán
Thermo King - SL400E - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Thermo King - SL400E - Bộ phận làm lạnh: hình 2
Thermo King - SL400E - Bộ phận làm lạnh: hình 3
Thermo King - SL400E - Bộ phận làm lạnh: hình 4
Thermo King - SL400E - Bộ phận làm lạnh: hình 5
Xem tất cả ảnh (5)

Thermo King - SL400E

Ý, Montoro (AV)
Được phát hành: 28Ngày
Hỏi giá
star
Ý, Montoro (AV)
email Liên hệ người bán
Thermo King SL 200e - Bộ phận làm lạnh: hình 1
Thermo King SL 200e - Bộ phận làm lạnh: hình 2

Thermo King SL 200e

OEM: Motori frigo Thermo King SL 200e varie unità
Ý, Montoro (AV)
Được phát hành: 28Ngày
Hỏi giá
star
OEM: Motori frigo Thermo King SL 200e varie unità
Ý, Montoro (AV)
email Liên hệ người bán
1 2 3   
Bằng cách bấm bất cứ liên kết hoặc đối tượng nào trên trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc dùng các cookie và các công nghệ theo dõi khác. Nó được tiến hành để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web này, các trang web khác của chúng tôi và các trang web của các nhà quảng cáo bên thứ ba hợp tác với chúng tôi. Các công ty phối hợp với chúng tôi cũng có thể lưu trữ các cookie trên thiết bị của bạn hoặc dùng công nghệ tương tự để thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
t1 test Attachments - Refrigerator units
t1 old